vlajka Libanon

Libanon

Stredný Východ

Úvod

História:
Francúzsko po Prvej svetovej vojne získalo mandát nad severnou časťou bývalej Osmanskej ríše – provinciou Sýria. Francúzi v roku 1920 vyčlenili región Libanon a v roku 1943 mu udelili nezávislosť. Od získania nezávislosti je krajina poznačená obdobiami politickej nestability, ktoré sa striedajú s obdobiami prosperity vyplývajúcej z pozície regionálneho a obchodného centra. Občianska vojna v krajine medzi rokmi 1975-90, ktorá si vyžiadala odhadovaných 120 000 životov, priniesla roky sociálnej a politickej nestability. Sektárstvo je kľúčovým elementom libanonského politického života. Susediaca Sýria historicky ovplyvňuje zahraničnú a aj vnútornú politiku Libanonu a jej vojská taktiež okupovali Libanon medzi rokmi 1976 a 2005. Po odchode Sýrie z krajiny začali pokračujúce konflikty medzi Izraelom a libanonskými milíciami Hizballáh, ktoré prerástli až do krátkej vojny v roku 2006. Libanonské hranice so Sýriou a Izraelom zostávajú nevyriešené.

Víza

Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje občanov Slovenskej republiky, že v súvislosti s nestabilnou bezpečnostnou situáciou, opakovanými teroristickými útokmi a únosmi cudzincov, predstavuje cestovanie do niektorých častí krajiny zvýšené nebezpečenstvo.

Na územie Libanonskej republiky môže vstúpiť občan Slovenskej republiky, ktorý má platný cestovný pas a platné vízum, o ktoré možno požiadať na príslušnom konzuláte vo Viedni.

Vstupné víza na obdobie 30 dní sú občanom SR bezplatne udeľované aj pri vstupe do krajiny (na letisku alebo hraničných prechodoch).

Upozorňujeme, že cudzinci, ktorí majú v pase vízum alebo pečiatku izraelských orgánov, majú do krajiny vstup zakázaný.

Požadované dokumenty na získanie víz:

♦ Cestovný pas (platný min. 3 mesiace od dátumu vstupu, min. 1 čistá dvojstrana)
♦ Vyplnený a podpísaný dotazník
♦ Dokumentová fotografia
♦ Potvrdenie ubytovania z hotela alebo od CK
♦ Rezervácia spiatočnej letenky
♦ Potvrdenie od zamestnávateľa na Slovensku (originál)

Potrebné dodatočné dokumenty na získanie obchodných víz:

♦ Vysielací list od zamestnávateľa (originál)
♦ Pozvanie od partnerskej firmy v Libanone (stačí kópia)

Orientačná doba vybavenia žiadosti na konzuláte:
2 – 3 pracovné dni

Konzulárne poplatky:
39 EUR / osoba (jednovstupové vízum)
55 EUR / osoba (dvojvstupové vízum)
77 EUR / osoba (viacvstupové vízum)

Servisný poplatok za vybavenie víz:
50 EUR / osoba

Objednajte si Vaše vízum jednoducho:

Pri objednávke uveď heslo „Travelistan“ a získaj zľavu od 5 do 20 eur (v závislosti od krajiny).

OBJEDNAŤ VÍZA ONLINE

Geografia

Poloha:
Stredný Východ, hraničí so Stredozemným morom, medzi Izraelom a Sýriou

Geografické súradnice:
33 50 S, 35 50 V

Geografické zaradenie:
Stredný Východ

Rozloha:
celkovo: 10 400 km²
pevnina: 10 230 km²
vodné plochy: 170 km²
porovnanie v rámci sveta: 169

Porovnanie veľkosti:
Asi pätina rozlohy Slovenska

Pozemné hranice:
celkovo: 484 km
hraničiace krajiny (2): Izrael 81 km, Sýria 403 km

Pobrežie:
225 km

Pobrežné nároky:
teritoriálne moria: 12 nm

Klimatické podmienky:
Stredomorské; mierne až chladné, vlhké zimy a horúce, suché letá; v pohorí Libanon v zime veľa sneží

Terénne členenie:
úzke pobrežné nížiny, údolie El Beqaa oddeľuje od seba pohoria Libanon a Antilibanon

Nadmorská výška:
priemerná nadmorská výška: 1 250 m
extrémy: najnižší bod: Stredozemné more 0 m
najvyšší bod: Qornet es Saouda 3088 m

Prírodné bohatstvo:
vápenec, železná ruda, soľ, orná pôda, krajina s prebytkom vody v regióne s veľkým nedostatkom pitnej vody

Využitie pôdy:
poľnohospodárska pôda: 63,3%
obrábaná pôda 11,9%; stále plodiny 12,3%; stále pasienky 39,1%
les: 13,4%
iné: 23,3% (odhad 2011)

Zavlažovaná pôda:
1040 km² (2012)

Obyvateľstvo – rozdelenie:
Väčšina obyvateľstva žije pri alebo neďaleko Stredozemného mora a z toho veľké množstvo priamo v okolí alebo v hlavnom meste Bejrúte. Vhodné poľnohodpodárske podmienky v údolí Bekaa, na juhovýchodnej strane pohoria Libanon, pritiahli poľnohospodárov a preto je táto časť relatívne osídlená.

Prírodné nebezpečenstvá:
prachové búrky, piesočné búrky, zemetrasenia

Životné prostredie – hlavné ohrozenie:
odlesňovanie, erózia pôdy, rozširovanie púští, znečistenie vzduchu v Bejrúte kvôli automobilovej preprave a páleniu priemyselného odpadu, znečistenie pobrežných vôd odpadovými vodami, spláškami a ropnými škvrnami

Geografická poznámka:
Najmenšia krajina kontinentálnej Ázie.
Rieka Nahr el Litani je jedinou z hlavných riek Blízkeho Východu, ktorá neprechádza medzinárodnou hranicou.
Nehostinný terén pomohol historicky izolovať, ochraňovať a rozvíjať množstvo frakčných zoskupení založených na náboženstve, klanoch a etnicite

Ľudia a spoločnosť

Obyvateľstvo:
6 229 794 (odhad júl 2017)
porovnanie v rámci sveta: 107

Národnosť:
podstatné meno: Libanončan/ka
prídavné meno: Libanonský

Etnické skupiny:
Arabi 95%, Arméni 4%, iné 1%
poznámka: Mnoho libanonskych kresťanov sa neidentifuje ako Arabi, ale skôr ako potomkovia starobylých Kanaáncov a uprednostňujú názov Féničania.

Jazyky:
Arabský (oficiálny), Francúzsky, Anglický, Arménsky

Náboženstvá:
Moslimovia 54% (27% Suniti, 27% Šiíti), Kresťania 40,5% (vrátane 21% maronitských katolíkov, 8% gréckych ortodoxných, 5% gréckych katolíkovc, 6,5% iných kresťanov), Druze 5,6%, veľmi mále množstvo židov, baha’i, buddhistov, hinduistov a mormónov
poznámka: štát rozpoznáva 18 náboženských siekt (odhad 2012)

Vekové zloženie:
0-14 rokov: 24,09% (muži 768 282/ženy 732 773)
15-24 rokov: 16,42% (muži 523 380/ženy 499 582)
25-54 rokov: 44,79% (muži 1 412 114/ženy 1 378 464)
55-64 rokov: 7,91% (muži 232 198/ženy 260 685)
65 rokov a viac: 6,78% (muži 183 995/ženy 238 321) (odhad 2017)

Pomer nezaopatrenia:
celkový pomer nezaopatrenia: 47,3
pomer nezaopatrenia mládeže: 35,3
pomer nezaopatrenia dôchodcov: 12
potencionálny pomer podpory: 8,3 (odhad 2015)

Priemerný vek:
celkovo: 30,5 roka
muži: 29,9 roka
ženy: 31,1 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 115

Úroveň rastu obyvateľstva:
-1,1% (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 231

Miera pôrodnosti:
14,3 pôrodov/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 135

Miera úmrtnosti:
5 úmrtí/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 193

Čistá miera migrácie:
-20,3 migrantov/1 000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 220

Obyvateľstvo – rozdelenie:
Väčšina obyvateľstva žije pri alebo neďaleko Stredozemného mora a z toho veľké množstvo priamo v okolí alebo v hlavnom meste Bejrúte. Vhodné poľnohodpodárske podmienky v údolí Bekaa, na juhovýchodnej strane pohoria Libanon, pritiahli poľnohospodárov a preto je táto časť relatívne osídlená.

Miera urbanizácie:
urbanizované obyvateľstvo: 88% of celkovo obyvateľstvo (2017)
-0,57% ročná miera zmeny (odhad 2015-20)

Hlavné urbanizované oblasti – populácia:
Bejrút (hl. mesto) 2,226 milióna (2015)

Rozdelenie podľa pohlavia:
pri narodení: 1,05 muži/ženy
0-14 rokov: 1,05 muži/ženy
15-24 rokov: 1,05 muži/ženy
25-54 rokov: 1,02 muži/ženy
55-64 rokov: 0,88 muži/ženy
65 rokov a viac: 0,79 muži/ženy
celková populácia: 1 muž/žena (odhad 2016)

Materská úmrtnosť pri pôrode:
15 úmrtí/100 000 živých narodení (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 137

Novorodenecká úmrtnosť pri pôrode:
celkovo: 7,4 úmrtí/1 000 živých narodení
muži: 7,8 úmrtí/1 000 živých narodení
ženy: 7 úmrtí/1 000 živých narodení (2017)
porovnanie v rámci sveta: 161

Priemerná dĺžka života:
celková populácia: 77,8 roka
muži: 76,5 roka
ženy: 79,1 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 68

Celková pôrodnosť:
1,72 narodeného dieťaťa/žena (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 169

Miera dostupnosti antikoncepcie:
54,5% (2009)

Náklady na zdravotníctvo:
6,4% HDP (2014)
porovnanie v rámci sveta: 95

Hustota siete lekárov:
2,38 doktora/1000 obyvateľov (2014)

Hustota siete nemocničných postelí:
3,5 postele/1000 obyvateľov (2012)

Zdroje pitnej vody:
zlepšené:
mestské: 99% obyvateľstva
vidiecke: 99% obyvateľstva
celkovo: 99% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 1% obyvateľstva
vidiecke: 1% obyvateľstva
celkovo: 1% obyvateľstva (odhad 2015)

Prístup k hygienickým zariadeniam:
zlepšené:
mestské: 80,7% obyvateľstva
vidiecke: 80,7% obyvateľstva
celkovo: 80,7% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 19,3% obyvateľstva
vidiecke: 19,3% obyvateľstva
celkovo: 19,3% obyvateľstva (odhad 2015)

Miera rozširenia HIV/AIDS u dospelých:
<0,1% (odhad 2016) Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS:
2200 (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 117

HIV/AIDS – úmrtia:
<100 (odhad 2016) Miera rozširenia obezity u dospelých:
32% (2016)
porovnanie v rámci sveta: 19

Náklady na školstvo:
2,6% HDP (2013)
porovnanie v rámci sveta: 162

Gramotnosť:
definícia: obyvateľstvo nad 15 rokov vie čítať a písať
celková populácia: 93,9%
muži: 96%
ženy: 91,8% (odhad 2015)

Odhadovaná dĺžka štúdia (prvý až tretí stupeň):
celkovo: 11 rokov
muži: 12 rokov
ženy: 11 rokov (2014)

Miera nezamestnanosti mladých vo veku 15-24 rokov:
celkovo: 22,1%
muži: 22,3%
ženy: 21,6% (odhad 2007)
porovnanie v rámci sveta: 71

Vláda

Názov krajiny:
bežne používaná dlhá forma: Libanonská republika
bežne používaná krátka forma: Libanon
lokálna dlhá forma: Al Jumhuriyah al Lubnaniyah
lokálna krátka forma: Lubnan
bývalý názov: Veľký Libanon

Etymológia názvu:
Odvíja sa od semitského slovné základu „Ibn“ ktorý znamená „biely“ a odkazuje na snehom pokrytú hora Mount Libanon

Typ vlády:
parlamentná republika

Hlavné mesto:
názov: Bejrút

Geografické súradnice:
33 52 S, 35 30 V

Časový posun:
SELČ+1 (o 1 hodinu viac oproti štandardnému stredoeurópskemu letnému času)
letný čas: +1hod, začína poslednú marcovú nedeľu; končí v poslednú nedeľu v októbri

Administratívne rozdelenie:
8 guvernátov (mohafazatov): Aakkar, Baalbek-Hermel, Beqaa (Bekaa), Beyrouth (Bejrút), Liban-Nord (Severný Libanon), Liban-Sud (Južný Libanon), Mont-Liban (Mount Libanon), Nabatiye

Nezávislosť:
22. november 1943 (od mandátu Ligy národov pod administratívou Francúzska)

Národné sviatky:
Deň nezávislosti, 22. november (1943)

Ústava:
história: navrhnutá 15. mája 1926, prijatá 23. mája 1926

Právny systém:
zmiešaný právny systém občianskeho práva založeného na francúzskom občianskom zákonníku, otmanskej právnej tradícii a náboženskom práve pokrývajúcom osobný status, manželstvo, rozvod a iné rodinné záležitosti židovských, islámskych a kresťanských komunít

Občianstvo:
občianstvo narodením: nie
občianstvo jedine pôvodom: otec musí byť občanom Libanonu
Možnosť dvojitého občianstva: áno
potrebná dĺžka pobytu pre rezidentúru: neznáma

Volebné právo:
od 21 rokov, povinné pre všetkých mužov, autorizované pre ženy od 21. roku života za podmienky dokončenia základného vzdelania; s výnimkou vojenského personálu

Popis vlajky:
Tri horizontálne pruhy červenej (horný), bielej (stredný pruh dvojitej šírky) a červenej (spodný) so zeleným cédrom umiesteneným v strede bieleho pruhu. Červené pruhy symbolizujú krv rozliatu za oslobodenie, biely pruh reprezentuje mier, sneh na vrcholkoch hôr a čistotu. Zelený cédrový strom je symbolom Libanonu a reprezentuje nekonečnosť, stabilitu, šťastie a prosperitu.

Národné symboly:
céder

Národné farby:
červená, biela, zelená

Národná hymna:
názov: „Kulluna lil-watan“ (Všetci za našu krajinu!)
text/hudba: Rachid Nakhle/Wadih Sabra
poznámka: prijatá v roku 1927, vybratá v celonárodnej súťaži

Ekonomika

Ekonomika – prehľad:
Libanon má voľnú trhovú ekonomiku a silnú obchodnú tradíciu nezasahovania štátu do hospodárstva. Vláda neobmedzuje zahraničné investície, avšak, investičné prostredie trpí kvôli vysokej miere byrokracie, korupcie, svojvoľným licenčným rozhodnutiam, zložitým colným procedúram, vysokým daniam, tarifám a poplatkom, zastaralej legislatíve a slabým zákonom na ochranu intelektuálneho vlastníctva. Libanonská ekonomika je orientovaná prevažne na služby. Hlavnými sektormi rastu sú bankovníctvo a turizmus.

Občianska vojna v rokoch 1975-90 značne poškodila libanonskú ekonomickú infraštruktúru, znížila HDP na polovicu a poškodila libanonskú pozíciu jedného z hlavných prekladisiek a bankových hubov Stredného východu. Libanon po občianskej vojne obnovil väčšinu vojnou zničenej fyzickej a finančnej infraštruktúry vďaka vysokým pôžičkám, zväčša od domácich bánk, čo zaťažilo vládu obrovským dlhovým bremenom. Sľuby ohľadom ekonomických a finančných reforiem, spravené na nezávislých medzinárodných donorských konferenciách na začiatku milénia, zostali zväčšiny nenaplnené. Vrátane tých po júlovej vojne v roku 2006, spravených na konferencii Paris III Donor Conference v roku 2007.

Vedľajšie efekty vojenského konfliktu v Sýrii, vrátane prílevu viac ako 1,1 milióna registrovaných sýrskych utečencov, sú zvýšenie vnútorného pnutia v krajine a spomalenie ekonomického rastuy na úroveň 1-2% v rokoch 2011-16 po štyroch rokoch rastu na priemernej úrovni 8%. Sýrski utečenci zvýšili počet pracovnej sily, ale sú zároveň obviňovaní z nezamestnanosti Libanoncov. Chronický fiškálny deficit zvýšil pomer libanonského dlhu k HDP. Ten je momentálne tretí najvyšší na planéte a väčšinu z tohto dlhu držia domáce banky. Slabý ekonomický rast limituje príjmy z daní, pokým najväčším vládnym výdajom zostáva splácanie dlhu, platy pre štátnych zamestnancov a prevody do energetického sektora. Tieto obmedzenia kladú prekážky iným vládnym výdajom a obmedzujú jej možnosti investovať do potrebných zlepšení infraštruktúry, ako napríklad zlepšenie zdrojov vody, elektriny a prepravy.

HDP (parita kúpnej sily):
$85,11 miliardy (odhad 2016)
$83,2 miliardy (odhad 2015)
$81,64 miliardy (odhad 2014)
poznámka: dáta sú v dolároch ku roku 2016
porovnanie v rámci sveta: 90

HDP (oficiálny výmenný kurz):
$50,46 miliardy (odhad 2016)

HDP – reálna miera rastu:
1% (odhad 2016)
0,8% (odhad 2015)
2% (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 176

HDP – na osobu (PPP):
$19 100 (odhad 2016)
$19 000 (odhad 2015)
$18 900 (odhad 2014)
poznámka: dáta sú v dolároch ku roku 2016
porovnanie v rámci sveta: 91

Hrubé národné rezervy:
4,7% HDP (odhad 2016)
2,5% HDP (odhad 2015)
-1,8% HDP (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 175

HDP – zloženie podľa sektoru pôvodu:
spotreba domácností: 85,9%
štátna spotreba: 13,2%
investície do fixného kapitálu: 20,3%
investície do zásob: 0,5%
vývoz tovarov a služieb: 26,5%
dovoz tovaru a služieb: -46,5% (odhad 2016)

HDP – zloženie podľa sektoru pôvodu:
poľnohospodárstvo: 5,7%
výroba: 21%
služby: 73,3% (odhad 2016)

Poľnohospodárstvo – produkty:
citrusy, hrozno, paradajky, jablká, zelenina, zemiaky, olivy, tabak, ovce a kozy

Výrobné odvetvia:
bankovníctvo, turizmus, spracovania potravín, vinárstvo, šperkárstvo, výroba cementu, textilný priemysel, výroba minerálnych a chemických produktov, výroba a spracovanie dreva a nábytku, rafinácia ropy, výroba a spracovanie kovov

Miera rastu priemyselnej výroby:
1,4% (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 133

Pracovná sila:
2,166 milióna
poznámka: nezahŕňa viac ako 1 milión zahraničných pracovníkov a utečencov (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 123

Pracovná sila – podľa odvetvia:
poľnohospodárstvo: NA%
výroba: NA%
služby: NA%

Miera nezamestnanosti:
NA%

Obyvateľstvo pod hranicou chudoby:
28,6% (odhad 2004)

Príjem domácnosti alebo spotreba podľa percentuálnych bodov:
najnižších 10%: NA%
najvyšších 10%: NA%

Rozpočet:
príjmy: $9,923 miliardy
výdavky: $14,87 miliardy (odhad 2016)

Dane a ostatné príjmy:
19,1% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 160

Rozpočtový zostatok (+) alebo deficit (-):
-9,5% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 196

Verejný dlh:
146,6% HDP (odhad 2016)
140,4% HDP (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 3

Fiškálny rok:
kalendárny rok

Miera inflácie (spotrebiteľské ceny):
-0,8% (odhad 2016)
-3,8% (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 19

Úroková miera Centrálnej banky:
3,5% (31. december 2010)
10% (31. december 2009)
porovnanie v rámci sveta: 102

Primárna miera úrokov komerčných bánk:
8,35% (odhad 31. december 2016)
7,09% (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 101

Stock of narrow money:
$6,739 miliardy (odhad 31 december 2016)
$5,998 miliardy (odhad 31 december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 90

Stock of broad money:
$54,68 miliardy (odhad 31 december 2016)
$52,15 miliardy (odhad 31 december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 65

Stock of domestic credit:
$104 miliard (odhad 31. december 2014)
$97,05 miliardy (odhad 31 december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 55

Trhová hodnota verejne obchodovaných akcií:
$11,22 miliardy (odhad 30. december 2014)
$10,54 miliardy (odhad 30. december 2013)
$10,42 miliardy (odhad 28. december 2012)
porovnanie v rámci sveta: 73

Súčasná účtovná súvaha:
$-9,382 miliard (odhad 2016)
$-8,051 miliard (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 183

Export:
$3,689 miliardy (odhad 2016)
$3,551 miliardy (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 117

Export – komodity:
šperky, základné kovy, chemikálie, spotrebiteľské produkty, ovocie a zelenina, tabak, konštrukčné minerály, elektrické spotrebiče a spínače, textilné vlákna, papier

Export – partneri:
Južná Afrika 21,1%, Saudská Arábia 9%, SAE 8%, Sýria 6,7%, Irák 5,4% (2016)

Import:
$17,33 miliardy (odhad 2016)
$16,71 miliardy (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 78

Import – komodity:
ropné produkty, autá, liečivá, oblečenie, mäso a živé zvieratá, spotrebiteľské produkty, papier, textilné vlákna, tabak, elektrické prístroje a vybavenie, chemikálie

Import – partneri:
Čína 11,2%, Taliansko 7,5%, USA 6,3%, Nemecko 6,2%, Grécko 5,7%, Egypt 4,1% (2016)

Devízové a zlaté rezervy:
$54,04 miliardy (odhad 31 december 2016)
$48,6 miliardy (odhad 31 december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 38

Dlh – externý:
$36,6 miliardy (odhad 31 december 2016)
$35,11 miliardy (odhad 31 december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 74

Výmenné sadzby:
Libanonská libra (LBP) na USA dolár:
1507,5 (odhad 2016)
1507,5 (odhad 2015)
1507,5 (odhad 2014)
1507,5 (odhad 2013)
1507,5 (odhad 2012)

Energetika

Prístup k elektrine:
elektrifikácia – celková populácia: 100% (2016)

Elektrina – produkcia:
17,32 miliardy kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 81

Elektrina – spotreba:
15,66 miliardy kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 77

Elektrina – export:
0 kWh (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 158

Elektrina – import:
268 miliónov kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 89

Elektrina – inštalovaná výrobná kapacita:
2,337 milióna kW (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 108

Elektrina – z fosílnych palív:
87,2% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 68

Elektrina – z jadrových palív:
0% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 126

Elektrina – z vodných elektrární:
12,2% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 115

Elektrina – z iných obnoviteľných zdrojov:
0,9% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 141

Ropa – produkcia:
0 barelov/denne (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 158

Ropa – export:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 151

Ropa – import:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 148

Ropa – overené zásoby:
0 barelov (odhad 1. január 2017)
porovnanie v rámci sveta: 155

Rafinované ropné produkty – produkcia:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 162

Rafinované ropné produkty – spotreba:
143 000 barelov/denne (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 71

Rafinované ropné produkty – export:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 170

Rafinované ropné produkty – import:
148 800 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 46

Zemný plyn – produkcia:
0 metrov kubických (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 157

Zemný plyn – spotreba:
150,1 milióna metrov kubických (odhad 2010)
porovnanie v rámci sveta: 112

Zemný plyn – export:
0 metrov kubických (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 135

Zemný plyn – import:
150,1 milióna metrov kubických (odhad 2010)
porovnanie v rámci sveta: 75

Zemný plyn – overené zásoby:
0 metrov kubických (odhad 1. január 2014)
porovnanie v rámci sveta: 159

Emisie kysličníka uhličitého zo spotreby energií:
16 miliónov Mt (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 88

Telekomunikácie

Telefóny – aktívné pevné linky:
celkový počet: 1,068 milióna
počet na 100 obyvateľov: 17 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 77

Telefóny – mobilné:
celkovo: 4 890 534
počet na 100 obyvateľov: 78 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 125

Telefónne systémy:
celkové zhodnotenie: oprava telekomunikačných systémov, ktoré boli ťažko poškodené počas občianskej vojny, je už dokončená.
domáce systémy: dve mobilné siete poskytujú dobré pokrytie. 95 ľudí zo 100 má prístup buď k pevnej linke alebo mobilnému telefónu.

Medzinárodný volací kód krajiny:
-961;
podmorský káble spája Cyprus, Egypt a Sýriu; 2 satelitné pozemné stanice – 2 Intelsat (1 Indický oceán a 1 Atlantický oceán); koaxiálny kábel do Sýrie (2016)

Prenosové služby:
7 TV staníc, z ktorých je 1 vlastnená štátom; viac ako 30 rádio staníc, z ktorých je 1 štátna; je k dispozícii satelitné a káblové TV pripojenie; prenos minimálne 2 medzinárodných vysielateľov je dostupný pomocou partnerských staníc (2007)

Internetový kód krajiny:
.lb

Užívatelia internetu:
celkovo: 4 747 542
percentuálny podiel obyvateľstva: 76,1% (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 76

Doprava

Národný vzdušný prepravný systém:
počet registrovaných leteckých prepravcov: 2
Počet lietadiel využívaných registrovanými leteckymi prepravcami: 21
ročný počet pasažierov prepravených registrovanými leteckými prepravcami: 2 583 274
ročný náklad prepravený registrovanými leteckými prepravcami: 53 902 026 mt-km (2015)

Registračná skratka krajiny pre civilné lietadlá:
OD (2016)

Letiská:
8 (2013)
porovnanie v rámci sveta: 161
Letiská – so spevnenými pristávacími dráhami:
celkovo: 5
viac ako 3047 m dĺžky: 1
2438 to 3047m: 2
1524 až 2437 m: 1
menej ako 914 m dĺžky: 1 (2017)
Letiská – s nespevnenými pristávacími dráhami:
celkovo: 3
914 až 1523 m: 2
menej ako 914 m dĺžky: 1 (2013)

Heliporty:
1 (2013)

Potrubia:
plynové 88 km (2013)

Železnice:
celkovo: 401 km
štandardný rozchod: 319 km tratí s rozchodom 1,435 m
úzko rozchodné: 82 km tratí s rozchodom 1,050 m

poznámka: železničné trate sú stále nepoužiteľné z dôvodu poškodení, ktoré utrpeli počas bojov v osemdesiatych rokoch a v roku 2006 (2017)
porovnanie v rámci sveta: 120

Cesty:
celkovo: 6970 km (vrátane 170 km diaľnic) (2005)
porovnanie v rámci sveta: 146

Obchodné loďstvo:
celkovo: 29
podľa typu: hromadný prepravcovia tovaru 4, nákladné 7, prepravné 17, preprava vozidiel 1
zahranično vlastnené: 2 (Sýria 2)
registrované v iných krajinách: 34 (Barbados 2, Kambodža 5, Komory 2, Egypt 1, Gruzínsko 1, Honduras 2, Libéria 1, Malta 6, Moldavsko 1, Panama 2, Saint Vincent a Grenadíny 2, Sierra Leone 2, Togo 6, neznáme 1) (2010)
porovnanie v rámci sveta: 86

Prístavy a lodné terminály:
hlavné prístavy: Bejrút, Tripolis
kontajnerové prístavy (TEU): Bejrút (1 034 249)

Ozbrojené sily a bezpečnosť

Výdaje na ozbrojené sily:
4,76% HDP (2015)
4,96% HDP (2014)
4,36% HDP (2013)
4,07% HDP (2012)
4,06% HDP (2011)
porovnanie v rámci sveta: 11

Odvetvia armády:
Libanonské ozbrojené jednotky (LAF) Libanonská armáda ((Al Jaysh al Lubnani) vrátane Libanonského námorníctva (Al Quwwat al Bahiriyya al Lubnaniya), Libanonské vzdušné sily (Al Quwwat al Jawwiya al Lubnaniya)) (2013)

Vek vojenskej služby a branná povinnosť:
17-30 pre dobrovoľnú vojenskú službu; 18-24 rokov pre kandidátov na dôstojníkov; bez brannej povinnosti (2013)

Nadnárodné spory

Medzinárodné spory:
Vzhľadom na neexistenciu dohody alebo inej dokumentácie popisujúcej hranice, sú časti libanonsko-sýrskej hranice nejasné a jej sekcie sú sporné. Od roku 2000 si Libanon nárokuje oblasť Shab’a Farms v Izraelom okupovaných Golanských výšinách. Dočasné jednotky OSN o sile 2000 osôb sú prítomné v Libanone or roku 1978.

Utečenci a vnútorne vysídlené osoby:
utečenci (krajina pôvodu): 1 001 051 (Sýria), 6454 (Irák), 463 664 (Palestínski utečenci) (2017)
Vnútorne vysídlené osoby: 12 000 (v roku 2007 zničilu Libanonské obranné jednotky palestínsky utečenecký tábor) (2016)

Osoby bez štátnej príslušnosti:
nie je stanovené (2016);
poznámka: desaťtisíce osôb Libanone sú bez štátnej príslušnosti vrátane mnohých palestinských utečencov a ich potomkov, sýrskych kurdov denaturalizovaných v Sýrii v roku 1962, deti narodené libanonským ženám vydatým za cudzincov alebo osoby bez štátnej príslušnosti. Taktiež väčšina detí narodených sýrskym utečencom a libanonské deti, ktoré neboli po narodení zaregistrované.

Pašovanie osôb:
súčasná situácia: Libanon je zdrojovou a aj cieľovou krajinou pre ženy a deti podrobované nútenej práci a prostitúcii a tranzitnou krajinou pre východoeurópske ženy a deti pašované na prostitúciu do iných krajín Stredného Východu. Ženy a dievčatá z Južnej a Juhovýchodnej Ázie a v rastúcom poťte z Východnej a Západnej Afriky sú najímané pracovnými agentúrami na prácu v domácnosti, ale následne sú obeťami nútených prác. Ženy z Východnej Európy, Severnej Afriky a Dominikánskej republiky vstupujp do Libanonu vďaka schéme umeleckého vízového programu kvôli práci v zábavnom priemysle pre dospelých, ale často krát sú donútené k prostitúcii. Libanonské deti sú podľa mnohých správ nútené do pouličného žobrania a sú komerčne sexuálne zneužívané. Malé množtvo libanonských dievčat je pašovaných na prostitúciu do iných arabských krajín. Sýrski utečenci sú ohrozenou skupinou pre násilnú prácu a prostitúciu.

Stupeň ratingu:
Tier 2 Watch List – Libanon kompletne nespĺňa minimálne štandardy na elimináciu pašovania. Avšak vyvíja značnú snahu na to, aby sa tak dialo. V roku 2014 bola Libanonu udelená výnimka, aby sa neprepadol na nižšiu úroveň Tier 3, keďže vláda pripravila písomný plán, ktorého zavedenie by znamenalo značnú snahu na splnenie minimálnych štandardov na ukončenie pašovania osôb.

Snahy o vymáhanie práva v roku 2014 boli nesúrodé. Na jednej strane sa počet odsúdených zvýšil, ale sudcovia nemali skúsenosti so zákonmi proti pašovaniu osôb, a preto mnoho obvinených nebolo odsúdených. Vláda sa vo veľkej miere spolieha na neziskové organizácie, že tie poskytnú služby a pomoc obetiat pašovania. Chýbajúci proces identifikácie obetí pašovania osôb znamená, že obete sú zatýkané, súdené a deportované za zločiny priamo súvisiace s tým, že boli obeťami pašovania. (2015).

Nelegálne drogy:
Libanon je tranzitnou krajinou pre hašiš, kokaín, heroín a fenyletylamín. Fenyletylamín, marihuana, hašiš a ópium sú pestované v údolí Bekaa. Malé množstvo kokaínu z Južnej Ameriky a heroínu z Juhozápadnej Ázie je pašovaného cez Libanon na ceste na trhy v Európe a Strednom Východe. Pranie špinavých peňazí z drogovej produkcie podporuje obavy, že extrémisti ťažia z pašovania drog.

Zdroj: The World Factbook 2018-19. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2019

Články o kontinente Ázia