Anguilla

Stredná Amerika a Karibik

Úvod

História:
Anguilla bola v roku 1650 kolonizovaná anglickými osadníkmi z ostrova Svätý Kitts a do začiatku 19. storočia zostala v správe Veľkej Británie. Vtedy bol ostrov, proti vôli jeho obyvateľov, zahrnutý do jednotného britského zámorského územia spoločne s ostrovmi Svätý Kitts a Nevis. Niekoľko pokusov o osamostatnenie zlyhalo. V roku 1971, dva roky po vzbure, bolo Anguille konečne povolené oddeliť sa. Toto nové usporiadanie bolo oficiálne uznané v roku 1980 a Anguilla sa stala samostantným britským zámorským územím. Ostrov utrepl 7. septembra 2017 rozsiahle škody spôsobené hurikánom Irma, hlavne na telekomunikačnej infraštruktúre a rezidenčných a komerčných objektoch.

Geografia

Poloha:
Karibik – ostrovy medzi Karibským morom a severným Atlantickým oceánom, východne od Portorika

Geografické súradnice:
18 15 S, 63 10 Z

Geografické zaradenie:
Stredná Amerika a Karibik

Rozloha:
celkovo: 91 km²
pevnina: 91 km²
vodné plochy: 0 km²
porovnanie v rámci sveta: 227

Porovnanie veľkosti:
Anguilla je rozlohou o trochu väčšia ako Žilina

Pozemné hranice:
0 km
Pobrežie:
61 km
Pobrežné nároky:
teritoriálne moria: 3 nm
exkluzívna ekonomická zóna: 200 nm

Klimatické podmienky:
tropické, zmierňované severovýchodnými pasátmi

Terénne členenie:
ploché, profilovo nízke korálové a vápencové ostrovy

Nadmorská výška:
extrémy: najnižší bod: Karibské more 0 m
najvyšší bod: Crocus Hill 73 m

Prírodné bohatstvo:
soľ, ryby, homáre

Využitie pôdy:
poľnohospodárska pôda: 0%
obrábaná pôda 0%; stále plodiny 0%; stále pasienky 0%
les: 61,1%
iné: 38,9% (hlavne skaly s niekoľkými komerčnými soľnými jazierkami) (odhad 2011)
Zavlažovaná pôda:
0 km² (2012)

Obyvateľstvo – rozdelenie:
väčšina obyvateľstva je sústredená v meste The Valley v strede ostrova; osídlenie na juhozápade je pravidelne rozmiestnené, ale riedke na severovýchode

Prírodné nebezpečenstvá:
časté hurikány a iné tropické búrky (od júla do októbra)

Životné prostredie – hlavné ohrozenie:
zásoby vody často nepostačujú rastúcemu dopytu, hlavne kvôli zlému distribučnému systému

Geografická poznámka:
najsevernejší zo Záveterných ostrovov v súostroví Malé Antily

Ľudia a spoločnosť

Obyvateľstvo:
17 087 (odhad júl 2017)
porovnanie v rámci sveta: 220

Národnosť:
podstatné meno: Anguillan
prídavné meno: Anguillský

Etnické skupiny:
Africké/čierne 85,3%, hispánske 4,9%, zmiešané 3,8%, biele 3,2%, východoindické/indické 1%, iné 1,6%, nešpecifikované 0,3% (odhad 2011)

Jazyky:
Angličtina (oficiálny)

Náboženstvá:
Protestanti 73,2% (vrátane anglikánov 22,7%, metodistov 19,4%, pentekostálnych 10,5%, adventistov siedmeho dňa 8,3%, baptistov 7,1%, Church of God 4,9%, presbyteriánov 0,2%, bratské 0,1%), Rímsko-katolícke 6,8%, Svedkovia Jehovovi 1,1%, iné kresťanské 10,9%, iné 3,2%, nešpecifikované 0,3%, žiadne 4,5% (sčítanie 2011)

Vekové zloženie:
0-14 rokov: 22,21% (muži 1936/ženy 1859)
15-24 rokov: 14,08% (muži 1205/ženy 1200)
25-54 rokov: 43,82% (muži 3363/ženy 4124)
55-64 rokov: 11,06% (muži 880/ženy 1010)
65 rokov a viac: 8,84% (muži 750/ženy 760) (odhad 2017)

Priemerný vek:
celkovo: 34,8 roka
muži: 32,9 roka
ženy: 36,7 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 80

Úroveň rastu obyvateľstva:
1,97% (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 46

Miera pôrodnosti:
12,5 pôrodov/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 157

Miera úmrtnosti:
4,6 úmrtí/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 204

Čistá miera migrácie:
11,7 migrantov/1 000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 8

Obyvateľstvo – rozdelenie:
väčšina obyvateľstva je sústredená v meste The Valley v strede ostrova; osídlenie na juhozápade je pravidelne rozmiestnené, ale riedke na severovýchode

Miera urbanizácie:
urbanizované obyvateľstvo: 100% celkového obyvateľstva (2017)
miera urbanizácie: 0,88% ročná miera zmeny (odhad 2015-20)

Hlavné urbanizované oblasti – populácia:
THE VALLEY (hlavné mesto) 1000 (2014)

Rozdelenie podľa pohlavia:
pri narodení: 1,04 muži/ženy
0-14 rokov: 1,04 muži/ženy
15-24 rokov: 1 muži/ženy
25-54 rokov: 0,82 muži/ženy
55-64 rokov: 0,9 muži/ženy
65 rokov a viac: 0,98 muži/ženy
celková populácia: 0,91 muž/žena (odhad 2016)

Novorodenecká úmrtnosť pri pôrode:
celkovo: 3,3 úmrtí/1 000 živých narodení
muži: 3,7 úmrtí/1 000 živých narodení
ženy: 2,9 úmrtí/1 000 živých narodení
porovnanie v rámci sveta: 211

Priemerná dĺžka života:
celková populácia: 81,5 roka
muži: 78,9 roka
ženy: 84,2 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 24

Celková pôrodnosť:
1,74 narodeného dieťaťa/žena (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 165

Zdroje pitnej vody:
zlepšené:
mestské: 94,6% obyvateľstva
vidiecke: NA
celkovo: 94,6% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 5,4% obyvateľstva
vidiecke: NA
celkovo: 5.4% obyvateľstva (odhad 2015)

Prístup k hygienickým zariadeniam:
zlepšené:
mestské: 97,9% obyvateľstva
vidiecke: NA
celkovo: 97,9% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 2,1% obyvateľstva
vidiecke: NA
celkovo: 2.1% obyvateľstva (odhad 2015)

Hlavné nákazlivé choroby:
poznámka: aktívny lokálny prenos vírusu Zika typom komára Aedes (august 2016); riziko nakazenia je po poštípaní infikovaných komárom alebo menej bežne sexom, transfúziou krvi alebo počas tehotenstva, kedy tehotná žena prenesie vírus Zika na svoj plod (2016)

Náklady na školstvo:
2,8% HDP (2008)
porovnanie v rámci sveta: 146

Vláda

Názov krajiny:
bežne používaná dlhá forma: žiadna
bežne používaná krátka forma: Anguilla
etymológia: názov „anguilla“ znamená „úhor“ v mnohých románskych jazykoch (v španielčine, taliančine, portugalčine, francúzštine) a pravdepodobne sa odvíja od podlhovastého tvaru ostrova

Štatút nezávislosti:
zámorské teritórium Veľkej Británie

Typ vlády:
parlamentná demokracia (Národná rada); samosprávne zámorské teritórium Veľkej Británie

Hlavné mesto:
The Valley

Geografické súradnice:
18 13 S, 63 03 Z

Časový posun:
SELČ-6 (o 6 hodín menej oproti štandardnému stredoeurópskemu letnému času)

Administratívne rozdelenie:
žiadne (zámorské teritórium Veľkej Británie)

Nezávislosť:
žiadna (zámorské teritórium Veľkej Británie)

Národné sviatky:
Deň Anguilly, 30. máj (1967)

Ústava:
niekoľko predošlých, posledná 1. apríl 1982, zmenená 1990 (2016)

Právny systém:
bežné právo založené na anglickom modeli

Občianstvo:
ako Veľká Británia

Voľebné právo:
od 18 rokov, všeobecné

Popis vlajky:
modrá s vlajkou Veľkej Británie v hornom záväsnom rohu a erbom Anguilly vycentrovanom vo vonkajšej polovici vlajky; erb zobrazuje tri oranžové delfíny v prelínajúcom sa kruhovom dizajne na bielom pozadí s belasím morom pod nimi; biela v pozadí reprezentuje mier, modrý podklad reprezentuje okolité moria rovnako ako vieru, mladosť a nádej, tri delfíny symbolizujú výdrž, jednotu a silu

Národné symboly:
delfín

Národná hymna:
názov: „God Bless Anguilla“
text/hudba: Alex RICHARDSON
poznámka: lokálna hymna bola prijatá v roku 1981; oficiálnou hymnou je britská hymna „God Save the Queen“, keďže sa jedná o územie Veľkej Británie

Ekonomika

Ekonomika – prehľad:
Anguilla má malo prírodných zdrojov a jej ekonomika sa z drvivej väčšiny opiera o luxusný turizmus, zahraničné bankovníctvo, lov homárov a príjem peňazí od emigrantov. Zvýšená aktivita turistického sektora naštartovala rast v stavebnom sektore a prispela k ekonomickému rastu. Anguilskí úradníci vložili veľa snahy do rozvoja zahraničného finančného sektora, ktorý je zatiaľ malý, ale pomaly rastie. V strednom horizonte budú ekonomické výhliadky vo veľkej miere závisieť na turistickom sektore a tým pádom hlavne na obnovenom raste príjmov v rozvinutých krajinách rovnako ako na dobrých poveternostných podmienkach.

HDP (parita kúpnej sily):
$175,4 milióna (odhad 2009)
$191,7 milióna (odhad 2008)
$108,9 milióna (odhad 2004)
porovnanie v rámci sveta: 222

HDP (oficiálny výmenný kurz):
$175,4 milióna (odhad 2009)

HDP – reálna miera rastu:
-8,5% (odhad 2009)
porovnanie v rámci sveta: 217

HDP – na osobu (PPP):
$12 200 (odhad 2008)
porovnanie v rámci sveta: 125

HDP – zloženie podľa sektoru pôvodu:
spotreba domácností: 71,8%
štátna spotreba: 14,5%
investície do fixného kapitálu: 19,4%
vývoz tovarov a služieb: 40,8%
dovoz tovaru a služieb: -46,6% (odhad 2015)

HDP – zloženie podľa sektoru pôvodu:
poľnohospodárstvo: 2,4%
výroba: 21,3%
služby: 76,3% (odhad 2016)

Poľnohospodárstvo – produkty:
malé množstvo tabaku, zelenina, chov dobytka

Výrobné odvetvia:
turizmus, stavba lodí, zahraničné finančné služby

Miera rastu priemyselnej výroby:
2% (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 106

Pracovná sila:
6049 (2001)
porovnanie v rámci sveta: 220

Pracovná sila – podľa odvetvia:
poľnohospodárstvo, rybárstvo, lesníctvo, ťažobný priemysel 4%
výroba: 3%
stavebníctvo: 18%
doprava a verejné služby: 10%
obchod: 36%
služby: 29% (odhad 2000)

Miera nezamestnanosti:
8% (2002)
porovnanie v rámci sveta: 101

Obyvateľstvo pod hranicou chudoby:
23% (odhad 2002)

Príjem domácnosti alebo spotreba podľa percentuálnych bodov:
najnižších 10%: NA%
najvyšších 10%: NA%

Rozpočet:
príjmy: $84,41 milióna
výdavky: $82,7 milióna (odhad 2016)

Dane a ostatné príjmy:
48,1% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 18

Rozpočtový zostatok (+) alebo deficit (-):
1% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 25

Verejný dlh:
20,1% HDP (odhad 2015)
20,8% HDP (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 184

Fiškálny rok:
1. apríl – 31. marec

Miera inflácie (spotrebiteľské ceny):
-0,6% (odhad 2016)
-0,9% (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 25

Úroková miera Centrálnej banky:
6,5% (31. december 2010)
6,5% (31. december 2009)
porovnanie v rámci sveta: 55

Primárna miera úrokov komerčných bánk:
9,2% (odhad 31. december 2016)
9,05% (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 90

Stock of narrow money:
$23,74 milióna (odhad 31. december 2016)
$25,98 milióna (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 192

Stock of broad money:
$374,4 milióna (odhad 31. december 2016)
$397,7 milióna (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 188

Stock of domestic credit:
$209,1 milióna (odhad 31. december 2016)
$422,5 milióna (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 183

Súčasná účtovná súvaha:
$-25,3 milióna (odhad 2016)
$-28,8 milióna (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 63
Export:
$3,9 milióna (odhad 2016)
$4 milióna (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 219

Export – komodity:
homáre, ryby, dobytok, soľ, betónové tvárnice, rum

Import:
$104 milliónov (odhad 2016)
$108 milliónov (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 216

Import – komodity:
palivo, potraviny, výrobky, chemikálie, kamióny, textil

Dlh – externý:
$41,04 milióna (odhad 31. december 2013)
$8,8 milióna (odhad 1998)
porovnanie v rámci sveta: 196

Výmenné sadzby:
Východo-karibský dolár (XCD) na US dolár:
2,7 (odhad 2016)
2,7 (odhad 2015)
2,7 (odhad 2014)
2,7 (odhad 2013)
2,7 (odhad 2012)

Telekomunikácie

Telefóny – aktívné pevné linky:
celkový počet: 6000
počet na 100 obyvateľov: 37 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 206

Telefóny – mobilné:
celkovo: 26 000
počet na 100 obyvateľov: 158 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 209

Telefónne systémy:
celkové zhodnotenie: moderné interné telefónne systémy
domáce: hustota pevných liniek je približne 35 na 100 obyvateľov a hustota mobilných telefónov je približne 160 na 100 obyvateľov

Medzinárodný volací kód krajiny: 1-264;
miesto uloženia Východokaribského optického podmorského kábla, ktorý spája 13 rôznych ostrovov vo Východnom Karibiku a siaha od Britských panenských ostrovov po Trinidad; mikrovlnné relé na ostrov Saint Martin/Sint Maarten (2015)

Prenosové služby:
1 súkromná telvízna stanica; k dispozícii sú aj multikanálové káblové pripojenia; asi 10 rádio staníc, z ktorých je jedna vlastnená vládou (2009)

Internetový kód krajiny:
.ai

Užívatelia internetu:
celkovo: 13 665
percentuálny podiel obyvateľstva: 81,6% (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 208

Doprava

Národný vzdušný prepravný systém:
počet registrovaných leteckých prepravcov: 2
Počet lietadiel využívaných registrovanými leteckymi prepravcami: 3 (2015)

Registračná skratka krajiny pre civilné lietadlá:
VP-A (2016)

Letiská:
2 (2013)
porovnanie v rámci sveta: 197
Letiská – so spevnenými pristávacími dráhami:
celkovo: 1
1524 až 2437 m: 1 (2017)
Letiská – s nespevnenými pristávacími dráhami:
celkovo: 1
menej ako 914 m dĺžky: 1 (2013)

Cesty:
celkovo: 175 km
spevnené: 82 km
nespevnené: 93 km (2004)
porovnanie v rámci sveta: 211

Prístavy a lodné terminály:
hlavné prístavy: Blowing Point, Road Bay

Ozbrojené sily a bezpečnosť

Armáda – poznámka:
obrana je zodpovednosťou Veľkej Británie

Nadnárodné spory

Medzinárodné spory:
žiadne

Nelegálne drogy:
Tranzitná krajina pre narkotiká smerujúce z Južnej Ameriky do USA a Európy.

Zdroj: The World Factbook 2018-19. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2019

Články o kontinente Amerika