Práca nad deti. V ktorých krajinách nájdeme najviac detskej práce?

Až jedno z desiatich. Po sčítaní to vychádza približne 160 miliónov. Viac ako 160 miliónov pracujúcich detí naprieč celým svetom. Počet neubúda, práve naopak. Viaceré podnety ho posledné roky ešte zvýšili. Dôvodov je viacero.

Mesiac jún nie je len mesiacom konca školy, ale aj mesiacom, keď si viaceré krajiny 1. júna pripomínajú deň detí. Mnohé bývalé sovietske krajiny ho označujú ako Medzinárodný deň ochrany detí. Pojem ochrana však rozhodne nie je v súlade s detskou prácou, ktorú aj v 21. storočí vykonáva každé desiate dieťa na svete. Aj preto rastie hlas boja proti tejto práci. Silnie najmä v júni, a to 12-teho, na Svetový deň boja proti detskej práci. 

Aké je celosvetové rozdelenie?

Až jedna pätina zo všetkých pracujúcich detí na svete sa nachádza v Afrike. Kontinent tak čelí najvyššiemu počtu pracujúcich detí s približne 72 miliónmi. Na druhom mieste je oblasť Ázie a Tichomoria, približne 62 miliónov detí. Zvyšná časť smeruje do Ameriky (11 miliónov) a do Európy a Strednej Ázie (6 miliónov). 

Napriek tomu, že od roku 2000 tento trend pozitívne klesal a pracujúcich detí ubúdalo, uplynulé roky sa situácia opäť zhoršila. Najskôr pandémia koronavírusu, neskôr zhoršená ekonomická situácia a následne rozšírenie politických konfliktov… každý z podnetov sa premenil na katalyzátor chudoby, čím sa státisíce detí opäť uchýlili k detskej práci. 

Klimatická kríza berie pomocnú ruku

Výskum pod záštitou Medzinárodnej organizácie práce (OSN) podčiarkol túto nepriaznivú situáciu. Sústredil sa na klimatickú zmenu a jej vplyv na detskú prácu. Tá ešte viac znásobuje výskyt detskej práce, hlavne v oblasti poľnohospodárstva, ktoré „zamestnáva“ viac ako 70 % pracujúcich detí. 

10 štátov s najväčším počtom pracujúcich detí

  1. Burkina Faso
  2. Somálsko
  3. Etiópia
  4. Haiti
  5. Uganda
  6. Niger
  7. Kamerun
  8. Togo
  9. Madagaskar
  10. Nigéria

Detská práca „koluje“ aj v produktoch, ktoré sa bežne ocitnú na stole európskych predajní. Švajčiarska verejnoprávna televízia napríklad vyhlásila, že viaceré ghanské deti pomáhajú vyrábať kakao aj pre jedného z celosvetovo najznámejších švajčiarskych výrobcov čokolády, ktorý podporuje boj proti detskej práci.

Regulácia si podľa výrobcov vyžaduje veľké úsilie najmä zo strany mimovládnych organizácií a vlád. Často zlyháva práve nedostatok zamestnancov, ktorí by situáciu v rozvojových krajinách monitorovali.  

Milióny zostávajú, čas ubúda

Niekde sa „mesiac detí“ neslávi v júni, niektoré krajiny ho oslavujú 20. novembra ako Univerzálny deň detí. Či jún alebo november, koniec koncov zostáva nepodstatné, situácia by mala napredovať celoročne. Deti totiž aj naďalej zostávajú medzi najohrozenejšími skupinami populácie.

Jedným z cieľov trvalo udržateľného rozvoja v roku 2025 je aj koniec všetkých foriem detskej práce… Čas plynie a zostáva ho pomerne málo, na rozdiel od pracujúcich detí, ktoré sa dajú stále počítať na milióny.

Páčil sa ti tento článok? Získajte zdroj základných informácií pre cestovateľov.
Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Bude použitá len na overenie komentáru.