vlajka Bhutan

Bhután

Južná Ázia

Úvod

História:
Po britskom víťazstve v Duarskej vojne v roku 1865 podpísali Bhután a Veľká Británia Dohodu zo Sinčulu, v ktorej sa Británia zaviazala Bhutánu poskytovať každoročné dotácie výmenou za zrieknutie sa bhutánskych územných nárokov voči Britskej Indii. V roku 1907 bol Ugyen Wangčuck, ktorý služil ako defakto vládca zjednoteného Bhutánu a koncom 19. storočia sa zaslúžil o zlepšenie vzťahov s Britmi, vymenovaný za kráľa.

O tri roky neskôr bola podpísaná dohoda v ktorej sa Briti zaviazali nezasahovať do bhutánskych vnútorných záležitostí, za čo Bhután povolil Británii spravovať svoju zahraničnú politiku. Bhutánu sa po roku 1947 podarilo vyrokovať podobnú dohodu s už nezávislou Indiou. O dva roky neskôr navrátila Indicko-bhutánska dohoda Bhutánu malú oblasť, ktorú anektovali Briti a sformalizovala nastavenie ročných dotácií pre krajinu a definovala zodpovednosti Indie v obrane a zahraničných vzťahoch. Vďaka nástupu modernistických vládcov na začiatku 50tych rokov sa Bhutánu podarilo vstúpiť v roku 1971 do OSN a taktiež pomaly rozvíjať aktivity aj za svojimi hranicami.

V marci 2005 predstavil kráľ Jigme Singye Wangčuck vládny návrh ústavy, ktorý zaviedol mnohé demokratické reformy a povolil referendum na jej schválenie. V decembri 2006 kráľ abdikoval v prospech svojho syna Jigme Khesar Namgyel Wangčuka. India a Bhután prerokovali na začiatku roka 2007 svoju dohodu a zrušili klauzulu, ktorá určovala, že Bhután sa vo vykonávaní svojej zahraničnej politiky „riadi“ Indiou. Aj napriek tomu sa vláda z Thimphu snaží svoje kroky vždy úzko prerokovať s tou v Nai Díli. Voľby do prvého bhutánskeho parlamentu sa uskutočnili v marci 2008 a v júli toho istého roku ratifikoval kráľ prvú ústavu Bhutánu. Krajina zaznamenala prvý nenásilný presun moci po parlamentných voľbách 2013, ktoré znamenali prehru vládnucej strany. Riešenie otázky asi 18 000 utečencov z celkového počtu 100 000, ktorí utiekli alebo boli donútení opustiť Bhután v devätdesiatych rokov a dodnes sú umiestnení v dvoch utečeneckých táboroch OSN v Nepále, zostáva otvorené.

Víza

Vyžaduje sa platný cestovný pas s platnými vstupnými vízami, avšak o vízum nie je možné požiadať na žiadnom zastupiteľskom úrade. Víza vybavujú bhutánske cestovné kancelárie v zahraničí, cez ktoré sa odporúča organizovať každú návštevu Bhutánu. Zoznam licencovaných cestovných kancelárií nájdeš tu.

Žiadosti sa zasielajú na Ministerstvo zahraničných vecí Bhutánu, ktoré vydáva vízum na 15 dní za poplatok 20 USD. Pri príchode do krajiny sú víza udelené do pasu. Letenka sa bez schválenej žiadosti o vízum nedá zakúpiť.

Všetky formality zabezpečujú cestovné kancelárie. Vízum je možné aj predĺžiť za poplatok 510.-Nu v hlavnom meste Thimphu.

Celkovo platí, že cudzinci Bhután môžu  navštíviť len cez CK a za každý deň pobytu sa účtuje poplatok 200 – 250 USD v závislosti od sezóny. Tento poplatok je kvôli tomu, aby obmedzili dosah turistického ruchu a nebolo tam toľko turistov.

Tento poplatok sa bude len zvyšovať a preto, kto by chcel navštíviť Bhután, mal by ísť čo najskôr.

Geografia

Poloha:
Južná Ázia, medzi Čínou a Indiou

Geografické súradnice:
27 30 S, 90 30 V

Geografické zaradenie:
Ázia

Rozloha:
celkovo: 38 394 km²
pevnina: 38 394 km²
vodné plochy: 0 km²
porovnanie v rámci sveta: 137

Porovnanie veľkosti:
Bhután má približne 3/4 rozlohy Slovenska

Pozemné hranice:
celkovo: 1136 km
hraničiace krajiny (2): Čína 477 km, India 659 km

Pobrežie:
0 km (vnútrozemská krajina)
Pobrežné nároky:
žiadne

Klimatické podmienky:
rôzne; tropické v južných nížinách, chladné zimy a horúce letá v centrálnych kotlinách a kruté zimy a mierne letá v Himalájach

Terénne členenie:
prevažne hornaté s úrodnými údoliami a savanami

Nadmorská výška:
priemerná nadmorská výška: 2220 m
extrémy: najnižší bod: Drangeme Chhu 97 mnm
najvyšší bod: Gangkar Puensum 7570 m

Prírodné bohatstvo:
drevo, hydroenergia, sádrovec, uhličitan vápenatý

Využitie pôdy:
poľnohospodárska pôda: 13,6%
obrábaná pôda 2,6%; stále plodiny 0,3%; stále pasienky 10,7%
les: 85,5%
iné: 0,9% (odhad 2011)

Zavlažovaná pôda:
320 km² (2012)

Prírodné nebezpečenstvá:
Prudké búrky z Himaláji sú pôvodom názvu krajiny v bhutánčine, ktorý sa dá preložiť ako Krajina hrmiaceho draka. Počas obdobia dažďov sú časté zosuvy pôdy.

Životné prostredie – hlavné ohrozenie:
erózia pôdy, obmedzený prístup k pitnej vode

Geografická poznámka:
vnútrozemská krajina so strategickou polohou medzi Čínou a Indiou, ktorá kontroluje niekoľko kľúčových horských prechodov v Himalájach

Ľudia a spoločnosť

Obyvateľstvo:
758 288 (odhad júl 2017)
porovnanie v rámci sveta: 165

Národnosť:
podstatné meno: Bhutánec/Buhtánka
prídavné meno: Bhutánsky

Etnické skupiny:
Ngalop (taktiež nazývaní Bhote) 50%, etnickí Nepálci 35% (vrátane etnika Lhotsampas – jedného z mnohých nepálskych etnických skupín), pôvodné obyvateľstvo kočovných kmeňov 15%

Jazyky:
Sharchhopka 28%, Dzongkha (oficiálny) 24%, Lhotshamkha 22%, iné 26% (vrátane zahraničných jazykov) (odhad 2005)

Náboženstvá:
Lamaistický budhizmus 75,3%, Indiou a Nepálom ovplyvnený hinduizmus 22,1%, iné 2,6% (odhad 2005)

Vekové zloženie:
0-14 rokov: 25,8% (muži 99 977/ženy 95 652)
15-24 rokov: 18,81% (muži 72 634/ženy 70 018)
25-54 rokov: 43,07% (muži 173 310/ženy 153 314)
55-64 rokov: 6,03% (muži 24 482/ženy 21 206)
65 rokov a viac: 6,29% (muži 24 874/ženy 22 821) (odhad 2017)

Pomer nezaopatrenia:
celkový pomer nezaopatrenia: 47,3%
pomer nezaopatrenia mládeže: 40,4%
pomer nezaopatrenia dôchodcov: 6,9%
potencionálny pomer podpory: 14,5% (odhad 2015)

Priemerný vek:
celkovo: 27,6 rokov
muži: 28,2 roka
ženy: 27,1 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 143

Úroveň rastu obyvateľstva:
1,07% (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 104

Miera pôrodnosti:
17,3 pôrodov/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 107

Miera úmrtnosti:
6,5 úmrtí/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 144

Čistá miera migrácie:
0 migrantov/1 000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 76

Miera urbanizácie:
urbanizované obyvateľstvo: 40,1% celkového obyvateľstva (2017)
miera urbanizácie: 2,89% ročná miera zmeny (odhad 2015-20)

Hlavné urbanizované oblasti – populácia:
Thimphu (hlavné mesto) 152 000 (2014)

Rozdelenie podľa pohlavia:
pri narodení: 1,05 muži/ženy
0-14 rokov: 1,04 muži/ženy
15-24 rokov: 1,04 muži/ženy
25-54 rokov: 1,14 muži/ženy
55-64 rokov: 1,16 muži/ženy
65 rokov a viac: 1,1 muži/ženy
celková populácia: 1,09 muž/žena (odhad 2016)

Materská úmrtnosť pri pôrode:
148 úmrtí/100 000 živých narodení (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 61

Novorodenecká úmrtnosť pri pôrode:
celkovo: 32,1 úmrtí/1 000 živých narodení
muži: 32,3 úmrtí/1 000 živých narodení
ženy: 31,8 úmrtí/1 000 živých narodení (2017)
porovnanie v rámci sveta: 59

Priemerná dĺžka života:
celková populácia: 70,6 roka
muži: 69,6 roka
ženy: 71,7 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 158

Celková pôrodnosť:
1,9 narodeného dieťaťa/žena (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 135

Miera dostupnosti antikoncepcie:
65,6% (2010)

Náklady na zdravotníctvo:
3,6% HDP (2014)
porovnanie v rámci sveta: 168

Hustota siete lekárov:
0,26 doktora/1000 obyvateľov (2014)

Hustota siete nemocničných postelí:
1,8 postele/1000 obyvateľov (2012)

Zdroje pitnej vody:
zlepšené:
mestské: 100% obyvateľstva
vidiecke: 100% obyvateľstva
celkovo: 100% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 0% obyvateľstva
vidiecke: 0% obyvateľstva
celkovo: 0% obyvateľstva (odhad 2015)

Prístup k hygienickým zariadeniam:
zlepšené:
mestské: 77,9% obyvateľstva
vidiecke: 33,1% obyvateľstva
celkovo: 50,4% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 22,1% obyvateľstva
vidiecke: 66,9% obyvateľstva
celkovo: 49,6% obyvateľstva (odhad 2015)

Hlavné nákazlivé choroby:
úroveň rizika: vysoká
choroby prenášajúce sa jedlom alebo vodou: bakteriálna a infekčná hnačka, hepatitis A, týfus
choroby prenášané parazitmi a baktériami: horúčka dengue (2016)

Miera rozširenia obezity u dospelých:
6,4% (2016)
porovnanie v rámci sveta: 167

Miera nadváhy u detí mladších ako 5 rokov:
12,8% (2010)
porovnanie v rámci sveta: 59

Náklady na školstvo:
7,4% HDP (2015)
porovnanie v rámci sveta: 86

Gramotnosť:
definícia: obyvateľstvo nad 15 rokov vie čítať a písať
celková populácia: 64,9%
muži: 73,1%
ženy: 55% (odhad 2015)

Odhadovaná dĺžka štúdia (prvý až tretí stupeň):
celkovo: 13 rokov
muži: 12 rokov
ženy: 13 rokov (2013)

Miera nezamestnanosti mladých vo veku 15-24 rokov:
celkovo: 10,7%
muži: 8,2%
ženy: 12,7% (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 119

Vláda

Názov krajiny:
bežne používaná dlhá forma: Bhutánske kráľovstvo
bežne používaná krátka forma: Bhután
lokálna dlhá forma: Druk Gyalkhap
lokálna krátka forma: Druk Yul

etymológia: nzavané podľa Bhotiov, etnických Tibeťanov migrujúcich z Tibetu do Bhutánu. V tibetčine je „Bod“ názvom ich krajiny. Bhutánsky názov „Druk Yul“ znamená „krajina hrmiaceho draka“

Typ vlády:
Konštitučná monarchia

Hlavné mesto:
názov: Thimphu

Geografické súradnice:
27 28 S, 89 38 V

Časový posun:
SELČ+4 (o 4 hodiny viac oproti štandardnému stredoeurópskemu letnému času)

Administratívne rozdelenie:
20 distriktov (dzongkhagov): Bumthang, Chhukha, Chirang, Daga, Gasa, Geylegphug, Ha, Lhuntshi, Mongar, Paro, Pemagatsel, Punakha, Samchi, Samdrup Jongkhar, Shemgang, Tashigang, Tashi Yangtse, Thimphu, Tongsa, Wangdi Phodrang

Nezávislosť:
17. decembra 1907 (vznik zjednoteného kráľovstva pod vládou dedičného kráľa)

Národné sviatky:
Národný deň (Ugyen Wangčuk sa v tento deň stal prvým dedičným kráľom) – 17. december (1907)

Ústava:
história: predošlými štátotvornými dokumentami boli rôzne kráľovské dekréty. Prvá ústava bola navrhnutá medzi novembrom 2001 a marcom 2005 a schválená bola 18. júla 2008.

zmeny: predkladané ako návrh jednoduchou väčšinou hlasov počas rokovania parlamentu. Schávalenie vyžaduje minimálne trojštvrtinovú väčšinu hlasov počas rokovania parlamentu a schválenie kráľom. Zmenená v roku 2011. (2017)

Právny systém:
občianske právo založené na budhistickom náboženskom práve

Občianstvo:
občianstvo narodením: nie
občianstvo jedine pôvodom: otec musí byť občanom Bhutánu
možnosť dvojitého občianstva: nie
potrebná dĺžka pobytu pre rezidentúru: 10 rokov

Volebné právo:
od 18 rokov, všeobecné

Popis vlajky:
Rozdelená diagonálne od ľavého dolného rohu. Horný trojuholník je žltý a spodný je oranžový. V strede, popri rozdelujúcej línii sa nachádza veľký čierno-biely drak pozerajúci sa na preč od závesnej strany. Drak, nazývaný „Druk“ (hrmiaci drak) je symbolom národa. Jeho biela farba reprezentuje čistotu a drahokamy v jeho pazúroch symbolizujú bohatstvo. Farby na pozadí reprezentujú spirituálne a svetské sily Bhutánu – oranžová je spájaná s budhizmom a biela reprezentuje vládnucu dynastiu.

Národné symboly:
hrmiaci drak nazývaný Druk Gyalpo

Národné farby:
oranžová, žltá

Národná hymna:
názov: „Druk tsendhen“ (Kráľovstvo hrmiaceho draka)
text/hudba: Gyaldun Dasho Thinley DORJI/Aku TONGMI
poznámka: prijatá v roku 1953

Ekonomika

Ekonomika – prehľad:
Neveľká ekonomika Bhutánu je založená hlavne na hydroenergii, poľnohospodárstve a lesníctve, ktoré poskytujú živobytie pre viac ako polovicu obyvateľstva. Terénnemu členeniu krajiny dominujú skalnaté hory, ktoré robia výstavbu ciest a inej infraštruktúry náročnou a drahou. Práve kvôli tomu je priemyselná výroba primárne orientovaná na výstavku domového typu. Ekonomika je úzko prepojená s indickou cez silné obchodné a finančné putá a je závislá na indickej finančnej pomoci a zahraničných pracovníkoch pracujúcich na rozvojových projektoch, hlavne na stavbe ciest. Bhután podpísal v decembri 2014 s Bangladéšom dohodu o rozšírení bezcolného obchodu.

Multilaterálne rozvojové organizácie spravujú väčšinu vzdelávacích, sociálnych a enviromentálnych programov a berú do úvahy vládne prianie na ochranu enviromentálnych a kultúrnych tradícii krajiny. Vláda napríklad vo svojom opatrnom rozvoji turistického sektora podporuje návštevy bohatších, enviromentálne uvedomelých turistov. Komplikované kontroly a nejasná politika v oblastiach ako priemyselné patenty, obchod, pracovná sila a financie pokračujú v kladení prekážok prílivu zahraničných financií.

Dodávky hydroenergie do Indie, ktoré sú najväčším vývozným artiklom Bhutánu, by mohli naštartovať udržateľný rast na nasledujúce roky, ak sa Bhutánu podarí vyriešiť chronické meškania pri výstavbe. Export bhutánskej hydroenergie reprezentuje 40% celkového vývozu a 25% HDP. Bhután momentálne využíva len 6,5% zo svojho 24 000 megawattového hydroenergetického potenciálu a mešká s výstavbou 12 nových hydroelektrární, s kombinovanou výrobnou kapacitou 10 000 megawattov, ktoré sa zaviazal postaviť do roku 2020 v zmluve podpísanej s Indiou v roku 2008. Vysoký objem dovážaných materiálov na výstavbu hydroelektrární posilnil bhutánske hospodárstvo a súčasnú rozpočtovú stratu. Bhután v súčasnej dobe zvažuje dodávky energie do Bangladéšu.

HDP (parita kúpnej sily):
$6,508 miliardy (odhad 2016)
$6,049 miliardy (odhad 2015)
$5,638 miliardy (odhad 2014)
poznámka: dáta sú v dolároch ku roku 2016
porovnanie v rámci sveta: 167

HDP (oficiálny výmenný kurz):
$2,121 miliardy (odhad 2016)

HDP – reálna miera rastu:
6,2% (odhad 2016)
6,1% (2015 est.)
4% (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 24

HDP – na osobu (PPP):
$8200 (odhad 2016)
$7900 (odhad 2015)
$7500 (odhad 2014)
poznámka: dáta sú v dolároch ku roku 2016
porovnanie v rámci sveta: 149

Hrubé národné rezervy:
33,4% HDP (odhad 2016)
32% HDP (odhad 2015)
35% HDP (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 71

HDP – zloženie podľa sektoru pôvodu:
spotreba domácností: 54,7%
štátna spotreba: 17,9%
investície do fixného kapitálu: 50,1%
investície do zásob: -0,1%
vývoz tovarov a služieb: 29,4%
dovoz tovaru a služieb: -52,1% (odhad 2016)

HDP – zloženie podľa sektoru pôvodu:
poľnohospodárstvo: 16,4%
výroba: 42,2%
služby: 41,4% (odhad 2016)

Poľnohospodárstvo – produkty:
ryža, kukurica, koreňová zelenina, citrusy, mliečne výrobky, vajcia

Výrobné odvetvia:
cement, drevené výrobky, spracované ovocie, alkoholické nápoje, karbid vápnika, turizmus

Miera rastu priemyselnej výroby:
5,3% (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 45

Pracovná sila:
353 000
poznámka: veľký nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 161

Pracovná sila – podľa odvetvia:
poľnohospodárstvo: 58%
výroba: 20%
služby: 22% (odhad 2015)

Miera nezamestnanosti:
3,2% (odhad 2016)
2,6% (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 23

Obyvateľstvo pod hranicou chudoby:
13,3% (odhad 2012)

Príjem domácnosti alebo spotreba podľa percentuálnych bodov:
najnižších 10%: 2,8%
najvyšších 10%: 30,6% (2012)

Distribúcia príjmov rodiny – Gini index:
38,8 (2012)
38,1 (2007)
porovnanie v rámci sveta: 69

Rozpočet:
príjmy: $650,9 milióna
výdavky: $713,7 milióna
poznámka: Indická vláda financuje takmer jednu štvrtinu bhutánskych rozpočtových výdavkov (odhad 2016)

Dane a ostatné príjmy:
30,8% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 76

Rozpočtový zostatok (+) alebo deficit (-):
-3% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 118

Verejný dlh:
106,8% HDP (odhad 2016)
91,5% HDP (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 16

Fiškálny rok:
1. júl – 30. jún

Miera inflácie (spotrebiteľské ceny):
3,9% (odhad 2016)
4,5% (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 168

Úroková miera Centrálnej banky:
NA%

Primárna miera úrokov komerčných bánk:
14,15% (odhad 31. december 2016)
14,15% (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 51

Stock of narrow money:
$769 milióna (odhad 31. december 2016)
$669,9 milióna (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 159

Stock of broad money:
$1,379 miliardy (odhad 31. december 2016)
$1,174 miliardy (31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 166

Stock of domestic credit:
$1,17 miliardy (31. december 2016)
$1,031 miliardy (31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 165

Trhová hodnota verejne obchodovaných akcií:
$355,3 milióna (odhad 31. december 2015)
$283,4 milióna (odhad 31. december 2012)
porovnanie v rámci sveta: 115

Súčasná účtovná súvaha:
$-618 milióna (odhad 2016)
$-571,7 milióna (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 105

Export:
$495,3 milióna (odhad 2016)
$581,5 milióna (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 171

Export – komodity:
elektrická energia (do Indie), ferosicílium, cement, kardamón, karbid vápnika, oceľové tyče, dolomit, sadrovec

Export – partneri:
India 95,7% (2016)

Import:
$1,033 miliardy (odhad 2016)
$1,009 miliardy (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 180

Import – komodity:
palivá a lubrikanty, lietadlá, stroje a súčiastky, ryža, motorové vozidlá

Import – partneri:
India 91,1% (2016)

Dlh – externý:
$2,355 miliardy (31. december 2016)
$1,955 miliardy (31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 149

Akcie priamych zahraničných investícií – domáce:
$168,4 milióna (odhad 31. december 2016)
$238 milióna (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 128

Výmenné sadzby:
Ngultrum (BTN) na USA dolár:
67,195 (odhad 2016)
67,2 (odhad 2015)
64,15 (odhad 2014)
61,03 (odhad 2013)
53,44 (odhad 2012)

Energetika

Prístup k elektrine:
obyvateľstvo bez prístupu k elektrine: 187 531
elektrifikácia – celková populácia: 76%
elektrifikácia – mestské oblasti: 100%
elektrifikácia – vidiecke oblasti: 53% (2012)

Elektrina – produkcia:
7,732 miliardy kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 111

Elektrina – spotreba:
2,6 miliardy kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 141

Elektrina – export:
5,308 miliardy kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 34

Elektrina – import:
200 miliónov kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 94

Elektrina – inštalovaná výrobná kapacita:
1,631 milióna kW (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 119

Elektrina – z fosílnych palív:
1% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 211

Elektrina – z jadrových palív:
0% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 58

Elektrina – z vodných elektrární:
99% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 3

Elektrina – z iných obnoviteľných zdrojov:
0% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 171

Ropa – produkcia:
0 barelov/denne (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 115

Ropa – export:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 100

Ropa – import:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 104

Ropa – overené zásoby:
0 barelov (odhad 1. január 2017)
porovnanie v rámci sveta: 114

Rafinované ropné produkty – produkcia:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 123

Rafinované ropné produkty – spotreba:
3000 barelov/denne (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 189

Rafinované ropné produkty – export:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 137

Rafinované ropné produkty – import:
3135 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 177

Zemný plyn – produkcia:
0 metrov kubických (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 114

Zemný plyn – spotreba:
0 metrov kubických (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 162

Zemný plyn – export:
0 metrov kubických (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 75

Zemný plyn – import:
0 metrov kubických (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 98

Zemný plyn – overené zásoby:
0 metrov kubických (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 120

Emisie kysličníka uhličitého zo spotreby energií:
260 300 Mt (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 197

Telekomunikácie

Telefóny – aktívné pevné linky:
celkový počet: 21 081
počet na 100 obyvateľov: 3 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 176

Telefóny – mobilné:
celkovo: 698 373
počet na 100 obyvateľov: 93 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 165

Telefónne systémy:
celkové zhodnotenie: mestské oblasti a oblastné strediská majú telekomunikačné pokrytie
domáce: domáce služby sú nedostatočné, hlavne vo vidieckych oblastiach. Mobilné pokrytie, spustené v roku 2003 je dnes široko dostupné. Internetové pokrytie je široko dostupné.

Medzinárodný volací kód krajiny:
-975

Medzinárodné telefónne a telegrafné služby sú sprostredkované pomocou pevnej linky a mikrovlnnej siete cez Indiu; satelitné pozemné stanice – 1 Intelsat (2016)

Prenosové služby:
Štátna televízia založená v roku 1999.
Káblové televízie ponúkajú množstvo indických a medzinárodných kanálov.
Prvá rádio stanica, spustená súkromne v roku 1973 je dnes vlastnená štátom.
V súčasnej dobe vysiela 5 súkromných rádio staníc.

Internetový kód krajiny:
.bt

Užívatelia internetu:
celkovo: 313 347
percentuálny podiel obyvateľstva: 41,8% (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 155

Doprava

Národný vzdušný prepravný systém:
počet registrovaných leteckých prepravcov: 2
Počet lietadiel využívaných registrovanými leteckymi prepravcami: 6
ročný počet pasažierov prepravených registrovanými leteckými prepravcami: 162 864
ročný náklad prepravený registrovanými leteckými prepravcami: 538 041 mt-km (2015)

Registračná skratka krajiny pre civilné lietadlá:
A5 (2016)

Letiská:
2 (2013)
porovnanie v rámci sveta: 198
Letiská – so spevnenými pristávacími dráhami:
celkovo: 2
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 1 (2017)
Letiská – s nespevnenými pristávacími dráhami:
celkovo: 1
914 až 1523 m: 1 (2012)

Cesty:
celkovo: 10 578 km
spevnené: 2975 km (vrátane 2180 km diaľnic)
nespevnené: 7603 km (2013)

poznámka: posledné štatistiky z roku 2015 uvádzajú celkovú cestnú sieť o dĺžke 11 177 km ale neuvádzajú rozdelenie na spevnené a nespevnené
porovnanie v rámci sveta: 135

Ozbrojené sily a bezpečnosť

Odvetvia armády:
Bhutánska kráľovská armáda (vrátane Kráľovskej stráže a Bhutánskej kráľovskej polície) (2009)

Vek vojenskej služby a branná povinnosť:
18 rokov pre dobrovoľnú vojenskú službu; bez odvodu;
milicionársky výcvik je povinný pre všetkých mužov vo veku 20-25 rokov počas 3 ročného obdobia (2012)

Nadnárodné spory

Medzinárodné spory:
Vzhľadom na neexistenciu dohody vymedzujúcej hranice pokračujú Bhután a Čína v rokovaniach o vymedzení spoločnej hranice, ktorá by vyriešila územné spory vyplívajúce zo značných kartografických nezrovnalostí, hlavne na západe Bhutánu pri čínskom výbežku Chumbi.

Zdroj: The World Factbook 2018-19. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2019

Články o kontinente Ázia