vlajka Samoa

Samoa

Austrália a Oceánia

Úvod

História:
Na začiatku Prvej svetovej vojny v roku 1914 začal Nový Zéland okupovať nemecký protektorát Západná Samoa. Nový Zéland pokračoval v správe ostrovov ako mandátneho a neskôr poručníckeho územia až do roku 1962, kedy ostrovy znovuzískali svoju nezávislosť ako prvý polynézsky národ v 20. storočí. Krajina odstránila zo svojho názvu slovo „Západná“ v roku 1997.

Víza

BEZVÍZOVÝ STYK

Na vstup do krajiny postačuje občanom Slovenskej republiky cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov po vstupe, spiatočná letenka a preukázanie finančného zabezpečenia na dobu pobytu. Povolenie k vstupu sa vydáva pri vstupe max. na 60 dní podľa spiatočnej letenky.

Geografia

Poloha:
Oceánia – skupina ostrovov v Južnom Pacifickom oceáne, približne v polovici medzi Havajom a Novým Zélandom.

Geografické súradnice:
13 35 J, 172 20 Z

Geografické zaradenie:
Oceánia
Rozloha:
celkovo: 2831 km²
pevnina: 2821 km²
vodné plochy: 10 km²
porovnanie v rámci sveta: 178

Porovnanie veľkosti:
Približne 1,5 násobne väčšia ako Bratislavský kraj

Pozemné hranice:
0 km

Pobrežie:
403 km

Pobrežné nároky:
teritoriálne moria: 12 nm
priľahlá zóna: 24 nm
exkluzívna ekonomická zóna: 200 nm

Klimatické podmienky:
tropické, obdobie dažďov od novembra do apríla, obdobie sucha od mája do októbra

Terénne členenie:
dva hlavné ostrovy (Savaii, Upolu) a niekoľko menších ostrov a neobývaných ostrovčekov; úzke pobrežné pláne so sopečnými, členitými horami vo vnútrozemí

Nadmorská výška:
priemerná nadmorská výška: NA
extrémy: najnižší bod: Tichý oceán 0 m
najvyšší bod: Mount Silisili 1857 mnm

Prírodné bohatstvo:
lesy s tvrdým drevom, ryby, hyrdoenergia

Využitie pôdy:
poľnohospodárska pôda: 12,4%
obrábaná pôda 2,8%; stále plodiny 7,8%; stále pasienky 1,8%
les: 60,4%
iné: 27,2% (odhad 2011)

Zavlažovaná pôda:
0 km² (2012)

Obyvateľstvo – rozdelenie:
asi tri štvrtiny obyvateľstva žijú na ostrove Upolu

Prírodné nebezpečenstvá:
občasné cyklóny; aktívne sopky
vulkanizmus: Sopka Savai‘I Island (1858 m), ktorá naposledy vybuchla v roku 1911, je historicky aktívna

Životné prostredie – hlavné ohrozenie:
erózia pôdy, odlesňovanie, invazívne druhy živočíchov, nadmerný rybolov

Geografická poznámka:
nachádza sa takmer v strede celej Polynézie

Ľudia a spoločnosť

Obyvateľstvo:
200 108 (odhad júl 2017)
porovnanie v rámci sveta: 185

Národnosť:
podstatné meno: Samoan
prídavné meno: Samoaský
Etnické skupiny:
Samoánci 92,6%, Euronéziania (ľudia so zmiešanou európskou a polynézskou krvou) 7%, Európania 0,4% (sčítanie 2001)

Jazyky:
Samoánsky (polynézsky) – oficiálny, angličtina

Náboženstvá:
Protestantanti 57,4% (Congregationalisti 31,8%, Metodisti 13,7%, Assembly of God 8%, Adventist siedmeho dňa 3,9%), Rímsko katolíci 19,4%, Mormóni 15,2%, Worship Centre 1,7%, iné kresťanské 5,5%, iné 0,7%, žiadne 0,1%, nešpecifikované 0,1% (odhad 2011)

Vekové zloženie:
0-14 rokov: 31,35% (muži 32 372/ženy 30 359)
15-24 rokov: 19,82% (muži 20 358/ženy 19 306)
25-54 rokov: 36,33% (muži 37 423/ženy 35 273)
55-64 rokov: 6,78% (muži 6912/ženy 6663)
65 rokov a viac: 5,72% (muži 4976/ženy 6466) (odhad 2017)

Pomer nezaopatrenia:
celkový pomer nezaopatrenia: 74,2
pomer nezaopatrenia mládeže: 64,9
pomer nezaopatrenia dôchodcov: 9,3
potencionálny pomer podpory: 10,8 (odhad 2015)

Priemerný vek:
celkovo: 24,4 roka
muži: 24,1 roka
ženy: 24,6 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 163

Úroveň rastu obyvateľstva:
0,6% (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 150

Miera pôrodnosti:
20,4 pôrodov/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 77

Miera úmrtnosti:
5,3 úmrtí/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 180

Čistá miera migrácie:
-9,1 migrantov/1 000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 211

Obyvateľstvo – rozdelenie:
asi tri štvrtiny obyvateľstva žijú na ostrove Upolu

Miera urbanizácie:
urbanizované obyvateľstvo: 18,8% celkového obyvateľstva (2017)
miera urbanizácie: 0,06% ročná miera zmeny (odhad 2015-20)

Hlavné urbanizované oblasti – populácia:
APIA (hlavné mesto) 37 000 (2014)

Rozdelenie podľa pohlavia:
pri narodení: 1,05 muži/ženy
0-14 rokov: 1,07 muži/ženy
15-24 rokov: 1,05 muži/ženy
25-54 rokov: 1,07 muži/ženy
55-64 rokov: 1,04 muži/ženy
65 rokov a viac: 0,77 muži/ženy
celková populácia: 1,04 muž/žena (odhad 2016)

Priemerný vek matky pri prvom pôrode:
23,6 roka
poznámka: priemerný vek žien vo veku 25-29 rokov pri prvom pôrode (odhad 2009)

Materská úmrtnosť pri pôrode:
51 úmrtí/100 000 živých narodení (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 95

Novorodenecká úmrtnosť pri pôrode:
celkovo: 18,6 úmrtí/1 000 živých narodení
muži: 22 úmrtí/1 000 živých narodení
ženy: 15,1 úmrtí/1 000 živých narodení
porovnanie v rámci sveta: 87

Priemerná dĺžka života:
celková populácia: 74 rokov
muži: 71,1 roka
ženy: 77 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 125

Celková pôrodnosť:
2,7 narodeného dieťaťa/žena (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 65

Miera dostupnosti antikoncepcie:
26,9% (2014)

Náklady na zdravotníctvo:
7,2% HDP (2014)
porovnanie v rámci sveta: 75

Hustota siete lekárov:
0,46 doktora/1000 obyvateľov (2008)

Zdroje pitnej vody:
zlepšené:
mestské: 97,5% obyvateľstva
vidiecke: 99,3% obyvateľstva
celkovo: 99% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 2,5% obyvateľstva
vidiecke: 0,7% obyvateľstva
celkovo: 1% obyvateľstva (odhad 2015)

Prístup k hygienickým zariadeniam:
zlepšené:
mestské: 93,3% obyvateľstva
vidiecke: 91,1% obyvateľstva
celkovo: 91,5% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 6,7% obyvateľstva
vidiecke: 8,9% obyvateľstva
celkovo: 8,5% obyvateľstva (odhad 2015)

Hlavné nákazlivé choroby:
poznámka: aktívny lokálny prenos vírusu Zika typom komára Aedes (august 2016); riziko nakazenia je po poštípaní infikovaných komárom alebo menej bežne sexom, transfúziou krvi alebo počas tehotenstva, kedy tehotná žena prenesie vírus Zika na svoj plod (2016)

Miera rozširenia obezity u dospelých:
47,3% (2016)
porovnanie v rámci sveta: 8

Náklady na školstvo:
5,1% HDP (2008)
porovnanie v rámci sveta: 48

Gramotnosť:
definícia: obyvateľstvo nad 15 rokov vie čítať a písať
celková populácia: 99%
muži: 99,1%
ženy: 98,8% (odhad 2015)

Miera nezamestnanosti mladých vo veku 15-24 rokov:
celkovo: 19,1%
muži: 15,6%
ženy: 25,3% (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 75

Vláda

Názov krajiny:
bežne používaná dlhá forma: Nezávislý štát Samoa
bežne používaná krátka forma: Samoa
lokálna dlhá forma: Malo Sa’oloto Tuto’atasi o Samoa
lokálna krátka forma: Samoa
bývalá: Západná Samoa

Etymológia:
Názov „Samoa“ pozostáva z dvoch častí, „sa“ znamená posvätný a „moa“ centrum, čiže názov môže znamenať Sväté centrum. Alternatívne môže znamenať aj „miesto posvätného vtáka moa“ z polynézskej mytológie.

Typ vlády:
parlamentná republika

Hlavné mesto:
názov: Apia

Geografické súradnice:
13 49 J, 171 46 Z

Časový posun:
SELČ+11 (o 11 hodín viac oproti štandardnému stredoeurópskemu letnému času)
letný čas: +1hod, začína poslednú nedeľu v septembri; končí prvú nedeľu v apríli

Administratívne rozdelenie:
11 distriktov: A’ana, Aiga-i-le-Tai, Atua, Fa’asaleleaga, Gaga’emauga, Gagaifomauga, Palauli, Satupa’itea, Tuamasaga, Va’a-o-Fonoti, Vaisigano

Nezávislosť:
1. január 1962 (od poručnického územia spravovaného Novým Zélandom)

Národné sviatky:
Oslavy dňa nezávislosti – 1. jún 1962; poznámka: 1. január 1962 je dátumom nezávislosti od poručnického územia spravovaného Novým Zélandom, ale oslavuje sa v júni.

Ústava:
niekoľko predošlých (pred nezávislosťou); posledná z 1. januára 1962; zmenená niekoľko krát, naposledy v roku 2017 (2017)

Právny systém:
zmiešaný právny systém anglického zvykového práva a obyčajového práva; súdna kontrola legislatívnych zákonov s ohľadom na základné práva občanov

Občianstvo:
občianstvo narodením: nie
občianstvo jedine pôvodom: aspoň jeden z rodičov musí byť občanom Samoi
možnosť dvojitého občianstva: nie
potrebná dĺžka pobytu pre rezidentúru: 5 rokov

Voľebné právo:
od 21 rokov, všeobecné

Popis vlajky:
Červená s modrým obdĺžnikom v ľavom hornom rohu na závesnej strane s piatimi päť-cípymi hviezdami reprezentujúcimi súhvezdie Južný kríž. Červená symbolizuje odvahu, modrá reprezentuje slobodu a biela vyjadruje čistotu.

poznámka: podobná vlajke Taiwanu

Národné symboly:
Súhvezdie Južný kríž (päť päťcípych hviezd); národné farby: červená, modrá, biela

Národná hymna:
názov: „O le Fu’a o le Sa’olotoga o Samoa“ (Prápor slobody)
text/hudba: Sauni Liga KURESA
poznámka: prijatá v roku 1962; taktiež známa pod menom „SAMOA Tula’i“ (Samoa povstaň)

Ekonomika

Ekonomika – prehľad:
Ekonomika Samoi sa vždy tradične spoliehala na závislosť na rozvojovej pomoci, zasielanie peňazí od rodín zo zahraničia, turizmus, poľnohospodárstvo a rybárstvo. Jej nominálne HDP je $830 miliónov. Poľnohospodárstvo, vrátane rybolovu, zamestnáva približne dve tretiny pracovnej sily a podieľa sa na 90% exportu a zahŕňa ryby, kokosový olej, citrusové plody nonu a hľúzovú zeleninu taro (colocasia esculenta). Výrobný sektor sa podieľa hlavne na výrobe poľnohospodárskych produktov. Jedna fabrika v Zóne zahraničného obchodu zamestnáva viac ako 700 ľudí a vyrába elektrické automobilové prípojky pre fabriku v Austrálii a zabezpečuje 65% celkového exportu, ale podľa správ mala byť uzavretá ku koncu roka 2017. Priemysel zabezpečuje takmer 24% celkového HDP a zamestnáva len 6% z celkovej pracovnej sily. Sektor služieb je zodpovedný takmer za tri štvrtiny HDP a zamestnáva približne 50% celkovej pracovnej sily. Rastúcim sektorom je turizmus ktorý pokrýva 25% HDP. V roku 2013 navštívilo ostrovy 132 000 turistov.

Krajina často podlieha ničivým búrkam. Silné zemetrasenie a následná tsunami v septembri 2009 vážne poškodili Samou a neďalekú Americkú Samou a prerušili dopravu a dodávku elektrickej energie a výustili do takmer 200 úmrtí. V decembri 2012 zomreli 4 ľudia v dôsledku rozsiahlych záplav a silného vetra z tropického cyklónu Evan. Okrem toho bolo ďalších 6000 ľudí evakuovaných zo svojich domovov a poškodených bolo asi 1500 domov na ostrove Upolu Island.

Vláda Samoi navrhla dereguláciu finančného sektora krajiny, podporuje investície a kontinuálnu fiškálnu disciplínu za stálej podpory ochrany životného prostredia. Zahraničné rezervy peňazí sú v relatívne dobrom stave a inflácia je nízka, ale zahraničný dlh tvorí približne 45% HDP. V máji 2012 sa Samoa stala 155. členom Svetovej obchodnej organizície (WTO) a v januári 2014 sa posunula z úrovne najmenej rozvinutej krajiny.

HDP (parita kúpnej sily):
$1,087 miliardy (odhad 2016)
$1,002 miliardy (odhad 2015)
$975 milliónov (odhad 2014)
poznámka: dáta sú v dolároch ku roku 2016
porovnanie v rámci sveta: 203

HDP (oficiálny výmenný kurz):
$786 milliónov (odhad 2016)
HDP – reálna miera rastu:
7,1% (odhad 2016)
1,6% (odhad 2015)
1,2% (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 16

HDP – na osobu (PPP):
$5600 (odhad 2016)
$5200 (odhad 2015)
$5200 (odhad 2014)
poznámka: dáta sú v dolároch ku roku 2016
porovnanie v rámci sveta: 166

HDP – zloženie podľa sektoru pôvodu:
poľnohospodárstvo: 10,3%
výroba: 23,9%
služby: 65,8% (odhad 2016)

Poľnohospodárstvo – produkty:
kokosy, citrusové ovocie nonu, banány, hľuzová zelenina taro, káva, kakao

Výrobné odvetvia:
spracovanie potravín, stavebné materiálny, autosúčiastky

Miera rastu priemyselnej výroby:
6,1% (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 34

Pracovná sila:
50 700 (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 193

Pracovná sila – podľa odvetvia:
poľnohospodárstvo: 65%
výroba: 6%
služby: 29% (odhad 2015)

Rozpočet:
príjmy: $232,4 milióna
výdavky: $235,1 milióna (odhad 2016)

Dane a ostatné príjmy:
29,6% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 82

Rozpočtový zostatok (+) alebo deficit (-):
-0,3% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 51

Verejný dlh:
52,6% HDP (odhad 2016)
57,8% HDP (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 93

Fiškálny rok:
1. jún – 31. máj

Miera inflácie (spotrebiteľské ceny):
0,1% (2016 est.)
0,7% (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 96

Primárna miera úrokov komerčných bánk:
9,12% (odhad 31. december 2016)
9,51% (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 92

Stock of narrow money:
$131,7 milióna (odhad 31. december 2016)
$116,5 milióna (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 187

Stock of broad money:
$367 milióna (odhad 31. december 2016)
$334,4 milióna (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 189

Stock of domestic credit:
$380,2 milióna (odhad 31. december 2016)
$347 milióna (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 180

Súčasná účtovná súvaha:
$-48 milióna (odhad 2016)
$-43,6 milióna (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 65

Export:
$27,5 milióna (odhad 2014)
$33,8 milióna (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 208

Export – komodity:
ryby, kokosový olej a krém, citrusové ovocie nonu, kokosové škrupiny kopra, hľúzová zelenina taro, automobilové súčiastky, oblečenie, pivo

Export – partneri:
Austrália 30,2%, Americká Samoa 21,7%, Afganistan 11,2%, Nový Zéland 10,1%, USA 5,6% (2016)

Import:
$341,3 milióna (odhad 2014)
$341,3 milióna (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 196

Import – komodity:
stroje a vybavenie, priemyselné výrobky, potraviny

Import – partneri:
Nový Zéland 23%, Singapúr 14%, Čína 13,5%, USA 10,2%, Austrália 9,9%, Fidži 6,3%, Japonsko 5% (2016)

Devízové a zlaté rezervy:
$99,31 milióna (odhad 31. december 2016)
$122,5 milióna (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 164

Dlh – externý:
$447,2 milióna (odhad 31. december 2013)
$437,4 milióna (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 180

Výmenné sadzby:
Tala (SAT) na USA dolár –
2,565 (odhad 2016)
2,565 (odhad 2015)
2,5609 (odhad 2014)
2,3318 (odhad 2013)
2,29 (odhad 2012)

Energetika

Prístup k elektrine:
obyvateľstvo bez prístupu k elektrine: 10 942
elektrifikácia – celková populácia: 94%
elektrifikácia – mestské oblasti: 100%
elektrifikácia – vidiecke oblasti: 93% (2012)

Elektrina – produkcia:
127 miliónov kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 196

Elektrina – spotreba:
118,1 miliónov kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 198

Elektrina – export:
0 kWh (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 217

Elektrina – import:
0 kWh (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 219

Elektrina – inštalovaná výrobná kapacita:
45 000 kW (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 195

Elektrina – z fosílnych palív:
66,7% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 113

Elektrina – z jadrových palív:
0% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 211

Elektrina – z vodných elektrární:
26,7% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 77

Elektrina – z iných obnoviteľných zdrojov:
15,6% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 47

Ropa – produkcia:
0 barelov/denne (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 214

Ropa – export:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 213

Ropa – import:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 213

Ropa – overené zásoby:
0 barelov (odhad 1. január 2017)
porovnanie v rámci sveta: 214

Rafinované ropné produkty – produkcia:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 215
Rafinované ropné produkty – spotreba:
1100 barelov/denne (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 204

Rafinované ropné produkty – export:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 215

Rafinované ropné produkty – import:
1688 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 191

Zemný plyn – produkcia:
0 metrov kubických (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 214

Zemný plyn – spotreba:
0 metrov kubických (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 149

Zemný plyn – export:
0 metrov kubických (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 212

Zemný plyn – import:
0 metrov kubických (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 211

Zemný plyn – overené zásoby:
0 miliardy metrov kubických (odhad 1. január 2014)
porovnanie v rámci sveta: 209

Emisie kysličníka uhličitého zo spotreby energií:
200 000 Mt (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 200

Telekomunikácie

Telefóny – aktívné pevné linky:
celkový počet: 7.192
počet na 100 obyvateľov: 4 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 196

Telefóny – mobilné:
celkovo: 134 619
počet na 100 obyvateľov: 68 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 190

Telefónne systémy:
celkové zhodnotenie: väčšina domácností vlastní aspoň jeden mobilný telefón. Všetky firmy v širšej oblasti Apia majú prístup ku káblovému internetovému pripojeniu a WiFi, ktoré je relatívne spoľahlivé a rýchle, ale taktiež relatívne drahé. Na vidieckych ostrovoch Upolu a Savaii Island je limitované pripojenie ku káblovému internetu a WiFi. Samoa prednedávnom dokočila dostavbu Národnej internetovej siete, ktorá poskytne optické káblové služby a 4G LTE mobilné dáta celej krajine. Zatiaľ komerčná dostupnosť a možná prevádzka 4G LTE siete len v obmedzenej oblasti. Prístup do mobilnej 3G siete je v celej krajine. (2017)

Domáce siete:
kombinované pevné a mobilné telefónne pripojenie – približne 70 telefónov na 100 obyvateľov (2016)

Medzinárodný volací kód krajiny:
-685

Satelitné pozemné stanice:
1 – Intelsat (Pacifický oceán) (2015)

Prenosové služby:
štátom vlastnená TV stanica bola sprivatizovaná v roku 2008; 4 súkromné TV stanice; približne 6 súkromných radio staníc a jedna štátna rádio stanica; je dostupných niekoľko TV a rádio staníc z Americkej Samoi (2009)

Internetový kód krajiny:
.ws

Užívatelia internetu:
celkovo: 58 508
percentuálny podiel obyvateľstva: 29,4% (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 198

Doprava

Národný vzdušný prepravný systém:
počet registrovaných leteckých prepravcov: 1
Počet lietadiel využívaných registrovanými leteckymi prepravcami: 1
ročný počet pasažierov prepravených registrovanými leteckými prepravcami: 270.908
ročný náklad prepravený registrovanými leteckými prepravcami: 0 mt-km (2015)

Registračná skratka krajiny pre civilné lietadlá:
5W (2016)

Letiská:
4 (2013)
porovnanie v rámci sveta: 188
Letiská – so spevnenými pristávacími dráhami:
celkovo: 1
2438 až 3047 m: 1 (2017)
Letiská – s nespevnenými pristávacími dráhami:
celkovo: 3
menej ako 914 m dĺžky: 3 (2013)

Cesty:
celkovo: 1200 km
spevnené: 1105 km
nespevnené: 95 km (2017)
porovnanie v rámci sveta: 172

Obchodné loďstvo:
celkovo: 2
podľa typu: nákladné 1, osobné/nákladné 1
zahranično vlastnené: 1 – Nový Zéland (2010)
porovnanie v rámci sveta: 146

Prístavy a lodné terminály:
hlavné prístavy: Apia

Ozbrojené sily a bezpečnosť

Odvetvia armády:
nemá bežnú armádu – iba Policajné jednotky Samoi

Armáda – poznámka:
Samoa nemá formálnu obrannú štruktúru ani bežné ozbrojené jednotky; existujú však neformálne obranné vzťahy s Novým Zélandom, ktorý je vzhľadom na Dohodu o priateľstve z roku 1962 povinný zvážiť akúkoľvek žiadosť o pomoc

Nadnárodné spory

Medzinárodné spory:
žiadne

Zdroj: The World Factbook 2018-19. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2019

Články o kontinente Austrália a oceánia