Spojené arabské emiráty

Stredný východ

Úvod

História:
Zmluvné štáty pobrežia Perzského zálivu pridelili Veľkej Británii kontrolu nad ich obranou a zahraničnou politikou v zmluvách z 19. storočia. V roku 1971 sa šesť z týchto štátov spojilo (Abu Dhabi, ‚Ajman, Al Fujayrah, Ash Shariqah, Dubayy, and Umm al Qaywayn) a vytvorilo Spojené arabské emiráty. V roku 1972 sa k nim pridal Ra’s al Khaymah. HDP na obyvateľa Spojených arabských emirátov je porovnateľné s poprednými západoeurópskymi štátmi. Ropa a svetové financie poháňajú ekonomiku SAE viac ako tri desaťročia. Avšak spojenie klesajúcich cien ropy a cien na realitnom trhu a medzinárodná banková kríza v rokoch 2008-09 značne ublížila ekonomike Spojených arabských emirátov. SAE sa vyhli „Arabskej jari“, ktorá zachvátila ostatné krajiny na Strednom východe v rokoch 2010-11 a v snahe zabrániť vzniku nepokojov oznámila vláda mnohoročný investičný plán do infraštruktúry v hodnote $1.6 miliardy pre chudobnejšie severné emiráty a agresívne prenasledovala obhájcov politických zmien. Spojené arabské emiráty hrajú v posledných rokoch dúležitú úlohu v regionálnej politike. Okrem darovania miliard dolárov vo forme ekonomickej pomoci na stabilizovanie Egypta sú SAE aj členom globálnej koalície vedenej USA na porážku Islamského štátu Iraku a Levantu (ISIL) a koaličný partner vo vojenskej kampani vedenej Saudskou Arábiou, ktorá ma za cieľ obnovu vlády v Jemene.

Víza

BEZVÍZOVÝ STYK

Pre občanov Slovenskej republiky platí od 7. mája 2015 za účelom turistiky na maximálne 30 dní bezvízový styk.

 • Platnosť cestovného pasu musí byť aspoň 6 mesiacov od vstupu do krajiny.
 • Osoba nesmie mať z minulosti zákaz vstupu do Spojených arabských emirátov.
 • V cestovnom pase nesmie byť záznam o vstupe do štátu Izrael.

Geografia

Poloha:
Stredný Východ, hraničí s Ománskym zálivom, Perzským zálivom, medzi Ománom a Saudskou Arábiou

Geografické súradnice:
24 00 S, 54 00 V

Geografické zaradenie:
Stredný Východ

Rozloha:
celkovo: 83 600 km²
pevnina: 83 600 km²
vodné plochy: 0 km²
porovnanie v rámci sveta: 116

Porovnanie veľkosti:
1,7 násobok rozlohy Slovenska

Pozemné hranice:
celkovo: 1066 km
hraničiace krajiny (2):
Omán 609 km, Saudská Arábia 457 km

Pobrežie:
1318 km
Pobrežné nároky:
teritoriálne moria: 12 nm
priľahlá zóna: 24 nm
exkluzívna ekonomická zóna: 200 nm
kontinentálny šelf: 200 nm alebo po okraj kontinentálneho pásu

Klimatické podmienky:
púštne, chladnejšie v horách na východe

Terénne členenie:
ploché, neúrodné pobrežie plynule prechádza do zvlnených púštnych dún rozľahlej púšte; hory na východe

Nadmorská výška:
priemerná nadmorská výška: 149 m
extrémy: najnižší bod: Perzský záliv 0 mnm
najvyšší bod: Jabal Yibir 1527 mnm

Prírodné bohatstvo
ropa, zemný plyn

Využitie pôdy:
poľnohospodárska pôda: 4,6%
obrábaná pôda 0,5%; stále plodiny 0,5%; stále pasienky 3,6%
les: 3,8%
iné: 91,6% (odhad 2011)
Zavlažovaná pôda:
923 km² (2012)

Obyvateľstvo – rozdelenie:
obyvateľstvo je v drvivej väčšine sústredené na severovýchode na Musandamskom poloostrove. Tri najväčšie emiráty, Abu Dhabi, Dubaj a Šarjah, sú domovom pre takmer 85% populácie.
Prírodné nebezpečenstva:
časté pieskové a prachové búrky

Životné prostredie – hlavné ohrozenie:
nedostatok prírodných zdrojov pitnej vody je nahrádzaný odsoľovacími fabrikami; rozširovanie púští; znečisťovanie pláží únikmi ropy

Geografická poznámka:
strategická lokalita pri južnom vstupe do Hormuzského prieplavu, ktorý je dôležitým bodom vo svetovej preprave ropy.

Ľudia a spoločnosť

Obyvateľstvo:
6 072 475 (odhad júl 2017)
poznámka: OSN odhaduje, že celková populácia krajiny bola v polovici roka 2017 až 9 400 145 obyvateľov. Podľa údajov OSN z roku 2015 tvoria imigranti viac ako 88% celkovej populácie.
porovnanie v rámci sveta: 110

Národnosť:
podstatné meno: Emiráti
prídavné meno: Emirátsky

Etnické skupiny:
Emiráti 11,6%, Juhoaziati 59,4% (vrátane Indov 38,2%, Bangladéžanov 9,5%, Pakistáncov 9,4% a iných 2,3%), Egypťania 10,2%, Filipínci 6,1%, iní 12,8% (odhad 2015)

Jazyky:
Arabština (oficiálny), perzština, angličtina, hindú, urdú

Náboženstvá:
Islám (oficiálne) 76%, Kresťanstvo 9%, iné (prevažne Hindú a Budhizmus, menej ako 5% obyvateľstva vyznáva Parsi, Baha’i, Druze, Sikh, Ahmadi, Ismaili, Dawoodi Bohra Islám a judaizmus) 15%
poznámka: dáta zahŕňajú všetko obyvateľstvo, keďže viac ako 85% populácie tvoria ľudia bez občianstva (odhad 2005)

Vekové zloženie:
0-14 rokov: 21,01% (muži 652 718/ženy 622 850)
15-24 rokov: 13,51% (muži 487 558/ženy 332 829)
25-54 rokov: 61,14% (muži 2 828 731/ženy 884 233)
55-64 rokov: 3,27% (muži 147 429/ženy 51 097)
65 rokov a viac: 1,07% (muži 40 226/ženy 24 804) (odhad 2017)

Pomer nezaopatrenia:
celkový pomer nezaopatrenia: 17,4
pomer nezaopatrenia mládeže: 16,2
pomer nezaopatrenia dôchodcov: 1,2
potencionálny pomer podpory: 83,4 (odhad 2015)

Priemerný vek:
celkovo: 30,3 roka
muži: 32,1 roka
ženy: 25 rokov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 112

Úroveň rastu obyvateľstva:
2,37% (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 28

Miera pôrodnosti:
15,1 pôrodov/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 128

Miera úmrtnosti:
1,9 úmrtí/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 225

Čistá miera migrácie:
10,5 migrantov/1 000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 9

Obyvateľstvo – rozdelenie:
obyvateľstvo je v drvivej väčšine sústredené na severovýchode krajiny na Musandamskom poloostrove. Tri najväčšie emiráty, Abu Dhabi, Dubaj a Šarjah, sú domovom pre takmer 85% populácie.

Miera urbanizácie:
urbanizované obyvateľstvo: 86,1% celkového obyvateľstva (2017)
miera urbanizácie: 2,32% ročná miera zmeny (odhad 2015-20)

Hlavné urbanizované oblasti – populácia:
Dubaj 2,415 milióna, Sharjah 1,279 milióna, Abu Dhabi (hlavné mesto) 1,145 milióna (2015)

Rozdelenie podľa pohlavia:
pri narodení: 1,05 muži/ženy
0-14 rokov: 1,05 muži/ženy
15-24 rokov: 1,47 muži/ženy
25-54 rokov: 3,2 muži/ženy
55-64 rokov: 2,93 muži/ženy
65 rokov a viac: 1,69 muži/ženy
celková populácia: 2,18 muž/žena (odhad 2016)

Materská úmrtnosť pri pôrode:
6 úmrtí/100 000 živých narodení (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 165

Novorodenecká úmrtnosť pri pôrode:
celkovo: 10 úmrtí/1 000 živých narodení
muži: 11,6 úmrtí/1 000 živých narodení
ženy: 8,3 úmrtí/1 000 živých narodení
porovnanie v rámci sveta: 137

Priemerná dĺžka života:
celková populácia: 77,7 roka
muži: 75 roka
ženy: 80,4 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 69

Celková pôrodnosť:
2,32 narodeného dieťaťa/žena (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 87

Náklady na zdravotníctvo:
3,6% HDP (2014)
porovnanie v rámci sveta: 171

Hustota siete lekárov:
1,56 doktora/1000 obyvateľov (2014)

Hustota siete nemocničných postelí:
1,1 postele/1000 obyvateľov (2012)

Zdroje pitnej vody:
zlepšené:
mestské: 99,6% obyvateľstva
vidiecke: 100% obyvateľstva
celkovo: 99,6% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 0,4% obyvateľstva
vidiecke: 0% obyvateľstva
celkovo: 0,4% obyvateľstva (odhad 2015)

Prístup k hygienickým zariadeniam:
zlepšené:
mestské: 98% obyvateľstva
vidiecke: 95,2% obyvateľstva
celkovo: 97,6% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 2% obyvateľstva
vidiecke: 4,8% obyvateľstva
celkovo: 2,4% obyvateľstva

Miera rozširenia HIV/AIDS u dospelých:
Bez údajov

Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS:
Bez údajov

HIV/AIDS – úmrtia:
Bez údajov

Miera rozširenia obezity u dospelých:
31,7% (2016)
porovnanie v rámci sveta: 20

Náklady na školstvo:
Bez údajov

Gramotnosť:
definícia: obyvateľstvo nad 15 rokov vie čítať a písať
celková populácia: 93,8%
muži: 93,1%
ženy: 95,8% (odhad 2015)

Miera nezamestnanosti mladých vo veku 15-24 rokov:
celkovo: 12,1%
muži: 7,9%
ženy: 21,8% (odhad 2008)
porovnanie v rámci sveta: 91

Vláda

Názov krajiny:
bežne používaná dlhá forma: Spojené arabské emiráty
bežne používaná krátka forma: žiadna
lokálna dlhá forma: Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah
lokálna krátka forma: žiadna
bývalá: Zmluvné štáty, Zmluvný Omán
skratka: SAE

Etymológia:
Popisné meno krajiny. Názov „Arábia“ je možné zdokumentovať mnoho storočí pred našim letopočtom. Starí Egypťania nazývali tento región ako „Ar Rabi“. Názov „emirát“ je odvodený od slova „amir“, arabského slova pre vojvodcu, pána alebo princa.

Typ vlády:
federácia monarchií

Hlavné mesto:
názov: Abú Dhabí

Geografické súradnice: 24 28 S, 54 22 V

Časový posun:
SELČ+2 (o 2 hodiny viac oproti štandardnému stredoeurópskemu letnému času)

Administratívne rozdelenie:
7 emirátov: Abú Zabí (Abu Dhabi), Adžman (‚Ajman), Fudžajra (Al Fujayrah), Šardža (Ash Shariqah (Sharjah)), Dubaj (Dubai), Rás al-Chajmá (Ra’s al Khaymah), Umm al-Kuvajn (Umm al Qaywayn)

Nezávislosť:
2. december 1971 od Veľkej Británie

Národné sviatky:
Deň nezávislosti (Národný deň) – 2. december (1971)

Ústava:
história: predošlá (provizionálna) z roku 1971; posledná pochádza v roku 1979 a prijatá za stálu bola v máji 1996
zmeny: navrhnuté Najvyššou radou a predložené Federálnej národnej rade. Schválenie vyžaduje minimálne dvojtretinovú väčšinu prítomných členov Federálnej národnej rady a schválenie prezidentom Najvyššej rady. Zmenené v toku 2009 (2016).

Právny systém:
zmiešaný právny systém islámskeho práva a občianskeho práva

Občianstvo:
občianstvo narodením: nie
občianstvo jedine pôvodom: otec musí byť občanom Spojených Arabských Emirátov, ak je otec neznámy, matka musí byť občiankou
možnosť dvojitého občianstva: nie
potrebná dĺžka pobytu pre rezidentúru: 30 rokov

Voľebné právo:
obmedzené; poznámka: každý z vládcov siedmych emirátov vyberie percento voličov do Federálnej národnej rady (FNC), čo dokopy zodpovedá asi 12 percentám občanov Emirátov.

Popis vlajky:
Tri rovnaké horizontálne pruhy zelenej (horný), bielej a čiernej so širším, vertikálnym pruhom na závesnej strane. Vlajka obsahuje všetky štyri panarabské farby, ktoré v tomto prípade reprezentujú úrodnosť (zelená), neutralitu (biela), ropné zdroje (čierna) a jednotu (červená). Červená farba bola tradične zahrnutá vo vlajkách všetkých emirátov pred ich zjednotením.

Národné symboly:
zlatý sokol; národné farby: zelená, biela, čierna, červená

Národná hymna:
názov: „Nashid al-watani al-imarati“ (Národná hymna Spojených Arabských Emirátov)
text/hudba: AREF Al Sheikh Abdullah Al Hassan/Mohamad Abdel WAHAB
poznámka: hudba prijatá v roku 1971, text v roku 1996; Mohamad Abdel Wahab zložil taktiež hudbu pre hymnu Tuniska

Ekonomika

Ekonomika – prehľad:
Spojené Arabské Emiráty majú otvorenú ekonomiku s vysokým príjmom na osobu a značným ročným obchodným prebitkom. Úspešné snahy o ekonomickú diverzifikáciu znížili závislosť HDP na exporte ropy a plynu na 30%.
Od objavenia ropy pred 60 rokmi prešli Spojené Arabské Emiráty hĺbkovou transformáciou z chudobného regiónu malých púštnych principalít na moderný štát s vysokou úrovňou života. Vláda zvýšila investície na tvorbu pracovných miest a rozširovanie infraštruktúry a otvára možnosti pre väčšie možnosti súkromného sektora. Bezcolné zóny v krajine pomáhajú pritiahnuť zahraničných investorov, ktorým ponúkajú 100% zahraničné vlastníctvo a nulové dane.
Svetová finančná kríza rokov 2008-09, prísne medzinárodné úvery a nízke ceny komodít na svetových trhoch priškrtili v roku 2009 domácu ekonomiku. Spojené Arabské Emiráty sa pokúsili predísť kríze vyššími investíciami a podporou likvidity v bankovom sektore. Kríza najtvrdšie udrela na Dubaj, keďže utrpel hlavne kvôli zníženým cenám na realitnom trhu. Dubaju chýbali financie na splatenie dlhov, čo vyvolalo po svete obavy o jeho solvencii a nakoniec viedlo k $20 miliardovej zo strany Centrálnej banky SAE a vlády v Abu Dhabi. Táto pomoc bola refinancovaná v marci 2014.
Závislosť ekonomiky SAE na rope je dlhodobou výzvou. Celosvetové nízke ceny ropy prinútili SAE obmedziť výdavky, vrátane niektorých sociálnych programov, avšak Spojené Arabské Emiráty majú dostatok prostriedkov v nezávislých investičných fondoch na pokrytie deficitu. Vláda v auguste 2015 znížila dotácie na palivá a oznámila plány na zavedenie spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty k 1. januáru 2018. Strategický plán SAE na nasledujúce roky sa sústreďuje na ekonomickú diverzifikáciu, spopularizovanie SAE ako svetového obchodného a turistického centra, rozvoju priemyslu a vytváranie pracovných príležitostí pre občanov pomocou zlepšeného školstva a vyššieho zamestnávania v súkromnom sektore.

HDP (parita kúpnej sily):
$691,9 miliard (odhad 2017)
$682,8 miliard (odhad 2016)
$662,7 miliard (odhad 2015)
poznámka: dáta sú v dolároch ku roku 2017
porovnanie v rámci sveta: 33

HDP (oficiálny výmenný kurz):
$378,7 miliard (odhad 2016)

HDP – reálna miera rastu:
1,3% (odhad 2017)
3% (odhad 2016)
3,8% (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 107

HDP – na osobu (PPP):
$68 200 (odhad 2017)
$69 300 (odhad 2016)
$69 200 (odhad 2015)
poznámka: dáta sú v dolároch ku roku 2017
porovnanie v rámci sveta: 14

Hrubé národné rezervy:
24,8% HDP (odhad 2017)
27,5% HDP (odhad 2016)
29,7% HDP (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 34

HDP – zloženie podľa sektoru pôvodu:
spotreba domácností: 50,5%
štátna spotreba: 12,1%
investície do fixného kapitálu: 20,4%
investment in inventories: 1,3%
vývoz tovarov a služieb: 94,9%
dovoz tovaru a služieb: -79,2% (odhad 2017)

HDP – zloženie podľa sektoru pôvodu:
poľnohospodárstvo: 0,9%
výroba: 49,8%
služby: 49,2% (odhad 2017)

Poľnohospodárstvo – produkty:
ďatle, zelenina, melóny, hydina, vajcia, mliečne produkty, ryby

Výrobné odvetvia:
ropa a petrochemikálie, rybársky priemysel, hliník, cement, hnojivá, oprava obchodných lodí, stavebné materiály, suveníry, textil

Miera rastu priemyselnej výroby:
-0,1% (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 116

Pracovná sila:
5,344 milióna
poznámka: asi 85% pracovnej sily tvoria zahraniční pracovníci (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 79

Pracovná sila – podľa odvetvia:
poľnohospodárstvo: 7%
výroba: 15%
služby: 78% (odhad 2000)

Miera nezamestnanosti:
3,6% (odhad 2014)
2,4% (odhad 2001)
porovnanie v rámci sveta: 38

Obyvateľstvo pod hranicou chudoby:
19,5% (odhad 2003)

Príjem domácnosti alebo spotreba podľa percentuálnych bodov:
najnižších 10%: NA%
najvyšších 10%: NA%

Rozpočet:
príjmy: $83,44 miliardy
výdavky: $112,4 miliardy (odhad 2016)
poznámka: federálny rozpočet SAE nepočíta s výdajmi emirátov Abu Dhabi a Dubaja (odhad 2017)

Dane a ostatné príjmy:
22% HDP (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 142

Rozpočtový zostatok (+) alebo deficit (-):
-7,6% HDP (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 187

Verejný dlh:
60,3% HDP (odhad 2017)
62,7% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 66

Fiškálny rok:
kalendárny rok

Miera inflácie (spotrebiteľské ceny):
2,1% (odhad 2017)
1,8% (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 120

Úroková miera Centrálnej banky:
NA%

Stock of narrow money:
$134,8 miliardy (odhad 31 december 2017)
$129 miliard (odhad 31 december 2016)
porovnanie v rámci sveta: 30

Stock of broad money:
$355,8 miliardy (odhad 31 december 2017)
$333,6 miliardy (odhad 31 december 2016)
porovnanie v rámci sveta: 29

Stock of domestic credit:
$412,5 miliardy (odhad 31 december 2017)
$389,9 miliardy (odhad 31 december 2016)
porovnanie v rámci sveta: 30

Trhová hodnota verejne obchodovaných akcií:
$195,9 miliardy (odhad 31 december 2015)
$201.6 miliardy (odhad 31 december 2014)
$180.3 miliardy (odhad 31 december 2013)
porovnanie v rámci sveta: 33

Súčasná účtovná súvaha:
$7,878 miliard (odhad 2017)
$8,412 miliard (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 22

Export:
$314,7 miliard (odhad 2017)
$298,6 miliard (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 17

Export – komodity:
surová ropa 45%, zemný plyn, reexport, sušené ryby, ďatle (odhad 2012)

Export – partneri:
India 9,9%, Irán 8,9%, Japonsko 8,8%, Švajčiarsko 8,5%, Omán 5,4%, Čína 5,1% (2016)

Import:
$241,3 miliard (odhad 2017)
$230,3 miliard (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 20

Import – komodity:
stroje a prepravné vybavenie, chemikálie, jedlo

Import – partneri:
Čína 7,4%, USA 6,9%, India 6,8%, Nemecko 4,4% (2016)

Devízové a zlaté rezervy:
$89,79 miliardy (odhad 31 december 2017)
$85,39 miliardy (odhad 31 december 2016)
porovnanie v rámci sveta: 28

Dlh – externý:
$239,7 miliardy (odhad 31 december 2017)
$218,7 miliardy (odhad 31 december 2016)
porovnanie v rámci sveta: 34

Akcie priamych zahraničných investícií – domáce:
$144,3 miliardy (odhad 31 december 2017)
$134,8 miliardy (odhad 31 december 2016)
porovnanie v rámci sveta: 39

Akcie priamych zahraničných investícií – v zahraničí:
$124,9 miliardy (odhad 31 december 2017)
$114,6 miliardy (odhad 31 december 2016)
porovnanie v rámci sveta: 33

Výmenné sadzby:
Emiráti dirham (AED) na USA dolár –
3,673 (2017)
3,673 (2016)
3,673 (2015)
3,673 (2014)
3,673 (2013)

Energetika

Prístup k elektrine:
obyvateľstvo bez prístupu k elektrine: 177 824
elektrifikácia – celková populácia: 98%
elektrifikácia – mestské oblasti: 99%
elektrifikácia – vidiecke oblasti: 93% (2012)

Elektrina – produkcia:
119,7 miliardy kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 32

Elektrina – spotreba:
110,6 miliardy kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 32

Elektrina – export:
0 kWh (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 98

Elektrina – import:
0 kWh (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 118

Elektrina – inštalovaná výrobná kapacita:
28,9 milióna kW (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 34

Elektrina – z fosílnych palív:
99,5% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 29

Elektrina – z jadrových palív:
0% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 35

Elektrina – z vodných elektrární:
0% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 158

Elektrina – z iných obnoviteľných zdrojov:
0,5% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 150

Ropa – produkcia:
3,106 milióna barelov/denne (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 8

Ropa – export:
2,684 milióna milióna barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 4

Ropa – import:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 89

Ropa – overené zásoby:
97,8 miliardy barelov (odhad 1. január 2017)
porovnanie v rámci sveta: 7

Rafinované ropné produkty – produkcia:
479 400 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 33

Rafinované ropné produkty – spotreba:
901 000 barelov/denne (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 25

Rafinované ropné produkty – export:
334 900 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 26

Rafinované ropné produkty – import:
413 700 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 22

Zemný plyn – produkcia:
60,18 miliardy metrov kubických (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 15

Zemný plyn – spotreba:
186 miliardy metrov kubických (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 12

Zemný plyn – export:
11,08 miliardy metrov kubických (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 21

Zemný plyn – import:
20,53 miliardy metrov kubických (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 14

Zemný plyn – overené zásoby:
6,091 triliardy metrov kubických (odhad 1. január 2017)
porovnanie v rámci sveta: 7

Emisie kysličníka uhličitého zo spotreby energií:
245 milióna Mt (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 26

Telekomunikácie

Telefóny – aktívné pevné linky:
celkový počet: 2 285 809
počet na 100 obyvateľov: 39 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 56

Telefóny – mobilné:
celkovo: 19 905 093
počet na 100 obyvateľov: 336 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 64

Telefónne systémy:
celkové zhodnotenie: moderná optická sieť integrovaných služieb; rapídne rastúca digitálna sieť mobilných telefónov; kľúčovými centrami sú Abu Dhabí a Dubaj
domáce: mikrovĺnne rádio relé, optické a koaxiálne káble
medzinárodný volací kód krajiny: -971; napojený na medzinárodný podmorský kábel FLAG (Fiber-Optic Link Around the Globe); bodom položenia oboch podmorských káblových sietí SEA-ME-WE-3 a SEA-ME-WE-4 (1 Atlantický oceán a 2 Indický oceán (2016)

Broadcast media:
okrem mnohých organizácií pôsobiacich v mediálnych „voľných“ zónach v Abu Dhabí a Dubaji je väčšina televíznych a rádiových staníc stále vlastnená štátom. Rozšírené používanie satelitov na prístup k panarabským a medzinárodným vysielaniam (2017).

Internetový kód krajiny:
.ae

Užívatelia internetu:
celkovo: 5 370 299
percentuálny podiel obyvateľstva: 90,6% (júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 63

Doprava

Národný vzdušný prepravný systém:
počet registrovaných leteckých prepravcov: 12
Počet lietadiel využívaných registrovanými leteckymi prepravcami: 498
ročný počet pasažierov prepravených registrovanými leteckými prepravcami: 84 738 479
ročný náklad prepravený registrovanými leteckými prepravcami: 16,647 milióna mt-km (2015)

Letiská:
43 (2013)
porovnanie v rámci sveta: 100
Letiská – so spevnenými pristávacími dráhami:
celkovo: 25
viac ako 3047 m dĺžky: 12
2438 až 3047 m: 3
1524 až 2437 m: 5
914 až 1523 m: 3
menej ako 914 m dĺžky: 2 (2013)
Letiská – s nespevnenými pristávacími dráhami:
celkovo: 18
viac ako 3047 m dĺžky: 1
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 4
914 až 1523 m: 6
menej ako 914 m dĺžky: 6 (2013)

Heliporty:
5 (2013)

Potrubia:
kondenzované 533 km; plynové 3,277 km; skvapalnený ropný plyn 300 km; ropné 3,287 km; ropa/plyn/voda 24 km; rafinované produkty 218 km; vodné 99 km (2013)

Cesty:
celkovo: 4080 km
spevnené: 4080 km (vrátane 253 km diaľnic)
porovnanie v rámci sveta: 157

Obchodné loďstvo:
celkovo: 618
podľa typu: bežné nákladné 97, ropné tankery 26, iné 495 (2017)
porovnanie v rámci sveta: 34

Prístavy a lodné terminály:
hlavné prístavy: Al Fujayrah, Mina‘ Jabal ‚Ali (Dubai), Khor Fakkan (Khawr Fakkan) (Sharjah), Mubarraz Island (Abu Dhabi), Mina‘ Rashid (Dubai), Mina‘ Saqr (Ra’s al Khaymah)
kontajnerové prístavy (TEU): Dubajský prístav (15 585 000), Khor Fakkan (Khawr Fakkan) (Sharjah) (4 414 000) (2015)
LNG terminály (export): Das Island

Ozbrojené sily a bezpečnosť

Výdaje na ozbrojené sily:
5,66% of GDP (2014)
6,06% of GDP (2013)
5,09% of GDP (2012)
5,5% of GDP (2011)

Odvetvia armády:
Ozbrojené sily Spojených Arabských Emirátov: Agentúra pobrežnej stráže pre kritickú infraštruktúru (Critical Infrastructure Coastal Patrol Agency (CICPA)), Pozemné jednotky, Námorníctvo, Vzdušné sily a vzdušná obrana, Prezidentské gardy (2015)

Vek vojenskej služby a branná povinnosť:
18-30 roční muži spôsobilí na povinnú vojenskú službu, dobrovoľné pre ženy; 17 roční muži pre dobrovoľnú službu s povolením rodičov; 2 ročná branná povinnosť, 9 mesiacov pre absolventov druhého stupňa vzdelania; ženy 9 mesiacov bez ohľadu na vzdelanie (2014)

Nadnárodné spory

Medzinárodné spory:
V roku 2003 bola podpísaná a ratifikovaná hraničná dohoda s Ománom, ohľadom celeh dĺžky hranice, vrátane ománskeho Musandamského poloostrova a enklávy Al Madhah, ale jej obsah a detailné mapy znázorňujúce vymedzenia neboli zverejnené. Irán a SAE vedú spor o ostrovy okupované Iránom – ostrov Tunb a ostrov Abu Musa.

Nelegálne drogy:
Spojené Arabské Emiráty sú tranzitnou krajinou pre pašerákov drog, vzhľadom na ich neďalekú polohu juhoázijských krajín, ktoré produkujú drogy. Pozícia SAE ako svetového finančného centra ho robí náchylným na pranie špinavých peňazí. Kontrola prania špinavých peňazí sa zlepšuje, ale neformálne bankovníctvo zostáva neregulované.

Itinerár

Kedy ísť

Obdobie by som mohol rozdeliť na „keď je teplo“ alebo „keď je príliš teplo“. Najvhodnejšie obdobie na cestovanie je medzi novembrom a začiatkom marca, keď sa teploty pohybujú okolo 20 – 25°C. Teploty okolo leta vystúpia aj nad 50°C.

Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán – cestovateľské rady, tipy a itinerár

Víza

Okrem Spojených arabských emirátov a Kataru potrebujú Slováci všade víza. Našťastie je vízový režim každý rok väčšmi zjednodušený a nepotrebuješ už žiadne rôzne výpisy, povolenia či garantov.

Pozor! V pase nesmie byť izraelská pečiatka, inak ti zakážu vstup do krajiny. Iné víza či pečiatky v pase nerobia žiadne problémy. Plus pas musí byť platný šesť mesiacov po odchode z krajiny. Na tomto pravidle si miestni úradníci dávajú veľmi záležať.

Kuvajt

Máš dve možnosti:

 • Víza si vieš online vyplniť na oficiálnej stránke https://evisa.moi.gov.kw/evisa/home_e.do  a zaberie to cca 5 minút. Potrebuješ na to mať len odfotenú stranu pasu s údajmi a rezerváciu hotela, resp. adresu, kde budeš bývať. Online dotazník vyžaduje aj číslo kreditky, ale nič ti nestiahnu. Dotazník si vytlačíš a po prílete do krajiny pôjdeš priamo k prepážke „Visa Issuing“, kde zaplatíš kreditnou kartou alebo kuvajtskými dinármi 3 KWD. Následne ti na počkanie vytlačia víza. Výhodou dopredu vyplneného dotazníka je, že v Kuvajte už nič nemusíš vypisovať a ide to veľmi rýchlo.

 • Ak by si nevyplnil dotazník, celý proces môžeš spraviť na mieste. Je však omnoho zdĺhavejší ako v pohodlí domova. Plus pas musí byť platný šesť mesiacov po odchode z krajiny.

Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán – cestovateľské rady, tipy a itinerár

Bahrajn

Visa on Arrival

Občania Slovenskej republiky môžu požiadať o turistické vízum na vstup do Bahrajnu na medzinárodnom letisku v Maname na obdobie:

 • 2 týždňov na 1 vstup za poplatok 5 BHD (Bahrajnský dinár/cca 2 eurá)
 • 1 mesiaca na viac vstupov za poplatok 25 BHD.

Všetko sa dá zaplatiť aj platobnou kartou.

Pozor! Ak by si chcel Bahrajn navštíviť len počas jedného dňa – napríklad pristávaš ráno a odlietaš večer, tak potrebuješ mať na vízovom dotazníku napísaný hotel. Colník mi poradil, aby som napísal hocijaký hotel, aj keď tam nespím.

E-Visa

Slovenskí občania môžu nájsť podrobné informácie a podať si žiadosť o udelenie víz pri turistickej návšteve Bahrajnu vopred pred vycestovaním, a to elektronicky prostredníctvom vyplnenia on-line formulára na web stránke Ministerstva vnútra Bahrajnu.

Môžu požiadať o turistické víza na obdobie:

 • 2 týždňov na 1 vstup za poplatok 9 BHD

 • 1 mesiaca (30 dní) na viac vstupov, platné 3 mesiace, za poplatok 29 BHD

 • 90 dní na viac vstupov, platné 1 rok, za poplatok 89 BHD.

Vízum musí byť použité do 30 dní od schválenia. Ak sa platnosť e-víza skončí pred vstupom do Bahrajnu, žiadateľ musí opätovne požiadať o víza a musí zaplatiť ďalší poplatok.

Omán

Na vstup na územie Ománu potrebujú občania SR vízum, o ktoré možno požiadať

 • priamo na letisku po prílete
 • alebo na hraničnom priechode pri vstupe do krajiny
 • alebo vopred na Veľvyslanectve Ománu vo Viedni:

Wahringer Strasse 2 – 4/24 – 25, Viedeň Telefón: (+43-1) 310 86 43 – 44 E-mail: embassy.oman@chello.a

Doprava

Pri plánovaní cesty treba myslieť na tieto skutočnosti.

 • Do Kuvajtu, Bahrajnu a Kataru sa nedá dostať inak, len letecky. Všetky krajiny, ktoré susedia so Saudskou Arábiou (Kuvajt, Bahrajn, Omán, Spojené arabské emiráty, Jemen, Jordánsko a Irak) je pre nemoslimov zakázané prejsť cez pozemné hranice so Saudskou Arábiou. Jediné miesto, kde vieš prejsť pozemné hranice, je medzi Ománom a Spojenými arabskými emirátmi.

 • V rámci tejto cesty je najlepšie mať jednu hlavnú letenku do Perzského zálivu. Napríklad ak začínaš v Kuvajte a končíš v Ománe, vzhľadom na hlavnú letenku do Kuvajt City a z Maskatu domov by som zvolili Turkish Airlines alebo Emirates. Ostatné letenky medzi krajinami (Kuvajt – Bahrajn – Katar – Dubaj) cez miestne aerolinky.

Pozor! Letecká spoločnosť Katar má momentálne čiastočne pozastavené lety do niektorých arabských krajín. Preto je lepšie letieť s inými spoločnosťami. Situácia sa dosť vyvíja a ak chceš letieť s Qatarom, sleduj aktuálnu situáciu priamo na webe leteckej spoločnosti.

Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán – cestovateľské rady, tipy a itinerár

Prenájom auta

Verejná doprava tu viac-menej nefunguje. Takmer každý tu má auto. Preto je najlepšie si auto požičať. Priamo na letisku je niekoľko autopožičovní. Ceny sa pohybujú od 25 eur na deň bez poistky. Ak zvážiš, že cesta z letiska do centra mesta taxíkom ťa vyjde 20 eur a viac (Kuvajt, Bahrajn), tak je prenájom najlepšia voľba.

V rámci tohto itinerára si prenajmeš auto štyrikrát (v Kuvajte, Bahrajne, Katare a v Spojených arabských emirátoch – s týmto autom vieš prejsť do Ománu a tam ho vrátiť).

Na prenájom potrebuješ medzinárodný vodičský preukaz, ktorý si vybavíš na počkanie na oddeleniach dokladov poriadkovej polície príslušného okresného riaditeľstva Policajného zboru. Stojí to 6,50 eura a potrebuješ predložiť aktuálny vodičský preukaz a jednu fotografiu.

Jazdí sa tu ako u nás, každé auto je automat. Orientuje sa tu veľmi dobre a nápisy sú aj v angličtine. Sem-tam doprava vyzerá dosť chaoticky, ale keď som to zvládol ja so svojimi štvorročnými skúsenosťami so šoférovaním…. Auto by malo mať neobmedzený počet kilometrov. Niektoré spoločnosti uvádzajú, že ak prejdeš určitý limit, platíš za každý kilometer navyše. Vyberaj si teda tie, kde je napísané „unlimited kilometres“. Auto určite poisti. Ak sa niečo stane, môžeš platiť veľmi vysoké sumy. Jazdí sa na pravej strane.

Bezpečnosť

Ide o absolútne bezpečné krajiny, kde ti nič nehrozí. Dokonca sa nevyžadujú žiadne nariadenia ako v Iráne alebo v Saudskej Arábii, čo sa týka šatiek na hlavu. Napriek tomu treba dbať na nasledovné veci:

Do Kuvajtu je zakázané priniesť alkohol (situácia sa mení aj v iných krajinách a treba sledovať oficiálnu stránku daných krajín)

Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán – cestovateľské rady, tipy a itinerár
Miestna strava – to nie je len kebab

Peniaze

Každá krajina má svoju vlastnú menu, ktorú vieš vymeniť hocikde na letisku, v hoteloch alebo v bankách. Aj keď ti ostane miestna mena, vieš ju vymeniť v hociktorej ďalšej krajine.

Kreditné karty využiješ takmer všade.

Itinerár

Tu sa riadim tým, že základ je navštíviť všetky spomenuté krajiny a dať ich do jedného logického okruhu a že väčšina ľudí má čas cca 17 dní.

1.deň: Let do Kuvajt City. Po prílete si hneď prenajmeš auto na letisku (vybavíš do 30 minút) a ideš do hotela.

2.deň: Celodenná prehliadka mesta autom. Samotné mesto je tak na pol dňa.

 • Kuvajtské veže – otvorené od 9.00 do 23.00, vstupné 3 KWD. Neoficiálne symboly Kuvajtu, ktoré dosahujú výšku 187 metrov. Nie sú to najvyššie budovy v meste, ale majú asi najkrajší výhľad na mesto

 • Mubarakia – bazár v centre mesta, kde dostanete nielen všetky potrebné a nepotrebné veci, ale večer sa to mení na jedno veľké gurmánske miesto

 • Veľká mešita – prístup od paláca Seif Palace

 • Seif Palace – postavený v roku 1896. Pohľad len zvonka Národné múzeum – otvorené každý deň, len si to treba vždy overiť. Vstup bol zadarmo v čase písania. Ak sa nedostanete na ostrov Failaka, sú tu artefakty, ktoré tam archeológovia našli

 • The Avenues Mall – asi najväčší obchodný dom v Kuvajte. Všetky svetové značky pod jednou strechou. Treba však povedať, že ceny sú také, akoby ste nakupovali u nás doma

Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán – cestovateľské rady, tipy a itinerár
Kuvajtské veže

Ak by si chcel v Kuvajte ostať dlhšie, dlhší itinerár nájdeš tu.

Večer odlet do Bahrajnu a po prílete si vybavíš auto. Noc v Bahrajne.

3.deň: Celodenná prehliadka štátu Bahrajn. Je to malý štátik, ktorý veľmi ľahko prejdeš dookola. Samotné mesto Manama nepatrí medzi skvosty, ale na okolí je mnoho ropných polí, ktoré vieš navštíviť. Niektoré ropné polia s ťažnými zariadeniami patria medzi najstaršie v Perzskom zálive.

Za zmienku ešte stojí pozrieť si tri pevnosti: Kal´a Al-Bahrajn, Bu Maher Fort, Arad Fort. Plus je tu okruh F1, kde si vieš urobiť aj prehliadku okruhu. Najnovšie informácie získaš v suvenírovom obchode pri okruhu – ľahko nájdeš.

Večer odlet do Kataru. Prenájom auta a noc v Katare

Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán – cestovateľské rady, tipy a itinerár
Pevnosť v Maname

4.deň: Ako si dookola prešiel Bahrajn, prejdeš aj Katar. Malý štátik, ktorý má tiež čo ponúknuť. Hlavné mesto Doha je menšou verziou Dubaja a umelých ostrovov, a tak ich môžeš všetky krásne prejsť. Doha je zaujímavá maličkým historickým centrom, kde je v noci veľmi živo. Noc v Katare

5.deň: Odlet do Abú Zabí (Spojené arabské emiráty) a prenájom auta do konca výletu (týmto autom pôjdeš aj do Ománu a vrátiš ho na letisku v Maskate). Poldenná prehliadka autom mesta Abú Zabí a následne presun do Dubaja po kvalitnej diaľnici. Noc v Dubaji

6.– 7. deň: Celodenná prehliadka Dubaja. Starý Dubaj, Jumeirah, Burdž al-Arab, Burdž Chalífa (na vsup do najvyššej stavby sveta si treba dopredu vybaviť rezerváciu http://burjkhalifa.ae/en/index.aspx ) Noc v Dubaji

8.deň: Odchod autom do Al Ain, ktorý je na hraniciach s Ománom cez púštnu diaľnicu. Niekedy je tu aj trh s ťavami.

9.deň: Autom do Maskatu

10.deň: Prehliadka Maskatu

Hlavné mesto Ománu, ktoré je rozdelené do troch častí – Maskat, Muttrah a Ruwi.

Nad Maskatom, starým prístavným mestom dominuje sultánsky palác Al Alam Palace, budova kráľovského dvora a vládne úrady. Vchod do prístavu strážia dve dobre zachované portugalské pevnosti zo 16. storočia, al-Džalali a al-Mirani. Sultánsky palác, bohužiaľ, nie je dostupný verejnosti, za návštevu však určite stojí jeho ligotavé mramorové nádvorie obklopené krásnymi záhradami.

V časti Muttrah sa zasa nachádzajú najstaršie domy v meste, veľký prístav, ktorý je hlavným obchodným centrom či jeden z najznámejších miestnych trhov, kde sa dá nakúpiť všetko možné za veľmi rozumné ceny. Odporúčam navštíviť niektorý z miestnych stánkov so starožitnosťami, ktoré tu ponúkajú najrozličnejší tovar.

Časť Ruwi je typickým arabským mestečkom s úzkymi ulicami, všade dominuje biela, z ktorej trčia zlaté minarety. Dodnes sa tu z hľadiska architektúry dodržiavajú prísne pravidlá a aj nové budovy musia mať zakomponované prvky arabskej architektúry. Táto štvrť mesta je zároveň centrom miestneho biznisu.

 • Royal Opera House

 • Sultan Qaboos Grand Mosque. Komplex celej mešity sa rozprestiera na 40 tisícoch štvorcových metrov, pričom do mešity sa počas modlitby vmestí až 20-tisíc veriacich. Dominantou mešity je 14 metrov vysoký krištáľový luster. Návštevy mešity pre nemoslimov sú možné od soboty do stredy v čase medzi 8 – 11 dopoludnia. Podmienkou návštevy je dlhé oblečenie pre mužov aj ženy.

11.deň: Autom do Nizwy, cca 2 hodiny

Mesto vo vnútrozemí Ománu nachádzajúce sa asi 170 km od hlavného mesta Maskat. Nizwa umiestnená v oáze obklopenej vysokými horami je jedným z najstarších miest celého sultanátu, v priebehu 6. a 7. storočia bola dokonca hlavným mestom Ománu a zároveň centrom vzdelávania a umenia.

Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán – cestovateľské rady, tipy a itinerár
Nizwa

V súčasnosti je mesto známe najmä historickými budovami, ručne vyrábanými produktami (kanvice na kávu, meče, rôzne kožené výrobky, striebro či starožitnosti) a poľnohospodárskymi plodinami. Pevnosť v Nizwe pochádzajúca zo 17. storočia je ukážkou starej ománskej architektúry, ktorá poskytuje náhľad na spôsob života miestneho ľudu v minulosti, vďaka čomu je jedným z najnavštevovanejších historických monumentov celého Ománu. Za návštevu stojí najmä veľká okrúhla veža, ktorá celej pevnosti dominuje a z ktorej je pekný výhľad do okolia. Známa je tiež zrekonštruovaná mešita sultána Kábúsa, ktorá je jednou z najstarších mešít v Ománe.

Tip

Každý piatok sa na priestranstve pred pevnosťou koná tradičný zvierací trh.

12.– 13. deň: Jebel Shams a Wadi Nakhr Gorge

Ománsky Grand Canyon, ktorý tvorí obrovská trhlina prudko klesajúca z najvyššej hory Ománu a zároveň celého Arabského polostrova – Jebel Shams (3 004 m. n. m.), v preklade Hora slnka. Najlepšie výhľady do okolia sú buď z vyhliadkového bodu na Jebel Shams alebo na tzv. Balcony Walk (An Nakhr Balcony) – pomerne dobre označenej cesty, ktorá prechádza pozdĺž hlbokej priepasti a je považovaná za najkrajšie miesto navštevované turistami. Práve výhľady do údolia Wadi An Nakhr a Wadi Ghul sú hlavným turistickým lákadlom tejto oblasti. Celý trek po An Nakhr Balcony trvá približne 4 hodiny, pričom prechádza pomedzi staré opustené dedinky a skryté vodopády.

Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán – cestovateľské rady, tipy a itinerár

Na vrchole kaňonu sa nachádza guest house (http://jebelshamsresort.com/), prenocovať však možno tiež vo vlastnom stane priamo pri vyhliadkovom bode.

14.deň: Wahiba

Wahiba Sand Dunes

Medzi najznámejšie púštne duny Ománu bezpochyby patria Wahiba Sand Dunes rozprestierajúce sa na rozlohe asi 170 km a dosahujúce miestami až výšku 100 m, najmä v severnej časti púšte. Púšť je pritom stále v pohybe a každoročne sa vraj posunie až o 10 metrov. Od polovice októbra do polovice apríla tu miestni beduíni usporadúvajú ťavie preteky.

Vstupnou bránou do púštnych dún Wahiba Sands je mestečko Al-Mintarib, pričom púšť sa začína hneď za tabuľou označujúcou koniec obce.

Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán – cestovateľské rady, tipy a itinerár

Upozornenie:

Do púšte sa dá dostať výlučne autom s náhonom všetkých štyroch kolies (4×4), pričom by vodič mal mať patričné skúsenosti s cestou v piesku. Ak si netrúfnete brázdiť piesočné duny na vlastnú päsť, v okolí sa vás určite niekto rád ujme.

15.– 16. deň: Wadi Bani Khalid

Ďalšia spomedzi najznámejších wadi vyhľadávaná miestnymi aj turistami pre možnosť peších výletov či piknikov. Táto wadi je pomerne dlhá a prechádza viacerými dedinami, preto nie je úplne jasné, kde sa vlastne začína. Ak chcete vo wadi trekovať, odporúča sa ísť až do južnej časti wadi s názvom Al Hayer, ktorá sa nachádza blízko dediny Al Bidah. Z tohto bodu je to po značenej ceste menej ako hodina ku krásnym vodopádom a prírodným kúpaliskám.

Tip

Turisticky zdatnejších jedincov možno zaujme možnosť viacdenného prechodu z Wadi Bani Khalid do Wadi Tiwi po turistickom chodníčku E35 označenom žlto-bielo-červenými vlajkami. Nástup na trek sa začína v dedinke Al Bidah, kam sa dá dostať autom.

17.deň: Odchod do Maskatu a odlet večer alebo na ďalší deň ráno

Pre doplnenie programu na Omán sa môžeš inšpirovať na tejto stránke

18.deň: Prílet domov

Koľko taká cesta vyjde?

Najlepšie je, ak cestuješ v 3- či 4-člennej skupinke – pre auto a aby sa náklady rozdelili. Ak by som teda rátal, že budete spať v troch hoteloch, prenajmete si auto, zaplatíte benzín, plnú poistku, miestne lety a víza, cena na osobu vyjde okolo 1 080 eur (bez hlavnej letenky a jedla). Ak sú tvoje nároky vyššie – lepší hotel – cena je o 300 eur na osobu viac.

Zdroj: The World Factbook 2018-19. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2019

Články o kontinente Ázia