vlajka Kiribati

Kiribati

Oceánia

Úvod

História:
Gilbertove ostrovy sa v roku 1892 stali britským protektorátom a v roku 1915 britskou kolóniou. V roku 1941 boli počas Vojny o Pacifik obsadené Japoncami. Ostrovy Makin a Tarawa boli v roku 1943 svedkami veľkých amerických obojživelných víťazstiev proti zabarakádovaným japonským posádkam. Veľká Británia udelila Gilbertovým ostrovom v roku 1971 samosprávu a v roku 1979 nezávislosť a to už pod novým názvom Kiribati. USA sa v roku 1979 vzdali všetkých nárokov na málo obývané skupiny Líniových a Phoenixských ostrovov v Dohode o priateľstve s Kiribati.

Víza

BEZVÍZOVÝ STYK

Občania SR a ČR môžu cestovať a zdržiavať sa na území Kiribati za účelom turistiky po dobu 90 dní bez víz. Podmienkou je cestovný pas s platnosťou najmenej 6 mesiacov.

Geografia

Poloha:
Oceánia – skupina 33 korálových atolov v Pacifickom oceáne ležiaciach na rovníku. Hlavné mesto Tarawa je približne v polovici medzi Havajom a Austráliou.

Geografické súradnice:
1 25 S, 173 00 V

Geografické zaradenie:
Oceánia

Rozloha:
celkovo: 811 km²
pevnina: 811 km²
vodné plochy: 0 km²
poznámka: zahŕňa tri skupiny ostrovov: Gilbertove ostrovy, Líniové ostrovy a Phoenixské ostrovy, ktoré sa rozprestierajú približne na 3,5 milióna km²
porovnanie v rámci sveta: 187

Porovnanie veľkosti:
Približne 2 krát väčšie ako Bratislava

Pozemné hranice:
0 km

Pobrežie:
1143 km

Pobrežné nároky:
teritoriálne moria: 12 nm
exkluzívna ekonomická zóna: 200 nm

Klimatické podmienky:
tropické, morské, teplé a vlhké, ovplyvňované pasátmi

Terénne členenie:
poväčšinou nízke korálové atoly obklopené rozsiahlymi útesmi

Nadmorská výška:
priemerná nadmorská výška: 2 m
extrémy: najnižší bod: Tichý oceán 0 m

Najvyšší bod:
nepomenovaný bod na ostrove Banaba – 81 m.n.m.

Prírodné bohatstvo:
fosfáty (výroba bola ukončená v roku 1979), kokosy (copra), ryby

Využitie pôdy:
poľnohospodárska pôda: 42%
obrábaná pôda 2,5%; stále plodiny 39,5%; stále pasienky 0%
les: 15%
iné: 43% (odhad 2011)

Zavlažovaná pôda:
0 km² (2012)

Obyvateľstvo – rozdelenie:
Kiribati pozostáva z troch súostroví rozprestretých na území o približnej veľkosti Indie. Východné Líniové ostrovy a centrálne Phoenixské ostrovy sú riedko osídlené, ale západné Gilbertove ostrovy patria k najhustejšie obývaným miestam na planéte. Hlavný ostrov Južná Tarawa sa môže pochváliť hustotou obyvateľstva porovnateľnou s Tokiom alebo Hong Kongom.

Prírodné nebezpečenstvá:
Krajinu môžu kedykoľvek ohroziť tajfúny, ale poväčšinou sa objavia medzi novembrom a marcom. Občasné tornáda. Niektoré nízko ležiace ostrovy sú náchylné na zmeny úrovne hladiny oceánov.

Životné prostredie – hlavné ohrozenie:
Vysoké znečistenie lagún na atole Južná Tarawa hlavne kvôli vysokému sťahovaniu obyvateľstva spojenému s tradičnými zvykmi ako napríklad lagúnové latríny a otvorené skládky. Ohrozená je aj podzemná voda.

Geografická poznámka:
Obývaných je 21 z 33 ostrovov. Ostrov Banaba (bývalý Oceánsky ostrov), ktorý je súčasťou Kiribati je jedným z troch veľkých fosfátových skalných ostrovov v Pacifickom oceáne. Zvyšnými sú ostrov Makatea vo Francúzskej Polynézii a Nauru.
Kiribati je jedinou krajinou na planéte, ktorá leží na všetkých štyroch pologuliach (severná, južná, západná a východná).

Obyvateľstvo

Obyvateľstvo:
108 145 (odhad júl 2017)
porovnanie v rámci sveta: 191

Národnosť:
podstatné meno: I-Kiribati (jednotné aj množné)
prídavné meno: Kiribatský

Etnické skupiny:
I-Kiribati 96,2%, I-Kiribati/zmiešané 1,8%, Tuvalu 0,2%, iné 1,8% (odhad 2015)

Jazyky:
Kiribatský, Angličtina (oficiálny)

Náboženstvá:
Rímsko katolícke 57,3%, Kiribatská zjednotená cirkev 31,3%, Mormóni 5,3%, Baha’i 2,1%, Adventisti siedmeho dňa 1,9%, iné 2,1% (odhad 2015)

Vekové zloženie:
0-14 rokov: 29,68% (muži 16 360/ženy 15 734)
15-24 rokov: 21,07% (muži 11 282/ženy 11 503)
25-54 rokov: 38,98% (muži 20 300/ženy 21 860)
55-64 rokov: 6,04% (muži 2942/ženy 3590)
65 rokov a viac: 4,23% (muži 1802/ženy 2772) (odhad 2017)

Pomer nezaopatrenia:
celkový pomer nezaopatrenia: 63
pomer nezaopatrenia mládeže: 57
pomer nezaopatrenia dôchodcov: 6
potencionálny pomer podpory: 16,6 (odhad 2015)

Priemerný vek:
celkovo: 24,6 roka
muži: 23,8 roka
ženy: 25,5 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 158

Úroveň rastu obyvateľstva:
1,13% (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 105

Miera pôrodnosti:
21,2 pôrodov/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 76

Miera úmrtnosti:
7 úmrtí/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 130

Čistá miera migrácie:
-2,9 migrantov/1 000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 174

Obyvateľstvo – rozdelenie:
Kiribati pozostáva z troch súostroví rozprestretých na území o približnej veľkosti Indie. Východné Líniové ostrovy a centrálne Phoenixské ostrovy sú riedko osídlené, ale západné Gilbertove ostrovy patria k najhustejšie obývaným miestam na planéte. Hlavný ostrov Južná Tarawa sa môže pochváliť hustotou obyvateľstva porovnateľnou s Tokiom alebo Hong Kongom.

Miera urbanizácie:
urbanizované obyvateľstvo: 44,6% celkového obyvateľstva (2017)
miera urbanizácie: 1,9% ročná miera zmeny (odhad 2015-20)

Hlavné urbanizované oblasti – populácia:
Tarawa (hlavné mesto) 46 000 (2014)

Rozdelenie podľa pohlavia:
pri narodení: 1,05 muži/ženy
0-14 rokov: 1,04 muži/ženy
15-24 rokov: 0,99 muži/ženy
25-54 rokov: 0,93 muži/ženy
55-64 rokov: 0,82 muži/ženy
65 rokov a viac: 0,65 muži/ženy
celková populácia: 0,95 muž/žena (odhad 2016)

Priemerný vek matky pri prvom pôrode:
23,1 roka
poznámka: priemerný vek žien vo veku 25-29 rokov pri prvom pôrode (odhad 2009)

Materská úmrtnosť pri pôrode:
90 úmrtí/100 000 živých narodení (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 76

Novorodenecká úmrtnosť pri pôrode:
celkovo: 32,1 úmrtí/1 000 živých narodení
muži: 33,3 úmrtí/1 000 živých narodení
ženy: 30,9 úmrtí/1 000 živých narodení (2017)
porovnanie v rámci sveta: 58

Priemerná dĺžka života:
celková populácia: 66,5 roka
muži: 64 rokov
ženy: 69,1 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 174

Celková pôrodnosť:
2,39 narodeného dieťaťa/žena (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 85

Miera dostupnosti antikoncepcie:
22,3% (2009)

Náklady na zdravotníctvo:
10,2% HDP (2014)
porovnanie v rámci sveta: 24

Hustota siete lekárov:
0,2 doktora/1000 obyvateľov (2013)

Hustota siete nemocničných postelí:
1,3 postele/1000 obyvateľov (2011)

Zdroje pitnej vody:
zlepšené:
mestské: 87,3% obyvateľstva
vidiecke: 50,6% obyvateľstva
celkovo: 66,9% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 12,7% obyvateľstva
vidiecke: 49,4% obyvateľstva
celkovo: 33,1% obyvateľstva (odhad 2015)

Prístup k hygienickým zariadeniam:
zlepšené:
mestské: 51,2% obyvateľstva
vidiecke: 30,6% obyvateľstva
celkovo: 39,7% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 48,8% obyvateľstva
vidiecke: 69,4% obyvateľstva
celkovo: 60,3% obyvateľstva (odhad 2015)

Miera rozširenia obezity u dospelých:
46% (2016)
porovnanie v rámci sveta: 9

Miera nadváhy u detí mladších ako 5 rokov:
14,9% (2009)
porovnanie v rámci sveta: 48

Odhadovaná dĺžka štúdia (prvý až tretí stupeň):
celkovo: 12 rokov
muži: 11 rokov
ženy: 12 rokov (2008)

Miera nezamestnanosti mladých vo veku 15-24 rokov:
celkovo: 54%
muži: 47,6%
ženy: 61,8% (odhad 2010)

Vláda

Názov krajiny:
bežne používaná dlhá forma: Kiribatská republika
bežne používaná krátka forma: Kiribati
lokálna dlhá forma: Republic of Kiribati
lokálna krátka forma: Kiribati
bývalý názov: Gilbertove ostrovy
etymológia: názov pochádza z miestnej výslovnosti slova „Gilberts“ (Gilbertove ostrovy) z bývalého názvu krajiny. Pôvodne boli pomenované po objaviteľovi Thomasovi Gilbertovi, ktorý v roku 1788 zmapoval väčšinu z jej ostrovov.

Typ vlády:
prezidentská republika

Hlavné mesto:
názov: Tarawa

Geografické súradnice:
1 21 S, 173 02 V

Časový posun:
SELČ-8 (o 8 hodín menej oproti štandardnému stredoeurópskemu letnému času)
poznámka: Kiribati vyhlásilo 1. januára 1995 jednotnú časovú zónu pre všetky svoje územia zhodnú s časovou zónou skupiny Gilbertových ostrovov (SELČ-8) aj napriek tomu že Líniové a Phoenixové ostrovy, ktoré spadajú pod ich jurizdikciu, ležia na opačnej strane medzinárodnej dátumovej hranice.

Administratívne rozdelenie:
3 geografické jednotky: Gilbertove ostrovy, Líniové ostrovy, Phoenixové ostrovy;
poznámka: neexistujé primárne administratívne rozdelenie, ale funguje 6 distriktov (Banaba, Central Gilberts, Line Islands, Northern Gilberts, Southern Gilberts, Tarawa) a 21 ostrovných výborov – jeden pre každý obývaný ostrov (Abaiang, Abemama, Aranuka, Arorae, Banaba, Beru, Butaritari, Kanton, Kiritimati, Kuria, Maiana, Makin, Marakei, Nikunau, Nonouti, Onotoa, Tabiteuea, Tabuaeran, Tamana, Tarawa, Teraina)

Nezávislosť:
12. júl 1979 (od Veľkej Británie)

Národné sviatky:
Deň nezávislosti – 12. júl (1979)

Právny systém:
Anglické občianske právo doplnené obyčajovým právom

Občianstvo:
občianstvo narodením: nie
občianstvo jedine pôvodom: aspoň jeden z rodičov musí byť občanom narodeným na Kiribati
možnosť dvojitého občianstva: nie
potrebná dĺžka pobytu pre rezidentúru: 7 rokov

Volebné právo:
od 18 rokov, všeobecné

Popis vlajky:
Horná polovica vlajky je červenej farby so žltou fregatou (vták) letiacou ponad výchádzajúce žlté slnko. Spodná polovica je modrá s troma horizontálnymi bielymi vlniacimi sa pruhmi reprezentujucími Pacifický oceán. Tri biele pruhy reprezentujú tri ostrovné skupiny – Gilbertove, Líniové a Phoenixové ostrovy. 17 lúčov slnka reprezentuje 16 Gilbertových ostrovov a ostrov Banaba (bývalý Oceánsky ostrov). Fregata symbolizuje autoritu a slobodu.

Národné symboly:
vták fregata N

Národné farby:
červená, biela, žltá

Národná hymna:
názov: „Teirake kaini Kiribati“ (Vstaň Kiribati)
text/hudba: Urium Tamuera Ioteba
poznámka: prijatá v roku 1979

Ekonomika

Ekonomika – prehľad:
Kiribati je odľahlá krajina 33 roztrúsených korálových atolov. Má málo prírodných zdrojov a je jednou z najmenej rozvinutých ostrovných krajín v Pacifickom oceáne. Komerčne využiteľné ložiská fosfátov boli vyčerpané ešte pred udelením nezávislosti od Veľkej Británie v roku 1979. Príjmy z predaja rybárskych povolení a námorných licencií sú dôležitým zdrojom príjmov. Avšak počet licencií a zamestnávaných námorníkov poklesol počas obdobia svetovej krízy, ale veci sa už začali zlepšovať. V roku 2013 tvorili príjmy z predaja rybárskych povolené takmer poovicu celkových vládnych príjmov a celkové príjmy z predaja námorných licencií sa rovnali 6% HDP.

Ekonomický rozvoj je brzdený nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, slabou infraštruktúrou a vzdialenosťou svetových trhov. Ekonomickej aktivite dominuje rastúci verejný sektor s pokračujúcimi kapitálovými projektami v infraštruktúre vrátane opravy ciest, budovaním vodovodného a kanalizačného potrubia a oprave medzinárodných letísk. Verejný dlh vzrástol z menej ako 10% v roku 2014 na 23% HDP na konci roka 2015 hlavne kvôli projektu opravy a obnovy Medzinárodného letiska Bonriki financovanému zvýhodnenou pôžičkou od rozvojových partnerov.

Kiribati je závislé na zahraničnej pomoci, ktorá tvorila v roku 2013 odhadovaných 43% vládnych zdrojov. Nezávislý fond krajiny (evenue Equalization Reserve Fund (RERF)), ktorý je spravovaný v zahraničí mal v roku 2015 odhadovanú zostatkovú hodnotu $571 miliónov, čo je ekvivalent 344% HDP. RERF sa snaží o vyhnutiu sa riziku plynúceho z výmenného kurzu, a preto je držaný vo viac ako 20 svetových menách, vrátane austrálskeho dolára, amerického dolára, japonského jenu a eura. Úvery z fondu RERF pomáhajú financovať vládny ročný rozpočet.

HDP (parita kúpnej sily):
$215 milióna (odhad 2016)
$203 milióna (odhad 2015)
$187 milióna (odhad 2014)
poznámka: dáta sú v dolároch ku roku 2016
porovnanie v rámci sveta: 220

HDP (oficiálny výmenný kurz):
$174 milióna (odhad 2016)

HDP – reálna miera rastu:
4,2% (odhad 2016)
7,5% (odhad 2015)
0,4% (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 89

HDP – na osobu (PPP):
$1900 (odhad 2016)
$1900 (odhad 2015)
$1800 (odhad 2014)
poznámka: dáta sú v dolároch ku roku 2016
porovnanie v rámci sveta: 211

HDP – zloženie podľa sektoru pôvodu:
poľnohospodárstvo: 26,3%
výroba: 9,2%
služby: 64,5% (odhad 2012)

Poľnohospodárstvo – produkty:
kokosy, chlebovník, ryby

Výrobné odvetvia:
rybárstvo, remeselné výrobky

Miera rastu priemyselnej výroby:
1,1% (odhad 2012)
porovnanie v rámci sveta: 140

Pracovná sila:
39 000
poznámka: ekonomicky aktívna pracovná sila, nezahŕňajúca ľudí, ktorí prežívajú z vlastného farmárčenia (odhad 2010)
porovnanie v rámci sveta: 199

Pracovná sila – podľa odvetvia:
poľnohospodárstvo: 15%
výroba: 10%
služby: 75% (2010)

Miera nezamestnanosti:
30,6% (odhad 2010)
6,1% (2005)
porovnanie v rámci sveta: 204

Rozpočet:
príjmy: $197,9 milióna
výdavky: $179,9 milióna (odhad 2013)

Dane a ostatné príjmy:
118,5% HDP (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 2

Rozpočtový zostatok (+) alebo deficit (-):
10,8% HDP (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 3

Verejný dlh:
26,8% HDP (odhad 2016)
23,1% HDP (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 170

Miera inflácie (spotrebiteľské ceny):
1,9% (odhad 2016)
0,6% (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 122

Súčasná účtovná súvaha:
$27 milióna (odhad 2016)
$69 milióna (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 57

Export:
$84,75 milióna (odhad 2013)
$62,31 milióna (odhad 2012)
porovnanie v rámci sveta: 198

Export – komodity:
ryby, výrobky z kokosu

Export – partneri:
Maroko 19,8%, Fidži 17,3%, Filipíny 10,2%, USA 10,1%, Vietnam 7,9%, Austrália 4,2% (2016)

Import:
$182,2 milióna (odhad 2013)
$172,5 milióna (odhad 2012)
porovnanie v rámci sveta: 209

Import – komodity:
jedlo, stroje a vybavenie, rôzne priemyselné výrobky, palivo

Import – partneri:
Austrália 22,9%, Nový Zéland 20,9%, Fidži 14,1%, Singapúr 10,5%, Japonsko 8,1%, Čína 6,9% (2016)

Devízové a zlaté rezervy:
$7,479 milióna (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 175

Dlh – externý:
$13,6 milióna (odhad 2013)
$14,1 milióna (odhad 2012)
porovnanie v rámci sveta: 200

Výmenné sadzby:
Austrálsky dolár (AUD) na USA dolár:
1,3442 (odhad 2016)
1,3383 (odhad 2015)
1,3291 (odhad 2014)
1,1094 (odhad 2013)
0,9695 (odhad 2012)
poznámka: Austrálsky dolár je legálnou používanou menou krajiny

Energetika

Prístup k elektrine:
obyvateľstvo bez prístupu k elektrine: 43 839
elektrifikácia – celková populácia: 59%
elektrifikácia – mestské oblasti: 77%
elektrifikácia – vidiecke oblasti: 45% (2012)

Elektrina – produkcia:
24 miliónov kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 212

Elektrina – spotreba:
22,32 miliónov kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 212

Elektrina – export:
0 kWh (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 155

Elektrina – import:
0 kWh (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 166

Elektrina – inštalovaná výrobná kapacita:
8000 kW (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 210

Elektrina – z fosílnych palív:
62,5% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 121

Elektrina – z jadrových palív:
0% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 121

Elektrina – z vodných elektrární:
0% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 182

Elektrina – z iných obnoviteľných zdrojov:
37,5% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 6

Ropa – produkcia:
0 barelov/denne (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 154

Ropa – export:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 147

Ropa – import:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 144

Ropa – overené zásoby:
0 barelov (odhad 1. január 2017)
porovnanie v rámci sveta: 153

Rafinované ropné produkty – produkcia:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 159

Rafinované ropné produkty – spotreba:
400 barelov denne (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 212

Rafinované ropné produkty – export:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 168

Rafinované ropné produkty – import:
509,6 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 206

Zemný plyn – produkcia:
0 metrov kubických (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 154

Zemný plyn – spotreba:
0 metrov kubických (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 198

Zemný plyn – export:
0 metrov kubických (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 131

Zemný plyn – import:
0 metrov kubických (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 145

Zemný plyn – overené zásoby:
0 miliardy metrov kubických (odhad 1. január 2014)
porovnanie v rámci sveta: 157

Emisie kysličníka uhličitého zo spotreby energií:
58 450 Mt (odhad 2012)
porovnanie v rámci sveta: 210

Telekomunikácie

Telefóny – aktívné pevné linky:
celkový počet: 1000
počet na 100 obyvateľov: 1 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 200

Telefóny – mobilné:
celkovo: 55 000
počet na 100 obyvateľov: 51 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 211

Telefónne systémy:
celkové zhodnotenie: všeobecne slušná kvalita národného aj medzinárodného pokrytia
domáce siete: drôtom vedené pokrytie na ostrovoch Tarawa a Kiritimati (Vianočný ostrov);
spojenie s vonkajšími ostrovmi pomocou rádiotelefónu na HF/VHF frekvenciách; nedávno založený operátor Amalgamated Telecom Holdings Kiribati Limited zavádza prvú fázu zlepšovania 3G a 4G pokrytia na niektorých ostrovoch.

Medzinárodný volací kód krajiny:
-686

Satelitné pozemné stanice:
– 1 Intelsat (Pacifický oceán) (2016)

Prenosové služby:
1 TV stanica, ktorá ponúka približne 1 hodina lokálnych správ od pondelka do piatku; multikanálové TV balíčky poskytujú prístup k austrálskym a americkým TV programom; jedna štátom prevádzkovaná rádio stanica vysielajúca na krátkych vlnách, AM a FM (2009)

Internetový kód krajiny:
.ki

Užívatelia internetu:
celkovo: 14 649
percentuálny podiel obyvateľstva: 13,7% (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 204

Doprava

Registračná skratka krajiny pre civilné lietadlá:
T3 (2016)

Letiská:
19 (2013)
porovnanie v rámci sveta: 138
Letiská – so spevnenými pristávacími dráhami:
celkovo: 4
1524 až 2437 m: 4 (2017)
Letiská – s nespevnenými pristávacími dráhami:
celkovo: 15
914 až 1523 m: 10
menej ako 914 m dĺžky: 5 (2013)

Cesty:
celkovo: 670 km (2011)
porovnanie v rámci sveta: 192

Plavebné cesty:
5 km (malá sieť kanálov na Líniových ostrovoch) (2012)
porovnanie v rámci sveta: 107

Obchodné loďstvo:
celkovo: 77
podľa typu: hromadný prepravcovia tovaru 7, nákladné 35, chemické tankery 6, osobné 1, osobné/nákladné 1, ropné tankery 12, chladený náklad 15

zahranično vlastnené: 43 (Čína 26, Hong Kong 2, Rusko 1, Singapúr 9, Južná Kórea 1, Tajwan 2, Vietnam 2) (2010)
porovnanie v rámci sveta: 58

Prístavy a lodné terminály:
hlavné prístavy: Betio (atol Tarawa), Canton Island, English Harbor

Ozbrojené sily a bezpečnosť

Odvetvia armády:
nemá bežnú armádu (jej vznik je zakázaný v ústave); policajné zložky (2011)

Armáda – poznámka:
Kiribati nemá žiadne vojenské jednotky, pomoc pri obrane je poskytovaná Austráliou a Novým Zélandom

Nadnárodné spory

Žiadne

Zdroj: The World Factbook 2018-19. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2019

Články o kontinente Austrália a oceánia