vlajka Senegal

Senegal

Západná Afrika

Úvod

História:
Francúzske kolónie Senegal a Francúzsky Sudán boli v roku 1959 zjednotené a v roku 1960 im bola udelená nezávislosť pod názvom Federácia Mali. Táto únia sa však už po niekoľkých mesiacoch rozpadla.

Senegal sa následne v roku 1982 spojil s Gambiou a vytvoril nominálnu konfederáciu menom Senegambia. Plánovaná integrácia oboch krajín nebola nikdy uskutočnená a únia sa v roku 1989 rozpadla. Od 80.tych rokov vedie Hnutie demokratických síl v Casamance nízkoúrovňový separatistický odboj v južnom Senegale. Bolo podpísaných niekoľko bezvýsledných mierových zmlúv s cieľom vyriešiť tento konflikt, ale od roku 2012 relatívne funguje neoficiálne zloženie zbraní.

Senegal je jednou z najstabilnejších demokracií v Afrike, ktorá má dlhú históriu účastí na medzinárodných mierotvorných misiách a regionálnej mediácii konfliktov. Senegalu až do zvolenia prezidenta Abdoulayeho Wadeho v roku 2000 vládla 40 rokov Socialistická strana. V roku 2007 bol prezdinet Wade znovuzvolený a počas svojich dvoch volebných období zmenil senegalskú ústavu viac ako tucet krát so zámerom posilniť výkonnú moc a oslabiť opozíciu. Jeho rozhodnutie uchádzať sa o tretí prezidentský mandát vyvolalo veľký odpor verejnosti, ktorý viedol k jeho porážke v marci 2012 a zvoleniu Mackyho Salla, ktorého funkčné obdobie skončí v roku 2019. Ústavné referendum z roku 2016 znížilo funkčné prezidentské obdobie pre budúcich prezidentov na 5 rokov s maximálnym počtom dvoch období po sebe.

Víza

BEZVÍZOVÝ STYK

Bezvízový styk platí len pre cesty s max. dĺžkou pobytu 30 dní. Pre vstup do krajiny je potrebný biometrický pas s dobou platnosti min. 6 mesiacov po plánovanom návrate.

Pre cesty s dlhším pobytom je nutné vybaviť si vízum vopred na príslušnom veľvyslanectve vo Viedni alebo Berlíne.

Požadované dokumenty na získanie víz:

♦ Cestovný pas (platný min. 6 mesiacov, min. 1 čistá dvojstrana)
♦ 4 x vyplnený a podpísaný dotazník (vo francúzskom jazyku)
♦ 4 x dokumentová fotografia
♦ Potvrdenie ubytovania z hotela alebo od CK
♦ Rezervácia spiatočnej letenky

Potrebné dodatočné dokumenty na získanie obchodných víz:

♦ Vysielací list od zamestnávateľa (originál)
♦ Pozývací list od partnerskej firmy v Senegale

Orientačná doba vybavenia žiadosti na konzuláte:
1 týždeň

Konzulárne poplatky:
0 EUR / osoba

Servisný poplatok za vybavenie víz:
50 EUR / osoba (štandardné vybavenie)

Objednajte si Vaše vízum jednoducho:

Pri objednávke uveď heslo „Travelistan“ a získaj zľavu od 5 do 20 eur (v závislosti od krajiny).

OBJEDNAŤ VÍZA ONLINE

Geografia

Poloha:
Západná Afrika, hraničí so Severným Atlantickým oceánom, medzi Guineou-Bissau a Mauretániou

Geografické súradnice:
14 00 S, 14 00 Z

Geografické zaradenie:
Afrika

Rozloha:
celkovo: 196 722 km²
pevnina: 192 530 km²
vodné plochy: 4192 km²
porovnanie v rámci sveta: 89

Porovnanie veľkosti:
Približne 4 násobne väčší ako Slovenská republika

Pozemné hranice:
celkovo: 2684 km
hraničiace krajiny (5): Gambia 749 km, Guinea 363 km, Guinea-Bissau 341 km, Mali 489 km, Mauretánia 742 km

Pobrežie:
531 km

Pobrežné nároky:
teritoriálne moria: 12 nm
priľahlá zóna: 24 nm
exkluzívna ekonomická zóna: 200 nm
kontinentálny šelf: 200 nm alebo po okraj kontinentálneho pásu

Klimatické podmienky:
tropické, horúce a vlhké, obdobie dažďov (máj až november) ovplyvňujú silné juhovýchodné vetry, obdobiu sucha (december až apríl) dominujú horúce, suché harmattanové (suché a prašné) vetry

Terénne členenie:
Prevažne nízke, zvlnené roviny ktoré prerastajú do pahorkatiny na juhovýchode krajiny

Nadmorská výška:
priemerná nadmorská výška: 69 m
extrémy: najnižší bod: Atlantický oceán 0 m

Najvyšší bod:
nenazvané miesto nachádzajúce sa 2,8 km juhovýchodne od Nepen Diaka – 648 m.n.m.

Prírodné bohatstvo:
ryby, fosfáty, železná ruda

Využitie pôdy:
poľnohospodárska pôda: 46,8%
obrábaná pôda 17,4%; stále plodiny 0,3%; stále pasienky 29,1%
les: 43,8%
iné: 9,4% (odhad 2011)

Zavlažovaná pôda:
1200 km² (2012)

Obyvateľstvo – rozdelenie:
Obyvateľstvo je koncentrované na západe krajiny, v oblasti hlavného mesta Dakaru. Približne 70% obyvateľstva žije na vidieku.

Prírodné nebezpečenstvá:
nížiny bývajú sezónne zaplavované, pravidelné suchá

Životné prostredie – hlavné ohrozenie:
Populácia divých zvierat je ohrozovaná pytliakmi; odlesňovanie; nadmerné spásanie pasienkov; erózia pôdy; rozširovanie púští; nadmerný rybolov

Geografická poznámka:
Najzápadnejšia krajina Afrického kontinentu. Gambia je takmer úplnou enklávou v rámci Senegalu

Ľudia a spoločnosť

Obyvateľstvo:
14 668 522 (odhad júl 2017)
porovnanie v rámci sveta: 71

Národnosť:
podstatné meno: Senegalčan/ka
prídavné meno: Senegalský

Etnické skupiny:
Wolof 38,6%, Pular 26,6%, Serer 14,9%, Mandinka 4,6%, Jola 4,1%, Soninke 2,3%, iné 8,9% (vrátane Európanov a obyvateľstva libanonského pôvodu) (odhad 2010-11)

Jazyky:
Francúzsky (oficiálny), Wolof, Pular, Jola, Mandinka, Serer, Soninke

Náboženstvá:
Moslimovia 95,4% (väčšina obyvateľstva vyznáva jeden zo 4 hlavných sufistických smerov), Kresťania 4,2% (prevažne Rímskokatolíci), animisti 0,4% (odhad 2010-2011)

Demografický profil:
Senegal má veľkú a rastúcu mladú populáciu, ale zatiaľ nedosiahol úspechy vo využití jej ľudského potenciálu. Vysoká miera pôrodnosti Senegalu, ktorá je takmer na úrovni 4,5 dieťaťa na ženu posiľňuje už tak veľkú mieru mladého obyvateľstva krajiny. Viac ako 60% obyvateľstva má menej ako 25 rokov. Miera pôrodnosti zostáva vysokou hlavne kvôli túžbe po veľkej rodine, nízkej úrovni plánovaného rodičovstva a vysokej pôrodnosti v mladom veku. Mladé obyvateľstvo Senegalu čelí nevábdnej budúcnosti hlavne kvôli vysokej miere negramotnosti v krajine (viac ako 40%), vysokej nezamestnanosti a veľkej chudobe. Najviac znevýhodnené zostávajú ženy.

Senegal bol historicky cieľovou krajinou pre ekonomických migrantov, ale v posledných rokoch ho západoafrickí migranti využívajú ako tranzitný bod cestou do Severnej Afriky a občas ako nelegálnu cestu ďalej do Európy. Krajina sa taktiež stala domovom tisíckam čiernych mauretánskych utečencov, ktorí boli vyhostení z domovskej krajiny počas hraničného konfliktu so Senegalom v roku 1989.

Ekonomická kríza krajiny v sedemdesiatych rokoch naštartovala emigráciu, ktorá sa len urýchlila v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Cieľové krajiny sa zmenili zo susediacich krajín, ktoré v tom čase zažívali ekonomický pokles, civilné vojny a zvyšujúcu sa xonofóbiu na Líbyu a Mauretániu, hlavne kvôli rozrastajúcemu sa ropnému priemyslu a rozvinuté krajiny (hlavne na bývalého kolonizátora Francúzsko a taktiež Taliansko a Španielsko). Európske krajiny sa stali atraktívnymi hlavne v deväťdesiatych rokoch kvôli pracovným príležitostiam a pravidelným regularizačným programom (legalizajúcim status nelegálnych migrantov).

Okrem toho zostáva takmer 16 000 senegalských utečencov v Gambii a Guinea-Bissau kvôli viac ako 30 rokov trvajúcemu konfliktu medzi vládnymi jednotkami a separatistickými rebelmi v regióne Casamance na juhu Senegalu.

Vekové zloženie:
0-14 rokov: 41,51% (muži 3 060 118/ženy 3 028 975)
15-24 rokov: 20,33% (muži 1 486 393/ženy 1 496 393)
25-54 rokov: 31,19% (muži 2 102 757/ženy 2 472 683)
55-64 rokov: 3,98% (muži 251 673/ženy 332.113)
65 rokov a viac: 2,98% (muži 194 491/ženy 242.926) (odhad 2017)

Pomer nezaopatrenia:
celkový pomer nezaopatrenia: 85,4
pomer nezaopatrenia mládeže: 79,8
pomer nezaopatrenia dôchodcov: 5,6
potencionálny pomer podpory: 18% (odhad 2015)

Priemerný vek:
celkovo: 18,8 roka
muži: 18 rokov
ženy: 19,7 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 206

Úroveň rastu obyvateľstva:
2,39% (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 30

Miera pôrodnosti:
33,4 pôrodov/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 28

Miera úmrtnosti:
8,1 úmrtí/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 90

Čistá miera migrácie:
-1,5 migrantov/1 000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 150

Obyvateľstvo – rozdelenie:
Obyvateľstvo je koncentrované na západe krajiny, v oblasti hlavného mesta Dakaru. Približne 70% obyvateľstva žije na vidieku.

Miera urbanizácie:
urbanizované obyvateľstvo: 44,4% celkového obyvateľstva (2017)
miera urbanizácie: 3,53% ročná miera zmeny (odhad 2015-20)

Hlavné urbanizované oblasti – populácia:
DAKAR (hl. mesto) 3,52 milióna (2015)

Rozdelenie podľa pohlavia:
pri narodení: 1,03 muži/ženy
0-14 rokov: 1,01 muži/ženy
15-24 rokov: 0,99 muži/ženy
25-54 rokov: 0,85 muži/ženy
55-64 rokov: 0,76 muži/ženy
65 rokov a viac: 0,82 muži/ženy
celková populácia: 0,94 muž/žena (odhad 2016)

Priemerný vek matky pri prvom pôrode:
21,5 roka
poznámka: priemerný vek žien vo veku 25-29 rokov pri prvom pôrode (odhad 2016)

Materská úmrtnosť pri pôrode:
315 úmrtí/100 000 živých narodení (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 40

Novorodenecká úmrtnosť pri pôrode:
celkovo: 49,1 úmrtí/1 000 živých narodení
muži: 55 úmrtí/1 000 živých narodení
ženy: 43,1 úmrtí/1 000 živých narodení (2017)
porovnanie v rámci sveta: 32

Priemerná dĺžka života:
celková populácia: 62,1 roka
muži: 60 rokov
ženy: 64,3 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 199

Celková pôrodnosť:
4,28 narodeného dieťaťa/žena (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 29

Miera dostupnosti antikoncepcie:
23,3% (2015)

Náklady na zdravotníctvo:
4,7% HDP (2014)
porovnanie v rámci sveta: 150

Hustota siete lekárov:
0,06 doktora/1000 obyvateľov (2008)

Hustota siete nemocničných postelí:
0,3 postele/1000 obyvateľov (2008)

Zdroje pitnej vody:
zlepšené:
mestské: 92,9% obyvateľstva
vidiecke: 67,3% obyvateľstva
celkovo: 78,5% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 7,1% obyvateľstva
vidiecke: 32,7% obyvateľstva
celkovo: 21,5% obyvateľstva (odhad 2015)
Prístup k hygienickým zariadeniam:
zlepšené:
mestské: 65,4% obyvateľstva
vidiecke: 33,8% obyvateľstva
celkovo: 47,6% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 34,6% obyvateľstva
vidiecke: 66,2% obyvateľstva
celkovo: 52,4% obyvateľstva (odhad 2015)

Miera rozširenia HIV/AIDS u dospelých:
0,4% (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 79

Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS:
41 000 (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 61

HIV/AIDS – úmrtia:
1900 (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 53

Hlavné nákazlivé choroby:
úroveň rizika: veľmi vysoká
choroby prenášajúce sa jedlom alebo vodou: bakteriálna a infekčná hnačka, hepatitis A, týfus
choroby prenášané parazitmi a baktériami: malária, horúčka dengue
choroby prenášajúce sa vodou: schistosomiáza
respiračné ochorenia: meningkoková meningitída
choroby z kontaktu so zvieratami: besnota (2016)

Miera rozširenia obezity u dospelých:
8,8% (2016)
porovnanie v rámci sveta: 146

Miera nadváhy u detí mladších ako 5 rokov:
15,5% (2015)
porovnanie v rámci sveta: 40

Náklady na školstvo:
7,2% HDP (2014)
porovnanie v rámci sveta: 53

Gramotnosť:
definícia: obyvateľstvo nad 15 rokov vie čítať a písať
celková populácia: 57,7%
muži: 69,7%
ženy: 46,6% (odhad 2015)

Odhadovaná dĺžka štúdia (prvý až tretí stupeň):
celkovo: 9 rokov
muži: 9 rokov
ženy: 9 rokov (2015)

Miera nezamestnanosti mladých vo veku 15-24 rokov:
celkovo: 12,7%
muži: 8,3%
ženy: 19% (odhad 2011)
porovnanie v rámci sveta: 77

Vláda

Názov krajiny:
bežne používaná dlhá forma: Senegalská republika
bežne používaná krátka forma: Senegal
lokálna dlhá forma: Republique du Senegal
lokálna krátka forma: Senegal
bývalý názov: Senegambia (spoločne s Gambiou), Federácia Mali

Etymológia:
Nazvaná podľa rieky Senegal, ktorá tvorí severnú hranicu krajiny. Existuje mnoho teórií ohľadom pôvodu názvu rieky. Možno najviac používanou je, že meno rieky pochádza z názvu „Azenegue“, čo je v portugalčine názov Berberského kmeňa Zenega, ktorý žil na severe danej rieky.

Typ vlády:
prezidentská republika

Hlavné mesto:
názov: Dakar

Geografické súradnice:
14 44 S, 17 38 Z

Časový posun:
SELČ-2 (o 2 hodiny menej oproti štandardnému stredoeurópskemu letnému času)

Administratívne rozdelenie:
14 regiónov: Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kedougou, Kolda, Louga, Matam, Saint-Louis, Sedhiou, Tambacounda, Thies, Ziguinchor

Nezávislosť:
4. apríl 1960 (od Francúzska); poznámka: úplná nezávislosť bola dosiahnutá rozpustením federácie s Mali 20. augusta 1960.

Národné sviatky:
Deň nezávislosti – 4. apríl (1960)

Ústava:
história: predošlá z roku 1959 (pred nezávislosťou), potom 1963; naposledy prijatá referendom 7. januára 2001, vyhlásená 22. januára 2001
Zmeny: navrnuté prezidentom republiky, premiérom prostredníctvom prezidenta alebo Národným zhromaždením. Na potvrdenie je potrebné schválenie Národným zhromaždením a schválenie v referende. Prezident môže obísť referendum a navrhnúť zmeny priamo Národnému zhromaždeniu, ktoré vyžaduje najmenej troj-pätinovú väčšinu hlasov. Formu vlády (republika) nie je možné zmeniť. Zmenená niekoľko krát, naposledy v roku 2016 (2017).

Právny systém:
občianske právo založené na francúzskom práve, súdne preverenie legislatívnych zákonov Ústavným súdom

Občianstvo:
občianstvo narodením: nie
občianstvo jedine pôvodom: aspoň jeden z rodičov musí byť občanom Senegalu
možnosť dvojitého občianstva: nie, ale senegalskí občania nestratia automaticky občianstvo, ak získajú občianstvo iného štátu
potrebná dĺžka pobytu pre rezidentúru: 5 rokov

Volebné právo:
od 18 rokov, všeobecné

Popis vlajky:
Tri rovnaké vertikálne pruhy zelenej (na závesnej strane), žltej a červenej s malou zelenou päť cípou hviezdou umiestnenou v strede žltého pruhu. Zelená reprezentuje Islám, pokrok a nádej. Žltá symbolizuje prírodné bohatstvo a pokrok. Červená symbolizuje obetu a odhodlanosť. Hviezda znamená jednotu a nádej.

poznámka: využíva panafrické farby Etiópie. Farby z ľava do prava sú rovnaké ako na vlajke susediaceho Mali a obrátené ako na vlajke susediacej Guiney.

Národné symboly:
lev

Národné farby:
zelená, žltá, červená

Národná hymna:
názov: „Pincez Tous vos Koras, Frappez les Balafons“ (Brnknite na svoje koras, udrite na balafony)
Text/hudba: Leopold Sedar Senghor/Herbert Pepper

poznámka: prijatá v roku 1960. Text bol napísaný Leopoldom Sedar Senghornom, prvým prezidentom Senegalu. Hymna je niekedy hraná za sprievodu koras (strunový nástroj podobný harfe) a balafónov (typ xylofónu), ktoré sú spomínané v názve.

Ekonomika

Ekonomika – prehľad:
Ekonomika Senegalu je poháňaná baníctvom, stavebníctvom, turizmom, rybárskym priemyslom a poľnohospodárstvom. Tieto odvetvia sú aj hlavnými zdrojmi zamestnania vo vidieckych oblastiach. Hlavnými vývoznými odvetviami krajiny sú ťažba fosfátov, výroba hnojív, poľnohospodárske produkty a komerčný rybolov. Taktiež sa rozvíjajú projekty na ťažbu ropy. Senegal je vo veľkom závislý na darcovskej pomoci, príjmoch zo zahraničia a priamych zahraničných investíciách. Senegal dosiahol v roku 2015 mieru rastu v hodnote 6,5% po prvý krát za posledných 12 rokov a v roku 2016 prekonal 6,6% hlavne kvôli zvýšenej produkcii v poľnohospodárskom sektore vďaka vyšším zrážkam a vyššej produktivite práce.

Prezident Macky Sall, ktorý bol zvolený v marci 2012 vďaka ponúkanému reformnému plánu, zdedil ekonomiku s vysokými cenami energií, náročným podnikateľským prostredím a kultúrou nadmerných výdavkov. Prezident Sall oznámil ambiciózny ekonomický plán – Plán nastupujúceho Senegalu (Emerging Senegal Plan (ESP)), ktorý má za cieľ implementovať prioritné ekonomické reformy a investičné projekty na zvýšenie ekonomického rastu a súčasného zachovania makroekonomickej stability a udržateľného verejného dlhu. Byrokratické obštrukcie a náročné podnikateľské prostredie patria medzi sústavné výzvy, ktorým čelí zavedenie tohto plánu.

Senegal v rokoch 2015-17 dostával technickú pomoc od Medzinárodného menového fondu (MMF) v rámci programu Policy Support Instrument (PSI) ako asistenciu pri implementovaní ESP. Implementácia PSI pokračuje podľa MMF uspokojivo, ako bolo zhodnotené pri druhom audite tohto projektu v marci 2016. Investori v posledných rokoch demonštrovali dôveru v progres krajiny aj prostredníctvom nákupu úspešných senegalských euroemisií , vrátane roku 2014.

Vláda sa v roku 2016 sústredí na 19 projektov v rámci rozpočtu na ESP, aby tak pokračovala v štrukturálnej premene ekonomiky. Tieto projekty zahŕňajú diaľnicu medzi Thies-Touba vrátane novej letištnej diaľnice Mbour-Thies. Senegal will increase the national family allowances program and the community development emergency program in 2016. Hlavným problémom rozvoja Senegalu je prísun elektriny. Ceny elektriny v Senegale patria k najvyšším na svete. Program Power Africa, ktorý je vedený organizáciami USAID a OPIC plánuje zvýšiť súčasnú výrobnú kapacitu 500 MW na viac ako 1000 mW v najbližších troch až piatich rokoch. Nedávne objavenie zemného plynu na Senegalsko-Mauretánskej hranici, rovnako ako aj južne od hl. mesta Dakar, pomôže zmierniť niektoré z nedostatkov energie.

HDP (parita kúpnej sily):
$39,64 miliardy (odhad 2016)
$36,67 miliardy (odhad 2015)
$34,07 miliardy (odhad 2014)
poznámka: dáta sú v dolároch ku roku 2016
porovnanie v rámci sveta: 115

HDP (oficiálny výmenný kurz):
$14,72 miliardy (odhad 2016)

HDP – reálna miera rastu:
6,7% (odhad 2016)
6,5% (odhad 2015)
4,1% (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 18

HDP – na osobu (PPP):
$2500 (odhad 2016)
$2500 (odhad 2015)
$2400 (odhad 2014)
poznámka: dáta sú v dolároch ku roku 2016
porovnanie v rámci sveta: 196

Hrubé národné rezervy:
21,5% HDP (odhad 2016)
17,7% HDP (odhad 2015)
15,5% HDP (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 115

HDP – zloženie podľa sektoru pôvodu:
spotreba domácností: 76,7%
štátna spotreba: 16,2%
investície do fixného kapitálu: 26%
investície do zásob: -2%
vývoz tovarov a služieb: 29,1%
dovoz tovaru a služieb: -45,9% (odhad 2016)

HDP – zloženie podľa sektoru pôvodu:
poľnohospodárstvo: 17,2%
výroba: 23,7%
služby: 59% (odhad 2016)

Poľnohospodárstvo – produkty:
arašidové orechy, proso, kukurica, cirok, ryža, bavlna, paradajky, zelená zelenina, dobytok, hydina, ošípané, ryby

Výrobné odvetvia:
spracovanie rýb a poľnohospodárskych produktov, ťaýba fosfátov, výroba hnojív, spracovanie ropy, ťažba zlata a zirkónu, výroba stavebných materiálov, stavba a oprava lodí

Miera rastu priemyselnej výroby:
8% (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 17

Pracovná sila:
6,737 milióna (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 68

Pracovná sila – podľa odvetvia:
poľnohospodárstvo: 77,5%
vývoz tovarov a služieb: 22,5% (odhad 2007)

Miera nezamestnanosti:
48% (odhad 2007)
porovnanie v rámci sveta: 213

Obyvateľstvo pod hranicou chudoby:
46,7% (odhad 2011)

Príjem domácnosti alebo spotreba podľa percentuálnych bodov:
najnižších 10%: 2,5%
najvyšších 10%: 31,1% (2011)

Distribúcia príjmov rodiny – Gini index:
40,3 (2011)
porovnanie v rámci sveta: 59

Rozpočet:
príjmy: $3,906 miliardy
výdavky: $4,535 miliardy (odhad 2016)

Dane a ostatné príjmy:
26,4% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 110

Rozpočtový zostatok (+) alebo deficit (-):
-4,3% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 144

Verejný dlh:
58,6% HDP (odhad 2016)
58,1% HDP (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 77

Fiškálny rok:
kalendárny rok

Miera inflácie (spotrebiteľské ceny):
0,9% (odhad 2016)
0,1% (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 79

Úroková miera Centrálnej banky:
0,25% (31. december 2010)
4,25% (31. december 2009)
porovnanie v rámci sveta: 142

Primárna miera úrokov komerčných bánk:
16,4% (odhad 31. december 2016)
16,41% (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 31

Stock of narrow money:
$4,736 miliardy (odhad 31. december 2016)
$4,264 miliardy (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 103

Stock of broad money:
$7,244 miliardy (odhad 31. december 2016)
$6,549 miliardy (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 113

Stock of domestic credit:
$5,15 miliardy (odhad 31. december 2016)
$4,867 miliardy (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 126

Trhová hodnota verejne obchodovaných akcií:
$NA

Súčasná účtovná súvaha:
$-783 miliónov (odhad 2016)
$-1,216 miliard (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 122

Export:
$2,498 miliardy (odhad 2016)
$2,31 miliardy (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 132

Export – komodity:
ryby, podzemnica olejná, ropné produkty, fosfáty, bavlna

Export – partneri:
Mali 18,2%, Švajčiarsko 10,6%, India 8,2%, Pobrežie Slonoviny 5,3%, Čína 5% (2016)

Import:
$4,993 miliardy (odhad 2016)
$4,918 miliardy (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 122

Import – komodity:
jedlá a nápoje, kapitálový tovar, palivá

Import – partneri:
Francúzsko 15,9%, Čína 10,3%, Nigéria 7,8%, India 7,6%, Holandsko 5,3%, Španielsko 4,9% (2016)

Devízové a zlaté rezervy:
$116,9 milióna (odhad 31. december 2016)
$153,6 milióna (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 163

Dlh – externý:
$6,327 miliardy (odhad 31 december 2016)
$5,893 miliardy (odhad 31 december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 126

Výmenné sadzby:
Communaute Financiere Africaine francs (XOF) na USA dolár:
593,01 (odhad 2016)
593,01 (odhad 2015)
591,45 (odhad 2014)
494,42 (odhad 2013)
510,53 (odhad 2012)

Energetika

Prístup k elektrine:
obyvateľstvo bez prístupu k elektrine: 6 400 000
elektrifikácia – celková populácia: 55%
elektrifikácia – mestské oblasti: 90%
elektrifikácia – vidiecke oblasti: 28% (2013)

Elektrina – produkcia:
3,673 miliardy kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 127

Elektrina – spotreba:
3,014 miliardy kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 135

Elektrina – export:
0 kWh (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 194

Elektrina – import:
0 kWh (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 198

Elektrina – inštalovaná výrobná kapacita:
965 000 kW (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 129

Elektrina – z fosílnych palív:
88,5% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 64

Elektrina – z jadrových palív:
0% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 179

Elektrina – z vodných elektrární:
7,8% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 123

Elektrina – z iných obnoviteľných zdrojov:
8,2% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 76

Ropa – produkcia:
0 barelov/denne (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 191

Ropa – export:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 187

Ropa – import:
18 060 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 66

Ropa – overené zásoby:
0 barelov (odhad 1. január 2017)
porovnanie v rámci sveta: 189

Rafinované ropné produkty – produkcia:
16 850 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 92

Rafinované ropné produkty – spotreba:
44 000 barelov/denne (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 109

Rafinované ropné produkty – export:
3892 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 101

Rafinované ropné produkty – import:
30 120 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 102

Zemný plyn – produkcia:
62 miliónov metrov kubických (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 86

Zemný plyn – spotreba:
497 miliónov metrov kubických (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 107

Zemný plyn – export:
0 metrov kubických (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 179

Zemný plyn – import:
0 metrov kubických (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 185

Zemný plyn – overené zásoby:
9,911 miliardy metrov kubických (odhad 1. január 2012)
porovnanie v rámci sveta: 83

Emisie kysličníka uhličitého zo spotreby energií:
7,3 milióna Mt (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 117

Telekomunikácie

Telefóny – aktívné pevné linky:
celkový počet: 285 933
počet na 100 obyvateľov: 2 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 115

Telefóny – mobilné:
celkovo: 15 186 485
počet na 100 obyvateľov: 106 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 67

Telefónne systémy:
celkové zhodnotenie: dobrý systém s mikrovĺnnym rádiovým relé, coaxiálnymi a fiber-optickými káblovými systémami

Domáce siete:
Všeobecne spoľahlivé mestské systémy s fiber-optickou sieťou. Približne dve treitny všetkých pevných liniek sa nachádzajú v hl. meste Dakare. Mobilné siete postupne nahradzajú pevné linky aj v mestských oblastiach.
Medzinárodný volací kód krajiny: -221; fiber-optický kábel ACE spája Senegal s Európou, SAR-3/WASC poskytuje fiber-optické spojenie do Európy a Ázie a Atlantis-2 poskytuje spojenie s Južnou Amerikou. Pozemné satelitné stanice: 1 Intelsat (Atlantický oceán) (2017)

Prenosové služby:
Štátna Radiodiffusion Television Senegalaise (RTS) vysiela TV program z piatich senegalských miest. Vo väčšine regiónov Senegalu si môžu diváci naladiť TV program minimálne od 7 súkromných poskytovateľov. Široká ponuka nezávislých TV programov je k dispozícii cez satelit. RTS prevádzkuje aj národnú rádiovú sieť a niekoľko regionálnych FM rádio staníc. Je k dispozícii minimálne 7 komunitných a 18 súkromných rádiových staníc. V Dakare je k dispozícii cez FM vlny minimálne 5 medzinárodných rádio staníc.

Internetový kód krajiny:
.sn

Užívatelia internetu:
celkovo: 3 675 209
percentuálny podiel obyvateľstva: 25,7% (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 84

Doprava

Národný vzdušný prepravný systém:
počet registrovaných leteckých prepravcov:
Počet lietadiel využívaných registrovanými leteckymi prepravcami:
ročný počet pasažierov prepravených registrovanými leteckými prepravcami: 115 355
ročný náklad prepravený registrovanými leteckými prepravcami: 3 095 523 mt-km (2015)

Registračná skratka krajiny pre civilné lietadlá:
6V (2016)

Letiská:
20 (2013)
porovnanie v rámci sveta: 136
Letiská – so spevnenými pristávacími dráhami:
celkovo: 9
viac ako 3047 m dĺžky: 2
1524 až 2437 m: 6
914 až 1523 m: 1 (2017)
Letiská – s nespevnenými pristávacími dráhami:
celkovo: 11
1524 až 2437 m: 7
914 až 1523 m: 3
menej ako 914 m dĺžky: 1 (2013)

Potrubia:
8 km (2017)

Železnice:
celkovo: 906 km (713 km bolo k dispozícii v roku 2017)
úzko rozchodné: 906 km tratí s rozchodom 1,000 m
porovnanie v rámci sveta: 93

Cesty:
celkovo: 16 496 km
spevnené: 5957 km (vrátane 72 km diaľnic)
nespevnené: 10 539 km (2017)
porovnanie v rámci sveta: 124

Plavebné cesty:
1000 km (primárne na riekach Senegal, Saloum a Casamance) (2012)
porovnanie v rámci sveta: 64

Obchodné loďstvo:
celkovo: 9
podľa typu: osobné 7, nákladné 2
poznámka: nezahŕňa množstvo pirog, ktoré vyplávajú každý deň na oceán a lovia v senegalských pobrežných vodách a riekach (2017)
porovnanie v rámci sveta: 119

Prístavy a lodné terminály:
hlavné prístavy: Dakar

Ozbrojené sily a bezpečnosť

Výdaje na ozbrojené sily:
1,89% HDP (odhad 2017)
1,73% HDP (2016)
1,58% HDP (2015)
1,57% HDP (2014)
1,6% HDP (2013)

Odvetvia armády:
Senegalské ozbrojené sily: Armáda, Senegalské národné námorníctvo (Marine Senegalaise, MNS), Senegalské vzdušné sily (Armee de l’Air du Senegal) (2017)

Vek vojenskej služby a branná povinnosť:
18 rokov pre dobrovoľnú vojenskú službu;
20 rokov pre výberovú brannú povinnosť;
2 roky vojenskej služby;
ženy môžu vstúpiť do armády od roku 2008 (2013)

Nadnárodné spory

Medzinárodné spory:
cezhraničné pašovanie osôb, dreva, zvieractva a marihuany.
Rebelom z Hnutia demokratických síl Casamance poskytuje útočisko Guinea-Bissau

Utečenci a vnútorne vysídlené osoby:
utečenci (krajina pôvodu): 13 683 (Mauretánia) (2017)

Vnútorne vysídlené osoby:
24 000 (dôvodom sú strety medzi vládnymi jednotkami a sepratistami v regióne Casamance) (2016)

Nelegálne drogy:
Tranzitná krajina pre heroín z juhozápadnej a juhovýchodnej Ázie a kokaín z Južnej Ameriky smerujúci do Európy a Severnej Ameriky. Nelegálne pestovanie marihuany.

Zdroj: The World Factbook 2018-19. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2019

Články o kontinente Afrika