ET-flag

Etiópia

Východná Afrika

Úvod

História:
Starobilá etiópska monarchia si, na rozdiel od ostatných afrických krajín, udržala svoju nezávislosť od koloniálnej vlády s výnimkou krátkej talianskej okupácie medzi rokmi 1936-41. V roku 1974 zosadila vojenská junta, nazývaná Derg, cisára Haile Selassieho, ktorý vládol od roku 1930 a zaviedla socialistickú vládu.

Režim ťažko skúšaný krvavými prevratmi, povstaniami, rozsiahlými suchami a obrovskými problémami s utečencami bol konečne zvrjnutý v roku 1991 koalíciu rebelských jednotiek – Etiópskym ľudovým revolučným demokratickým frontom. V roku 1994 bola prijatá nová ústava a v roku 1995 boli uskutočnené prvé etiópske demokratické voľby. Pohraničná vojna s Eritreou na konci deväťdesiatych rokov bola ukončená mierovou dohodouv v decembri 2000.

V novembri 2007 vytýčila Eritrejsko-etiópska hraničná komisia (EEBC) špecifické koordináty a virtuálne vyznačila hranicu a označila svoju prácu za ukončenú. Etiópia vyhlásila, že EEBC konala nad rozsah svojho mandátu na vyznačenie koordinátov, neprijala ich a nestiahla svoje jednotky zo sporných území označených EEBC ako patriacich Eritrei. V auguste 2012 zomrel priamo v úrade dlhoročný premiér Meles Zenawi a bol nahradený viceministrom Hailemariamom Desalegnom, čo bol prvý mierový presun moci za posledné dekády.

Víza

Na územie Etiópie môže vstúpiť občan Slovenskej republiky, ktorý má platný cestovný pas a platné vízum, o ktoré možno požiadať na príslušnom veľvyslanectve v Berlíne. Turistické vízum je možné získať aj pri vstupe do krajiny na medzinárodnom letisku. Turisti vstupujúci do krajiny po zemi si potrebujú vybaviť víza vopred.

Požadované dokumenty na získanie víz:

♦ Originál Cestovný pas
♦ Vyplnený a podpísaný dotazník (v angličtine bez diakritiky)
♦ Dokumentová fotografia
♦ Rezervácia letenky

Potrebné dodatočné dokumenty na získanie tranzitných víz:
Cestujúci prechádzajúci cez Etiópiu musia mať pokračujúci cestovný lístok za účelom obdržania tranzitných víz platných 72 hod., pod 6 hod. zdržania v krajine nie sú tranzitné víza potrebné

Potrebné dodatočné dokumenty na získanie obchodných víz:

♦ Vysielací list od zamestnávateľa
♦ Pozvanie od partnerskej firmy v Etiópii (stačí kópia)

Orientačná doba vybavenia žiadosti na konzuláte:
2 týždne

Konzulárny poplatok turictické víza – ambasáda:
36 EUR/osoba (1 vstup – max. 30 dní)
54 EUR/osoba (1 vstup – max. 3 mesiace)
63 EUR/osoba (multivstup – max. 3 mesiace)
72 EUR/osoba (multivstup – max. 6 mesiacov)

Konzulárny poplatok turictické víza – letisko:
45 EUR/osoba (1 vstup – max. 30 dní)
63 EUR/osoba (1 vstup – max. 3 mesiace)
72 EUR/osoba (multivstup – max. 3 mesiace)
90 EUR/osoba (multivstup – max. 6 mesiacov)

Konzulárny poplatok obchodné víza:
1 vstup na 30 dní = 18-56 EUR/osoba – záleží od pozvania
multivstup na 90 dní = 36-72 EUR/osoba – záleží od pozvania
multivstup na 6 mesiacov = 54-108 EUR/osoba – záleží od pozvania
multi vstup na 12 mesiacov = 108 EUR/osoba

Servisný poplatok za vybavenie víz:
120 EUR / osoba

Objednajte si Vaše vízum jednoducho:

Pri objednávke uveď heslo „Travelistan“ a získaj zľavu od 5 do 20 eur (v závislosti od krajiny).

OBJEDNAŤ VÍZA ONLINE

Geografia

Poloha:
Východná Afrika, západne od Somálska

Geografické súradnice:
8 00 S, 38 00 V

Geografické zaradenie:
Afrka

Rozloha:
celkovo: 1 104 300 km²
pevnina: 1 milión km²
vodné plochy: 104 300 km²
porovnanie v rámci sveta: 28

Porovnanie veľkosti:
Asi 9 krát väčšia ako bývalé Československo

Pozemné hranice:
celkovo: 5925 km
hraničiace krajiny (6): Džibuti 342 km, Eritrea 1033 km, Keňa 867 km, Somálsko 1640 km, Južný Sudán 1299 km, Sudán 744 km

Pobrežie:
0 km (vnútrozemská krajina)
Pobrežné nároky:
žiadne

Klimatické podmienky:
tropické monzúnové s rozdielnymi topografickými variáciami

Terénne členenie:
vysoká náhorná plošina s centrálnym pohorím rozdeleným Východoafrickou priekopovou prepadlinou

Nadmorská výška:
priemerná nadmorská výška: 1330 m
extrémy: najnižší bod: Danakilská preliačina -125 m
najvyšší bod: Ras Dejen 4,550 mnm

Prírodné bohatstvo:
malé zásoby zlata, platina, meď, potásium, zemný plyn, hydroenergia

Využitie pôdy:
poľnohospodárska pôda: 36,3%
obrábaná pôda 15,2%; stále plodiny 1,1%; stále pasienky 20%
les: 12,2%
iné: 51,5% (odhad 2011)
Zavlažovaná pôda:
2900 km² (2012)

Obyvateľstvo – rozdelenie:
Najvyššia koncentrácia obyvateľstva sa nachádza na vysočine v severnej a centrálnej časti krajiny, hlavne v okolí centrálne umiestneného hlavného mesta Addis Ababa. Ďaleký východ a juhovýchod krajiny sú málo osídlené.

Prírodné nebezpečenstva:
geologicky aktívna Východoafrická priekopová prepadlina je miestom častých zemetrasení; výbuchy sopierk; časté suchá
vulkanizmus: sopečná aktivita vo Východoafrickej priekopovej prepadline; Erta Ale (613 mnm), ktorá bola v posledných rokoch miestom častých lávových prúdov, je najaktívnejšou sopkou krajiny; sopka Dabbahu bola v roku 2005 aktívna, čo spôsobilo evakuáciu obyvateľstva; iné historicky aktívne sopky sú layta, Dalaffilla, Dallol, Dama Ali, Fentale, Kone, Manda Hararo a Manda-Inakir

Životné prostredie – hlavné ohrozenie:
odlesňovanie, spásanie pasienkov, erózia pôdy, dezertifikácia, nedostatok vody v niektorých oblastiach s intenzívnym vodným poľnohospodárstvom a zlý manažment pôdy

Geografická poznámka:

  • Vnútrozemská krajina – celé pobrežie pri Červenom mori Etiópia stratila s de jure nezávislosťou Eritrei 24. mája 1993. Etópia je tým pádom najpočetnejšia vnútrozemská krajina na planéte.
  • Biely Níl, ktorý je podľa objemu vody hlavným prítokom Nílu, pramení v T’ana Hayk (jazero Tana) na severozápade Etiópie.
  • Predpokladá sa, že tri dôležité plodiny pochádzajú z Etiópie – káva, cirok zrnový a ricín obyčajný.

Ľudia a spoločnosť

Obyvateľstvo:
105 350 020

poznámka: Odhady populácie pre Etiópiu berú jasne do úvahy nadmernú mortalitu kvôli AIDS. To môže ovplyvňovať nízku priemernú dĺžku života, vyššiu úmrtnosť novorodencov, vyššiu úmrtnosť, nižšiu úroveň rastu populácie a zmeny v rozložení populácie podľa veku a pohlavia, ktoré by sa inak dali očakávať (odhad júl 2017)
porovnanie v rámci sveta: 12

Národnosť:
podstatné meno: Etópčan(ka)
prídavné meno: Etiópsky

Etnické skupiny:
Oromo 34,4%, Amhara (Amara) 27%, Somali (Somalie) 6,2%, Tigray (Tigrinya) 6,1%, Sidama 4%, Gurage 2,5%, Welaita 2,3%, Hadiya 1,7%, Afar (Affar) 1,7%, Gamo 1,5%, Gedeo 1,3%, Silte 1,3%, Kefficho 1,2%, iné 8,8% (odhad 2007)

Jazyky:
Oromo (oficiálny úradný jazyk v štáte Oromiya) 33,8%, Amharský (oficiálny národný jazyk) 29,3%, Somali (oficiálny úradný jazyk v štáte Sumale) 6,2%, Tigrigna (Tigrinya) (oficiálny úradný jazyk v štáte Tigray) 5,9%, Sidamo 4%, Wolaytta 2,2%, Gurage 2%, Afar (oficiálny úradný jazyk v štáte Afar) 1,7%, Hadiyya 1,7%, Gamo 1,5%, Gedeo 1,3%, Opuuo 1,2%, Kafa 1,1%, iné 8,1%, Angličtina (hlavný zahraničný jazyk, ktorý sa učí v školách), Arabčina (odhad 2007)

Náboženstvá:
Etiópske ortodoxné 43,5%, Islám 33,9%, Protestantské 18,5%, tradičné 2,7%, Katolícke 0,7%, iné 0,6% (odhad 2007)

Demografický profil:
Etiópia je prevažne poľnohospodárskou krajinou, ktorá je v prvých fázach svojho demografického prechodu, keďže viac ako 80% obyvateľstva žije vo vidieckych oblastiach. Novorodenecká, detská a materská úmrtnosť dramaticky poklesli za poslednú dekádu, ale celkova pôrodnosť klesala pomalšie a celková populácia stále rastie. Zvyšujúci sa vek uzatvárania manželstva a zvyšujúce sa percento slobodných žien prispeli k zníženej miere pôrodnosti. Aj napriek tomu, že používanie moderných antikoncepčných metód medzi vydatými ženami značne vzrástlo zo 6 percent v roku 2000 na 27 percent v roku 2012, celková miera je stále nízka.

Rýchly populačný rast Etiópie vytvára značný tlak na množstvo pozemkov, zvyšuje enviromentálne znečistenie a prehlbuje hrozbu nedostatkov jedla. Vzhľadom na to, že viac ako 40% etiópskeho obyvateľstva má menej ako 15 rokov a miera pôrodnosti je 5 detí na ženu (vyššia vo vidieckych oblastiach), bude Etiópia musieť spraviť značný pokrok v rámci rodinného plánovania, ak chce dosiahnuť vekovú štruktúru obyvateľstva potrebnú na zožatie demografických dividendov v najbližších dekádach.

Chudoba, suchá, politické represie a nútené presídlenia zo strany vlády poháňajú etiópsku internú a externú migráciu už od šesťdesiatych rokov. Iba malé percento etiópskej elity odchádzalo študovať do zahraničia pred revolúciou v roku 1974 a následne sa vracalo, ale za brutálneho režimu Derg tisíce ľudí opustili krajiny, primárne ako utečenci. Medzi rokmi 1982 a 1991 prišlo k novej vlne migrácie na západ z dôvodov zjednotenia rodín. Od porážky režimu Derg v roku 1991 začali etiópčania migrovať z dôvodov násilia medzi mnohými etnickými skupinami v krajine a za lepšími ekonomickými možnosťami. Interné a medzinárodné pašovanie žien a detí na nútenú prácu a prostitúciu sa stáva rastúcim problémom.

Vekové zloženie:
0-14 rokov: 43,47% (muži 22 963 502/ženy 22 826 957)
15-24 rokov: 20,11% (muži 10 516 591/ženy 10 669 695)
25-54 rokov: 29,58% (muži 15 464 171/ženy 15 702 104)
55-64 rokov: 3,91% (muži 1 998 711/ženy 2 115 210)
65 rokov a viac: 2,94% (muži 1 391 339/ženy 1 701 740) (odhad 2017)

Pomer nezaopatrenia:
celkový pomer nezaopatrenia: 82,1
pomer nezaopatrenia mládeže: 75,8
pomer nezaopatrenia dôchodcov: 6,3
potencionálny pomer podpory: 15,8 (2015 est.)

Priemerný vek:
celkovo: 17,9 roka
muži: 17,7 roka
ženy: 18,1 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 217

Úroveň rastu obyvateľstva:
2,85% (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 11

Miera pôrodnosti:
36,5 pôrodov/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 14

Miera úmrtnosti:
7,7 úmrtí/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 102

Čistá miera migrácie:
-0,2 migrantov/1 000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 111

Obyvateľstvo – rozdelenie:
Najvyššia koncentrácia obyvateľstva sa nachádza na vysočine v severnej a centrálnej časti krajiny, hlavne v okolí centrálne umiestneného hlavného mesta Addis Ababa. Ďaleký východ a juhovýchod krajiny sú málo osídlené.

Miera urbanizácie:
urbanizované obyvateľstvo: 20,4% celkového obyvateľstva (2017)
miera urbanizácie: 4,64% ročná miera zmeny (odhad 2015-20)

Hlavné urbanizované oblasti – populácia:
ADDIS ABABA (hl. mesto) 3,238 milióna (2015)

Rozdelenie podľa pohlavia:
pri narodení: 1,03 muži/ženy
0-14 rokov: 1,01 muži/ženy
15-24 rokov: 0,99 muži/ženy
25-54 rokov: 0,99 muži/ženy
55-64 rokov: 0,95 muži/ženy
65 rokov a viac: 0,82 muži/ženy
celková populácia: 0,99 muž/žena (odhad 2016)

Priemerný vek matky pri prvom pôrode:
20 rokov
poznámka: priemerný vek žien vo veku 25-29 rokov pri prvom pôrode (odhad 2016)

Materská úmrtnosť pri pôrode:
353 úmrtí/100 000 živých narodení (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 35

Novorodenecká úmrtnosť pri pôrode:
celkovo: 49,6 úmrtí/1 000 živých narodení
muži: 56,9 úmrtí/1 000 živých narodení
ženy: 42,2 úmrtí/1 000 živých narodení
porovnanie v rámci sveta: 31

Priemerná dĺžka života:
celková populácia: 62,6 roka
muži: 60,1 roka
ženy: 65,1 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 196

Celková pôrodnosť:
4,99 narodeného dieťaťa/žena (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 15

Miera dostupnosti antikoncepcie:
39,2% (2016)

Náklady na zdravotníctvo:
4,9% HDP (2014)
porovnanie v rámci sveta: 145

Hustota siete lekárov:
0,03 doktora/1000 obyvateľov (2009)

Hustota siete nemocničných postelí:
6,3 postele/1000 obyvateľov (2011)

Zdroje pitnej vody:
zlepšené:
mestské: 93,1% obyvateľstva
vidiecke: 48,6% obyvateľstva
celkovo: 57,3% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 6,9% obyvateľstva
vidiecke: 51,4% obyvateľstva
celkovo: 42,7% obyvateľstva (odhad 2015)

Prístup k hygienickým zariadeniam:
zlepšené:
mestské: 27,2% obyvateľstva
vidiecke: 28,2% obyvateľstva
celkovo: 28% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 72,8% obyvateľstva
vidiecke: 71,8% obyvateľstva
celkovo: 72% obyvateľstva (odhad 2015)

Miera rozširenia HIV/AIDS u dospelých:
1,1% (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 41

Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS:
710 000 (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 12

HIV/AIDS – úmrtia:
20 000 (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 14

Hlavné nákazlivé choroby:
úroveň nebezpečia: veľmi vysoká
choroby prenášajúce sa jedlom alebo vodou: bakteriálna a infekčná hnačka, hepatitis A, týfus
choroby prenášané parazitmi a baktériami: malária, horúčka dengue
respiračné ochorenia: meningkoková meningitída
choroby z kontaktu so zvieratami: besnota
choroby prenášajúce sa vodou: schistosomiáza (2016)

Miera rozširenia obezity u dospelých:
4,5% (2016)
porovnanie v rámci sveta: 185

Miera nadváhy u detí mladších ako 5 rokov:
23,6% (2016)
porovnanie v rámci sveta: 15

Náklady na školstvo:
4,5% HDP (2013)
porovnanie v rámci sveta: 85

Gramotnosť:
definícia: obyvateľstvo nad 15 rokov vie čítať a písať
celková populácia: 49,1%
muži: 57,2%
ženy: 41,1% (odhad 2015)

Odhadovaná dĺžka štúdia (prvý až tretí stupeň):
celkovo: 8 rokov
muži: 9 rokov
ženy: 8 rokov (2012)

Miera nezamestnanosti mladých vo veku 15-24 rokov:
celkovo: 26,7%
muži: 22%
ženy: 30,4% (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 36

Vláda

Názov krajiny:
bežne používaná dlhá forma: Federálna demokratická republika Etiópia
bežne používaná krátka forma: Etiópia
lokálna dlhá forma: Ityop’iya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik
lokálna krátka forma: Ityop’iya
bývalá: Abesínia, Talianska východná Afrika
skratka: FDRE
etymológia: názov krajiny sa odvíja od gréckeho slova „Aethiopia“, ktoré v klasických dobách popisovali krajiny na juh od Egypta v regióne horného Nílu.

Typ vlády:
federatívna parlamentná republika

Hlavné mesto:
názov: Addis Abeba

Geografické súradnice:
9 02 S, 38 42 V

Časový posun:
SELČ+1 (o 1 hodinu viac oproti štandardnému stredoeurópskemu letnému času)

Administratívne rozdelenie:
9 štátov založených na etnických základoch a 2 samosprávne administratívy*: Adis Abeba* (Addis Ababa), Afar, Amara (Amhara), Binshangul Gumuz, Dire Dawa*, Gambela Hizboch (Gambela Peoples), Hareri Hizb (Harari People), Oromiya (Oromia), Sumale (Somali), Tigray, Ye Debub Biheroch Bihereseboch na Hizboch

Nezávislosť:
najstaršia nezávislá krajina v Afrike a jedna z najstarších na svete. Jej začiatky sa dajú vystopovať minimálne 2000 rokov dozadu do Aksamitského kráľovstva, ktoré sa rozpadlo v prvom storočí pred naším letopočtom.

Národné sviatky:
Deň pádu režimu Derg (porážka Mengistovho režimu) – 28 máj (1991)

Ústava:
niekoľko predošlých, posledná úprava v júni 1994, prijatá 8. decembra 1994 a vstúpila do platnosti 21. augusta 1995

Právny systém:
občiansky právny systém

Občianstvo:
občianstvo narodením: nie
občianstvo jedine pôvodom: aspoň jeden z rodičov musí byť občanom Etiópie
možnosť dvojitého občianstva: nie
potrebná dĺžka pobytu pre rezidentúru: 4 roky

Volebné právo:
od 18 rokov, všeobecné

Popis vlajky:
Tri rovnaké horizontálne pruhy zelenej (horný), žltej a červenej so žltým pentagramom a žltými lúčmi vyžarujúcimi z tupých vonkajších uhlov na svetlomodrom kruhu umiestnenom v strede troch pruhov. Zelená reprezentuje nádej a úrodnosť etiópskej zeme, žltá symbolizuje spravodlivosť a harmóniu a červená vyjadruje obetu a hrdinstvo pri ochrane krajiny. Modrá na kruhu symbolizuje mier a pentagram reprezentuje jednotu a rovnosť národností Etiópie.

poznámka: Etiópia je najstaršou nezávislou krajinou v Afrike a tri hlavné farby jej vlajky (prijaté cca v roku 1895) boli často krát prebraté inými africkými krajinami po získaní nezávislosti a tým pádom sa stali známe ako panafrické farby. Emblém v strede súčasnej vlajky bol pridaný v roku 1996.

Národné symboly:
Abesínsky (habešský) lev, žltý pentagram s piatymi lúčmi svetla na modrom poli (znak súčasnej vlády); národné farby: zelená, žltá, červená

Národná hymna:
názov: „Whedefit Gesgeshi Woud Enat Ethiopia“ (Pochodom vpred, drahá matka Etiópia)
text/hudba: DEREJE Melaku Mengesha/SOLOMON Lulu
poznámka: prijatá v roku 1992

Ekonomika

Ekonomika – prehľad:
Etiópia, druhá najľudnatejšia krajina Afriky, je krajinou jednej politickej strany s plánovanou ekonomikou. Etiópia medziročne rástla rýchlosťou na úrovni medzi 8% až 11% počas viac ako dekády pred rokom 2016. Bol to jeden z najrýchlejších rastov spomedzi 188 členských krajín Medzinárodného menového fondu. Tento rast bol poháňaný vládnymi investíciami do infraštruktúry, rovnako ako aj sústavným pokrokom v sektore poľnohospodárstva a služieb. Viac ako 70% obyvateľov Etiópie je stále zamestnaných v poľnohospodárstve, ale sektor služieb už predbehol poľnohospodárstvo ako hlavný zdroj HDP.

Etiópia má najnižšiu úroveň príjmovej nerovnosti spomedzi všetkých afrických krajín a jednu z najnižších na svete, s jej Gini koeficientom porovnateľným so škandinávskymi krajinami. Aj napriek pokroku v potieraní extrémnej churoby zostáva Etiópia jednou z najchudobnejších krajín na svete, hlavne kvúli rýchlemu populačnému rastu a nízkej štartovacej pozícii. Zmeny v množstve zrážok v rokoch 2015-16 spojené so svetovými zmenami cyklov počasia vyústili v najhoršie suchá za posledných 30 rokov a vytvorili problémy s nedostatkom jedla pre milióny Etiópčanov.
Štát má v Etiópii na ekonomiku obrovský vplyv. Pokračujúce projekty v rámci infraštruktúry zahŕňajú rozvoj elektrární a distribučnej siete, ciest, železníc, letísk a industriálnych parkov. Kľúčové sektory, vrátane telekomunikácií, bánk, poisťovníctva a energetickej siete sú vlastnené štátom. Podľa etiópskej ústavy vlastní štát všetku pôdu a nájomníkom ponúka len dlhoročný prenájom. Vlastnícke práva v mestských oblastiach, hlavne v Addis Abebe, sú zle regulované a prichádza k častej korupcii.

Etiópske devízové príjmy sú ťahané sektorom služieb, primárne štátom vlastnenými Etiópskymi aerolinkami (Ethiopian Airlines) a následne exportom rôznych komodít. Pokým káva zostáva najväčším zárobkovým artiklom na zahraničných trhoch, Etiópia sa snaží diverzifikovať svoj export na komodity, ktoré získavajú na význame ako zlato, sézam, khat, hospodárske zvieratá a záhradnícke produkty. Priemyselná výroba reprezentovala len 8% celkového exportu v roku 2016, ale vývoz priemyselných výrobkov by mal v budúcnosti rásť vzhľadom na rastúcu zahraničnú prítomnosť v krajine.

Bankový, poisťovací, telekomunikačný a pôžičkový sektor sú obmedzené len pre domácich investorov, ale etiópskej vláade sa podarilo pritiahnuť priame zahraničné investície v hodnote približne $8.5 miliardy prevažne z Číny, Turecka, Indie a EÚ. Priame zahraničné investície USA v Etiópii sú $567 miliónov. Investície sú primárne do infraštruktúry, stavebníctva, poľnohospodárstva a zýhradníctva, spracovania poľnohospodárskych produktov, textilu, kože a kožených produktov.
Na jeseň 2015 vláda dokončila a zverejnila aktuálny päťročný plán na obdobie 2016-20, známy pod menom Plán rastu a transformácie II, ktorý zdôrazňuje rozvoj priemyselnej výroby v odvetviach v ktorých má Etiópia konkurenčnú výhodu, ako napríklad textil a oblečenie, kožené výrobky a spracované poľnohospodárske produkty. Etiópia plánuje na podporu industrializácie zvýšiť nainštalovanú výrobnú elektrickú kapacitu o 8320 MW z terajšej kapacity 2000 MW vybudovaním troch nových veľkých priehrad a diverzifikovaním do iných zdrojov obnoviteľnej energie.

HDP (parita kúpnej sily):
$177,4 miliard (odhad 2016)
$162,3 miliard (odhad 2015)
$145,4 miliard (odhad 2014)
poznámka: dáta sú v dolároch ku roku 2016
porovnanie v rámci sveta: 68

HDP (oficiálny výmenný kurz):
$72,52 miliard (odhad 2016)

HDP – reálna miera rastu:
8% (odhad 2016)
10,4% (odhad 2015)
10,3% (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 4

HDP – na osobu (PPP):
$1900 (odhad 2016)
$1800 (odhad 2015)
$1700 (odhad 2014)
poznámka: dáta sú v dolároch ku roku 2016
porovnanie v rámci sveta: 208

Hrubé národné rezervy:
32% HDP (odhad 2016)
31,3% HDP (odhad 2015)
30,7% HDP (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 10

HDP – zloženie podľa sektoru pôvodu:
spotreba domácností: 70,2%
štátna spotreba: 9,7%
investície do fixného kapitálu: 39,8%
investície do zásob: -0,1%
vývoz tovarov a služieb: 8%
dovoz tovaru a služieb: -27,8% (odhad 2016)

HDP – zloženie podľa sektoru pôvodu:
poľnohospodárstvo: 37,2%
výroba: 21,3%
služby: 41,5% (odhad 2016)

Poľnohospodárstvo – produkty:
cereálie, káva, olejniny, bavlna, cukrová trstina, zelenina, khat, rezané kvety, kože, dobytok, ovce, kozy, ryby

Výrobné odvetvia:
spracovanie jedla, nápoje, textil, kože, oblečenie, chemikálie, spracovanie železa, cement

Miera rastu priemyselnej výroby:
20,6% (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 4

Pracovná sila:
51,05 milióna (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 14

Pracovná sila – podľa odvetvia:
poľnohospodárstvo: 72,7%
výroba: 7,4%
služby: 19,9% (odhad 2013)

Miera nezamestnanosti:
17,5% (odhad 2012)
18% (odhad 2011)
porovnanie v rámci sveta: 179

Obyvateľstvo pod hranicou chudoby:
29,6% (odhad 2014)

Príjem domácnosti alebo spotreba podľa percentuálnych bodov:
najnižších 10%: 4,1%
najvyšších 10%: 25,6% (2005)

Distribúcia príjmov rodiny – Gini index:
33 (2011)
30 (2000)
porovnanie v rámci sveta: 108

Rozpočet:
príjmy: $11,16 miliardy
výdavky: $13,58 miliardy (odhad 2016)

Dane a ostatné príjmy:
15,4% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 185

Rozpočtový zostatok (+) alebo deficit (-):
-3,3% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 126

Verejný dlh:
54,5% HDP (odhad 2016)
58% HDP (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 87

Fiškálny rok:
8. júla – 7. júla

Miera inflácie (spotrebiteľské ceny):
7,3% (odhad 2016)
10,1% (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 191

Primárna miera úrokov komerčných bánk:
12,2% (odhad 31 december 2016)
11,5% (odhad 31 december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 67

Stock of narrow money:
$14,56 miliardy (odhad 31 december 2016)
$12,34 miliardy (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 73

Stock of broad money:
$28,21 miliardy (odhad 31. december 2016)
$25,24 miliardy (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 78

Stock of domestic credit:
$36,37 miliardy (odhad 31. december 2016)
$29,35 miliardy (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 71

Súčasná účtovná súvaha:
$-3,528 miliardy (odhad 2016)
$-9,206 miliardy (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 178

Export:
$2,814 miliardy (odhad 2016)
$2,891 miliardy (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 125

Export – komodity:
káva (27% z hodnoty), olejniny (17%), jedlá zelenina vrátane khatu (17%), zlato (13%), kvety (7%), živý dobytok (7%), surové kožené produkty (3%), mäsové výrobky (3%)

Export – partneri:
USA 9,7%, Saudská Arábia 9,6%, Nemecko 8,5%, Švajčiarsko 7,5%, Čína 5,1%, Spojené Arabské Emiráty 4,9% Pakistan 4,4% (2016)

Import:
$16,03 miliardy (odhad 2016)
$17,51 miliardy (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 81

Import – komodity:
stroje a lietadlá (14% z hodnoty), kov a kovové výrobky (14%), elektrické materiály (13%), ropné produkty (12%), motorové vozidlá (10%), chemikálie a hnojivá (4%)

Import – partneri:
Čína 28,8%, USA 8%, India 6,7%, Kuvajt 5% (2016)

Devízové a zlaté rezervy:
$3,022 miliardy (odhad 31. december 2016)
$3,827 miliardy (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 107

Dlh – externý:
$24,82 miliardy (odhad 31. december 2016)
$20,41 miliardy (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 86

Výmenné sadzby:
birr (ETB) na USA dolár –
21,732 (odhad 2016)
21,732 (odhad 2015)
21,55 (odhad 2014)
19,8 (odhad 2013)
17,71 (odhad 2012)

Energetika

Prístup k elektrine:
obyvateľstvo bez prístupu k elektrine: 71 200 000
elektrifikácia – celková populácia: 24%
elektrifikácia – mestské oblasti: 85%
elektrifikácia – vidiecke oblasti: 10% (2013)

Elektrina – produkcia:
10,08 miliardy kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 100

Elektrina – spotreba:
8,143 miliardy kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 103

Elektrina – export:
166 miliónov kWh (2015 est.)
porovnanie v rámci sveta: 77

Elektrina – import:
0 kWh (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 147

Elektrina – inštalovaná výrobná kapacita:
2,704 milióna kW (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 102

Elektrina – z fosílnych palív:
7,5% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 201

Elektrina – z jadrových palív:
0% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 88

Elektrina – z vodných elektrární:
79,5% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 14

Elektrina – z iných obnoviteľných zdrojov:
13,4% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 54

Ropa – produkcia:
0 barelov/denne (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 133

Ropa – export:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 120

Ropa – import:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 125

Ropa – overené zásoby:
428 000 barelov (odhad 1. január 2017)
porovnanie v rámci sveta: 101

Rafinované ropné produkty – produkcia:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 141

Rafinované ropné produkty – spotreba:
65 000 barelov/denne (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 95

Rafinované ropné produkty – export:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 153

Rafinované ropné produkty – import:
64 380 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 72

Zemný plyn – produkcia:
0 metrov kubických (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 133

Zemný plyn – spotreba:
0 metrov kubických (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 179

Zemný plyn – export:
0 metrov kubických (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 101

Zemný plyn – import:
0 metrov kubických (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 123

Zemný plyn – overené zásoby:
24,92 miliardy metrov kubických (odhad 1. január 2017)
porovnanie v rámci sveta: 74

Emisie kysličníka uhličitého zo spotreby energií:
9,3 milióna Mt (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 107

Doprava

Národný vzdušný prepravný systém:
počet registrovaných leteckých prepravcov: 1
Počet lietadiel využívaných registrovanými leteckymi prepravcami: 75
ročný počet pasažierov prepravených registrovanými leteckými prepravcami: 7 074 779
ročný náklad prepravený registrovanými leteckými prepravcami: 1 228 738 320 mt-km (2015)

Registračná skratka krajiny pre civilné lietadlá:
ET (2016)

Letiská:
57 (2013)
porovnanie v rámci sveta: 83
Letiská – so spevnenými pristávacími dráhami:
celkovo: 17
viac ako 3047 m dĺžky: 3
2438 až 3047 m: 8
1524 až 2437 m: 4
menej ako 914 m dĺžky: 2 (2017)
Letiská – s nespevnenými pristávacími dráhami:
celkovo: 40
2438 až 3047 m: 3
1524 až 2437 m: 9
914 až 1523 m: 20
menej ako 914 m dĺžky: 8 (2013)

Železnice:
celkovo: 659 km (etiópska časť 756 km dlhej železnice z Addis Abeby do Džibuti)
štandardný rozchod: 659 km tratí s rozchodom 1,435 m
poznámka: elektrická železnica s prebytočným elektrickým prísunom; pod spoločnou kontrolou Džibuti a Etiópiou a spravovaná čínskym dodávateľom (2017)
porovnanie v rámci sveta: 102

Cesty:
celkovo: 110 414 km
spevnené: 14 354 km
nespevnené: 96 060 km (2015)
porovnanie v rámci sveta: 44

Obchodné loďstvo:
celkovo: 8
podľa typu: 8 nákladných lodí (2010)
porovnanie v rámci sveta: 122

Prístavy a lodné terminály:
Etiópia je vnútrozemská krajina a využíva prístavy Džibuti v Džibutsku a Berbera v Somálsku

Ozbrojené sily a bezpečnosť

Výdaje na ozbrojené sily:
0,67% HDP (2016)
0,71% HDP (2015)
0,77% HDP (2014)
0,81% HDP (2013)
0,87% HDP (2012)
porovnanie v rámci sveta: 107

Odvetvia armády:
Etiópske národné obranné jednotky (ENDF): Pozemné jednotky, Etiópske vzdušné sily (Ye Ityopya Ayer Hayl, ETAF) (2013)

Vek vojenskej služby a branná povinnosť:
18 rokov pre dobrovoľnú vojenskú službu; neexistuje povinná vojenská služba, ale vojsko má právo v prípade potreby povolať občanov a poslúchnutie je povinné (2012).

Nadnárodné spory

Medzinárodné spory:
Eritrea a Etiópia sa zaviazali rešpektovať vytyčovacie rozhodnutie Eritrejsko-Etiópskej hraničnej komisie (EEBC) z roku 2002, ale žiadna zo zúčastnených strán neodpovedala na prehodnotenú líniu navrhnutú v novembri 2006 v Demarkačnej správe tejto komisie.

Bývalá nevytýčená britská administratívna línia má na politické rozdelenie malý význam pre súperiace klany v etiópskom regióne Ogaden a juhosomálskom regióne Oromo; Etiópske jednotky vtrhli do južného Somálska a vytlačili islámistov z Mogadiša v januári 2007.

Secesionisti zo „Somalilandu“ poskytujú prístavné možnosti v Berbere a obchodné cesty pre vnútrozemskú Etiópiu; občianske nepokoje na východe Sudánu zmarili snahy o vytýčenie deravej hranice s Etiópiou.

Utečenci a vnútorne vysídlené osoby:
utečenci (krajina pôvodu): 411 896 (Južný Sudán) (utečenci a žiadatelia o azyl); 252 385 (Somálsko) (utečenci a žiadatelia o azyl); 163 281 (Eritrea) (utečenci a žiadatelia o azyl); 43 251 (Sudán) (utečenci a žiadatelia o azyl) (2017)

Vnútorne vysídlené osoby:
258 000 (dôvodmi sú: pohraničná vojna s Eritreou v rokoch 1998-2000; etnické boje; pokračujúce boje medzi etiópskou armádou a separatistickými rebelskými skupinami v regiónoch Sumale a Oromiya; prírodné katastrofy; verejné násilie; väčšina vnútorne vysídlených osôb žije v štáte Sumale) (2016)

Nelegálne drogy:
Tranzitná krajina pre heroín pochádzajúci z juhozápadnej a juhovýchodnej Ázie, smerujúci do Európy a taktiež pre kokaín smerujúci na trhy na juhu Afriky.

Producent khatu pre lokálne využitie a regionálny export, hlavne do Džibuti a Somálska (khat je legálny vo všetkých troch krajinách).

Neexistujúci rozvinutý systém finančnej správy limituje možnosti krajiny na vznik centra na pranie špinavých peňazí.

Zdroj: The World Factbook 2018-19. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2019

Články o kontinente Afrika