Nový objav peruánskej archeológie

Objavy v 21. storočí ukazujú svetu malé kúsky histórie. Len za uplynulý rok svet spoznal viac ako 120 unikátnych archeologických objavov. Kúsky stratených miest, sôch panovníkov alebo predmetov dávnych civilizácií. Nenapreduje však len technika, ale aj výskum. Najnovší peruánsky objav vznikol približne 2 000 rokov predtým, ako sa k moci dostala svetoznáma ríša Inkov. 

Techniky tohto storočia presúvajú archeológov o tisícročia nazad… Nebolo tomu inak ani v tomto prípade. Na roboty pripevnili kamery a vybrali sa preskúmať 3 000 rokov starý tunel. Archeológovia o takýchto úspechoch snívajú celý život, tí v Peru si sen splnili na archeologickom nálezisku Chavín de Huántar v juhoamerickom Peru. 

Zvierací objav  

Archeológovia na nálezisku odkryli 3 000 rokov starú zapečatenú chodbu známu ako „kondorova chodba“. Tá sa dá prirovnať k hlavnej ceste. Pravdepodobne vedie do ďalších menších uličiek a komôr, ktoré boli kedysi súčasťou masívneho chrámového komplexu. 

Komu masívny chrám patril? 

Kultúrnym synonymom slova Peru sa stali Inkovia. Ide o jednu z najväčších pôvodných civilizácií sveta. Ak sa však človek vydá po časovej osi Peru, zistí, že Inkom predchádzali počas 14 000 rokov aj iné jedinečné kultúry. Štyri z nich dokonca značne ovplyvnili aj tradície Inkov a položili základ pre vznik ich ríše. Boli nimi Tiwanaku, Wari, Chimú a Chavín. A práve Chavínskej kultúre patril masívny chrámový komplex. 

Symbol nebies

Emócie archeológov na nálezisku sa objavili už po spozorovaní keramickej misky, no vyvrcholenie nastalo až po zahliadnutí vtáka.

Nie však živého, ale mohutnej keramickej hlavy kondora. Hlava spolu s krídlami vážila približne 16 kilogramov. Andské kultúry spájali kondora s mocou a blahobytom.

Moc súvisela s jeho veľkosťou, kondor je totiž jeden z najväčších vtákov na svete. Naviac, fosílne dôkazy naznačujú, že kondor andský žil v Andách desiatky miliónov rokov, a preto je jedným z ikonických tvorov Južnej Ameriky.

Ako s kondorom súvisí had a puma

Andské kultúry uctievali mocný trojitý symbol. Kondora, pumu a hada. Kým kondor predstavoval nebesia puma, ako silné, odvážne a vitálne zviera, stred zeme. Had po zhodení kože – premenu a podsvetie. Kondor sa tak premenil na jediného kráľa nebies. Okrem moci bol symbolom slobody a múdrosti. Zároveň prepájal nebo so zemou a tým ho civilizácia vnímala ako polobožského posla, ktorý od bohov prinášal posolstvá.

Z Peru do zoznamu 

Keramické kúsky a sochy možno obdivovať v múzeu neďaleko náleziska. Archeologické nálezisko Chavín de Huántar leží približne 400 kilometrov severne od hlavného mesta Lima.

No nenachádza sa len v Peru, ale aj na zozname svetového dedičstva UNESCO. Jeho vykopávky odhaľovali pôvod mystických a náboženských rituálov, v tomto prípade však hlava kondora priniesla archeológom novú rovinu skúmania.

Civilizácia Chavín 

Nálezisko Chavínskej kultúry prekvitalo medzi rokmi 1 400 až 200 pred Kristom. Jeho centrom bolo práve mesto Chavín de Huántar. Civilizácia sa vyznačovala zložitou kamennou architektúrou, posvätnými podzemnými labyrintami, galériami, námestiami a stĺpmi.

Ich umenie bolo na vtedajšiu dobu aj pre zobrazovanie zvierat veľmi pokročilé. Archeológovia tvrdia, že pri jednom kondorovi to neskončí. Nový objav je len dôkazom nového archeologického začiatku.

Páčil sa ti tento článok? Získajte zdroj základných informácií pre cestovateľov.
Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Bude použitá len na overenie komentáru.