Jemen

Stredný Východ

Úvod

Severný Jemen získal nezávislosť od Otmanskej ríše v roku 1918. Briti, ktorí v 19. storočí zriadili ochrannú oblasť okolo južného prístavu Aden, sa v roku 1967 stiahli z oblasti, ktorá sa neskúr stala Južným Jemenom. O tri roky neskôr prijala južná vláda marxistické smerovanie. Hromadný exodus stotisícov Jemenčanov z juhu na sever prispel k dvom dekádam nevraživostí medzi tymito štátmi. Tieto dve krajiny boli v roku 1990 formálne zjednotené pod menom Jemenská republika. Južanské následnícke hnutie a krátka civilná vojna v roku 1994 boli rýchlo potlačené. V roku 2000 sa Saudská Arábia a Jemen dohodli na vytíčení svojej hranice. Boje na severozápade krajiny medzi vládou a Huthmi, moslimskou šítsku mešinou Zaydi, pokračovali prerušovane medzi rokmi 2004 až 2010. Južanské následnícke hnutie sa zrevitalizovalo v roku 2007.

Verejné zhromaždenia v hl. meste Sana‘a proti prezidentovi SALIHOVI, inšpirované podobnými demonštráciami v Tunisku a Egypte, nabrali pomaly momentum na konci januára 2011 a boli živené sťažnosťami na vysokú nezamestnanosť, zlými ekonomickými výhliadkami a korupciou. Počas nasledujpceho mesiaca vyústili niektoré protesty v násilnosti a demonštrácie sa rozšírili do ostatných veľlkých miest. Opozícia v marci pritvrdila svoje požiadavky a zjednotila sa za žiadosťou o okamžité odvolanie prezidenta Saliha. V apríli 2011 Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) navrhla pri pokuse o vyjednávanie v jemenskej kríze Iniciatívu GGC, dohodu podľa ktorej by prezident odstúpil výmenou za imunitu v trestnom stíhaní. Salihove odmietnutie podpísať dohodu viedlo k ďalším násilnostiam. Bezpečnostná rada OSN odsúhlasila v októbri 2011 rezolúciu 2014 v ktorej žiadala ukončenie násilia a dokončenie presunu moci v krajine. V novembri 2011 podpísal prezident Salih Iniciatívu GCC, podľa ktorej odstúpil a presunil niektoré zo svojich právomocí na viceprezidenta Abd Rabuh Mansur Hadiho. Po Hadiho neochvejnom víťazstve vo voľbách vo februári 2012 presunul Salih formálne svoju moc. V marci 2013 spustil Jemen, v súlade s Iniciatívou GCC, Konferenciu o národnom dialógu (NDC) na ktorej sa preberali ústavné, politické a spoločenské otázky. Hadi ukončil konferenciu NDC v januári 2014 a plánoval začať s implemetáciou následných krokov procesu prechodu moci, vrátane ústavného výberu, ústavného referenda a národných volieb.

Huthiovia, ktorí mali dojem, že ich sťažnosti neboli na konferencii NDC adresované, spojili sily so Salihom a rozšírili svoj vplyv na severozápade Jemenu, čo vyústilo vo veľkú vojenskú ofenzívu voči vojenským jednotkám a súperiacim kmeňom, čo im v septembri 2014 umožnilo získať kontrolu nad hlavným mestom Sana‘a. V januári 2015 obklúčili Huthiovia prezidentský palác v ktorom prebýval prezident Hadi a iné kľúčové vládne inštitúcie, čo donútilo Hadiho kabinet podať demisie. Hadi utiekol vo februári 2015 do Adenu a odvolal svoju demisiu.

Následne utiekol do Ománu a potom sa presunul do Saudskej Arábie a požiadal GCC o vojenskú intervenciu v Jemene, ktorá mala ochrániť legitímnu vládu od Huthiov. V marci zostavila Saudská Arábia arabskú vojenskú koalíciu a začala vzdušné ostreľovanie proti Huthiom a ich spriazneným jednotkám. Pozemné boje medzi spriaznenými huthiovskými jednotkami a odbojovými skupinami podporovanými koalíciou vedenou Saudskou Arábiou pokračovali počas celého roka 2016.

V roku 2016 dohodlo OSN niekoľko mesačné zastavenie bojov, ktoré znížilo počet vzdušných útokov a bojov a začalo sa mierové vyjednávanie v Kuvajte. Rozhovory však skončili bez dohody. Huthiovia a Salihova politická strana určili Zvrchovanú politickú radu v auguste 2016 a Vládu národnej záchrany, vrátane premiéra a niekoľkých desiatok členov vládneho kabinetu v novembri 2016, aby vládla v meste Sanaa a dodatočne napádala legitimitu Hadiho vlády. Dodatočné pokusy o mierové riešenie zlyhali a žiadna z bojujúcich strán si nedokázala vybojovať rozhodujúce víťazstvo, čím predĺžili konflikt a prehĺbili rozdelenie medzi južným a severným Jemenom. Zvyšujúce sa napätie medzi Salihom a Huthmi v polovici roka 2017 vyústilo v sporadické strety, ktoré na začiatku decembra 2017 skončili Salihovým zabitím huthiovskými jednotkami.

Geografia

Poloha:
Stredný východ, na hraniciach Arabského mora, Adenského zálivu, Červeného mora, medzi Ománom a Saudskou Arábiou

Geografické súradnice:
15 00 S, 48 00 V

Geografické zaradenie:
Stredný Východ

Rozloha:
celkovo: 527968 km²
pevnina: 527968 km²
vodné plochy: 0 km²
poznámka: vrátame Perimu, Sokotry, bývalej Jemenskej Arabskej Republiky (YAR alebo Severný Jemen), a bývalej Jemenskej ľudovej demokratickej republiky (PDRY alebo Južný Jemen)
porovnanie v rámci sveta: 51

Porovnanie veľkosti:
takmer jedenásť krát rozloha Slovenska

Pozemné hranice:
celkovo: 1601 km
hraničiace krajiny (2): Oman 294 km, Saudi Arabia 1307 km

Pobrežie:
1906 km

Pobrežné nároky:
teritoriálne moria: 12 nm
priľahlá zóna: 24 nm
exkluzívna ekonomická zóna: 200 nm
kontinentálny šelf: 200 nm alebo po okraj kontinentálneho pásu

Klimatické podmienky:
prevažne púšť; horúce a vlhké na západnom pobreží; mierne podnebie v západných horách ovplyvňované západnými monzúnmi; výnimočne horúce, suché a drsné púštne podmienky na východe

Terénne členenie:
úzke pobrežné planiny zakončené plochými kopcami a členitými horami; zbrázdené náhorné púštne planiny v strede krajiny sa zvažujú do stredovej púšte Arabského poloostrova

Nadmorská výška:
priemerná nadmorská výška: 999 m
extrémy: najnižší bod: Arabské more 0 m
najvyšší bod: Jabal an Nabi Shu’ayb 3666 m

Prírodné bohatstvo
ropa, ryby, kamenná soľ, mramor, malé zásoby uhlia, zlato, olovo, nikel a meď; úrodná pôda na západe

Využitie pôdy:
poľnohospodárska pôda: 44,5%
obrábaná pôda 2,2%; stále plodiny 0,6%; stále pasienky 41,7%
les: 1%
iné: 54,5% (odhad 2011)

Zavlažovaná pôda:
6800 km² (2012)

Obyvateľstvo – rozdelenie:
drvivá väčšina obyvateľstva žije v Asirkých horách (ktoré sú súčasťou väčšieho systému pohoria Sarawat), nchádzajú sa v najzápadnejšom regióne krajiny

Prírodné nebezpečenstvá:
v lete púštne a prachové búrky
vulkanizmus: obmedzená vulkanická činnosť; Jebel at Tair (Jabal al-Tair, Jebel Teir, Jabal al-Tayr, Jazirat at-Tair) (244 m), ktorý tvorí ostrov v Červenom mori vybuchol v roku 2007 po tom, čo sa prebudil zo spánku; iné historicky aktívne sopky (z ktorých mnohé nemali erupciu už viac ako sto rokov) vrátane sopiek Harra of Arhab, Harras of Dhamar, Harra es-Sawad, a Jebel Zubair

Životné prostredie – hlavné ohrozenie:
obmedzené zdroje prírodnej sladkej vody; nedostatočné zásoby pitnje vody; nadmierne spásanie pasienkov; erózia pôdy; rozširovanie púští

Životné prostredie – medzinárodné dohody:
dohodnuté: Biodiversity, Climate Change, Climate Change-Kyoto Protocol, Desertification, Endangered Species, Environmental Modification, Hazardous Wastes, Law of the Sea, Ozone Layer Protection
podpísané ale neratifikované: žiadna z udaných dohôd

Geografická poznámka:
strategická poloha na Bab el Mandeb, prielive spájajúcom Červené more a Adenský záliv – jedna z najpoužívanejších lodných cies

Ľudia a spoločnosť

Obyvateľstvo:
28036829 (odhad júl 2017)
porovnanie v rámci sveta: 48

Národnosť:
podstatné meno: Jemenčan(ia)
prídavné meno: Jemenský

Etnické skupiny:
prevažne araby, ale taktiež afro-araby, juhoaziati, európania

Jazyky:
Arabský (oficiálny)
poznámka: vzdialený sokotrský jazyk je rozšírene využívaný na ostrove Sokotra a súostroviach; jazyk Mahri sa značne využíva vo východnom Jemene

Náboženstvá:
Islám 99,1% (oficiálne; v zásade takmer všetko obyvateľstvo je moslimské, odhadovaných 65% je sunitov a 35% šiítov), iné 0,9% (vrátane židovstva, Baha’i, Hindu, a kresťanstva; mnohí sú utečenci alebo dočasní zahraniční rezidenti) (odhad 2010)

Vekové zloženie:
0-14 rokov: 39,83% (muži 5681084/ženy 5485959)
15-24 rokov: 21,21% (muži 3015232/ženy 2930329)
25-54 rokov: 32,27% (muži 4625967/ženy 4422418)
55-64 rokov: 3,94% (muži 506759/ženy 598.973)
65 rokov a viac: 2,75% (muži 353953/ženy 416.155) (odhad 2017)

Pomer nezaopatrenia:
celkový pomer nezaopatrenia: 76,8
pomer nezaopatrenia mládeže: 71,7
pomer nezaopatrenia dôchodcov: 5,1
potencionálny pomer podpory: 19,8 (odhad 2015)

Priemerný vek:
celkovo: 19,5 roka
muži: 19,3 roka
ženy: 19,6 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 201

Úroveň rastu obyvateľstva:
2,28% (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 32

Miera pôrodnosti:
28,4 pôrodov/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 43

Miera úmrtnosti:
6 úmrtí/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 166

Čistá miera migrácie:
0,4 migrantov/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 64

Obyvateľstvo – rozdelenie:
drvivá väčšina obyvateľstva žije v Asirkých horách (ktoré sú súčasťou väčšieho systému pohoria Sarawat), nchádzajú sa v najzápadnejšom regióne krajiny

Miera urbanizácie:
urbanizované obyvateľstvo: 35,8% celkového obyvateľstva (2017)
miera urbanizácie: 3,76% ročná miera zmeny (odhad 2015-20)

Hlavné urbanizované oblasti – populácia:
SANAA (hlavné mesto) 2,962 million; Aden 882 000 (2015)

Rozdelenie podľa pohlavia:
pri narodení: 1,05 muži/ženy
0-14 rokov: 1,04 muži/ženy
15-24 rokov: 1,03 muži/ženy
25-54 rokov: 1,05 muži/ženy
55-64 rokov: 0,85 muži/ženy
65 rokov a viac: 0,87 muži/ženy
celková populácia: 1,02 muž/žena (odhad 2016)

Priemerný vek matky pri prvom pôrode:
21,4 rokov
stredový vek pôrodu pre ženy vo veku 25-29 rokov (odhad 2013)

Materská úmrtnosť pri pôrode:
385 úmrtí/100000 živých narodení (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 30

Novorodenecká úmrtnosť pri pôrode:
celkovo: 46 úmrtí/1000 živých narodení
muži: 50,1 úmrtí/1000 živých narodení
ženy: 41,7 úmrtí/1000 živých narodení (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 38

Priemerná dĺžka života:
celková populácia: 65,9 roka
muži: 63,7 roka
ženy: 68,2 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 176

Celková pôrodnosť:
3,63 narodeného dieťaťa/žena (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 41

Miera dostupnosti antikoncepcie:
33,5% (2013)

Náklady na zdravotníctvo:
5,6% of GDP (2014)
porovnanie v rámci sveta: 120

Hustota siete lekárov:
0,31 doktora/1000 obyvateľov (2014)

Hustota siete nemocničných postelí:
0,7 postele/1000 obyvateľov (2012)

Zdroje pitnej vody:
zlepšené:
mestské: 72% obyvateľstva
vidiecke: 46,5% obyvateľstva
celkovo: 54,9% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 28% obyvateľstva
vidiecke: 53,5% obyvateľstva
celkovo: 45,1% obyvateľstva (odhad 2012)

Prístup k hygienickým zariadeniam:
zlepšené:
mestské: 92,5% obyvateľstva
vidiecke: 34,1% obyvateľstva
celkovo: 53,3% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 7,5% obyvateľstva
vidiecke: 65,9% obyvateľstva
celkovo: 46,7% obyvateľstva (odhad 2012)

Miera rozširenia HIV/AIDS u dospelých:
<0,1% (odhad 2016)

Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS:
9900 (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 95

HIV/AIDS – úmrtia:
<500 (odhad 2016)

Hlavné nákazlivé choroby:
úroveň nebezpečia: vysoká
choroby prenášajúce sa jedlom alebo vodou: bakteriálna hnačka, hepatitis A, týfus
choroby prenášané parazitmi a baktériami: horúčka dengue a malária
choroby prenášanée vodou: schistosomiáza (2016)

Miera rozširenia obezity u dospelých:
17,1% (2016)
porovnanie v rámci sveta: 120

Miera nadváhy u detí mladších ako 5 rokov:
39,9% (2013)
porovnanie v rámci sveta: 3

Náklady na školstvo:
4,6% HDP (2008)
porovnanie v rámci sveta: 67

Gramotnosť:
definícia: obyvateľstvo nad 15 rokov vie čítať a písať
celková populácia: 70,1%
muži: 85,1%
ženy: 55% (odhad 2015)

Odhadovaná dĺžka štúdia (primárne až terciárne vzdelanie):
celkovo: 9 rokov
muži: 10 rokov
ženy: 8 rokov (2011)

Miera nezamestnanosti mladých vo veku 15-24 rokov:
celkovo: 33,7%
muži: 26%
ženy: 74% (odhad 2010)
porovnanie v rámci sveta: 22

Vláda

Názov krajiny:
bežne používaná dlhá forma: Jemenská republika
bežne používaná krátka forma: Jemen
lokálna dlhá forma: Al Jumhuriyah al Yamaniyah
lokálna krátka forma: Al Yaman
bývalá: Jemenská Arabská Republika (Jemen (Sanaa) alebo Severný Jemen) a Jemenská ľudová demokratická republika (Jemen (Aden) alebo Južný Jemen)
etymológia: odvodenie názvu zostáva nejasné, ale môže pochádzať z arabského výrazu „yumn“ (šťastie) a môže mať súvis s tradičným názvom regiónu „Arabia Felix“ (Úrodná alebo Šťastná Arábia); Rimania označovali zvyšok poloostrova ako „Arabia Deserta“ (Púštna Arábia)

Typ vlády:
v prechode

Hlavné mesto:
názov: Sanaa (Saná)
geografické súradnice: 15 21 S, 44 12 V
časový posun: SELČ+2 (o 2 hodiny viac oproti štandardnému stredoeurópskemu letnému času)

Administratívne rozdelenie:
22 gubernií; Abyan, ‚Adan (Aden), Ad Dali‘, Al Bayda‘, Al Hudaydah, Al Jawf, Al Mahrah, Al Mahwit, Amanat al ‚Asimah (mesto Sanaa), ‚Amran, Arkhabil Suqutra (súostrovie Sokotra), Dhamar, Hadramawt, Hajjah, Ibb, Lahij, Ma’rib, Raymah, Sa’dah, San’a‘ (Sanaa), Shabwah, Ta’izz

Nezávislosť:
22. máj 1990 (Jemenská republika bola založená zjednotením Jemenskej Arabskej Republiky (Jemen (Sanaa) alebo Severný Jemen) a marxistami riadenej Jemenskej ľudovej demokratickej republiky (Jemen (Aden) alebo Južný Jemen); dôležité predošlé dátumy: Severný Jemen získal nezávislosť 1. novembra 1918 (od Osmanskej ríše) a republikou sa stal po zvrhnutí teokratického Imamátu 27. septembra 1962; Južný Jemen získal nezávislosť 30. novembra 1967 od Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Národné sviatky:
Deň zjednotenia (Unification Day) – 22. máj (1990)

Ústava:
história: prijatá referendom 16. mája 1991 (po zjednotení); zmenená niekoľko krát, naposledy v roku 2009; poznámka – po skončení Národného dialógu v januári 2015 mala prezidentom menovaná Komisia pre návrh ústavy pracovať na príprave nového návrhu ústavy, ktorá mala byť následne schválená v celonárodnom referende; avšak rezignácia prezidenta v januári 2015 a následne vypuknutie konfliktu pozastavilo tento proces (2016)

Právny systém:
zmiešaný právny systím islánmskeho práva, napoleónskeho práva, anglického zvykového práva a obyčajového práva
International law organization participation:
has not submitted an ICJ jurisdiction declaration; non-party state to the ICCt

Občianstvo:
občianstvo narodením: nie
občianstvo jedine pôvodom: otec musí byť občanom Jemenu; v prípade ak je otec neznámy, matka musí byť občiankou
možnosť dvojitého občianstva: nie
potrebná dĺžka pobytu pre rezidentúru: 10 rokov

Voľebné právo:
od 18 rokov, všeobecné

Zákonodárna zložka:
popis: dvojkomorový parlament alebo Majlis pozostáva zo zboru Shura (Majlis Alshoora – 111 kresiel; členovia sú menovaný prezidentom; dĺžka mandátu momentálne neznáma) a Snemovne reprezentantov (Majlis al Nuwaab – 301 kresiel; členovia sú priamo volený vo svojich volebných obvodoch jednoduchou väčšinou na 6-ročné volebné obdobie)
voľby: naposledy uskutočnené 27. apríla 2003 (následné boli naplánované na apríl 2009, ale boli odložené na neurčito)
výsledky volieb: House of Representatives percent of vote by party – GPC 58.0%, Islah 22.6%, YSP 3.8%, Unionist Party 1.9%, other 13.7%; seats by party – GPC 238, Islah 46, YSP 8, Nasserist Unionist Party 3, National Arab Socialist Ba’ath Party 2, independent 4

Popis vlajky:
tri identické horizontálne pruhy červenej (vrchná), bielej a čiernej farby; farby pruhov sa odvíjajú od vlajky Arabského oslobodenia a symbolizujú útlak (čierna) prekonaný ozbrojeným bojom (červená), ktorý je nahradený svetlými zajtrajškami (biela)
poznámka: podobná vlajke Sýrie, ktorá má dve zelené hviezdy na bielom pruhu, a Iraku, ktorý má arabský nápis vycentrovaný v strede bieleho pruhu; taktiež je podobná vlajke Egypta, ktorá má v strede bieleho pruhu heraldického orla

Národné symboly:
zlatý orol; národné farby: červená, biela, čierna

Národná hymna:
názov: „al-qumhuriyatu l-muttahida“ (Zjednotená republika)
text/hudba: Abdullah Abdulwahab NOA’MAN/Ayyoab Tarish ABSI
poznámka: prijatá v roku 1990; hudba bola najprv používaná ako hymna Južného Jemenu pred zjednotením so Severným Jemenom v roku 1990

Ekonomika

Ekonomika – prehľad:
Jemen je nízko príjmová krajina, ktorá čelí ťažkým dlhodobým problémom so stabilizáciou a rastom ekonomiky a súčasný vojenský konflikt iba zhoršil túto situáciu. Pretrvávajúca vojna pozastavila jemenský export, zatlačila na výmenný kurz meny, zrýchlila infláciu, značne obmedzila dovoz potravín a palív a spôsobila rozsiahle škody na infraštruktúre. Viac ako 80% obyvateľstva potrebuje humanitárnu pomoc a viac ako polovica nemá zaistený prísun potravy.

Už pred začiatkom konfliktu v roku 2014 bol Jemen vysoko závislý na príjmoch z predaja ropy a zemného plynu, ktorých ceny klesali. Príjmy z predaja ropy a zemného plynu zodpovedali približne 25% HDP a 65% vládnych príjmov Jemenská vláda pravidelne čelila schodkom štátneho rozpočtu a snažila sa diverzifikovať jemenskú ekonomiku pomocou reformného programu navrhnutého na posilnenie ekonomických odvetví mimo ropného priemyslu a pritiahnutie zahraničných investícii. V júli 2014 pokračovala vláda s reformným programom zrušením niektorých ťažobných dotácií a v auguste 2014 schválil MMF pre Jemen trojročný úver s predĺženou splatnosťou v hodnote 570 miliónov dolárov.

Avšak začiatok nového ozbrojeného konfliktu v roku 2014 pozastavil tieto reformné snahy a pokračujúce boje urýchľujú ekonomický úpadok krajiny. V septembri 2016 oznámil prezident Hadi presun ústredia Centrálnej jemenskej banky z mesta Sanaa do Adenu, kde by mala jeho vláda väčšiu kontrolu nad jej znižujúcimi sa rezervami. Bez ohľadu na to, ktorá strana kontroluje ústredie, systém Centrálnej banky čelí obrovským problémom. Zahraničné rezervy jemenskej Centrálnej banky, ktoré boli pred začiatkom konfliktu na úrovni 5,2 miliardy USD, sa znížili na zanedbateľné sumy. Centrálna banka nie je ďalej schopná plne podporovať dovoz nutných zásob alebo kontrolovať kurz národnej meny. Krajina taktiež čelí kríze platobnej schopnosti a zvyšujúcej sa inflácii. Súkromný sektor krváca a takmer všetky podniky vo veľkom prepúšťajú. Prístup k jedlu a iným kritickým tovarom ako napríklad zdravotníckemu vybaveniu je po celej krajine obmedzený kvôli bezpečnostným opatreniam. Fond sociálnej pomoci (Social Welfare Fund), finančný program podpory pre najohrozenejších Jemenčanov, je nefunkčný a od roku 2014 nerozdal žiadne príspevky.

Jemen bude potrebovať značnú zahraničnú pomoc na stabilizovanie svojej ekonomiky počas a po ukončení pretrvávajúceho konfliktu. Dlhodobými výzvami sú vysoký rast obyvateľstva, vysoká nezamestnanosť, znižujúce sa zásoby vody a alarmujúci nedostatok potravín.

HDP (parita kúpnej sily):
$68,95 miliard (odhad 2017)
$70,37 miliard (odhad 2016)
$78 miliard (odhad 2015)
poznámka: dáta sú v dolároch ku roku 2017
porovnanie v rámci sveta: 97

HDP (oficiálny výmenný kurz):
$25,67 miliard (odhad 2016)

HDP – reálna miera rastu:
-2% (odhad 2017)
-9,8% (odhad 2016)
-28,1% (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 218

HDP – na osobu (PPP):
$2300 (odhad 2017)
$2400 (odhad 2016)
$2800 (odhad 2015)
poznámka: dáta sú v dolároch ku roku 2017
porovnanie v rámci sveta: 200

Hrubé národné úspory:
0,1% HDP (odhad 2017)
-4,1% HDP (odhad 2016)
-3,7% HDP (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 181

HDP – zloženie podľa koncového uživateľského sektora:
spotreba domácností: 121,3%
spotreba vlády: 13,5%
investície do fixného kapitálu: 3,7%
investície do zásob: -7,8%
export tovarov a služieb: 4,2%
import tovarov a služieb: -34,8% (odhad 2017)

HDP – zloženie podľa sektoru pôvodu:
poľnohospodárstvo: 24,1%
výroba: 14,3%
služby: 61,6% (odhad 2017)

Poľnohospodárstvo – produkty:
zrno, ovocie, zelenina, strukoviny, kat, káva, bavlna, mliečne produkty, poľnohospodárske zvieratá (ovce, kozy, hovädzí dobytok, ťavy), hydina, ryby

Výrobné odvetvia:
výroba surovej ropy a spracovanie ropy; malovýroba bavlny, textilu a kožených výrobkov; spracovanie jedla, remeselné výrobky, hliníkové výrobky, cement, oprava komerčných lodí, výroba prírodného zemného plynu

Miera rastu priemyselnej výroby:
13,7% (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 202

Pracovná sila:
7,425 milióna (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 66

Pracovná sila – podľa odvetvia:
poznámka: väčšina obyvateľstva je zamestnaná v poľnohospodárstve a postve dobytka; služby, stavebníctvo, priemysel a predaj zamestnávajú menej ako štvrtinu práceschopného obyvateľstva

Miera nezamestnanosti:
27% (odhad 2014)
35% (odhad 2003)
porovnanie v rámci sveta: 197

Obyvateľstvo pod hranicou chudoby:
54% (odhad 2014)

Príjem domácnosti alebo spotreba podľa percentuálneho rozdelenia:
dolných 10%: 2,6%
horných 10%: 30,3% (odhad 2008)

Rozdelenie rodinných príjmov – Gini index:
37,9 (odhad 2009)
37,3 (odhad 1999)
porovnanie v rámci sveta: 74

Rozpočet:
príjmy: $3,467 miliardy
výdavky: $5,232 miliardy (odhad 2017)

Dane a ostatné príjmy:
13,5% HDP (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 217

Rozpočtový prebytok (+) alebo deficit (-):
-6,9% HDP (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 203

Verejný dlh:
135,5% HDP (odhad 2017)
119,1% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 10

Fiškálny rok:
kalendárny rok
Miera inflácie (spotrebiteľské ceny):
20% (odhad 2017)
5% (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 209

Úroková miera Centrálnej banky:
NA%

Primárna úroková sadzba komerčnej banky:
26% (odhad 31 december 2017)
27% (odhad 31 december 2016)
porovnanie v rámci sveta: 8

Stock of narrow money:
$5,542 miliardy (odhad 31 december 2017)
$6,718 miliardy (odhad 31 december 2016)
porovnanie v rámci sveta: 92

Stock of broad money:
$9,338 miliardy (odhad 31 december 2017)
$11,95 miliardy (odhad 31 December 2016)
porovnanie v rámci sveta: 103

Stock of domestic credit:
$3,706 miliardy (odhad 31 december 2017)
$4,515 miliadry (odhad 31 december 2016)
porovnanie v rámci sveta: 128

Market value of publicly traded shares:
$NA

Current account balance:
$579 miliónov (odhad 2017)
-$1,532 miliardy (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 139

Export:
501,2 milióna (odhad 2017)
163,6 milióna (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 189

Export – komodity:
surová ropa, káva, sušené a solené ryby, splynnatený prérodný plyn

Export – partneri:
Egypt 26%, Saudi Arabia 15,4%, Omán 11,3%, Malajzia 9,8%, Thajsko 5,8%, Spojené Arabské Emiráty 4,9% (2016)

Import:
$4,573 miliard (odhad 2017)
$3,117 miliard (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 141

Import – komodity:
potraviny a živé zvieratá, stroje a vybavenie, chemikálie

Import – partneri:
Spojené Arabské Emiráty 12,8%, Čína 12%, Turecko 8%, Saudská Arábia 8%, Indonézia 6,8%, Brazília 6,6%, India 4,8% (2016)

Devízové a zlaté rezervy:
$245,1 miliardy (odhad 31 December 2017)
$592,6 miliardy (odhad 31 December 2016)
porovnanie v rámci sveta: 137

Dlh – externý:
$7,252 miliardy (odhad 31 december 2017)
$7,181 miliardy (odhad 31 december 2016)
porovnanie v rámci sveta: 123

Akcie priamych zahraničných investícií – doma:
$NA

Výmenné sadzby:
Jemenský rial (YER) na USA dolár –
275 (odhad 2017)
214,9 (odhad 2016)
214,9 (odhad 2015)
228 (odhad 2014)
214,89 (odhad 2013)

Energetika

Prístup k elektrine:
počet obyvateľov bez prístupu k elektrine: 13300000
electrifikácia – celkové obyvateľstvo: 48%
electrifikácia – urbanizované oblasti: 79%
electrification – dedinské oblasti: 33% (2013)

Elektrina – produkcia:
5,006 miliard kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 122

Elektrina – spotreba:
3,634 miliard kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 132

Elektrina – export:
0 kWh (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 219

Elektrina – import:
0 kWh (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 220

Elektrina – inštalovaná výrobná kapacita:
1,534 milióna kW (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 123

Elektrina – z fosílnych palív:
99% celkovej nainštalovenj kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 32

Elektrina – z jadrových palív:
0% celkovej nainštalovenj kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 213

Elektrina – z vodných elektrárni:
0% celkovej nainštalovenj kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 157

Elektrina – z iných obnoviteľných zdrojov:
2% celkovej nainštalovenj kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 122

Ropa – produkcia:
21670 barelov/deň (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 67

Ropa – export:
49590 barelov/deň (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 42

Ropa – import:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 215

Ropa – overené zásoby:
3 miliardy barelov (odhad 1 január 2017)
porovnanie v rámci sveta: 31

Rafinované ropné produkty – produkcia:
56840 barelov/deň (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 81

Rafinované ropné produkty – spotreba:
140000 barelov/deň (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 74

Rafinované ropné produkty – export:
27290 barelov/deň (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 64

Rafinované ropné produkty – import:
84340 barelov/deň (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 64

Zemný plyn – produkcia:
2,85 miliardy metrov kubických (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 56

Zemný plyn – spotreba:
1,19 miliardy metrov kubických (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 96

Zemný plyn – export:
8,8 miliardy metrov kubických (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 23

Zemný plyn – import:
0 metrov kubických (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 213

Zemný plyn – overené zásoby:
478,5 miliardy metrov kubických (odhad 1 január 2017)
porovnanie v rámci sveta: 33

Emisie kysličníka uhličitého zo spotreby energií:
22 miliona Mt (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 80

Telekomunikácie

Telefóny – pevné linky:
celková počet: 1,213 milióna
počet na 100 obyvateľov: 4 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 71

Telefóny – mobilné:
celkovo: 17,536 milióna
počet na 100 obyvateľov: 64 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 62

Telefónne systémy:
celkové zhodnotenie: rozšírenosť mobilných telefónov rastie rýchlo
vnútroštátne: národná sieť pozostáva z rádioreléového, káblového, troposférického rozptylu, mobilných telefónnych sietí GSM a CDMA; rozšírenie pevnej linky zostáva nízke vzhľadom na regionálne štandardy, ale mobilné siete rastú rýchlo
medzinárodné: volací kód krajiny – 967; miesto uloženia medzinárodného podmorského kábla Fiber-Optic Link Around the Globe (FLAG); satelitné pozemské stanice – 3 Intelsat (2 Indický oceán a 1 Atlantický oceán), 1 Intersputnik (región Atlantický cceán), a 2 Arabsaty; mikrovĺnne rádiorelé spojenie so Saudskou Arábiou a Džibuti (2016)

Vysielacie služby:
štátna televízia s 2 kanálmi, štátne rádio s 2 národnými stanicami a 5 lokálnymi stanicami; je možné naladiť kanály z Ománu a Saudskej Arábie (2007)

Internetový kód krajiny:
.ye

Počet použivateľov internetu:
celkovo: 6732928
percentuálne z obyvateľstva: 24,6% (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 67

Doprava

Národný vzdušný dopravný systém:
počet registrovaných leteckých prepravcov: 2
inventár registrovaných lietadiel prevádzkovaných leteckými prepravcami: 10
ročný počet pasažierov prepravených registrovanými leteckými prepravcami: 1387999
ročná preprava nákladu registrovanými leteckými prepravcami: 0 mt-km (2015)

Predvoľba registračného kódu krajiny pre civiľné lietadlá:
7O (2016)

Letiská:
57 (2013)
porovnanie v rámci sveta: 84

Letiská – so spevnenými pristávacimi dráhami:
celkovo: 17
viac ako 3047 metrov: 4
2438 až 3047 metrov: 9
1524 až 2437 metrov: 3
914 až 1523 metrov: 1 (2013)

Letiská – s nespevnenými pristávacími dráhami:
celkovo: 40
viac ako 3047 metrov: 3
2438 až 3047 metrov: 5
1524 až 2437 metrov: 7
914 až 1523 metrov: 16
pod 914 metrov: 9 (2013)

Potrubia:
plynové 641 km, skvapalnený ropný plyn 22 km; ropné 1370 km (2013)

Cesty:
celkovo: 71300 km
spevnené: 6200 km
nespevnené: 65100 km (2005)
porovnanie v rámci sveta: 67

Obchodné loďstvo:
celkovo: 31
podľa typu: bežné nákladné 3, ropný tanker 4, iné 24 (2017)
porovnanie v rámci sveta: 124

Prístavy a lodné terminály:
hlavné prístavy: Aden, Al Hudaydah, Al Mukalla

Ozbrojené sily a bezpečnosť

Výdaje na ozbrojené sily:
3,97% HDP (2014)
4,08% HDP (2013)
4,57% HDP (2012)
4,93% HDP (2011)
porovnanie v rámci sveta: 12

Odvetvia armády:
Pozemné jednotky, námorné a pobrežné obranné jednotky (vrátane mariňákov), vzdušné a vzdušné obranné jednotky (al-Quwwat al-Jawwiya al-Yemeniya), pohraničná stráž, strategické záložné jednotky (2013)

Vek vojenskej služby a povolávacia povinnosť:
bez brannej povinnosti, 18 rokov je zákonný limit pre dobrovoľnú vojenskú službu; 2-ročná vojenská povinnosť (2012)

Námorné ohrozenia:
Medzinárodný námorný úrad informuje že pobrežné vody v Adenskom zálive podliehajú vysokému ohrozeniu zo strany pirátov; mnohé plavidlá, vrátane komerčných prepravných lodí a súkromných plavidiel boli napadnuté a unesené pri kotvení alebo za plavby; posádka, pasažieri a náklad sú držané za výkupné; prítomnosť niekoľkých vojenských námorných jednotiek v Adenskom zálive a dodatočné protipirátske opatrenia zo strany prevádzkovateľov lodí znížili periodicitu útokov v tejto oblasti; jeden útok bol nahlásený v roku 2016 a jeden počas prvej polovice roka 2017

Terorizmus

Teroristické skupiny – domáce:
al-Qa’ida na Arabskom poloostrove (AQAP):
cieľ(e): odstránenie jemenskej vlády a konečné zavedenie regionálneho Islámskeho kalifátu; vytlačenie západného vplyvu a prítomnosti z Jemenu a zo zvyšku Arabského poloostrova
regióny pôsobnosti: hlavný spojenec al-Qa‘idy s centrálou v meste Al Mukalla v gubernáte Hadramawt až do jeho vytlačenia z mesta v apríli 2016 jemenskými jednotkami a ich spojencami; najaktívnejší v centrálnom, južnom a východnom Jemene, hlavne v gubernátoch Abyan, Al Baydah, Hadramawt, Sabwah, a Ma‘rib; podniká neustále útoky voči jemenským vládnym silám, predstaviteľom, pozemným cieľom, západným ambasádam, diplomatom, turistom, šíitskym moslimom, miestam spracovania ropy, obchodným lodiam ale aj voči západným a saudsko-arabským záujmom; odhad z roku 2015 hovorí o 4000 členoch

Teroristickí skupiny – zahraničné:
al-Qa’ida (AQ):
cieľ(e): odstránenie jemenskej vlády a konečné zavedenie pan-Islámskeho kalifátu za striktného salafistického výkladu práva Šária
regióny pôsobnosti: operuje v celom Jemene za pomoci svojho spojenca – organizácie al-Qa’ida na Arabskom poloostrove (AQAP):
Islámsky štát Iraku a Levantu (ISIL):
cieľ(e): výmena jemenskej vlády za Islámsky štát a zavedenie striktnej interpretácie Šárie podľa ISIL
regióny pôsobnosti: aktívny hlavne v Adane a hlavnom meste Sanaa (Saná), kde jej členovia páchajú útoky voči šiítskym moslimom, vládnym predstaviteľom a budovám; prihlásili sa k najsmrteľnejšiemu útoku v Adane z dňa 29. augusta 2016 pri ktorom samovražedný útočník odpálil podomácky vyrobenú výbušninu umiestenú vo vozidle a zabil 70 rekrutov, ktorí stáli v rade na zápis do armády; samovražední útočníci opálili 20. marca 2015 nálož vo vnútri dvoch šiítskych mešít v meste Sanaa a zabili najmenej 137 veriacich a zranili viac ako 300 osôb – bol to prvý útok, ku ktorému sa prihlásil ISIL v Jemene; aktívne verbuje sunitskú mládež; ISIL označuje Jemen za svoju Wilayat Sanaa; Jemenský ISIL bol pridaný do zoznamu teroristických skupín ministerstva zahraničných vecí USA nariadením prezidenta z 19. mája 2016 pod číslom 13224

Nadnárodné spory

Medzinárodné spory:
Saudská Arábia posilnila svoju betónom vyplnenú bezpečnostnú barieru na plne vytýčenej hranici s Jemenom, aby zabránila nelegálnym cezhraničným aktivitám

Utečenci a interne vysídlené osoby:
utečenci (krajina pôvodu): 5877 (Etiópia) (2016); 256169 (Somálsko) (2017)
Interne vysídlené osoby: 2014026 (konflikt v gubernáte Sa’ada; strety medzi teroristickou organizáciou al-Qa’ida na Arabskom poloostrove (AQAP) a vládnymi jednotkami) (2017)

Pašovanie osôb:
súčasná situácia: Jemen je zdrojovou a do menšej miery aj tranzitnou a cieľovou destinácie pre mužov, ženy a deti, ktoré sú vystavené pašovaniu za účelom nútenej práci a prostitúcie; pašovanie v Jemene vzrástlo v roku 2014, kedy sa bezpečnostná situácia krajiny zhoršila a chudoba rozšírila; ozbrojené skupiny rozšírili nábor jemenských detí za bojovníkov a strážnikov na strážnych bodoch; jemenská a armáda a bezpečnostné sily pokračujú vo využívaní detských bojovníkov; jemenské deti, prevažne chlapci, migrujú do väčších jemenských miest, Saudskej Arábie, alebo menej frekventovane do Ománu kde skončia ako žobráci, drogoví díleri, prostitúti alebo sú nútení do práce v službách alebo obchodoch a malých dieľňach; jemenské deti sú stále viac pašované za účelom prostitúcie v rámci krajiny a do Saudskej Arábie; desiatky tisíc jemenských nájomných robotníkov, ktorí boli deportovaní zo Saudskej Arábie a tisícky sýrskych utečencom sú v ohrození pašerákov; dodatočne, Jeme je cieľovou a tranzitnou krajinou pre ženy a deti z Afrického rohu, ktoré hľadajú prácu alebo dostávajú falošné pracovné ponuky zo štátov zálivu a následne sú podrobené sexuálnemu zneužívaniu a nútenej práci; správy naznačujú, že dospelý aj deti v Jemene sú stále predávaní alebo dedení ako otroci.

Zdroj: The World Factbook 2018-19. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2019

Články o kontinente Ázia