Aruba

Stredná Amerika a Karibik

Víza

Orientačná doba vybavenia žiadosti na konzuláte:

6 pracovných dní (štandardné vybavenie)
2 pracovné dni (expresné vybavenie)

Konzulárne poplatky:

30 EUR / osoba (turistické vízum, 1 vstup, max. 30 dní – štandarné vybavenie)
45 EUR / osoba (turistické vízum, 1 vstup, max. 30 dní – expresné vybavenie)
40 EUR / osoba (obchodné vízum – štandarné vybavenie)
55 EUR / osoba (obchodné vízum – expresné vybavenie)

Servisný poplatok za vybavenie víz:

75 EUR / osoba (štandardné vybavenie)
90 EUR / osoba (expresné vybavenie)

Objednajte si Vaše vízum jednoducho:

OBJEDNAŤ VÍZA ONLINE

Úvod

Objavená a zabratá Španielmi v roku 1499, Aruba bola získaná Holanďanmi v roku 1636. Ekonomike ostrova dominujú tri hlavné odvetvia. Zlatá horúčka 19teho storočia priniesla prosperitu, ktorá bola znásobená otvorením ropnej rafinérie v roku 1924. Posledné dekády 20teho storočia priniesli rozmach turistického priemyslu. Aruba sa v roku 1986 oddelila od Holandských Antíl a stala sa samostatným, autonómnym členom Holandského kráľovstva. Hnutie za úplnu nezávislosť bolo v roku 1980 zastavené na vlastnú žiadosť Aruby.

Geografia

Poloha:
Karibik, ostrov v Karibskom mori, severne od Venezuely

Geografické súradnice:
12 30 S, 69 58 Z

Geografické zaradenie:
Stredná Amerika a Karibik

Rozloha:
celkovo: 180 km²
pevnina: 180 km²
vodné plochy: 0 km²
porovnanie v rámci sveta: 218

Porovnanie veľkosti:
polovica rozlohy Bratislavy

Pozemné hranice:
0 km

Pobrežie:
68,5 km

Pobrežné nároky:
teritoriálne moria: 12 nm
exkluzívna ekonomická zóna: 200 nm

Klimatické podmienky:
tropické morské, malé sezónne zmeny teploty

Terénne členenie:
ploché s niekoľkými kopcami; malé množstvo vegetácie

Nadmorská výška:
priemerná nadmorská výška: Neuvedená
extrémy: najnižší bod: Karibské more 0 m
najvyšší bod: Ceru Jamanota 188 m

Prírodné bohatstvo:
Zanedbateľné; biele pláže lákajú turistov

Využitie pôdy:
poľnohospodárska pôda: 11,1%
obrábaná pôda 11,1%; stále plodiny 0%; stále pasienky 0%
les: 2,3%
iné: 86,6% (odhad 2011)

Obyvateľstvo – rozdelenie:
Väčšina obyvateľstva žije priamo v alebo v okolí miest Oranjestad a San Nicolaas; väčšina usadlostí leží na západnej strane ostrova, ktorá je menej kopcovitá

Prírodné nebezpečenstvá:
hurikány; leží mimo Karibského kurikánového pásu a býva zriedka ohrozená

Životné prostredie – hlavné ohrozenie:
problémy so spracovaním odpadu vytvoreným veľkým množstvom turistov

Geografická poznámka:
plochý ostrov bez rieky preslávený svojimi plážami s bielym pieskom; tropická klíma je zmierňovaná stálymi pasátmi fúkajúcimi od Atlantického oceánu; priemerná teplota je takmer rovnaká počas celého roka (27°C)

Ľudia a spoločnosť

Obyvateľstvo:
115120 (odhad júl 2017)
porovnanie v rámci sveta: 189

Národnosť:
podstatné meno: Arubčan
prídavné meno: Arubský; holandský

Etnické skupiny:
Holandská 82,1%, kolumbíjska 6,6%, venezuelská 2,2%, dominikánska 2,2%, haitská 1,2%, iné 5,5%, nešpecifikované 0,1% (odhad 2010)

Jazyky:
Papiamento (oficiálny) (kreolský jazyk ktorý je mixom portugalčiny, španielčiny, holandštiny, angličtiny a do menšej miery francúzštiny ako aj určitých elementov z afrických jazykov a jazyka Arawak) 69,4%, Španielčina 13,7%, Angličtina (bežne používaná) 7,1%, Holandština (oficiálny) 6,1%, Čínština 1,5%, iné 1,7%, nešpecifikované 0,4% (odhad 2010)

Náboženstvá:
Rímsko katolícke 75,3%, Protestantské 4,9% (vrátanes methodistov 0,9%, adventistov 0,9%, anglikánov 0,4%, iných protestantov 2,7%), Svedkovia Jehovovi 1,7%, iné 12%, žiadne 5,5%, nešpecifikované 0,5% (odhad 2010)

Vekové zloženie:
0-14 rokov: 17,64% (muži 10189/ženy 10115)
15-24 rokov: 12,78% (muži 7405/ženy 7307)
25-54 rokov: 41,72% (muži 23117/ženy 24906)
55-64 rokov: 14,28% (muži 7664/ženy 8773)
65 rokov a viac: 13,59% (muži 6132/ženy 9512) (odhad 2017)

Pomer nezaopatrenia:
celkový pomer nezaopatrenia: 44,6
pomer nezaopatrenia mládeže: 27
pomer nezaopatrenia dôchodcov: 17,5
potencionálny pomer podpory: 5,7 (odhad 2015)

Priemerný vek:
celkovo: 39,3 roka
muži: 37,5 roka
ženy: 41,1 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 56

Úroveň rastu obyvateľstva:
1,27% (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 84

Miera pôrodnosti:
12,4 pôrodov/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 159

Miera úmrtnosti:
8,4 úmrtí/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 82

Čistá miera migrácie:
8,7 migrantov/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 12

Obyvateľstvo – rozdelenie:
Väčšina obyvateľstva žije priamo v alebo v okolí miest Oranjestad a San Nicolaas; väčšina usadlostí leží na západnej strane ostrova, ktorá je menej kopcovitá

Miera urbanizácie:
urbanizované obyvateľstvo: 41,1% celkového obyvateľstva (2017)
miera urbanizácie: -0,1% ročná miera zmeny (odhad 2015-20)

Hlavné urbanizované oblasti – populácia:
ORANJESTAD (hlavné mesto) 29000 (2014)

Rozdelenie podľa pohlavia:
pri narodení: 1,02 muži/ženy
0-14 rokov: 1,01 muži/ženy
15-24 rokov: 1,01 muži/ženy
25-54 rokov: 0,93 muži/ženy
55-64 rokov: 0,87 muži/ženy
65 rokov a viac: 0,64 muži/ženy
celková populácia: 0,9 muž/žena (odhad 2016)

Novorodenecká úmrtnosť pri pôrode:
celkovo: 10,7 úmrtí/1000 živých narodení
muži: 14 úmrtí/1000 živých narodení
ženy: 7,4 úmrtí/1000 živých narodení (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 131

Priemerná dĺžka života:
celková populácia: 76,9 roka
muži: 73,9 roka
ženy: 80,1 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 80

Celková pôrodnosť:
1,83 narodeného dieťaťa/žena (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 148

Zdroje pitnej vody:
zlepšené:
mestské: 98,1% obyvateľstva
vidiecke: 98,1% obyvateľstva
celkovo: 98,1% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 1,9% obyvateľstva
vidiecke: 1,9% obyvateľstva
celkovo: 1,9% obyvateľstva (odhad 2015)
Prístup k hygienickým zariadeniam:
zlepšené:
mestské: 97,7% obyvateľstva
vidiecke: 97,7% obyvateľstva
celkovo: 97,7% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 2,3% obyvateľstva
vidiecke: 2,3% obyvateľstva
celkovo: 2,3% obyvateľstva (odhad 2015)

Miera rozširenia HIV/AIDS u dospelých:
Neuvedená

Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS:
Neuvedený

HIV/AIDS – úmrtia:
Neuvedené

Hlavné nákazlivé choroby:
poznámka: v tejto krajine bol zaznamenaný aktívny miestny prenos vírusu Zika druhom komára Aedes (od augusta 2016); v prípade poštípania infikovaným komárom pricháza k zvýšenému riziku na ochorenie; iné, menej obvyklé formy nakazenia sa vírusom Zika sú sex, krvná transfúzia, alebo počas tehotenstva, kedy tehotná žena prenesie vírus na plod (2016)

Náklady na školstvo:
6,1% HDP (2014)
porovnanie v rámci sveta: 41

Gramotnosť:
definícia: obyvateľstvo nad 15 rokov vie čítať a písať
celková populácia: 97,5%
muži: 97,5%
ženy: 97,5% (odhad 2015)

Odhadovaná dĺžka štúdia (primárne až terciárne vzdelanie):
celkovo: 14 rokov
muži: 13 rokov
ženy: 14 rokov (2012)

Miera nezamestnanosti mladých vo veku 15-24 rokov:
celkovo: 28,9%
muži: 29,9%
ženy: 27,5% (odhad 2010)
porovnanie v rámci sveta: 43

Vláda

Názov krajiny:
bežne používaná dlhá forma: Aruba
bežne používaná krátka forma: Aruba
etymológia: pôvod názvu ostrova je nejasný; podľa tradície pochádza názov zo španielskej frázy „oro huba“ (bolo tam zlato), ale v skutočnosti nebolo nikdy žiadne zlato na ostrove nájdené; ďalšou možnosťou je pôvodné slovo „oruba,“ čo znamená „dobre umiestnený“

Štatút samostatnosti:
krajina je súčasťou Holandského kráľovstva; plnú autonómiu vo vnútorných záležitostiach získala v roku 1986 po oddelení od Holandských Antíl; Holandská vláda je zodpovedná za obranu a zahraničné styky

Typ vlády:
parlamentná demokracia (zákonodárny zbor); súčasť Holandského kráľovstva

Hlavné mesto:
názov: Oranjestad
geografické súradnice: 12 31 S, 70 02 Z
časový posun: SELČ-5 (o 5 hodín menej oproti štandardnému stredoeurópskemu letnému času)

Administratívne rozdelenie:
žiadne (súčasť Holandského kráľovstva)
poznámka: Aruba je jednou zo štyroch krajín Holandského kráľovstva; zvyšnými troma sú Holandsko, Curacao a Sint Maarten

Nezávislosť:
žiadna (súčasť Holandského kráľovstva)

Národné sviatky:
Národný deň hymny a vlajky, 18. marec (1976)

Ústava:
predošlá 1947, 1955; posledné návrhy a úpravy v auguste 1985; účinná od 1. januára 1986 (upravuje správu Aruby ale je podriadená Charte Holandského kráľovstva); poznámka: po rozpustení Holandských Antíl v októbri 2010 sa Aruba stála súčasťou Holandského kráľovstva (2016)

Právny systém:
občiansky právny systém založený na holandskom občianskom práve

Občianstvo:
viď Holandsko
Voľebné právo:
od 18 rokov, všeobecné

Executive branch:
hlava štátu: King WILLEM-ALEXANDER of the Netherlands (since 30 April 2013)

Popis vlajky:
modrá, s dvoma úzkymi, žltými horizontýlnymi pruhmi v dolnej časti a štvor-cípou červenou hviezdou s bielym rámovaním v hornom rohu na závesnej strane; hviezda reprezentuje Arubu a jej červenú pôdu a biele pláže, jej štyri cípy reprezentuju štyri hlavné jazyky (papamiento, holandštinu, španielčinu, angličtinu) a taktiež štyri svetové strany kompasu, čo symbolizuje, že jej obyvatelia prišli z celého sveta; modrá farba reprezentuje Karibské vody a oblohu; prúžky reprezentujú dve hlavné „odvetvia“ ostrova: množstvo turistov na slnko zaliatych plážach a prírodné bohatstvo v podobe minerálov

Národné symboly:
Hooiberg Hill (Kopec sena); národné farby: modrá, žltá, červená, biela

Národná hymna:
názov: „Aruba Deshi Tera“ (Aruba prekrásna krajina)
text/hudba: Juan Chabaya ‚Padu‘ LAMPE/Rufo Inocencio WEVER
poznámka: lokálna hymna prijatá v roku 1986; oficiálnou hymnou pre súčasť Holandského kráľovstva „Het Wilhelmus“ (viď Holandsko)

Ekonomika

Ekonomika – prehľad:
Turizmus, skladovanie ropy, služby a finančné služby sú hlavnými artiklami malej ale otvorenej trhovej ekonomiky Aruby. Turizmus tvorí väčšinu ekonomických aktivít; od roku 2014 navštevuje Arubu viac ako 1,7 milióna turistov ročne, väčšina z nich pochádza z USA. Rýchly rast turistického sektora rezultoval v značný nárast ostatných odvetví. Výstavba zažíva boom, hlavne v hotelovom sektore.
Aruba je vo veľkom závislá na dovoze a vyvíja snahy o rozširenie vývozu na vylepšenie svojej obchodnej bilancie. Takmer všetok spotrebný a kapitálový tovar je dovážaný a hlavnými dodávateľmi sú USA, Holandsko a Panama.
V roku 2016 podpísali Citgo Petroleum Corporation, nepriama plne vlastnená pobočka Petroleos de Venezuela SA, a vláda Aruby dohodu o znovuspustení Valero Energy Corp.‘s, bývalej rafinérie s produkciou 235000 barelov denne. Turizmus a spriaznené odvetvia pokračujú v raste a vláda Aruby pracuje na prilákaní ďalších diverzifikovaných odvetví. Bankový sektor Aruby zostáva naďalej silným; nezamestnanosť značne klesla.

HDP (parita kúpnej sily):
$2,516 miliard (odhad 2009)
$2,258 miliard (odhad 2005)
$2,205 miliard (odhad 2004)
porovnanie v rámci sveta: 190

HDP (oficiálny výmenný kurz):
$2,516 miliard (odhad 2009)

HDP – reálna miera rastu:
2,4% (odhad 2005)
porovnanie v rámci sveta: 119

HDP – na osobu (PPP):
$25300 (odhad 2011)
porovnanie v rámci sveta: 75

HDP – zloženie podľa koncového uživateľského sektora:
spotreba domácností: 60,3%
spotreba vlády: 26,2%
investície do fixného kapitálu: 22,3%
investície do zásob: 0%
export tovarov a služieb: 70,2%
import tovarov a služieb: -79% (odhad 2015)

HDP – zloženie podľa sektoru pôvodu:
poľnohospodárstvo: 0,4%
výroba: 33,3%
služby: 66,3% (odhad 2002)

Poľnohospodárstvo – produkty:
aloe, dobytok, ryby

Výrobné odvetvia:
turizmus, infraštruktúra na tranzit ropy, bankovníctvo

Miera rastu priemyselnej výroby:
NA%

Pracovná sila:
51610
poznámka: z celkového počtu 51610 pracovníkov vo veku nad 15 rokov sa 32252 narodilo na Arube a 19353 prišlo zo zahraničia; zahraniční pracovníci tvoria 38% zamestnanec populácie (odhad 2007)
porovnanie v rámci sveta: 192

Pracovná sila – podľa odvetvia:
poľnohospodárstvo: NA%
výroba: NA%
služby: NA%
poznámka: väčšina zamestnaných pracuje vo veľko a maloobchode, nasleduje hotelierstvo a reštauračné služby

Miera nezamestnanosti:
6,9% (odhad 2005)
porovnanie v rámci sveta: 91

Obyvateľstvo pod hranicou chudoby:
NA%

Príjem domácnosti alebo spotreba podľa percentuálneho rozdelenia:
dolných 10%: NA%
horných 10%: NA%

Rozpočet:
príjmy: $681,8 miliardy
výdavky: $781,3 miliardy (odhad 2016)

Dane a ostatné príjmy:
27,1% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 102

Rozpočtový prebytok (+) alebo deficit (-):
-4% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 139

Verejný dlh:
67% HDP (2013)
55% HDP (2012)
porovnanie v rámci sveta: 55

Fiškálny rok:
kalendárny rok
Miera inflácie (spotrebiteľské ceny):
-0,9% (odhad 2016)
0,5% (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 17

Úroková miera Centrálnej banky:
1% (odhad 31 december 2010)
3% (odhad 31 december 2009)
porovnanie v rámci sveta: 127

Primárna úroková sadzba komerčnej banky:
7,83% (odhad 31 December 2016)
8,25% (odhad 31 December 2015)
porovnanie v rámci sveta: 108

Stock of narrow money:
$1,257 miliardy (odhad 31 december 2016)
$1,151 miliardy (odhad 31 december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 147

Stock of broad money:
$2,328 miliardy (odhad 31 december 2016)
$2,126 miliardy (odhad 31 december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 147

Stock of domestic credit:
$1,848 miliardy (odhad 31 december 2016)
porovnanie v rámci sveta: 150

Export:
$283,1 milióna (odhad 2016)
$334,1 milióna (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 182

Export – komodity:
dobytok a živočíšne výrobky, umenie a zberateľské predmety, stroje a elektrické výrobky, prepravné príslušenstvo

Export – partneri:
Kolumbia 23,4%, USA 19,8%, Holandsko 16,9%, Venezuela 13,9% (2016)

Import:
$1,142 miliardy (odhad 2016)
$1,254 miliardy (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 177

Import – komodity:
stroje a elektrické výrobky, rafinovaná ropa na skladovanie a reexport, chemikálie, potraviny

Import – partneri:
USA 55,4%, Holandsko 12,6% (2016)

Dlh – externý:
$693,2 milióna (odhad 31 December 2014)
$666,4 milióna (odhad 31 December 2013)
porovnanie v rámci sveta: 172

Výmenné sadzby:
Arubský guilder/florin za USA dolár –
1,79 (odhad 2016)
1,79 (odhad 2015)
1,79 (odhad 2014)
1,79 (odhad 2013)
1,79 (odhad 2012)

Energetika

Prístup k elektrine:
počet obyvateľov bez prístupu k elektrine: 11364
electrifikácia – celkové obyvateľstvo: 91%
electrifikácia – urbanizované oblasti: 100%
electrification – vidiecke oblasti: 80% (2012)

Elektrina – produkcia:
959 miliónov kWh (2015 est.)
porovnanie v rámci sveta: 153
Elektrina – spotreba:
891,9 miliónov kWh (2015 est.)
porovnanie v rámci sveta: 159

Elektrina – export:
0 kWh (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 96

Elektrina – import:
0 kWh (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 116

Elektrina – inštalovaná výrobná kapacita:
296000 kW (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 158

Elektrina – z fosílnych palív:
87,2% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 69

Elektrina – z jadrových palív:
0% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 33

Elektrina – z vodných elektrárni:
0% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 156

Elektrina – z iných obnoviteľných zdrojov:
12,8% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 57

Ropa – produkcia:
0 barelov/denne (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 102

Ropa – export:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 84

Ropa – import:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 87

Ropa – overené zásoby:
0 miliarda barelov (odhad 1 január 2017)
porovnanie v rámci sveta: 102

Rafinované ropné produkty – produkcia:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 111

Rafinované ropné produkty – spotreba:
7500 barelov/denne (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 162

Rafinované ropné produkty – export:
0 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 128

Rafinované ropné produkty – import:
7661 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 149

Zemný plyn – produkcia:
1 meter kubický (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 101

Zemný plyn – spotreba:
1 meter kubický (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 116

Zemný plyn – export:
1 meter kubický (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 57

Zemný plyn – import:
1 meter kubický (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 79

Zemný plyn – overené zásoby:
0 metrov kubických (odhad 1 január 2014)
porovnanie v rámci sveta: 108

Emisie kysličníka uhličitého zo spotreby energií:
900000 Mt (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 165

Telekomunikácie

Telefóny – pevné linky:
celkový počet: 35000
počet na 100 obyvateľov: 31 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 169

Telefóny – mobilné:
celkovo: 141000
počet na 100 obyvateľov: 126 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 185

Telefónne systémy:
celkové zhodnotenie: moderný, plne automatický telekomunikačný systém
domáci: zvýšené konkurenčné prostredie pomocou privatizácie zvýšilo hustotu používania mobilnej siete až na 125 na 100 obyvateľov; licenciu vlastnia celkovo traja mobilný operátori
medzinárodný: telefónna predvoľba krajiny – 297; miesto položenia podmorského telekomunikačného káblového sytému PAN-AM ktorý prechádza od Americkych panenských ostrovov cez Arubu do Venezuely, Kolumbie, Panamy a na západné pobrežie Južnej Ameriky; rozsiahla medziostrovná sieť mikrovlnných rádioreleových spojení (2016)

Vysielacie služby:
2 komerčné televízne stanice; Káblová TV poskytuje prístup k zahraničným kanálom; približne 19 komerčných rádio staníc (2014)

Internetový kód krajiny:
.aw

Počet použivateľov internetu:
celkovo: 106309
percentuálne z obyvateľstva: 93,5% (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 172

Doprava

Národný vzdušný dopravný systém:
počet registrovaných leteckých prepravcov: 3
počet registrovaných lietadiel prevádzkovaných leteckými prepravcami: 19
ročný počet pasažierov prepravených registrovanými leteckými prepravcami: 2120578
ročná preprava nákladu registrovanými leteckými prepravcami: 0 mt-km (2015)

Predvoľba registračného kódu krajiny pre civiľné lietadlá:
P4 (2016)

Letiská:
1 (2013)
porovnanie v rámci sveta: 210

Letiská – so spevnenými pristávacimi dráhami:
celkovo: 1
2438 až 3047 metrov: 1 (2017)

Prístavy a lodné terminály:
hlavné prístavy: Barcadera, Oranjestad
ropné terminály: Sint Nicolaas
prístavy pre výletné lode: Oranjestad

Ozbrojené sily a bezpečnosť

Odvetvia armády:
bez regulérnej armády (2011)

Ozbrojené sily -poznámka:
obrana je zodpovednosťou Holandska; bezpečnostné zložky Aruby sa zameriavajú na organizovaný zločin a terorizmus

Nadnárodné spory

Medzinárodné spory:
žiadne

Zakázané drogy:
tranzitná krajina pre drogy smerujúce do USA a Európy a s tým spojené pranie špinavých peňazí; relatívne veľké percento populácie užíva kokaín

Zdroj: The World Factbook 2018-19. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2019

Články o kontinente Amerika