Kambodža

Východná a juhovýchodná Ázia

Úvod

Väčšina Kambodžanov považuje samých seba za Khmérov, potomkov Angkorského impéria ktoré sa rozprestieralo po väčšine juhovýchodnej Ázie a dosiahlo svoj vrchol medzi desiatym a trinástym storočím. Útoky zo strany etník Thai a Cham (z dnešného Vietnamu) oslabili impérium a priniesli dlhé obdobie úpadku. V roku 1863 dal kráľ krajinu pod ochranu Francúzov a v roku 1887 sa Kambodža stala súčasťou francúzskej Indočíny.

Po japonskej okupácii počas Druhej svetovej vojny získala Kambodža v roku 1953 plnú nezávislosť od Francúzska. V apríli 1975, po sedem ročných bojoch, obsadili komunistický Červení Khméri hlavné mesto Phnom Penh a evakuovali všetky mestá a mestečká. Minimálne 1,5 milióna Kambodžanov zomrelo popravami, nútenými prácami alebo vyhladovaním počas vlády režimu Červených Khmérov pod vedením Pol Pota. Vietnamská invázia z decembra 1978 vytlačila Červených Khmérov na vidiek a začala takmer 10 ročnú vietnamskú okupáciu a odštartovala takmer 13 rokov občianskej vojny.

Parížska mierová dohoda z roku 1991 prikazovala demokratické voľby a zloženie zbraní, čo však Červení Khméri plne nerešpektovali. Voľby z roku 1993 zastrešené OSN pomohli nastoliť aspoň čiastočný poriadok pod záštitou koaličnej vlády. Boje z roku 1997 medzi frakciami ukončili vládu prvej koalície, ale druhé kolo celonárodných volieb z roku 1998 viedlo k vytvoreniu ďalšej koaličnej vlády a obnovilo politickú stabilitu.

Posledné zložky Červených Khmérov sa vzdali na začiatku roka 1999. Niektorí z preživších vodcov Červených Khmérov boli odsúdení alebo ich čaká súd za zločiny proti ľudskosti pod záštitou zmiešaného súdu zloženého z OSN a Kambodžanov za medzinárodnej asistencie.

Voľby v júli 2003 boli relatívne pokojné, ale vytvorenie koaličnej vlády potrebovalo rok vyjednávania medzi súperiacimi politickými stranami. V októbri 2004 kráľ Norodom SIHANOUK abdikoval a následníctvo na tróne prebral jeho syn prince Norodom SIHAMONI. Posledné lokálne voľby v Kambodži prebehli v roku 2012 s malou mierou predvolebného násilia. Celonárodné voľby uskutočnené v júli 2013 boli spochybnené opozíciou – Kambodžská národná strana záchrany (CNRP) vyhlásila bojkot Národného zhromaždenia.

Politická slepá ulička bola sprejazdnená takmer o rok neskôr, keď CNRP súhlasila s účasťou v parlamente výmenou za prisľub vládnucej strany ohľadom volebných a legislatívnych reforiem. CNRP získala ďalšie kreslá v lokálnych voľbách v júni 2017, urýchlujúc snahy súčasného premiéra Hun SENa marginalizovať CNRP pred celonárodnými voľbami v roku 2018.

Hun Sen nechal zatknúť predsedu CNRP Kem Sokha v septembri 2017 a následne rozpustil CNRP v novembri 2017 a zakázal jej čelným predstaviteľom zúčastnovať sa politického diania minimálne po dobu piatich rokov. KresláCNRP v Národnom zhromaždení boli následne rozdelené medzi menšie a poddajnejšie opozičné strany.

Víza

Na územie Kambodžského kráľovstva môže vstúpiť občan Slovenskej republiky, ktorý má platný cestovný pas a vízum, o ktoré možno požiadať na príslušnom konzuláte v Berlíne, Paríži, Moskve alebo v Bangkoku.

O víza je možné požiadať aj online na nasledujúcej stránke Ministersta zahraničných vecí Kambodžského kráľovstva

Avšak Ministerstvo zahraničných vecí SR zverejnilo nasledujúce upozornenie:

„Podľa informácií viacerých cestovateľov, elektronický systém udeľovania víz nie je spoľahlivý. Často sa vyskytujú problémy s platbou. Odporúčame slovenským cestovateľom vybaviť si víza pred cestou do Kambodže na príslušnom veľvyslanectve Kambodžského kráľovstva.“

Víza je možné obdržať aj na hraničnom prechode alebo na letisku, je to však zdĺhavý proces.

Požadované dokumenty na získanie víz:

 • Cestovný pas (platný min. 6 mesiacov po návrate z krajiny, min. 1 čistá dvojstrana)
 • Vyplnený a podpísaný dotazník
 • Dokumentová fotografia
 • Potvrdenie ubytovania alebo potvrdenie o zakúpení zájazdu

Potrebné dodatočné dokumenty na získanie obchodných víz:

 • Vysielací list od zamestnávateľa (originál)

Orientačná doba vybavenia žiadosti na konzuláte:

6 pracovných dní (štandardné vybavenie)
2 pracovné dni (expresné vybavenie)

Konzulárne poplatky:

30 EUR / osoba (turistické vízum, 1 vstup, max. 30 dní – štandarné vybavenie)
45 EUR / osoba (turistické vízum, 1 vstup, max. 30 dní – expresné vybavenie)
40 EUR / osoba (obchodné vízum – štandarné vybavenie)
55 EUR / osoba (obchodné vízum – expresné vybavenie)

Servisný poplatok za vybavenie víz:

75 EUR / osoba (štandardné vybavenie)
90 EUR / osoba (expresné vybavenie)

Objednajte si Vaše vízum jednoducho:

Pri objednávke uveď heslo „Travelistan“ a získaj zľavu od 5 do 20 eur (v závislosti od krajiny).

OBJEDNAŤ VÍZA ONLINE

Geografia

Poloha:
Juhovýchodná Ázia, hraničiaca s Thajským zálivom, medzi Thajskom, Vietnamom a Laosom

Geografické súradnice:
13 00 S, 105 00 V

Geografické zaradenie:
Juhovýchodná Ázia
Rozloha:
celkovo: 181 035 km²
pevnina: 176 515 km²
vodné plochy: 4 520 km²
porovnanie v rámci sveta: 91

Porovnanie veľkosti:
Jeden a pol násobok veľkosti Pennsylvánie, o torchu menšia ako Oklahoma

Pozemné hranice:
celkovo: 2 530 km
hraničiace krajiny (3): Laos 555 km, Thailand 817 km, Vietnam 1 158 km

Pobrežie:
443 km

Pobrežné nároky:
teritoriálne moria: 12 nm
priľahlá zóna: 24 nm
exkluzívna ekonomická zóna: 200 nm
kontinentálny šelf: 200 nm

Klimatické podmienky:
tropické, daždivé, monzúnové obdobie (máj až november), suché obdobie (december až apríl), malé sezónne teplotné rozdiely

Terénne členenie:
prevažne nižinaté, ploché planiny. Hory na juhozápade a severe

Nadmorská výška:
priemerná nadmorská výška: 126 m
extrémy: najnižší bod: Thajský záliv 0 m

Najvyšší bod:
Phnum Aoral 1 810 m

Prírodné bohatstvo:
ropa a zemný plyn, drevo, drahokamy, železná ruda, mangán, fosfáty, hydroenergetický potenciál, orná pôda

Využitie pôdy:
Poľnohospodárska pôda: 32,1%
obrábaná pôda 22,7%; stále plodiny 0,9%; stále pasienky 8,5%
les: 56,5%
iné: 11,4% (odhad 2011)
Zavlažovaná pôda:
3 540 km² (2012)

Obyvateľstvo – rozdelenie:
obyvateľstvo je sústredené na juhovýchode, hlavne v okolí a priamo v meste Phnom Penh, zvyšné rozdelenie obyvateľstva je úzko spojené s riekami Tonle Sap a Mekong

Prírodné nebezpečenstva:
monzúnové dažde (jún až november), záplavy, občasné suchá

Životné prostredie – hlavné ohrozenie:
aktivity spojené s nelegálnou ťažbou dreva v celej krajine a povrchová ťažba drahokamov v západnom regióne popri hranici s Thajskom vyplynuli v stratu životného priestoru a biodiverzity (hlavne zničenie mangrovníkových močaríšť ohrozuje prírodné loviská rýb), erózia pôdy, väčšina obyvateľstva vo vidieckých oblastiach nemá prístup k pitnej vode, znižujúce sa zásoby rýb kvôli nelegálnemu rybolovu a nadmernému rybolovu

Geografická poznámka:
krajina ryžových políčok a lesov s dominanciou rieky Mekong a najväčšieho juhoázijského sladkovodného jazera Tonle Sap

Ľudia a spoločnosť

Obyvateľstvo:
16 204 486
poznámka: Odhady populácie pre Kambodžu berú do úvahy nadmernú mortalitu kvôli AIDS. To môže ovplyvňovať nízku priemernú dĺžku života, vyššiu úmrtnosť novorodencov, vyššiu úmrtnosť, nižšiu úroveň rastu populácie a zmeny v rozložení populácie podľa veku a pohlavia, ktoré by sa inak dali očakávať (odhad júl 2017)
porovnanie v rámci sveta: 68

Národnosť:
podstatné meno: Kambodžan
prídavné meno: Kambodžský

Etnické skupiny:
Khméri 97,6%, Chamovia 1,2%, Číňania 0,1%, Vietnamci 0,1%, iné 0,9% (2013 est.)

Jazyky:
Khmérsky (oficiálny) 96,3%, iné 3,7% (odhad 2008)

Náboženstvá:
Budhizmus (oficiálne) 96,9%, Islám 1,9%, Kresťanstvo 0,4%, iné 0,8% (odhad 2008)

Vekové zloženie:
0-14 rokov: 31,01% (muži 2 537 753/ženy 2 487 633)
15-24 rokov: 18,36% (muži 1 471 965/ženy 1 503 977)
25-54 rokov: 40,68% (muži 3 229 901/ženy 3 361 475)
55-64 rokov: 5,69% (muži 374 663/ženy 547 971)
65 rokov a viac: 4,25% (muži 258 584/ženy 430 564) (odhad 2017)

Pomer nezaopatrenia:
celkový pomer nezaopatrenia: 55,6
pomer nezaopatrenia mládeže: 49,2
pomer nezaopatrenia dôchodcov: 6,4
potencionálny pomer podpory: 15,6% (odhad 2015)

Priemerný vek:
celkovo: 25,3 roka
muži: 24,6 roka
ženy: 26 rokov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 156

Úroveň rastu obyvateľstva:
1,52% (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 74

Miera pôrodnosti:
23 pôrodov/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 67

Miera úmrtnosti:
7,5 úmrtí/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 109

Čistá miera migrácie:
-0,3 migrantov/1 000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 113

Obyvateľstvo – rozdelenie:
obyvateľstvo je sústredené na juhovýchode, hlavne v okolí a priamo v meste Phnom Penh, zvyšné rozdelenie obyvateľstva je úzko spojené s riekami Tonle Sap a Mekong

Miera urbanizácie:
urbanizované obyvateľstvo: 21,2% celkového obyvateľstva (2017)
miera urbanizácie: 2,73% ročná miera zmeny (odhad 2015-20)
Hlavné urbanizované oblasti – populácia:
Phnom Penh (hl. mesto) 1,731 milióna (2015)

Rozdelenie podľa pohlavia:
pri narodení: 1,05 muži/ženy
0-14 rokov: 1,02 muži/ženy
15-24 rokov: 0,98 muži/ženy
25-54 rokov: 0,96 muži/ženy
55-64 rokov: 0,65 muži/ženy
65 rokov a viac: 0,6 muži/ženy
celková populácia: 0,94 muž/žena (odhad 2016)

Priemerný vek matky pri prvom pôrode:
22,9 roka
poznámka: priemerný vek žien vo veku 25-29 rokov pri prvom pôrode (odhad 2014)

Materská úmrtnosť pri pôrode:
161 úmrtí/100 000 živých narodení (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 57

Novorodenecká úmrtnosť pri pôrode:
celkovo: 47,4 úmrtí/1 000 živých narodení
muži: 53,8 úmrtí/1 000 živých narodení
ženy: 40,7 úmrtí/1 000 živých narodení
porovnanie v rámci sveta: 35

Priemerná dĺžka života:
celková populácia: 64,9 roka
muži: 62,4 roka
ženy: 67,5 rokov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 181

Celková pôrodnosť:
2,52 narodeného dieťaťa/žena (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 78

Miera dostupnosti antikoncepcie:
56,3% (2014)
Náklady na zdravotníctvo:
5,7% HDP (2014)
porovnanie v rámci sveta: 115

Hustota siete lekárov:
0,17 doktora/1 000 obyvateľov (2013)
Hustota siete nemocničných postelí:
0,7 postele/1 000 obyvateľov (2011)

Zdroje pitnej vody:
zlepšené:
mestské: 100% obyvateľstva
vidiecke: 69,1% obyvateľstva
celkovo: 75,5% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 0% obyvateľstva
vidiecke: 30,9% obyvateľstva
celkovo: 24,5% obyvateľstva (odhad 2015)
Prístup k hygienickým zariadeniam:
zlepšené:
mestské: 88,1% obyvateľstva
vidiecke: 30,5% obyvateľstva
celkovo: 42,4% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 11,9% obyvateľstva
vidiecke: 69,5% obyvateľstva
celkovo: 57,6% obyvateľstva (odhad 2015)

Miera rozširenia HIV/AIDS u dospelých:
0,6% (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 54

Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS:
71 000 (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 47

HIV/AIDS – úmrtia:
1 800 (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 54

Hlavné nákazlivé choroby:
úroveň nebezpečia: veľmi vysoká
choroby prenášajúce sa jedlom alebo vodou: bakteriálna hnačka, hepatitis A, týfus
choroby prenášané parazitmi a baktériami: horúčka dengue, japonská encefalitída a malária (2016)

Miera rozširenia obezity u dospelých:
3,9% (2016)
porovnanie v rámci sveta: 188

Miera nadváhy u detí mladších ako 5 rokov:
23,9% (2014)
porovnanie v rámci sveta: 18

Náklady na školstvo:
1,9% HDP (2014)
porovnanie v rámci sveta: 152

Gramotnosť:
definícia: obyvateľstvo nad 15 rokov vie čítať a písať
celková populácia: 77,2%
muži: 84,5%
ženy: 70,5% (odhad 2015)

Odhadovaná dĺžka štúdia (prvý až tretí stupeň):
celkovo: 11 rokov
muži: 11 rokov
ženy: 10 rokov (2008)

Miera nezamestnanosti mladých vo veku 15-24 rokov:
celkovo: 0,5%
muži: 0,7%
ženy: 0.4%
poznámka: podľa oficiálnych štatistík (odhad 2010)
porovnanie v rámci sveta: 130

Vláda

Názov krajiny:
bežne používaná dlhá forma: Kambodžské kráľovstvo
bežne používaná krátka forma: Kambodža
lokálna dlhá forma: Preahreacheanachakr Kampuchea (phonetic transliteration)
lokálna krátka forma: Kampuchea
bývalá: Khmérska Republika, Demokratická Kampúčia, Ľudová Republika Kampúčie, Kambodžský štát
etymológia: slovenský názov Kambodža je prepisom francúzskeho Cambodge. Tento názov je francúzskym prepisom pôvodného domáceho názvu Kampuchea

Typ vlády:
Parlamentná konštitučná monarchia

Hlavné mesto:
názov: Phnom Penh
geografické súradnice: 11 33 S, 104 55 V
časový posun: SELČ+6 (o 6 hodín viac oproti štandardnému stredoeurópskemu letnému času)

Administratívne rozdelenie:
24 provincií (khett) and 1 mestských samospráv (krong)
provincie: Banteay Meanchey, Battambang, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Kampong Speu, Kampong Thom, Kampot, Kandal, Kep, Koh Kong, Kratie, Mondolkiri, Oddar Meanchey, Pailin, Preah Vihear, Prey Veng, Pursat, Ratanakiri, Siem Reap, Sihanoukville, Stung Treng, Svay Rieng, Takeo, Tbong Khmum
mestské samosprávy: Phnom Penh (Phnum Penh)

Nezávislosť:
9 november 1953 (od Francúzska)

Národné sviatky:
Deň nezávislosti, 9 november (1953)

Ústava:
previous 1947; latest promulgated 21 September 1993; amended 1999, 2008, 2014 (2016)

Legal system:
civil law system (influenced by the UN Transitional Authority in Cambodia) customary law, Communist legal theory, and common law
International law organization participation:
accepts compulsory ICJ jurisdiction with reservations; accepts ICCt jurisdiction

Občianstvo:
občianstvo narodením: nie
občianstvo jedine pôvodom: aspoň jeden z rodičov musí byť občanom Kambodže

Možnosť dvojitého občianstva: áno
potrebná dĺžka pobytu pre rezidentúru: 7 rokov

Voľebné právo:
od 18 rokov, všeobecné

Executive branch:
hlava štátu: Kráľ Norodom SIHAMONI (od 29 októbra 2004)

Popis vlajky:
tri horizontálne pruhy modrej (hore), červenej (dvojitá šírka) a modrej (dole), tri biele vežovité chrámy reprezentujúce Angkor Wat zvýraznené čiernou v strede červeného pruhu; červená a modrá sú tradičné kambodžské farby
poznámka: jediná národná vlajka zahŕňajúca reálnu budovu vo svojom dizajne

Národné symboly:
Chrám Angkor Wat, tur kuprej, národné farby – červená a modrá

Národná hymna:
názov: „Nokoreach“ (Majestátne kráľovstvo)
text/hudba: CHUON NAT/F. PERRUCHOT a J. JEKYLL
poznámka: uvedená v roku 1941, znovuobnovená v roku 1993; hymna, ktorá je zložená na základe ľuvového popevku bola opätovne zavedená po porážke komunistického režimu

Ekonomika

Ekonomika – prehľad:
Kambodža zaznamenala zaposlednú dekádu silný ekonomický rast. HDP rástlo medziročne priemerne o viac ako 8% medzi rokmi 2000 a 2010 a okolo 7% od roku 2011. Za najväčší nárast zodpovedajú turizmus, výroba odevov, trh s nehnuteľnosťami a poľnohospodársky sektor. Okolo 600 000 ľudí, z ktorých väčšina sú ženy, je zamestnaných v odevnom a obuvnom sektore.

Ďalších 500 000 Kambodžanov je zamestnaných v turistickom odvetí a ďalších 50 000 v stavebníctve. Turizmus pokračuje v rýchlom náraste s počtom turistov prevyšujúcich 2 milióny od roku 2007 až po 4,5 milióna návštevníkov v roku 2014. Ťažobný priemysel taktiež priťahuje záujem investorov a vláda propaguje možnosti ťažby bauxitu, zlata, železa a drahokamov.

Avšak Kambodža zostáva jednou z najchudobnejších krajín v Ázii a dlhodobý ekonomický rozvoj zostáva odstrašujúcou výzvou hlavne kvôli endemickej korupcii, obmedzenému množstvu ľudských zdrojov, veľkej nerovnosti príjmov a zlým pracovným výhliadkam. Od roku 2012 žije približne 2,66 milióna ľudí z menej ako jedného eura na deň a 37% kambodžských detí do veku 5 rokov trpí chronickou podvýživou. Viac ako 50% obyvateľstva má menej ako 25 rokov. Obyvateľstvu chýba vzdelanie a základné zručnosti, hlavne na chudobnom vidieku, ktorému taktiež chýba základná infraštruktúra.

V roku 2016 Svetová Banka formálne preklasifikovala Kambodžu ako nižšiu stredne príjmovú krajinu kvôli výsledkom rýchleho ekonomického rastu za niekoľko posledných rokov. Pokrok Kambodže z nízko príjmovej krajiny zníži jej možnosti zahraničnej pomoci a vystaví vládu výzve hľadanie nových zdrojov financovania. Kambodžská vláda pracuje s bilaterálnymi a multilaterálnymi darcami, vrátane Ázijskej rozvojovej banky, Svetovej banky a MMF, na adresovaní najťaživejších problémov krajiny – viac ako 30% rozpočtu vlády pochádza z darcovskej pomoci. Najväčšou ekonomickou výzvou pre Kambodžu v nadchádzajúcich dekádach bude vytvorenie ekonomického prostredia v ktorom bude súkromný sektor schopný vytvoriť dostatočný počet pracovných miest pre kambodžskú demografickú nerovnosť.

GDP (purchasing power parity):
$64,21 miliard (odhad 2017)
$60,04 miliard (odhad 2016)
$56,09 miliard (odhad 2015)
poznámka: dáta sú v dolároch ku roku 2017
porovnanie v rámci sveta: 106

GDP (official exchange rate):
$22,25 miliard (odhad 2016)
GDP – real growth rate:
6,9% (odhad 2017)
7% (odhad 2016)
7,2% (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 8

HDP – na osobu (PPP):
$4 000 (odhad 2017)
$3 800 (odhad 2016)
$3 600 (odhad 2015)
poznámka: dáta sú v dolároch ku roku 2017
porovnanie v rámci sveta: 180

Gross national saving:
13,6% HDP (odhad 2017)
14,1% HDP (odhad 2016)
13,1% HDP (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 139

GDP – composition, by end use:
household consumption: 76,4%
government consumption: 5,4%
investment in fixed capital: 22%
investment in inventories: 0,9%
exports of goods and services: 62,8%
dovoz tovaru a služieb: -67,4% (odhad 2017)
HDP – zloženie podľa sektoru pôvodu:
poľnohospodárstvo: 25,3%
výroba: 32,8%
služby: 41,9% (odhad 2017)

Poľnohospodárstvo – produkty:
ryža, guma, kukurica, zelenina, kešu orechy, manioc, hodváb

Výrobné odvetvia:
turizmus, odvená výroba, strojárstvo, spracovanie ryže, rybárstvo, drevo a drevospracujúci priemysel, guma, cement, ťažba drahokamov, textil

Industrial production growth rate:
10,6% (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 10

Pracovná sila:
7,897 milióna (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 64

Pracovná sila – podľa odvetvia:
poľnohospodárstvo: 48,7%
výroba: 19,9%
služby: 31,5% (odhad 2013)

Miera nezamestnanosti:
0,3% (odhad 2017)
0,2% (odhad 2012)
poznámka: podľa oficiálnych štatistík, miera podzamestnania je vysoká
porovnanie v rámci sveta: 2

Obyvateľstvo pod hranicou chudoby:
17,7% (odhad 2012)
Household income or consumption by percentage share:
najnižších 10%: 2%
najvyšších 10%: 28% (odhad 2013)
Distribution of family income – Gini index:
37,9 (odhad 2008)
41,9 (odhad 2004)
porovnanie v rámci sveta: 72

Rozpočet:
príjmy: $4,268 miliardy
výdavky: $4,69 miliardy (odhad 2017)
Dane a ostatné príjmy:
19,2% HDP (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 152

Rozpočtový zostatok (+) alebo deficit (-):
-1,9% HDP (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 66

Verejný dlh:
28,2% HDP (odhad 2017)
29,1% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 166

Fiškálny rok:
kalendárny rok
Miera inflácie (spotrebiteľské ceny):
3,7% (odhad 2017)
3% (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 143

Úroková miera Centrálnej banky:
NA% (31 December 2012)
5,25% (31 December 2007)
Commercial bank prime lending rate:
11,1% (odhad 31 December 2017)
11,36% (odhad 31 December 2016)
porovnanie v rámci sveta: 73

Stock of narrow money:
$1,999 miliardy (odhad 31 December 2017)
$1,748 miliardy (odhad 31 December 2016)
porovnanie v rámci sveta: 135

Stock of broad money:
$16,82 miliardy (odhad 31 December 2017)
$14,5 miliardy (odhad 31 December 2016)
porovnanie v rámci sveta: 96

Stock of domestic credit:
$13,71 miliardy (odhad 31 December 2017)
$11,82 miliardy (odhad 31 December 2016)
porovnanie v rámci sveta: 103

Market value of publicly traded shares:
$NA
Current account balance:
-$1,904 miliard (odhad 2017)
-$1,776 miliard (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 147

Export:
$10,45 miliard (odhad 2017)
$9,233 miliard (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 90

Export – komodity:
oblečenie, drevo, guma, ryža, ryby, tabak, obuv

Export – partneri:
USA 21,3%, UK 9,4%, Nemecko 9%, Japonsko 8,2%, Kanada 6,5%, Čína 6%, Thajsko 4,2%, Španielsko 4% (2016)

Import:
$14,34 miliard (odhad 2017)
$12,65 miliard (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 91

Import – komodity:
ropné produkty, cigarety, zlato, konštrukčné materiály, stroje, motorové vozidlá, frmaceutické produkty

Import – partneri:
Čína 35,3%, Thajsko 14,8%, Vietnam 11%, Singapúr 4,4%, Japonsko 4,1%, Hong Kong 4% (2016)
Reserves of foreign exchange and gold:
$11,29 miliardy (odhad 31 December 2017)
$9,122 miliardyn (31 December 2016)
porovnanie v rámci sveta: 77

Dlh – externý:
$11,34 miliardy (odhad 31 December 2017)
$10,3 miliardy (odhad 31 December 2016)
porovnanie v rámci sveta: 111

Stock of direct foreign investment – at home:
$29,17 miliard (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 70

Výmenné sadzby:
riels (KHR) na USA dollar –
4055 (odhad 2017)
4058,7 (odhad 2016)
4058,7 (odhad 2015)
4067,8 (odhad 2014)
4037,5 (odhad 2013)

Military and Security

Odvetvia armády:
Royal Cambodian Armed Forces: Royal Cambodian Army, Royal Khmer Navy, Royal Cambodian Air Force; the Royal Cambodian Gendarmerie

Vek vojenskej služby a povinnosť:
vek 18 rokov pre povinná aj dobrovoľnu vojenskú službu (2012)

Itinerár

Kedy ísť

Rok by sa dal rozdeliť na dve obdobia. Suché a daždivé.

obdobie sucha – október až máj. V tomto čase je najmenej zrážok, i keď na začiatku októbra môžu doznievať monzúny a na konci mája už začína obdobie dažďov. Najteplejší mesiac je máj, kedy teploty vystúpia až na 35°C. Ak by som mal vybrať úplne najvhodnejšie obdobie, tak je to november – február. Teplota je vtedy príjemná, ale na druhej strane stretnete najviac turistov a aj ceny budú vyššie.

obdobie dažďov – jún až september. Cesty bývajú zaplavené, pretože je vyšší stav riek a hrozia záplavy. Najsilnejšie dažde sú hlavne v auguste.

Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža – cestovateľské rady, itinerár a rozpočet
Mapa JV Ázie

Víza

Kambodža

Občania SR potrebujú na vstup do Kambodže víza. Turistické víza do Kambodže si vybavíš veľmi jednoducho na hranici za poplatok 30 USD. Je zbytočné vybavovať víza dopredu, ktoré sú aj drahšie. Už sú aj elektronické víza, ale stále na hranici je to o niečo lacnejšie. Na vybavenie víz potrebuješ len jednu fotografiu pasového formátu a vyplniť tlačivo, ktoré dostanete priamo na hranici.

Vietnam

Občania Slovenskej republiky potrebujú víza do Vietnamskej republiky. Ambasáda sídli v Bratislave na Dunajskej 15. Otváracie hodiny, telefóne číslo nájdete na tejto webovej stránke. http://www.vietnamembassy-slovakia.vn/en/

Ak cestuješ po zemi do Vietnamu, víza nezískaš priamo na hranici a musíš si ich vybaviť dopredu. Máš teda dve možnosti:

Víza získaš už v Bratislave.

Víza môžeš získať v susedných krajinách, t.j. v Laose (Luang Prabang, Vientianne, Savanakhet, Pakse), v Kambodži (Battambang, Phnom Penh) Ak cestuješ v rámci juhovýchodnej Ázie a svoju cestu začínaš v Thajsku, víza získaš aj v Thajsku (Bangkok). Víza v týchto krajinách získaš pomerne rýchlo cez miestne CK a nemusíš chodiť na ambasádu, ceny sú však rôzne. Vízový proces trvá v zásade do 24 hodín, počas úradných hodín.

Vízum si vybavíš aj online na adrese. Spýtajte sa na ambasáde v Bratislave na tel čísle +421252920023 . Teraz sa všetko menilo ohľadom online víz.

Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža – cestovateľské rady, itinerár a rozpočet
Laos – krajina mníchov a budhizmu

Vízum sa vydáva na mesiac alebo na tri mesiace.

Laos

Na hraniciach s Laosom sa dajú kúpiť víza za 30 USD. (Na niektorých hraničných priechodoch vyberajú aj extra poplatky – 1 alebo 2 USD – za tzv. service charge.) Tieto poplatky sú vymyslené a je len na tebe či ich zaplatíš napriek tomu, že sa ti colníci budú vyhrážať nevpustením do krajiny. K vízam potrebuješ ešte fotografie pasového formátu. Niekde stačí jedna, inde vyžadujú dve.

Thajsko

S Thajskom máme bezvízový režim ak tvoj pobyt nepresiahne 30 dní ak prilietate do krajiny.

Bezpečnosť

Všetky krajiny patria jednoznačne k bezpečným krajinám, kde ti nehrozí žiadne veľké nebezpečenstvo. Hlavné mesto Thajska – Bangkok, je však známe tým, že sú tu sem-tam demonštrácie. Demonštrácie sa konajú hlavne mimo centra Bangkoku. V záujme tvojej bezpečnosti odporúčam:

 • Vyhýbať sa demonštráciám.

 • Nezosmiešňovať thajského panovníka verejne – hrozí za to trest odňatia slobody.

 • V Bangkoku si daj väčší pozor na svoje osobné veci.

Ako sa správať v budhistických chrámoch?

 • Nefotografuj sa s Budhom.

 • Do chrámu sa vstupuje bez topánok.

 • Ak vstupuješ do chrámu, nemaj na sebe krátke nohavice a tričká na ramienka.

 • Nechytaj Budhove sochy.

 • Nedrž sa za ruky s priateľom alebo priateľkou

 • V chrámoch zachovávaj ticho.

Pas

Tvoj pas musí byť minimálne 6 mesiacov platný v čase návratu domov! Na toto si na hranici dávajú veľký pozor.

Peniaze

 • V Thajsku – Bath

 • Laos – Kipp

 • Kambodža – USD doláre

 • Vietnam – Dong

Ak ti zostane miestna mena – vymeníš na hranici. V zásade platí, čím vyššia bankovka, lepšia hodnota pri výmene. V Laose a v Kambodži má euro menšiu hodnotu. Thajsko a Vietnam je to jedno. Asi je lepšie mať tak 50: 50.

Bankomatové karty využiješ hlavne v Thajsku a vo Vietname.

Ubytovanie

Netreba robiť dopredu rezervačky – veľa vecí vybavíš na mieste. Hoteliký sú od 10 Eur na noc pre dvoch.

Itinerár:

1.-2.deň: Prílet do Bangkoku. Navrhujem guesthouse http://newjoeguesthouse.com/ Je to absolútne v centre mesta, má izby pre dvoch so sprchou atď. Jednoduché, ale všetko na dosah ruky. Cez nich si vieš vybaviť autobusové lístky na laoské hranice.

Od hotela je to do kráľovského paláca cca 20 min. pešo. Do paláca treba mať dlhé nohavice, plnú obuv – nie šlapky a žiadna taška.

Wat Po – najväčší ležiaci budha v Bangkoku – cca 15 min pešo od kráľovského paláca.

Wat Arun – pagoda s výhľadom na Bangkok – cca 10 min k rieke a kompou čo ide každých 5 minút.

Masáže- na ulici Kao san road

Odchod nočným autobusom do Chiang Khong resp. k laoským hraniciam. Cez recepciu New Joe Guest House vybavíte autobusové listky. Treba 24 hod. dopredu.

3.deň: Prekročenie hraníc s Laosom.

Na hraniciach s Laosom sa dajú kúpiť víza za 30 USD. (Na niektorých hraničných priechodoch vyberajú aj extra poplatky – 1 alebo 2 USD – za tzv. service charge.) Potrebuješ k tomu ešte fotografie pasového formátu. Niekde stačí jedna, inde vyžadujú dve.

Spanie v korunách stromov? Tak skús toto!!! http://travelistan.sk/ako-zazit-spanie-v-korunach-stromov/

Rezervácia sa robí na tejto adrese. Čím skôr, tým lepšie. http://www.gibbonexperience.org/

https://www.youtube.com/watch?v=kae_EJyQk4I

4.-5.deň: Stromové hotely. Po zážitku v spaní v korunách stromov prespíš  na hraniciach s Thajskom ana druhý deň ideš na plavbu po Mekongu smer Luang Prabang.

6.-7.deň: Veľmi populárne je využívať lodnú prepravu z hraníc Thajska do do Luang Prabang. Vyše 250 kilometrová plavba po rieke Mekong, obklopenej dažďovým pralesom, patrí medzi cestovateľské zážitky. Na výber máš z dvoch možností:

pomalá loď – Dvojdňová plavba s 1 prenocovaním v dedine Pakbeng. Lode odchádzajú každý deň. Cena lístka je okolo 200 000 kipov, čo nezahŕňa ubytovanie. Ubytovanie v Pakbeng nájdeš za cca. 50 000 kipov. Ak si lodné lístky kupuješ od miestnych cestovných kancelárii, ceny budú vyššie o 50 000 kipov.

 • Výhoda pomalej lode – viac si užijete okolie a lepšie nafotíte.

 • Nevýhoda pomalej lode – plavíte sa celý deň, od rána do večera, a keď sa loď pokazí, prenocuješ niekde po ceste na lodi.

rýchla loď resp. rýchločln – dostaneš sa veľmi rýchlo do Luang Prabang.

 • Výhoda – rýchlosť.

 • Nevýhoda – celú cestu si skrčený a okolie si veľmi nevychutnáš.

Ja odporúčam pomalú loď a vychutnať si cestu.

Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža – cestovateľské rady, itinerár a rozpočet
Vodopády pri Luang Prabang

8.-10.deň: Prehliadka Luang Prabang, ubytovanie v centre mesta. Hotelov je tu obrovské množstvo a ceny za osobu sú od 7 USD

Na Luang Prabang by som si prenajal moped plno automatický – cena cca 11 Eur, všade sú požičovne a išiel pozrieť nasledovné a značenie je veľmi dobré.

 1. vodopády Tat se cca 7 km od Luang Prabang

 1. vodopády Kuang Si cca 29 km od Luang Prabang

11.-12.deň: Presun cca 6 hodín z Luang Prabang do VangVieng – bývalá americká základňa, kde si vieš prenajať bicykel a pobehať okolité ryžové polia. Presne takto si predstavuješ JV Áziu.

13.-14.deň: Transfer do Vientiane ranným autobusom. Prvé busy idú od 6:00. Je najlepšie si kúpiť lístok deň pred, na miestnej autobusovej stanici, ktorá je od centra cca 1 km. Cesta trvá cca 2-3 hodiny.

Poobede vo Vientiane si prenajmeš opäť motorku a prejdeš si mesto.

 • Zlatá stupa

 • Víťazný oblúk

 • Prezidentský palác

Večer 14.deň prelet do Hanoja – letenky si vieš kúpiť vo Vientiane za cca 120 USD.

15.-16. deň: Prehliadka Hanoja Po príchode na hotel nasadneme na cyklo rikše a nahliadneme do jednotlivých častí centra mesta.

https://www.youtube.com/watch?v=-PmjIJUzZuk&t=4s

Hneď z rána si pôjdeš pozrieť jazero Hokiem, kde tisíce Vietnamcov každodenne cvičí. Navštíš mauzóleum Ho Či Mina a hlavné námestia. Neobíť ani prvú vietnamskú univerzitu či pagodu na jednom stĺpe, kam sa chodia modliť Vietnamci v komunistickej krajine. Vlak v centre mesta sa prediera v úzkych uličkách Hanoja a treba sa mu uhnúť. Večer nasadneš na vlak o 22:00 a prídeš do Sapa o 6.30. Meno vlaku Chapa Express

Vietnamské vlaky:

Vietnamské vlaky predstavujú romantické cestovanie. Napriek tomu, že Vietnam investuje nemalé finančné prostriedky do ciest, vlak je stále pohodlnejšou formou cestovania, ako cestná doprava. Nedrmete toľko a hlavne výhľady z kupé pri šálke zeleného čaju tiež nie sú na zahodenie. Výhodou Vietnamu je, že vlak spája sever s juhom a dá sa pristupovať. Je síce drahší ako autobus, ale komfortnejší.

Vlakové lístky

Lístky sa kupujú 60 dní pred odchodom buď na štátnej webovej stránke – http://www.dsvn.vn/ alebo na súkromnej stránke – http://www.baolau.vn/?&source=seat61.

Na vlakoch a lístkoch nájdeľ rôzne označenia. Najlepšie vlaky sú SE 1 až SE 20. Tieto vlaky premávajú hlavne na trase Hanoi – Saigon. Čím menšie číslo (t.j. SE 1, SE 2, SE 3 a SE 4), tým lepší je vlak čo sa týka vybavenia, čistoty a modernosti. Tento druh vlakov má aj 1. triedu.

Označenie TN 1 a TN 2 sú vlaky, ktoré nemajú 1. triedu, ale iba 2. triedu.

Ako sa vo vlakoch spí

Ak hovorím o spiacich vlakoch máš na výber z týchto tried:

 • 1.trieda soft sleeper – uzatváracie kupé so 4 lôžkami, niekedy sú aj vagóny resp. kupé s 2 lôžkami a vlastnou toaletou. Treba sa spýtať.

 • 2.trieda hard sleeper – otvorené kupé so 6 lôžkami, t.j. 2 hore, 2 v strede a 2 dole. To znamená že kupé nemá dvere. Lôžka spojuje rebrík a nedá sa spadnúť. Horné lôžka sú najpokojnejšie a najlacnejšie. Dolné zároveň slúžia ako miesto na sedenie pre tých, ktorí sú hore. Preto nebuď prekvapení, ak a ti niekto prisadne. Je to nepísaný zvyk a treba ho rešpektovať.

 • 3.trieda soft seater – sú to len sedadlá s rezerváciou.

 • 4.trieda hard seater – sedadlá bez rezervácie. Ak sa vám žiadne neujde, môžete stáť aj 20 hodín.

Ako to vo vlaku vyzerá?

Je jedno ktorou triedou cestujete, na 90 percent je všetko klimatizované. Okrem toho tak v 1. trieda, ako aj v 2. trieda dostaneš čistú posteľnú bielizeň. Každý vagón má toalety, pričom 1. trieda má aj európsku, ale v 2. triede sa v prevažnej väčšine nachádza iba ,,šlapák“.

https://www.youtube.com/watch?v=tyUXqB3lCts&t=57s

Pár rád na cestu vlakom

 • vlaky sú niekedy preklimatizované, majte preto pripravenú do rezervy mikinu.

 • nie vždy sú vo vlaku zástrčky, tak majte dobre nabitú elektroniku.

 • zoberte si toaletný papier, mokré servítky a šikovné jednorazové zubné kefky z hotela.

Stravovanie vo vlaku

Vo vlaku je niekedy reštauračný vozeň, kde si za hotovosť kúpiš jedlo. Jedlo patrí k mastnejším a citlivejšie žalúdky nemusia všetko zvládnuť. Pred cestou si preto kúp jedlo na stanici. Vodu, pivo a chipsy dostaneš aj vo vlaku, kde zamestnanci chodia s vozíkom a predávajú niekedy aj jedlo.

Bezpečnosť vo vlaku

Vietnamské vlaky sú jednoznačne bezpečné a netreba sa obávať okradnutia. Prípadov krádeže je minimum. Svoj cestovný pas a peniaze noste však radšej všade so sebou.

17.deň: Po príchode do Sapa si daj vietnamské raňajky v podobe vietnamskej polievky Pho. Návšteva dediny Bac Ha, kde sa stretávajú na miestnom trhovisku okolité etniká vo svojich tradičných krojoch.

18.deň: Návšteva dediny Lao Cai, kde žije etnikum Hmong, ktoré patrí so svojimi tradíciami medzi najzaujímavejšie v severnom Vietname. Dedina je obklopená krásnym prostredím a za dobrého počasia sa tu dajú spraviť krásne fotografie. Navštívi aj dedinu Ta Van, kde žije etnikum Zay. Poobede ľahký trek v pohorí Ham Rong, kde je vyhliadka na najvyšší vrch Vietnamu Fanxipan. Odchod nočným vlakom do Hanoja.

19.deň: Presun dopravou do Halong Bay cca. 3 hodiny a následne nalodenie sa. Budešsa plaviť dva dni medzi dračími zubami, kde navštívte jaskyne, ostrovy a plávajúce trhy. Prespite v kajutách na lodi. Je lepšia 2 dňová plavba ako jednodňová.

Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža – cestovateľské rady, itinerár a rozpočet
Halong Bay

20.deň: Dokončenie plavby okolo obeda a následne presun do Hanoja so zastávkou v keramickej dedine a v dedine, kde môžeš skúsiť zjesť kobrie tlčúce srdce. Večer presun nočným vlakom do Hue. Odchod vlaku je 19:30

21.deň: Prehliadka bývalého hlavného mesta Vietnamu Hue. Pozri si „zakázané mesto“ vietnamských cisárov, citadelu, ale aj hrobky cisárov dynastie Nguyen. Tieto hrobky patria vo východnej Ázii medzi najzachovalejšie. Krásna kombinácia Feng Šuej a záhradnej architektúry. Neobíď ani miestnu Pagodu.

22.deň: Transfer do Danang, kde počas vietnamskej vojny oddychovali americké vojská. Malá prehliadka mesta a po obede sa presunieš do najkrajšieho mesta vo Vietname Hoian. Nikde sa tak nezachovala miestna východoázijská architektúra ako tu. Čínska, japonská, vietnamská, ale aj koloniálna architektúra. Ako keby ste sa presunuli o pár storočí dozadu. Odporúčam prespať na tomto krásnom mieste.

23.deň: Presun večer do Saigonu resp. Ho Či Minovho mesta autobusom.

24.deň: V Saigone pôjdeš cca 1 hodinu na miesta, kde sa nachádzajú CuChi tunely. Ako bojoval Vietkong? Vyskúšaj si jednotlivé tunely, pozri si nástražné systémy a kto bude chcieť, môže si zastrieľať na miestnej strelnici. Kalašnikov či americký samopal? Uzi, Makarov alebo granát? Všetko je možné!

25.deň: Prehliadka Saigonu. Prezidentský palác juhovietnamského prezidenta, katedrála Notre Dam, koloniálna budova pošty, miestne trhovisko, ale aj budova opery. Kto bude chcieť, môže ísť na večeru do známej českej krčmy. Pivo Plzeň? Vepřo-knedlo-zelo a čašníci hovoria česky? Tak veru.

26.deň: Presun do Kambodže – Sihanukville. Cesta bude trvať 12 hodín. Najprv Saigon – Phnom Penh a následne Phnom Penh – Sihanukville. Po príchode transfer do Sihanukville.

27.až 30. deň: Ráno transfer na loď smerom k plážam Koh Rong. Plavba cca 70 minút. Oddych na plážach ostrova Koh Rong. Ide o málo známe ostrovy, ktoré ešte neboli objavené turistickým priemyslom. Snehobiely pláže, tyrkysové more a takmer žiadni turisti. Malý raj. Dá sa tu šnorchlovať, plávať so svetielkujúcim planktónom či chytať ryby. Podrobný článok o Koh Rongu si môžeš prečítať tu.

Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža – cestovateľské rady, itinerár a rozpočet
Koh Rong a pohoda

31.deň – odchod poobedňajším autobusom do Phnom Phenu cca 5 hodín.

32.deň: Celodenná prehliadka Phnom Phenu na mororikšiach. Kráľovský palác, centrálne trhovisko, múzeum či vražedné polia.

33.deň: Odchod autobusom do Siem Reap cca 7 hodín.

34.deň: Celodenná  prehliadka Angkoru. Angkorská ríša patrila medzi najväčšie na svete čo sa týka počtu obyvateľov.

Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža – cestovateľské rady, itinerár a rozpočet

Návod ako prejsť Angkor a ktoré pamiatky vidieť sa dočítaš tu.

35.deň: Odlet domov zo Siem Reapu cez Bangkok domov.

36.deň: Prílet domov

Koľko taká cesta vyjde?

Ak by si zostal v 3 hoteloch alebo guesthousoch, tak za celý itinerár dáš za cca 1000 Eur bez hlavnej letenky (tie stoja pri včasnom nákupe od 380 Eur). Ak by si chcel ostať v lepších hoteloch tak treba rátať o 1/3 väčšie náklady.

Ďalšie cestovateľské itineráre nájdeš na stránke Travelistanu.

Zdroj: The World Factbook 2018-19. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2019

Články o kontinente Ázia