Kuba

Stredná Amerika a Karibik

Úvod

Populácia pôvodných amerindiánov na Kube začala klesať po európskom objavení ostrova Krištofom Kolumbom v roku 1492 a následným rozvojom ostrova ako španielskej kolónie počas nasledujúcich niekoľkých storočí. Pre prácu na kávových a cukrových plantážach bolo privezené veľké množstvo afrických otrokov a Havana sa stala centrom pre odchody lodí do Španielska, ktoré naložené korisťou z Mexika a Peru. Španielska nadvláda postupne vyprovokovala vznik hnutia za nezávislosť a občasné rebélie, ktoré boli tvrdo potlačené. Americká intervencia v roku 1898 počas Španielsko-americkej vojny pomohla kubáncom zvrhnúť španielsku nadvládu. Parížska dohoda z roku 1898 potvrdila kubánsku nezávislosť od Španielska a po následnej tri a pol ročnej americkej vojenskej vláde sa Kuba stala v roku 1902 nezávislou republikou, ktorej následne vládli prevažne vojenské režimy a skorumpovaní politici.

V roku 1959 doviedol Fidel CASTRO rebelskú armádu k víťazstvu a jeho autoritárska vláda udržala režim pri moci takmer nasledujúcich päť dekád. Z funkcie prezidenta odstúpil vo februári 2008 v prospech svojho mladšieho brata Raula CASTRA. Kubánska komunistická revolúcia bola, so sovietskou pomocou, exportovaná do Latinskej Ameriky a Afriky v rozmedzí šesťdesiatych a osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. V noci z 8. na 9. septembra 2017 prešiel hurikán Irma popri severnom pobreží Kuby a spôsobil rozsiahle škody na stavbách, cestách a elektrickej sieti.

Krajina čelila v 90tych rokoch vážnej ekonomickej recesii po zrušení predošlých sovietskych dotácií v hodnote 4-6 miliard dolárov ročne. Kuba niekedy vykresľuje americké embargo, uvalené na krajinu od roku 1961, ako zdroj svojich ťažkostí. Počas posledného desaťročia sa zintenzívnila komunikácia medzi americkou a kubánskou vládou ohľadom sformalizovania vzťahov. Výsledkom týchto snáh bolo v decembri 2014 americko-kubánske obnovenie diplomatických vzťahov (tie boli prerušené v januári 1961) a vzájomné znovuotvorenie ambasád v oboch krajinách 20 júla 2015. Embargo však zostáva naďalej v platnosti.
Dlhotrvajúcim problémom zostáva nelegálna migrácia kubánskych občanov do USA cez námorné a pozemské cesty.

V roku 2016 zachytila americká námorná stráž na mori 5228 kubánskych občanov. V roku 2016 sa taktiež na rôznych pozemských hraničných prechodoch USA prihlásilo 44553 kubánskych migrantov. Spojené štáty americké a Kuba podpísali 12. januára 2017 spoločné vyhlásenie ukončujúce takzvanú politiku „suchej a mokrej nohy“, podľa ktorej mohli v USA zostať tí kubánski občania, ktorí sa dostali na americkú pôdu; bol to začiatok repatriácie kubánskych migrantov. Nelegálna kubánska migrácia odvtedy výrazne poklesla.

Víza

Na územie Kubánskej republiky môže vstúpiť občan Slovenskej republiky, ktorý má platný cestovný pas a vízum, o ktoré možno požiadať na príslušnom veľvyslanectve v Bratislave.

Pri vstupe je nevyhnutné preukázať sa platným zdravotným poistením a spiatočnou letenkou.

Požadované dokumenty na získanie víz:

♦ Scan Cestovného pasu (platný min. 6 mesiacov po návrate z krajiny, min. 1 čistá dvojstrana)

Potrebné dodatočné dokumenty na získanie obchodných víz:

♦ Pozvanie od partnerskej firmy na Kube

Orientačná doba vybavenia žiadosti:
1-2 pracovné dni

Konzulárne poplatky:
31 EUR / osoba (turistická karta, 1 vstup, max. 30 dní)
80 EUR / osoba (obchodné víza)

Servisný poplatok za vybavenie víz:
25 EUR / osoba

Objednajte si Vaše vízum jednoducho:

Pri objednávke uveď heslo „Travelistan“ a získaj zľavu od 5 do 20 eur (v závislosti od krajiny).

OBJEDNAŤ VÍZA ONLINE

Geografia

Poloha:
Karibik, ostrov medzi Karibským morom a Severným Atlantickým oceánom, 150 km južne od Key West na Floride

Geografické súradnice:
21 30 S, 80 00 Z

Geografické zaradenie:
Stredná Amerika a Karibik

Rozloha:
celkovo: 110860 km²
pevnina: 109820 km²
vodné plochy: 1040 km²
porovnanie v rámci sveta: 107

Porovnanie veľkosti:
o trochu menšia ako Pensylvánia

Pozemné hranice:
celkovo: 28,5 km
hraničiace krajiny: Americká námorná základňa v Guantanamo Bay 28,5 km
poznámka: USA si prenajíma námornú základňu Guantanamo a tá zostáva súčasťou Kuby

Pobrežie:
3735 km

Pobrežné nároky:
teritoriálne moria: 12 nm
priľahlá zóna: 24 nm
exkluzívna ekonomická zóna: 200 nm

Klimatické podmienky:
tropické, ovplyvňované pasítmi, obdobie sucha (november až apríl) a obdobie dažďov (máj až október)

Terénne členenie:
prevažne roviny a pahorkatiny s členitými kopcami a horami na juhovýchode ostrova

Nadmorská výška:
priemerná nadmorská výška: 108 m
extrémy: najnižší bod: Karibské more 0 m
najvyšší bod: Pico Turquino 1974 m

Prírodné bohatstvo:
kobalt, nikel, železná ruda, chróm, meď, soľ, drevo, kremeň, ropa, obrábacia pôda

Využitie pôdy:
poľnohospodárska pôda: 60,3%
obrábaná pôda 33,8%; stále plodiny 3,6%; stále pasienky 22,9%
les: 27,3%
iné: 12,4% (odhad 2011)

Zavlažovaná pôda:
8700 km² (2012)

Obyvateľstvo – rozdelenie:
veľke združenia obyvateľstva nachádzajúce sa po celej krajine a významnejšie z nich sa nachádzajú pri väčších mestách, hlavne pri hlavnom meste Havana

Prírodné nebezpečenstva:
východné pobrežie ohrozujú medzi augustom a novembrom hurikány (priemerne krajinu zastihne hurikán raz za dva roky); pravidelné suchá

Životné prostredie – hlavné ohrozenie:
znečistenie vzduchu a vody; strata biodiverzity; odlesňovanie

Geografická poznámka:
najväčšia krajina Karibiku a najzápadnejší ostrov súostrovia Veľké Antily

Ľudia a spoločnosť

Obyvateľstvo:
11147407 (odhad júl 2017)
porovnanie v rámci sveta: 80

Národnosť:
podstatné meno: Kubánec/Kubánci
prídavné meno: Kubánsky

Etnické skupiny:
biela 64,1%, mulatská alebo zmiešaná 26,6%, čierna 9,3%
poznámka: údaje reprezentujú rasovú samoidentifikáciu obyvateľstva z kubánskeho sčítania obyvateľstva z roku 2012 (odhad 2012)

Jazyky:
Španielčina (oficiálny)

Náboženstvá:
predominantne rímsko-katolícke 85%, protestanti, Svedkovia Jehovovi, židia, santéria
poznámka: údaje pochádzaju spred prevzatia moci Castrom

Vekové zloženie:
0-14 rokov: 16,57% (muži 950870/ženy 896476)
15-24 rokov: 12,22% (muži 706882/ženy 655446)
25-54 rokov: 44,43% (muži 2490483/ženy 2462250)
55-64 rokov: 11,84% (muži 640150/ženy 679603)
65 rokov a viac: 14,94% (muži 763058/ženy 902189) (odhad 2017)

Pomer nezaopatrenia:
celkový pomer nezaopatrenia: 43,3
pomer nezaopatrenia mládeže: 23,3
pomer nezaopatrenia dôchodcov: 19,9
potencionálny pomer podpory: 5 (odhad 2015)

Priemerný vek:
celkovo: 41,5 roka
muži: 40,1 roka
ženy: 42,6 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 41

Úroveň rastu obyvateľstva:
-0,29% (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 216

Miera pôrodnosti:
10,7 pôrodov/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 184

Miera úmrtnosti:
8,7 úmrtí/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 74

Čistá miera migrácie:
-4,9 migrantov/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 191

Obyvateľstvo – rozdelenie:
veľke združenia obyvateľstva nachádzajúce sa po celej krajine a významnejšie z nich sa nachádzajú pri väčších mestách, hlavne pri hlavnom meste Havana

Miera urbanizácie:
urbanizované obyvateľstvo: 77,3% celkového obyvateľstva (2017)
miera urbanizácie: 0% ročná miera zmeny (odhad 2015-20)

Hlavné urbanizované oblasti – populácia:
HAVANA (hlavné mesto) 2,137 milióna (2015)

Rozdelenie podľa pohlavia:
pri narodení: 1,06 muži/ženy
0-14 rokov: 1,06 muži/ženy
15-24 rokov: 1,08 muži/ženy
25-54 rokov: 1,01 muži/ženy
55-64 rokov: 0,94 muži/ženy
65 rokov a viac: 0,81 muži/ženy
celková populácia: 0,99 muž/žena (odhad 2016)

Materská úmrtnosť pri pôrode:
39 úmrtí/100000 živých narodení (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 106

Novorodenecká úmrtnosť pri pôrode:
celkovo: 4,4 úmrtí/1000 živých narodení
muži: 4,9 úmrtí/1000 živých narodení
ženy: 3,9 úmrtí/1000 živých narodení (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 181

Priemerná dĺžka života:
celková populácia: 78,8 roka
muži: 76,5 roka
ženy: 81,3 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 57

Celková pôrodnosť:
1,71 narodeného dieťaťa/žena (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 171

Miera dostupnosti antikoncepcie:
73,7% (2014)

Náklady na zdravotníctvo:
11,1% HDP (2014)
porovnanie v rámci sveta: 12

Hustota siete lekárov:
7,52 doktora/1000 obyvateľov (2014)
Hustota siete nemocničných postelí:
5,3 postele/1000 obyvateľov (2012)

Zdroje pitnej vody:
zlepšené:
mestské: 96,4% obyvateľstva
vidiecke: 89,8% obyvateľstva
celkovo: 94,9% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 3,6% obyvateľstva
vidiecke: 10,2% obyvateľstva
celkovo: 5,1% obyvateľstva (odhad 2015)

Prístup k hygienickým zariadeniam:
zlepšené:
mestské: 94,4% obyvateľstva
vidiecke: 89,1% obyvateľstva
celkovo: 93,2% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 5,6% obyvateľstva
vidiecke: 10,9% obyvateľstva
celkovo: 6,8% obyvateľstva (odhad 2015)

Miera rozširenia HIV/AIDS u dospelých:
0,4% (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 71

Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS:
25000 (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 70

HIV/AIDS – úmrtia:
<200 (odhad 2016)

Hlavné nákazlivé choroby:
úroveň nebezpečia: stredná
choroby prenášajúce sa jedlom alebo vodou: bakteriálna hnačka a hepatitída typu A
choroby prenášané parazitmi a baktériami: horúčka dengue
poznámka: v tejto krajine bol zaznamenaný aktívny miestny prenos vírusu Zika druhom komára Aedes (od augusta 2016); v prípade poštípania infikovaným komárom pricháza k zvýšenému riziku na ochorenie; iné, menej obvyklé formy nakazenia sa vírusom Zika sú sex, krvná transfúzia, alebo počas tehotenstva, kedy tehotná žena prenesie vírus na plod (2016)

Miera rozširenia obezity u dospelých:
24,6% (2016)
porovnanie v rámci sveta: 56

Náklady na školstvo:
12,8% HDP (2010)
porovnanie v rámci sveta: 2

Gramotnosť:
definícia: obyvateľstvo nad 15 rokov vie čítať a písať
celková populácia: 99,8%
muži: 99,9%
ženy: 99,8% (odhad 2015)

Odhadovaná dĺžka štúdia (prvý až tretí stupeň):
celkovo: 14 rokov
muži: 13 rokov
ženy: 14 rokov (2015)

Miera nezamestnanosti mladých vo veku 15-24 rokov:
celkovo: 6,1%
muži: 6,4%
ženy: 5,6% (odhad 2010)
porovnanie v rámci sveta: 131

Obyvateľstvo – poznámka:
nelegálna migrácia je pretrvávajúcim problémom; Kubánci sa snažia opustiť ostrov a vstúpiť na územie USA pomocou podomácky vyrobených pltí, prevádzačov, priamych letov alebo za pomoci falošných víz; Kubánci taktiež využívajú pozemné a vzdušné cesty na vstup do USA vrátane priamych letov do Miami a po zemi cez juhozápadnú hranicu; počet Kubáncov migrujúcich do USA sa znásobil od zlepšenia kubánsko-amerických vzťahov v decembri 2014

Vláda

Názov krajiny:
bežne používaná dlhá forma: Kubánska republika
bežne používaná krátka forma: Kuba
lokálna dlhá forma: Republica de Cuba
lokálna krátka forma: Cuba
etymológia: názov sa odvíja od mena amerindiánskeho kmeňa Taínov pre ostrov „coabana“ znamenajúci „skvelé miesto“

Typ vlády:
komunistický štát

Hlavné mesto:
názov: Havana
geografické súradnice: 23 07 S, 82 21 Z
časový posun: SELČ-6 (o 6 hodín menej oproti štandardnému stredoeurópskemu letnému času)
letný čas: +1hod, začína druhú nedeľu v Marci a končí prvú nedeľu v novembri; poznámka: Kuba je známa neočakávanou zmenou letného času bez predošlého oznámenia kvôli úspore elektrickej energie za svietenie

Administratívne rozdelenie:
15 provincií a 1 špeciálna municipalita (*); Artemisa, Camaguey, Ciego de Avila, Cienfuegos, Granma, Guantanamo, Holguin, Isla de la Juventud*, La Habana, Las Tunas, Matanzas, Mayabeque, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, Villa Clara

Nezávislosť:
20. máj 1902 (nezávislosť od Španielska od 10. decembra 1898 a následne spravovaná USA od 1898 do 1902); tento dátum nie je kubánskou vládou uznaný ako deň nezávislosti

Národné sviatky:
Triumf revolúcie (Deň oslobeodenia) – 1. január (1959)

Ústava:
niekoľko predošlých; naposledy prijatá 15. apríla 1976, účinná od 24. januára 1976; zmenená v 1978, 1992, 2002 (2016)

Právny systém:
občiansky právny systém založený na španielskom občianskom práve

Občianstvo:
občianstvo narodením: áno
občianstvo na základe pôvodu: áno
možnosť dvojitého občianstva: nie
potrebná dĺžka pobytu pre rezidentúru: neznáma

Voľebné právo:
od 16 rokov, všeobecné

Výkonná zložka:
hlava štátu: President of the Council of State and President of the Council of Ministers Gen. Raul CASTRO Ruz

Popis vlajky:
päť horizontálnych pásov modrej (hore, v strede a dole) alternuje s bielou; červený rovnostranný trojuholník umiestnený na vývesnej strane obsahuje v strede bielu, päťcípu hviezdu; modré pruhy odkazujú na tri historické provincie ostrova: centrálnu, západnú a východnú; biele pruhy odkazujú na nepoškvrnenosť ideálov nezávislosti; trojuholník symbolizuje slobodu, rovnosť a bratstvo, kým červená farba reprezentuje krv preliatu v boji o nezávislosť; biela hviezda, nazývaná Osamelá hviezda (La Estrella Solitaria) osvetľuje cestu k slobode a bola prebratá z vlajky Texasu
poznámka: dizajn je podobný vlajke Portorika s vymenenými farbami pruhov a trojuholníka

Národné symboly:
kráľovská palma; národné farby: červená, biela, modrá

Národná hymna:
názov: „La Bayamesa“ (Pieseň z Bayama)
text/hudba: Pedro FIGUEREDO
poznámka: prijatá 1940; Pedro FIGUEREDO prvý krát zahral pieseň „La Bayamesa“ v roku 1868 počas Desaťročnej vojny proti Španielsku; Figueredo, ktorý bol vedúcou postavou povstania, bol zajatý v roku 1870 a zastrelený popravčou čatou; pred výstrelom údajne zakričal úryvok z hymny: „Morir por la Patria es vivir“ (Zomrieť pre svoju vlasť znamená žiť

Ekonomika

Ekonomika – prehľad:
Vláda pokračuje v boji o vybalansovanie potreby uvoľnenia jej socialistického ekonomického systému a túžby po tvrdej politickej kontrole. V apríli 2011 uskutočnila vláda po 13. rokoch prvý kongres Kubánskej komunistickej strany počas ktorého lídri strany schválili plán pre širokospektrálne ekonomické zmeny. Odvtedy vláda pomaly a postupne začala zavádzať obmedzené ekonomické reformy vrátane povolenia pre kubáncov nakupovať elektrické spotrebiče a mobilné telefóny, povolenie pobytu v hoteloch a nákup a predaj použitých áut. Vláda v rámci reformého procesu zredukovala počet pracovných miest v štátnom sektore, čo otvorilo určité možnosti v sektore „živnostenských služieb“ čoho výsledkom bol nárast tazkvaných „cuentapropistas“ alebo malých podnikateľov. Približne 476000 Kubáncov je v súčastnosti registrovaných ako živnostníci.

Kubánsky režim zmodernizoval svoj ekonomický model, aby zahŕňal aj povolenie súkromného vlastníctva, predaj nehnuteľností a nových vozidiel, povolenie predaja poľnohospodárskych produktov od súkromných farmárov priamo hotelom, povolenie aj nepoľnohospodárskych kooperatív, prijatie nového zákona o zahraničných investíciach a spustenie „špecialnej rozvojovej zóny“ v okolí prístavu Mariel.

Venezuela poskytuje Kube ropné produkty od druhej polovice roka 2000 za zlepšených podmienok, v priemere dodáva takmer 100 tisíc barelov ropy denne. Kuba čiastočne platí za túto ropu službami kubánskych občanov vo Venezuele, vrátane 30000 profesionálnych medikov.

GDP (purchasing power parity):
$132,9 miliard (odhad 2016)
$134,2 miliard (odhad 2015)
$128,5 miliard (odhad 2014)
poznámka: dáta sú v dolároch k roku 2012
porovnanie v rámci sveta: 78

GDP (official exchange rate):
$81,56 miliard (odhad 2013)
poznámka: dáta sú v kubánskych pesos v oficiálnom výmennom kurze 1 CUP = 1 US$

GDP – real growth rate:
-0,9% (odhad 2016)
4,4% (odhad 2015)
1% (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 195

HDP – na osobu (PPP):
$11900 (odhad 2016)
$12200 (odhad 2015)
$11600 (odhad 2014)
poznámka: dáta sú v dolároch k roku 2014
porovnanie v rámci sveta: 126

Gross national saving:
11% HDP (odhad 2016)
12,1% HDP (odhad 2015)
12,5% HDP (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 152

HDP – zloženie podľa koncového uživateľského sektora:
spotreba domácností: 58,3%
spotreba vlády: 32%
investície do fixného kapitálu: 9,7%
investície do zásob: -1,3%
export tovarov a služieb: 14,8%
import tovarov a služieb: -13,5% (odhad 2016)

HDP – zloženie podľa sektoru pôvodu:
poľnohospodárstvo: 3,9%
výroba: 22%
služby: 74,8% (odhad 2016)

Poľnohospodárstvo – produkty:
cukor, tabak, citrusy, káva, ryža, zemiaky, fazuľa, poľnohospodárske zvieratá

Výrobné odvetvia:
ropa, nikel, kobalt, farmaceutiká, tabak, strojárske výrobky, oceľ, cement, obrábacie stroje, cukor

Miera rastu priemyselnej výroby:
-4,1% (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 185

Pracovná sila:
4,686 milióna
poznámka: štátny sektor 72,3%, neštátny sektor 27,7% (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 86

Pracovná sila – podľa odvetvia:
poľnohospodárstvo: 18%
výroba: 10%
služby: 72% (odhad 2013)

Miera nezamestnanosti:
2% (odhad 2016)
2,4% (odhad 2015)
poznámka: údaje sú z oficiálnych štatistík; neoficiálne odhady sú približne na úrovni dvojnásobku oficiálnych štatistík
porovnanie v rámci sveta: 14

Obyvateľstvo pod hranicou chudoby:
NA%

Príjem domácnosti alebo spotreba podľa percentuálneho rozdelenia:
najnižších 10%
najvyšších 10%

Rozpočet:
príjmy: $50,83 miliardy
výdavky: $56,48 miliardy (odhad 2016)

Dane a ostatné príjmy:
62,3% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 8

Rozpočtový zostatok (+) alebo deficit (-):
-6,9% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 183

Verejný dlh:
32,1% HDP (odhad 2016)
38,8% HDP (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 155

Fiškálny rok:
kalendárny rok

Miera inflácie (spotrebiteľské ceny):
4,5% (odhad 2016)
4,6% (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 171

Stock of narrow money:
$21,92 miliardy (odhad 31 december 2016)
$18,91 miliardy (odhad 31 December 2015)
porovnanie v rámci sveta: 66

Stock of broad money:
$48,19 miliardy (odhad 31 december 2016)
$42,59 miliardy (odhad 31 december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 66

Current account balance:
$2,008 miliard (odhad 2016)
$1,941 miliard (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 35

Export:
$2,535 miliard (odhad 2016)
$3,572 miliard (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 131

Export – komodity:
ropa, nikel, zdravotnícke produkty, cukor, tabak, ryby, citrusy, káva

Export – partneri:
Russia 22,9%, Venezuela 15,4%, Španielsko 10,3% (2016)

Import:
$10,28 miliard (odhad 2016)
$11,75 miliard (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 95

Import – komodity:
ropa, jedlo, stroje a vybavenie, chemikálie

Import – partneri:
Čína 29,2%, Španielsko 14%, Taliansko 5,1%, Brazília 4,7%, Mexiko 4,4%, Rusko 4,3%, Kanada 4,1%, USA 4% (2016)

Devízové a zlaté rezervy:
$12,3 miliardy (odhad 31 december 2016)
$12,1 miliardy (odhad 31 december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 70

Dlh – externý:
$20,59 miliardy (odhad 31 december 2016)
$29,54 miliardy (odhad 31 december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 91

Akcie priamych zahraničných investícií – v zahraničí:
$4,138 miliard (odhad 2006)
porovnanie v rámci sveta: 75

Výmenné sadzby:
Kubánske peso (CUP) na USA dollar –
1 (odhad 2016)
1 (odhad 2015)
1 (odhad 2014)
22,7 (odhad 2013)
1 (odhad 2012)

Energetika

Prístup k elektrine:
počet obyvateľov bez prístupu k elektrine: 200000
electrifikácia – celkové obyvateľstvo: 99,9%
electrifikácia – urbanizované oblasti: 100%
electrification – dedinské oblasti: 95% (2013)

Electrna – produkcia:
19,12 miliard kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 77

Elektrina – spotreba:
15,98 miliard kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 75

Elektrina – export:
0 kWh (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 125

Elektrina – import:
0 kWh (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 138

Elektrina – inštalovaná výrobná kapacita:
6,711 milióna kW (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 74

Elektrina – z fosílnych palív:
90,7% celkovej nainštalovenj kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 60

Elektrina – z jadrových palív:
0% celkovej nainštalovenj kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 73

Elektrina – z vodných elektrárni:
0,9% celkovej nainštalovenj kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 147

Elektrina – z iných obnoviteľných zdrojov:
8,5% celkovej nainštalovenj kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 74

Ropa – produkcia:
49830 barelov/denne (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 54

Ropa – export:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 110

Ropa – import:
101500 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 45

Ropa – overené zásoby:
124 milionov barelov (odhad 1 január 2017)
porovnanie v rámci sveta: 71

Rafinované ropné produkty – produkcia:
102800 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 68

Rafinované ropné produkty – spotreba:
180000 barelov/denne (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 60

Rafinované ropné produkty – export:
25540 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 66

Rafinované ropné produkty – import:
51970 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 82

Zemný plyn – produkcia:
1,25 miliardy metrov kubických (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 64

Zemný plyn – spotreba:
2,063 miliardy metrov kubických (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 87

Zemný plyn – export:
0 metrov kubických (2016 est.)
porovnanie v rámci sveta: 89

Zemný plyn – import:
0 metrov kubických (2016 est.)
porovnanie v rámci sveta: 113

Zemný plyn – overené zásoby:
70,79 miliardy metrov kubických (odhad 1 január 2017)
porovnanie v rámci sveta: 59

Emisie kysličníka uhličitého zo spotreby energií:
26 miliona Mt (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 77

Telekomunikácie

Telefóny – pevné linky:
celková počet: 1322002
počet na 100 obyvateľov: 12 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 67

Telefóny – mobilné:
celkovo: 3987900
počet na 100 obyvateľov: 36 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 144

Telefónne systémy:
celkové zhodnotenie: pevné linky a mobilné služby sú poskytované štátnou spoločnosťou ETECSA; mobilné telefónne služby sú drahé a je nutné ich platiť v konvertibilných pesách; Kubánska vláda spustila niekoľko stoviek Wi-Fi hotspotov na ostrove, tie sú však drahé a taktiež spustila pilotný projekt rezidenčného internetu v Havane
domáce: hustota siete pevných liniek zostáva nízka okolo 10 na 100 obyvateľov; mobilné služby sa rozvíjajú, ale zostávajú na úrovni 35 mobilov na 100 obyvateľov
medzinárodné: predvoľba krajiny – 53; podmorský vláknový optický kábel ALBA-1 spája Kubu, Jamaiku a Venezuelu; optický kábel je položený, ale nie pripojený k americkej sieti; satelitná zemská stanica – 1 Intersputnik (región Atlantického oceánu); niekoľko amerických telekomunikačných spoločností podpísalo kontrakty na poskytovanie dátových a hlasových služieb pre svojich zákazníkov počas pobytu na Kube (2017)

Vysielacie služby:
vláda vlastní a kontroluje všetky vysielacie médiá s tým, že súkromné vlastníctvo elektronických médií je zakázané, avšak existuje niekoľko nezávislých online spravodajských stránok a tie, ktoré nie sú otvorené kritické voči vláde sú často tolerované; vláda prevádzkuje 5 celonárodných televíznych kanálov a množstvo lokálnych televíznych staníc, 6 národných rádio staníc, medzinárodnú stanicu a množstvo lokálnych rádio staníc; Radio-TV Marti je vysielané z USA (2017)

Internetový kód krajiny:
.cu

Počet použivateľov internetu:
celkovo: 4334022
percentuálne z obyvateľstva: 38,8%

Doprava

Národný letecký dopravný systém:
počet registrovaných leteckých prepravcov: 3
inventár registrovaných lietadiel prevádzkovaných leteckými prepravcami: 18
ročný počet pasažierov prepravených registrovanými leteckými prepravcami: 1294458
ročná preprava nákladu registrovanými leteckými prepravcami: 20 919 645 mt-km (2015)

Predvoľba registračného kódu krajiny pre civiľné lietadlá:
CU (2016)

Letiská:
133 (2017)
porovnanie v rámci sveta: 43

Letiská – so spevnenými pristávacimi dráhami:
celkovo: 64
viac ako 3047 metrov: 7
2438 až 3047 metrov: 10
1524 až 2437 metrov: 16
914 až 1523 metrov: 4
pod 914 metrov: 27 (2017)

Letiská – s nespevnenými pristávacími dráhami:
celkovo: 69
914 až 1523 metrov: 11
pod 914 metrov: 58 (2013)

Potrubia:
plynové 41 km, ropné 230 km (2013)

Železnice:
celkovo: 8367 km
štandardný rozchod koľají: 8195 km 1,435-m rozchod (105 km elektrifikovaných)
úzky rozchod koľají: 172 km 1,000-m rozchod
poznámka: 70 km štandardného rozchodu koľají nie je prístupných pre verejnú dopravu (2015)
porovnanie v rámci sveta: 26

Cesty:
celkovo: 60858 km
spevnené: 29820 km (vrátane 639 km rýchlostných ciest)
nespevnené: 31038 km (2001)
porovnanie v rámci sveta: 69

Vodné cesty:
240 km (takmer všetky splavné vnútrozemské vodné cesty sú v blízkosti ústi riek) (2011)
porovnanie v rámci sveta: 94

Obchodné loďstvo:
celkovo: 3
podľa typu dopravy: nákladná 1, osobná 1, chladiarenska nákladná 1
registrované v iných krajinách: 5 (Curacao 1, Panama 2, neznáme 2) (2010)
porovnanie v rámci sveta: 136

Prístavy a lodné terminály:
hlavné prístavy: Antilla, Cienfuegos, Guantanamo, Havana, Matanzas, Mariel, Nuevitas Bay, Santiago de Cuba

Ozbrojené sily a bezpečnosť

Výdaje na zobrojené sily:
3,08% HDP (2015)
3,54% HDP (2014)
3,51% HDP (2013)
3,94% HDP (2012)
3,08% HDP (2011)

Odvetvia armády:
Revolučné ozbrojené sily (Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR): Revolučná armáda (Ejercito Revolucionario, ER, vrátane Teritoriálnych milicionárskych zložiek (Milicia de Tropas de Territoriales, MTT)), Revolučného námorníctva (Marina de Guerra Revolucionaria, MGR, vrátane námorných jednotiek), Revolučné letectvo a Zložiek vzdušnej obrany (Defensas Anti-Aereas y Fuerza Aerea Revolucionaria, DAAFAR); Mládežnícka pracovná armáda (Ejercito Juvenil del Trabajo, EJT) (2013)

Vek vojenskej služby a povolávacia povinnosť:
2-ročná povolávacia povinnosť pre mužov vo veku medzi 17 až 28 rokov, dobrovoľná pre ženy (2017)

Ozbrojené sily -poznámka:
kolaps Sovietskeho zväzu pripravil Kubánske ozbrojené sily o ich hlavnú ekonomickú a logistickú podporu a mal značný dopad na stav kubánskeho vybavenia; armáda je dobre vycvičená a v zásade profesionálna; nedostatok náhradných dielov pre súčasné vybavenie značne ovplyvnil bojaschopnosť armády (2013)

Nadnárodné spory

Medzinárodné spory:
Americká námorná základňa v Guantanamo Bay je prenajatá USA a iba obojstranná dohoda alebo opustenie základne zo strany USA môže zrušiť nájom

Pašovanie osôb:
súčasná situácia: Kuba je zdrojovou krajinou pre dospelých a deti pašovaných na prostitúciu a nútenú prácu; pašovanie detí na prostitúciu a detský sex turizmus sú na Kube bežným javom kým dospelí Kubánci sú nútení do prostitúcie v krajinách Južnej Ameriky a Karibiku; existujú obvinenia, že niektorí Kubánci boli prinútení alebo vydieraní na prácu na kubánskych zahraničných zdravotníckych misiách; zhodnotiť rozsah pašovania osôb v rámci Kuby je zložité vzhľadom na nedostatok informácií.

Zakázané drogy:
teritoriálne vody a vzdušný priestor slúžia ako a tarnzitná zóna pre zásielky drog smerujúcich do USA a Európy; v roku 1999 bol zavedený trest smrti pre niektoré zločiny týkajúce sa drog

Itinerár

Kedy mám ísť:

Kuba sa nachádza na tej istej pologuli ako Slovensko, takže ročné obdobia sú rovnaké ako u nás. S tým rozdielom, že ostrov leží asi o 27 stupňov bližšie k rovníku ako Slovensko, čiže je to teplá krajina. Nezmrznete a určite vám nenasneží.

Všeobecne najideálnejšie obdobie na cestovanie je medzi októbrom až decembrom a tiež január až máj. Počas leta (jún, júl, august) je na Kube dosť teplo (nad 30 stupňov) a vyšší úhrn zrážok. Obdobie augusta a septembra až začiatok októbra zas patrí hurikánom. Z hľadiska pestovania a rastu tabakovej rastliny je október až január najlepším obdobím a čo sa týka zberu tabakových listov a ich následného sušenia, zasa január až máj.

V zime na ostrove nie je zima (okolo 20 stupňov), ale takzvaný studený front, ktorý prináša vetry na severné pobrežie, je pomerne častým javom počas decembra a januára.

Najmenej turistov má Kuba počas leta, a to najmä v júli a auguste, čo by mohla byť dobrá voľba pre tých, ktorí nemajú radi turistické sezóny.

Kuba - cestovateľské rady, tipy, itinerár a rozpočet

Čo potrebujem vedieť pred cestou?

Za účelom turistiky stačí na vstup do krajiny tzv. turistická karta (tarjeta del turista). O túto kartu môžete požiadať na ambasáde Kubánskej republiky v Bratislave. Pripadne ju tiež zabezpečujú niektoré letecké spoločnosti alebo cestovné kancelárie, najmä ak na Kubu cestujete z inej krajiny. Táto turistická karta platí na dobu 30 dní, čiže máte kopu času na túlanie sa po ostrove. Ak by vám 30 dní nestačilo, teoreticky sa dá karta predĺžiť o ďalších 30 dní. Teoreticky preto, nakoľko sa treba obrniť trpezlivosťou pri vybavovaní.

Cestovné poistenie je povinné a očkovanie sa nevyžaduje žiadne. Odporúča sa však zaočkovať sa proti žltačke typu A. Na Kube sa bežne stretnete so žalúdočnými problémami a vo výnimočných prípadoch s horúčkou dengue (vírusové ochorenie prenášané hmyzom), takže sa odporúča mať so sebou repelent proti hmyzu. Vo všeobecnosti je však Kuba bezpečná. Navyše na Kube sa nevyskytujú žiadne živočíchy ani rastliny, ktoré by boli človeku životu nebezpečné. Takže najnebezpečnejšia je opica po pretancovanej noci J. Čo sa týka hygieny, neodporúčam piť vodu z vodovodu, ale iba balenú minerálnu vodu z obchodov.

Ako sa tam viem dostať?

Keďže je Kuba pomerne známa turistická destinácia, je niekoľko výhodných spojení z Európy a iných častí sveta. K leteckým spoločnostiam, ktoré sú na Kube dlhodobo známe, patrí Air France, KLM, Air Canada či Iberia. Tiež sa dá ísť cez Moskvu s Aeroflotom, cez Istanbul s Turkish Airlines. Počas turistickej sezóny zaviedli Austrian Airlines priamu linku Viedeň – Havana. Čo sa týka výhodných cien, treba pozrieť Condor alebo Eurowings s prestupmi v Nemecku. Ak chcete spojiť Kubu s Mexikom, jedna z možností je Aero Mexico, pripadne USA s Delta Airlines či American Airlines.

So spoločnosťou Eurowings sa dá letieť tiež priamo na Varadero. Ak chceš precestovať celý ostrov, vybral by som si možnosť príletu do Havany a odletu z Holguina so spoločnosťou Condor.

Vnútroštátne lety na ostrove zabezpečuje spoločnosť Cubana Aviación, v prípade ich využitia rozhodne odporúčam kontaktovať agentúru, ktorá sa tým zaoberá, nakoľko kvalita poskytovania ich služieb je na veľmi nízkej úrovni.

Akú dopravu využívať počas cestovania na Kube?

Je viacero možností a záleží len na tebe a tvojej peňaženke. Kuba je všeobecne drahá krajina a o doprave to platí dvojnásobne. Ekonomické cestovanie by som riešil formou turistických diaľkových autobusov spoločnosti Viazul, ktoré sú pomerne funkčné. Všeobecne však na Kube platí, že úroveň služieb ako takých je o dosť nižšia ako v Európe a tak sa treba obrniť trpezlivosťou a znížiť svoje nároky. Diaľkové autobusy ťa vedia dostať do každého väčšieho mesta. V meste je to už o taxíkoch s ktorými treba cenu vyjednať.

Ak máš rád slobodu rozhodovania sa a určovania si vlastného času a programu, potom využi prenájom auta. S autom sa dostaneš kdekoľvek. Je viacero štátnych požičovní áut (napríklad http://www.rex.cu ), ale rezervácie sú problematické, a tak odporúčam využiť agentúry, ktoré sa na to špecializujú. Nezabudnem pripomenúť, že požičanie auta nie je lacná záležitosť. Najlepšie je vybrať si nejakú strednú kategóriu auta typu Peugeot 301. Kuba nie je Afrika, a tak nepotrebuješ terénne auto s pohonom 4 x 4.

Pre náročnejších jednoznačne odporúčam rezervovať si vyššiu kategóriu auta. Cesty na Kube sú asfaltové s dierami ako u nás po zime, chýba však nočné osvetlenie. Nezabúdajme na to, že v dedinách nie je veľa chodníkov a chodci a bicyklisti využívajú na pohyb hlavne krajnice ciest. Nočné jazdenie je preto rizikové a treba si dávať pozor.

Okrem ceny auta (ktorá sa platí vopred) sa priprav, že na mieste vyzdvihnutia auta zaplatíš poistku (10 – 20 eur na deň) a vratný depozit okolo 200 eur. Ak chcete šoférovať viacerí, za každého vodiča navyše sa dopláca menší poplatok. Najnižšie ceny za ekonomickú triedu auta sa pohybujú okolo 70 eur na deň bez poistky. Cena benzínu špeciál je 1,10 eur za liter.

Kuba - cestovateľské rady, tipy, itinerár a rozpočet

Nakoľko je veľký záujem o autá, je dôležité si rezervovať auto v predstihu aspoň 2 – 3 mesiace. Na požičanie auta je potrebný klasický vodičský preukaz. Medzinárodný sa nevyžaduje. Požičanie auta síce nie je najlacnejšie, stále je to však najlepší spôsob cestovania po Kube a ak ste viacerí v skupine, náklady si rozdelíte. Tolerancia konzumácie alkoholu počas šoférovania je nulová!

Aká bezpečná je Kuba?

Kuba sa považuje za veľmi bezpečnú krajinu. Kubánci sú milí ľudia, ktorí sa k turistom správajú slušne, a tak je málo pravdepodobné, že by ste sa stali terčom násilnej kriminálnej činnosti. Aj tu však platí zdravý rozum, takže netreba zbytočne provokovať a nechávať si cennosti bez dozoru (napríklad na pláži).

Taxi služby:

Na Kube sa v hojnom počte využívajú taxíky. Môžu byť súkromné, alebo štátne (žlté taxíky). Rozdiel spoznáte tak, že súkromné taxíky majú SPZ značku s písmenom P (particular) a štátne taxíky majú SPZ s modrým pásikom na začiatku a písmenom B.

Cesta z Havanského letiska do centra mesta stojí približne 25 Eur a trvá okolo 30 minút. Cesta taxíkom je bezpečná a bezproblémová. Ak si chcete zaspomínať na staré dobré časy, zastavte si starú Ladu alebo Moskowich. Vo všeobecnosti platí, že taxi je všetko čo ma kolesá. Cenu si vždy dopredu zjednajte. Stopovanie je akceptované, dokonca vyžadované takže si zvyknite na zdvíhanie rúk a signály prstami. No a nebola by to Kuba keby sa za taxíky nepovažovali aj krásne (alebo menej krásne) americké klasiky zo 60 rokoch. Tie najviac nablýskané stoja samozrejme viac. Za hodinovú jazdu americkým kabrioletom zaplatíte okolo 35-45 Eur.

Alternatívnou formou transportu sú takzvané Coco Taxi, trojkolky podobné Tuk Tukom. Cenu si tak isto treba zjednať pred nastúpením. V odľahlých oblastiach ostrova a v dedinách je najvyužívanejším transportom bici-taxi. V meste Santiago de Cuba je to zas stará dobrá motorka MZ alebo Jawa. Ak si zastavíte motorku, pamätajte, že je povinné nosiť helmu.

Peniaze:

Používajú sa dve meny. Jedna sa volá Kubánske národné peso (CUP) a druhá sa volá kubánske konvertibilné peso (CUC alebo KUK pripadne „divisa“). CUP sú peniaze, ktoré turista veľmi nevyužíva, nakoľko je to peniaz, ktorým sa platí najmä v lokálnych obchodoch a realizujú sa ním vnútorné transakcie ako napríklad výplata Kubánca. Naopak CUC je ten, ktorý turista využíva prakticky stále. Využíva sa na nákup spotrebného tovaru a pri platbe v reštauráciách a hoteloch.

Na porovnanie: 1 CUC = 24-25 CUP. Predstavte si ako keby na Slovensku boli stále v obehu koruny a zároveň eurá.

V zmenárňach (s označením CADECA) si pre istotu overte, za ktorú menu zamieňate. Naopak pri výbere z bankomatu je to automatické a ak má bankomat dobrý deň, vydá vám CUC J. Sieť bankomatov je dostačujúca, nie však rovnaká ako u nás.

Na úplné zmätenie dodám, že všeobecným symbolom peňazí (napríklad pri určení ceny na jedálnych lístkoch) je znak $. Na Kube sa ale americkým dolárom neplatí, takže je to skôr označenie ceny produktu alebo služby.

Na Kube je bežné nechávať sprepitné či už v baroch, alebo reštauráciách. Väčšina lokálov má servis už v cene ako 10% tip.

Kuba - cestovateľské rady, tipy, itinerár a rozpočet

Internet a wifi služby:

V poslednej dobe sa kvalita pripojenia cez WiFi stále zlepšuje. Na Kube sa môžete pripojiť na verejné wifi v parkoch, na námestiach, alebo na recepcii hotelov. Dnes je bežné ,že už aj súkromné ubytovania poskytujú pripojenie na wifi. Má to však menší háčik. Na pripojenie potrebujete takzvanú internetovú kartičku, ktorú si môžete zakúpiť v hoteloch alebo v sieti kubánskeho operátora ETECSA. Tak isto sa dajú zohnať na ulici, prípadne vám ich poskytne domáci v súkromnom ubytovaní. Cena kartičky sa pohybuje medzi 1-3 CUC na hodinu podľa toho od koho ste kartičku kúpili. Kartičky sú klasické stierateľne kupóny (nevýherné) a ako cenu získate prístupový kód, ktorým sa pripojíte cez hlavnú stránku.

Stačí si zapnúť na mobile Wifi a ak sa váš mobil pripojí na danú sieť, hodí vás to priamo na hlavnú stránku kde zadávate prístupové kódy. Rýchlosť pripojenia je však stále podpriemerná. Na chatovanie, posielanie emailov a pripadne video hovory (cez Whatsupp, FB chat, IMO, Viber) to však stačí.

Daný časový limit pripojenia nemusíte minúť naraz, ale môžete si ho rozdeliť na viacero pripojení.

Čas:

Čas na Kube nie je až taký dôležitý, ale keď už inak nedáte, po prílete si posuňte hodinky o 6 hodín dozadu. Inak platí „mañana“.

Ceny

Kuba je všeobecne drahšia krajina. Preto ak chceš cestovať ekonomicky a spoznávať, požičaj si s kamarátmi auto a spávajte po súkromných ubytovaniach, kde sa noc pohybuje okolo 30 eur na osobu aj s raňajkami. Jedlo si varte, prípadne sa stravujte v lacnejších zariadeniach. Tým pádom sa počas 10 – 14 dňovej dovolenky zmestíš do 1.000 eur bez letenky. Pre náročnejších Kuba ponúka vyšší štandard súkromného ubytovania pripadne luxusných hotelov. Dajú sa prenajať nádherné koloniálne domy s vlastným bazénom a prevážať vás bude šofér so súkromným sprievodcom. Takáto dovolenka vás môže vyjsť aj na 5-tisíc eur na osobu bez letenky. Je na každom, aký štandard mu najviac vyhovuje. Na Kube však platí pravidlo, ak chceš ísť do kvality, daj si poradiť odborníkmi, ktorí ti ušijú cestu na mieru podľa tvojich predstáv. Bola by škoda zaplatiť toľko peňazí a byť sklamaný.

Kuba - cestovateľské rady, tipy, itinerár a rozpočet

Nezabudnite na suveníry!

Aké iné suveníry priniesť z Kuby, ak nie rum a cigary. Takže malá rada o cigarách. Predaj cigár je výhradne štátna záležitosť a súkromný predaj oficiálne neexistuje. To znamená, že ak vás niekto pozve domov a bude vám ponúkať cigary, jednoznačne ide o kontraband. To by až tak neprekážalo, pretože práve také ľudia nosia domov, ale netreba preplatiť. V tomto prípade je nutné zjednávať. Ak kupujete na ulici, žiaden problém s tým nebude, dávajte však pozor na ceny, ktoré sa normálne pohybujú niekde medzi 50 – 70 eur za krabicu cigár. Za pouličné cigary by som viac nezaplatil. Z Kuby môžete vyviezť cca 50 ks cigár na osobu akéhokoľvek pôvodu, či už pouličné alebo z obchodu. Sú totiž na nerozoznanie!

Čo sa týka rumu, je to jednoduché. Ceny rumu sú štátom kontrolované, čiže nakúpite kdekoľvek (obchody, nie bary) za podobné ceny. Najexkluzívnejšie sú značky Havana Club a Santiago de Cuba a ceny sa pohybujú nasledovne (7dcl fľaša):

  • Havana Club 3 anos : 4 eurá
  • Havana Club Reserva: 7 eur
  • Havana Club Ritual: 7 eur
  • Havana Club Seleccion de Maestros: 40 eur
  • Santiago Anejo: 7 eur
  • Santiago 11 anos: 50 eur
  • Santiago 12 anos: 60 eur

Limit na dovoz do EÚ je vraj 1 liter na batožinu/osobu, ale aspoň dve fľaše doveziete bez problémov. Ja vždy nosím tri, no nekúp to J. Tu však platí pravidlo, rum prevážajte iba v hlavnej batožine, a nie príručnej!

Pláže:

Pláže sú verejné a prístupné pre všetkých. Treba si dávať pozor na osobné veci a nenechávať ich bez dozoru.

Kuba - cestovateľské rady, tipy, itinerár a rozpočet

Itinerár cesty:

1.deň: Odlet z Viedne a prílet do Havany v ten istý deň v podvečerných hodinách. Presun na ubytovanie a prvé osviežujúce Mojito je na stole!

2.deň: Prehliadka Havany a jej historického centra, ktoré je pod patronátom UNESCO. Nádherná koloniálna architektúra vás očarí. Havana patrila k najdôležitejším mestám španielov a jej pristav bol križovatkou koloniálneho obchodu. Poobede panoramatická prehliadka nových častí mesta a najznámejšieho Maleconu na svete na americkom kabriolete z 50 rokov.

3.deň: Ráno návšteva tabakovej fabriky kde sa vyrábajú tie najlepšie cigary na svete. Pokračujeme po stopách Ernesta Hemingwaya s návštevou všetkých vďaka nemu známych miest.

4.deň: Vyrážame smer západ a po ceste zastávka na osviežujúci kúpeľ vo vodopádoch. Obed na bio farme, kde sa podáva tradičné jedlo z len lokálne vypestovaných plodín. Návšteva údolia Vinales, ktoré patrí k jedným z najkrajších panorám ostrova a kde sa zároveň pestuje ten najlepší tabak. Návšteva farmárov a prehliadka tabakových poli (podľa sezóny). Kalíšok rumu na uvítanie J Večer pohoda v prírode alebo jazda na koňoch.

5.deň: Smer Karibské more a kúpanie v pravom Karibiku takže si nezabudnite plavky a opaľovací krém. Večer príchod do koloniálneho mesta Cienfuegos.

6.deň: Prehliadka mesta a presun do jedného z najstarších miest ostrova, Trinidad kde zastal čas. Dokonala prehliadka okolia, návšteva miest zachovaných z obdobia afrických otrokov a pestovali cukrovej trstiny.

7.deň: Čaká nás turistika a výlet do hôr. Vyberieme sa do druhého najvyššieho pohoria na ostrove Escambray a osviežime sa kúpeľom vo vodopáde. Poobede pohoda na pieskovej pláži.

8.deň: Pokračujeme do východnej časti ostrova a spoznáme ďalšie koloniálne mestá, ktoré boli terčom pirátov už v 16. Storočí.

9.deň: Príchod do pohoria Sierra Maestra, kde celá revolúcia začala. Ubytovanie v horskom prostredí.

10.deň: Ranná turistika po stopách revolúcie a Fidela Castra, návšteva centra jeho velenia. Poobede smer Santiago de Cuba. Návšteva pútnického miesta Cobre, ktoré je pre veriacich tým najdôležitejším miestom na Kube. Príchod do mesta Santiago de Cuba, autentického centra hudby a tanca

11.deň: Mesto Santiago de Cuba a program v meste

12.-14. deň: Návšteva rodného domu rodiny Castrovcov a zaslúžený oddych na nádherných plážach v luxusnom hotely s all inclusive servisom. Počet strávených nocí v závislosti od klienta. Možnosť odletu domov spoločnosťou Condor, alebo presun do Havany miestnym letom

15.deň: Posledný deň v Havane, nákup suvenírov

16.deň: Odlet domov

Kuba - cestovateľské rady, tipy, itinerár a rozpočetKuba je krajina plna kontrastov, ktorá sa do kvalitného cestovného ruchu ešte len rozbieha. A preto ak si chceš nechať poradiť, odporúčam navštíviť stránku www.eventcuba.com, kde sa Slovák Michal špecializuje na osobné požiadavky a konzultácie. Taktiež ti pripraví cestovný itinerár podľa potreby.

Zdroj: The World Factbook 2018-19. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2019

Články o kontinente Amerika