Akrotiri

Južné Stredomorie

Úvod

História:
Podľa podmienok Dohody o založení, podľa ktorej bola v roku 1960 založená nezávislá Cyperská republika, si Veľká Británia ponechala plnú suverenitu a jurizdikciu nad dvoma oblasťami na ostrove o veľkosti takmer 254 km² – Akrotiri a Dhekelia. Južnejšou a menšou z nich je oblasť, ktorá sa nazýva Suverénne základňové územie Akrotiri alebo aj Západné suverénne základňové územie.

Geografia

Poloha:
Južné Stredomorie, poloostrov na juhy pobrežia Cypru

Geografické súradnice:
34 37 S, 32 58 V

Geografické zaradenie:
Stredný Východ

Rozloha:
celkovo: 123 km²
poznámka: zahŕňa soľné jazero a mokradiny
porovnanie v rámci sveta: 224

Porovnanie veľkosti:
Akrotiri je rozlohou o trochu väčšie ako Banská Bystrica

Pozemné hranice:
celkovo: 48 km

hraničiace krajiny (1): Cyprus 48 km
Pobrežie:
56,3 km

Klimatické podmienky:
mierne, stredomorské horúce a suché letá a studené zimy

Životné prostredie – hlavné ohrozenie:
lov okolo soľného jazera; poznámka: miesto párenia sa karety obyčajnej a korytnačky zelenej; jediná aktuálna kolónia supa bielohlavého žije na vojenskej základni

Geografická poznámka:
Britské extrateritoriálne práva sa viažu aj na niekoľko malých území mimo základne, ktoré sú roztrúsené po Cypre. Zo Suverénneho základňového územia je 60% rozlohy v súkromnom vlastníctve, alebo sú to farmy, 20% vlastní Ministerstvo obrany a 20% je korunným územím SZÚ.

Ľudia a spoločnosť

Obyvateľstvo:
približne 15 700 obyvateľov žije na Suverénnom základňovom území Akrotiri a Dhekelia vrátane 7700 cyperčanov, 3600 vojenských a zmluvných osôb a 4400 rodinných príslušníkov

Jazyky:
Angličtina, gréčtina

Vláda

Názov krajiny:
bežne používaná dlhá forma: žiadna
bežne používaná krátka forma: Akrotiri
etymológia: meno je názvom dediny ktorá leží vrámci Západného suverénneho základňového územia na Cypre

Štatút nezávislosti:
špeciálna forma britského zámorského teritória, spravovaná administrátorom, ktorý je zároveň veliteľom britských jednotiek na Cypre

Hlavné mesto:
názov: Kasárne Episkopi (administratívne centrum základní Akrotiri a Dhekelia)

Geografické súradnice:
34 40 S, 32 51 V

Časový posun:
SELČ-1 (o 1 hodinu menej oproti štandardnému stredoeurópskemu letnému času)
letný čas: +1hod, začína poslednú marcovú nedeľu; končí v poslednú nedeľu v októbri

Ústava:
predstavená 3. augusta 1960, účinná od 16. augusta 1960 (Rozhodnutie v parlamente z roku 1960 o Nezávislých základňových územiach Akrotiri a Dhekelia slúži ako základný právny dokument); pozmenené v roku 1966 (2016)

Právny systém:
Právo aplikované na cyperské obyvateľstvo, je do takej miery, ako je to len možné zhodné s právom Cyperskej republiky.
poznámka: Vedenie Suverénneho základňového územia má svoj vlastný systém pre civilné a kriminálne skutky

Popis vlajky:
Používa sa vlajka Veľkej Británie

Národná hymna:
poznámka: oficiálnou hymnou je britská hymna „God Save the Queen“, keďže sa jedná o územie špeciálnej suverenity

Ekonomika

Ekonomika – prehľad:
Ekonomické aktivity sú limitované na poskytovanie služieb vojakom a ich rodinám ubytovaným v Akrotiri. Všetko jedlo a výrobky sú dovážané.

Výmenné sadzby:
poznámka: využíva sa euro

Doprava

Letiská:
1 (2017)
Letiská – so spevnenými pristávacími dráhami:
2438 až 3047 m: 1 (2017)

Ozbrojené sily a bezpečnosť

Armáda – poznámka:
Obrana je zodpovednosťou Veľkej Británie. Na Akrotiri je plnohodnotná základňa Kráľovských vzdušných síl (RAF) a taktiež veliteľstvo Britských jednotiek na Cypre a podporných jednotiek z Episkopi.

Zdroj: The World Factbook 2018-19. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2019

Články o kontinente Európa