vlajka Kanada

Kanada

Severná Amerika

Víza

S platnosťou od 1.marca 2008 môžu občania SR cestovať do Kanady bez víz na krátkodobý pobyt. Pokiaľ nebude stanovené inak, je povolenie k pobytu platné 6 mesiacov od dátumu uvedeného na vstupnej pečiatke. Doba platnosti cestovného pasu musí presahovať predpokladanú dĺžku pobytu v Kanade. V čase príchodu do Kanady by mal byť cudzinec schopný preukázať prístup k dostatočným finančným prostriedkom na celú dobu pobytu ako aj spiatočnú letenku do SR alebo do inej krajiny, na územie ktorej je oprávnený sa vrátiť, v opačnom prípade môže byť vstup zamietnutý.

Pracovať alebo študovať v Kanade je možné iba v prípade, ak si cudzinec pred odchodom do Kanady podal žiadosť o pracovné alebo študentské povolenie na Veľvyslanectve Kanady vo Viedni a povolenie mu bolo udelené.

Pre cesty do Kanady bez víz je nutné, aby cestující vlastnil biometrický pas vydaný po 15.1.2008 a mal vopred schválenú elektronickú autorizáciu eTA.

Tranzit: pre lety s medzipristátím na území Kanady je taktiež potrebné mať platnú eTA autorizáciu, aj keď pasažier neopustí tranzitnú zónu. Pre cesty do Kanady po zemi alebo mori ostali podmienky nezmenené.

Za účelom štúdia, práce, výmenného pobytu alebo študentskej brigády sú víza naďalej potrebné.

Spracovateľský poplatok za elektronickú auorizáciu eTA

5 EUR / osoba

Servisný poplatok za elektronickú autorizáciu eTA:

20 EUR / osoba

Objednajte si Vaše eTA jednoducho:

Pri objednávke uveď heslo „Travelistan“ a získaj zľavu od 5 do 20 eur (v závislosti od krajiny).

OBJEDNAŤ eTA ONLINE

Zdroj: The World Factbook 2018-19. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2019

Články o kontinente Amerika