Vianočný ostrov

Austrália-Oceánia

Úvod

Tento ostrov, pomenovaný v roku 1643 podľa dňa jeho objavenia, bol anektovaný a jeho osídľovanie Veľkou Britániou sa začalo v roku 1888 po objavení zásob fosfátu. Správa Vianočného ostrova prešla po skončení Druhej svetovej vojny pod jurisdikciu novej Britskej kolónie v Singapúre. Ostrov fungoval ako samostatná Kráľovská kolónia od 1. januára 1958 do 1. októbra 1958 kedy sa dokončil jeho presun pod austrálsku jurisdikciu. Tento dátum sa stále oslavuje v prvý októbrový pondelok ako Territory Day (Deň teritória). Takmer dve tretiny rozlohy ostrova boli vyhlásené za národný park.

Geografia

Poloha:
Juhovýchodná ázia, ostrov v Indickom oceáne, južne od Indonézie

Geografické súradnice:
10 30 J, 105 40 V

Geografické zaradenie:
Juhovýchodná Ázia

Rozloha:
celkovo: 135 km²
pevnina: 135 km²
vodné plochy: 0 km²
porovnanie v rámci sveta: 222

Porovnanie veľkosti:
asi tri štvrtiny rozlohy veľkosti Washingtonu DC

Pozemné hranice:
0 km

Pobrežie:
138,9 km
Pobrežné nároky:
teritoriálne moria: 12 nm
priľahlá zóna: 12 nm
exkluzívna rybárska zóna: 200 nm

Klimatické podmienky:
tropické s obdobím dažďov (December až Apríl) a obdobím sucha; teplo a vlhkosť sú ovplyvňované pasátmi

Terénne členenie:
strmé útesy na pobreží dramaticky prerastajú do centrálnej plošiny

Nadmorská výška:
priemerná nadmorská výška: Neuvedená
extrémy: najnižší bod: Indický oceán 0 m
najvyšší bod: Murray Hill 361 m

Prírodné bohatstvo:
fosfáty, pláže

Využitie pôdy:
poľnohospodárska pôda: 0%
obrábaná pôda 0%; stále plodiny 0%; stále pasienky 0%
iné: 100% (hlavne tropický dažďový prales; 63% ostrova je národným parkom) (odhad 2011)

Zavlažovaná pôda:
Neuvedená

Obyvateľstvo – rozdelenie:
väčšina obyvateľstva žije na severnom cípe ostrova

Prírodné nebezpečenstva:
úzky okrajový útes ohraničujúci ostrov môže byť nebezpečným pre plavidlá

Životné prostredie – hlavné ohrozenie:
strata dažďového pralesa; dopady ťažby fosfátu

Geografická poznámka:
poloha je na hlavných morských cestách Indického oceánu

Ľudia a spoločnosť

Obyvateľstvo:
2205 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 232

Národnosť:
podstatné meno: Vianočný ostrova(nia)
prídavné meno: Vianočný ostrov

Etnické skupiny:
Čínska 70%, Európska 20%, Malajská 10%
poznámka: nemá žiadne pôvodné obyvateľstvo (2001)

Jazyky:
Anglický (oficiálny), Čínsky, Malajský

Náboženstvá:
Budhizmus 16,9%, Kresťanstvo 16,4%, Islám 14,8%, iné 1,3%, žiadne 9,2%, nešpecifikované 41,5% (odhad 2011)

Vekové zloženie:
0-14 rokov: 12,79% (muži 147/ženy 135)
15-24 rokov: 12,2% (muži 202/ženy 67)
25-54 rokov: 57,91% (muži 955/ženy 322)
55-64 rokov: 11,66% (muži 172/ženy 85)
65 rokov a viac: 5,44% (muži 84/female 36) (odhad 2017)

Úroveň rastu obyvateľstva:
1,11% (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 101

Obyvateľstvo – rozdelenie:
väčšina obyvateľstva žije na severnom cípe ostrova

Vláda

Názov krajiny:
bežne používaná dlhá forma: Teritórium Vianočného ostrova
bežne používaná krátka forma: Vianočný ostrov
etymológia: pomenovaný anglickým kapitánom Williamom MYNORSOM podľa dňa objavenia na vianoce (25 december 1643)

Štatút samostatnosti:
teritórium Austrálie bez samosprávy; spravované z Canberry Oddelením regionálnej Austrálie, lokálnej vlády, umenia a športu

Typ vlády:
zámorské teritórium Austrálie bez samosprávy

Hlavné mesto:
názov: The Settlement
geografické súradnice: 10 25 J, 105 43 V
časový posun: SELČ+6 (o 6 hodín viac oproti štandardnému stredoeurópskemu letnému času)

Administratívne rozdelenie:
žiadne (Austrálske teritórium)

Nezávislosť:
žiadna (Austrálske teritórium)

Národné sviatky:
Deň Austrálie (pripomenutie príchodu posádky prvých austrálskych osadníkov) – 26 január (1788)

Ústava:
1 október 1958 (Christmas Island Act 1958); zmenené mnoho krát, posledný krít v roku 2010 (Territories Law Reform Act 2010) (2016)

Právny systém:
právny systém spadá pod autoritu generálneho guvernéra Austrálie a austrálske právo

Občianstvo:
pozri Austráliu
Voľebné právo:
od 18. rokov

Výkonná zložka:
hlava štátu: Kráľovná Alžbeta II (od 6. februára 1952); reprezentovaná generálnym guvernérom Austrálskeho súštátia ktorým je generál Sir Peter COSGROVE (od 28. marca 2014)
predseda vlády: Administrátor Jon STANHOPE (od 5. októbra 2012)
voľby/vymenovanie: monarchia je dedičná; generálny guvernér je vymenovaný monarchom na odporúčanie austrálskeho predsedu vlády; administrátor je menovaný generálnym guvernérom Austrálie na 2-ročné obdobie a reprezentuje monarchu a Austráliu

Popis vlajky:
vlajka teritória; rozdelená diagonálne od vrchnej závesnej strany po dolnú vysiacu stranu; horný trojuholník je zelený so žltým obrázkom zlatého vtáka bosuna; dolný trojuholník, ktorý reprezentuje Austráliu, je modrý so súhvezdím Južného kríža; vycentrovaný žltý disk zobrazuje zelenú mapu ostrova
poznámka: na oficiálne účely sa využíva vlajka Austrálie

Národné symboly:
vták zlatý bosun

Národná hymna:
poznámka: pre austrálske teritórium je oficiálnou národnou hymnou „Advance Australia Fair“, kým „God Save the Queen“ slúži ako kráľovská hymna (pozri Austráliu)

Ekonomika

Ekonomika – prehľad:
Hlavnými ekonomickými aktivitami Vianočného ostrova sú ťažba fosfátov, limitovaný turizmus, poskytovanie vládnych služieb a od roku 2005 stavba a prevádzka Imigračných zadržiavacích centier. Vládny sektor zahŕňa administratívu, zdravotníctvo, školstvo, policajnú kontrolu, colnú kontrolu, karanténu a obranu.

Výrobné odvetvia:
turizmus, ťažba foskátov (takmer vyčerpané)

Rozpočet:
príjmy: $ neuvedené
výdaje: $ neuvedené

Fiškálny rok:
1. júl – 30. jún

Export – komodity:
fosfáty

Import – komodity:
spotrebné produkty

Výmenné sadzby:
Austrálsky dolár (AUD) na americký dolár (USD) –
1,3442 (2016)
1,3442 (2015)
1,3291 (odhad 2014)
1,1094 (odhad 2013)
0,9695 (odhad 2012)

Zdroj: The World Factbook 2018-19. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2019

Články o kontinente Austrália a oceánia